3 Sätt där SEO kommer att stärka ert varumärke

Av 2021-07-07augusti 13th, 2021SEO
SEO och varumärke

Man kan tro att SEO och branding inte går hand i hand, men de vilar ofta på samma grund. Att förbättra och bygga ert varumärke öppnar upp för många bra möjligheter för SEO och att förbättra er SEO gynnar ert varumärke. Det är viktigt att förstå relationen mellan de två marknadsföringskoncepten, om man vill behålla en stark marknadsföringsstrategi.

Vad är skillnaderna?

Det blir lättare att förstå relationen om man först ser på skillnaderna: SEO är en marknadsföringskanal, branding är det inte. Man använder SEO för att kommunicera sitt varumärkesbudskap. Branding sker alltså också genom många olika marknadsföringsinsatser och är i sig inte marknadsföring, utan mer ett budskap, en kultur och en image kopplad till ert företag. Nu till hur SEO kan gå hand i hand med er branding.

1. Hur en bra SEO kan forma ert varumärke

Ett tankefel många marknadsförare gör är att de tror att det är deras sista jobb och insats som är det som bestämmer hur varumärket uppfattas. Men ett varumärke definieras och skapas av kunderna och deras uppfattning av företaget i fråga. Det är dock möjligt att påverka och med rätt strategi kring SEO så är det möjligt att skapa en relation mellan ert varumärke och specifika sökord. Det är till stor del er egen research kring sökord och ert content som ni skapar som sen bestämmer hur ni syns i sökresultaten. På detta sätt kan korrekt SEO hjälpa er att påverka allmänhetens uppfattning om ert varumärke.

2. SEO och branding – samma slutmål

Målet för både SEO och varumärkesbyggande är att genom ökad synlighet påverka potentiella kunder till att se och tänka på ert företag som ett branschledande med god auktoritet. En logisk konsekvens blir då, att om man fokuserar på SEO, så får man också ut sitt varumärke. Hur det uppfattas blir dock en fråga om hur bra man gjort sitt arbete. Både SEO och branding lyder under samma principer vad det gäller att öka ert företags auktoritet. Att ha en stark länkprofil med väl ansedda webbplatser som länkar tillbaka till er sajt ökar er ranking i SERPen och när er sajt då syns bättre så blir en konsekvens att er varumärke syns bättre, och blir då förhoppningsvis även starkare.

3. Brandade sökord

En möjlighet som dyker upp när ert varumärke rankar högt är att ni kan använda SEO även för att ranka på brandande sökord, alltså sökord som ska ge resultat i SERPen när någon söker på ert varumärke. Resultatet blir även här en förstärkt effekt av ert varumärkes synlighet, dess auktoritet och styrka.

Googles algoritm förändrades för några år sedan med avseende på just det, och nu belönas sökningar på varumärken med flera resultat från samma domän på första sidan. Innan den förändringen så hade företagen tur om de fick mer än en träff på första sidan. Nu kan ett företags olika sidor visas i sökresultaten på 6-8 av resultaten på första sidan. Det är ett mycket bra exempel på bra SEO kan få inflytande på ett bolags branding.

Är ni redo att stärka ert varumärke?

Då kan ni inte bortse ifrån kraften i en bra SEO och när det kommer till digital marknadsföring så är just SEO det absolut bästa sättet att lyfta fram sitt budskap och varumärke online. Titta gärna in i vår blogg! Där skriver vi om en mängd ämnen och utbildar kring SEO. Vi har även experter in house som kan hjälpa er då vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder att etablera starka varumärken genom SEO och andra taktiker inom digital marknadsföring.

Kontakta oss online genom att fylla i ett kontaktformulär, eller så kan du ringa oss på 040-12 49 19

SEO och varumärke
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap