Skip to main content
B2B varumärke

Enligt mig är det sätt på vilket de flesta SaaS-företag jobbar med sin marknadsföring idag, oerhört ineffektivt. För många är marknadsföring och varumärke en eftertanke. Företag vet vanligtvis att de behöver göra ”några marknadsföringsgrejer” som att ha en webbplats och sociala mediekonton, men de har inte någon riktig strategi eller styrning. Marknadsföring bör dock vara en strategisk hävstång i ditt företag och för hur du presenterar dig – särskilt varumärket.

Att marknadsföra ett nytt företag kan vara en av de mest utmanande rollerna, speciellt när du definierar en ny marknad eller försöker fasa bort en föråldrad. Du kämpar i en uppförsbacke mot stora och etablerade rutiner eller, ännu värre, en stor motvilja mot förändring. För att inte tala om din lilla marknadsföringsbudget.

De flesta nystartade företag vill skjuta på att investera i varumärkesmarknadsföring, då det vanligtvis råder brister i noggrann mätning och tillskriva intäkter. De är rädda för att investeringen i att bygga ett varumärke kommer att ta fokus från att driva efterfrågan och tillväxt.

Sanningen är att ditt varumärke kan vara en av dina största tillgångar när det gäller att snabbt etablera dig på marknaden. Ditt varumärke är en av de enda marknadsföringskanaler som bygger repeterbar dragkraft, inte bara engångs-reklamavkastning. De långsiktiga effekterna och påverkan på ditt företag (och i slutändan efterfrågan) ska inte underskattas.

1. Var ”först”

Du måste ta reda på vad du är ”först” med. Att vara först är allt.

Positioning av Al Ries och Jack Trout, ursprungligen publicerad 2001, är fortfarande en av mina favoritmarknadsföringsböcker. I boken pratar de mycket om behovet av att vara först och skriver:

It’s better to be first than it is to be ’better’…If you can’t be first in a category, then set up a new category you can be first in.

Vad är du ”först” med? Det är här ditt varumärke är mycket viktigt. Ditt varumärke- och varumärkesbudskap definierar vad du är  först med. Det är hävstången för att placera ditt varumärke som det första i målgruppens sinne.

Om du inte kan vara först i någon kategori som redan finns, skapa din egen kategori.

2. Upprepa, Upprepa, Upprepa

Repetition is king. Hur ofta upprepar du dina budskap och din varumärkesberättelse? Hur ofta upprepar du det internt för dina anställda? Berättar hela ditt företag samma historia vid varje första samtal och hisspitch?

Kom ihåg att du blir trött på ditt budskap (inte alltid) mycket tidigare än marknaden gör. Du kanske tror att du har gett samma presentation tusen gånger, men målgruppen märker det vanligtvis knappt.

Det kan ofta kännas gammalt och repetitivt att fortsätta berätta samma historia, men ingenting bygger ett starkare varumärke än att vara konsekvent och repetera.

3. Slåss över din viktklass

Ofta arbetar jag med våra företag och hjälper dem ”slåss över deras viktklass”, det vill säga konkurrera mot företag som är mycket mer etablerade än dem. Som start-up vill du se större ut än du är. Detta hjälper till att bygga varumärkesmedvetenhet och lojalitet.

Det kan visa sig i enkla saker, som att alltid ha öppna roller på din webbplats, använda kundlogotyper strategiskt och lägga till en inloggningssida i din navigering. Det kan också komma genom vem du definierar som dina konkurrenter. Sträva efter att sticka ut och visa att du som hör hemma vid bordet med de stora, etablerade spelarna.

4. Välj sida

Var inte rädd för att välja sida. Människor vill arbeta med andra människor och företag som har en röst. Om du försöker vara allt för alla kommer du oundvikligen att misslyckas. Om ingen håller med dig betyder det troligtvis att det kommer att finnas någon på andra sidan som lika starkt håller med dig. Om alla är i mitten, får du aldrig tillräckligt med dragkraft och intresse för att uppmuntra människor att agera och köpa.

B2B varumärke
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap