Skip to main content

Om ni har arbetat med SEO länge, så kommer ni säkert ihåg dagarna då man byggde webbplatser med otaliga sidor kring specifika sökord. Vi fokuserade på sökrobotarna, och användarupplevelsen var sällan prioriterad.

Vart tog den inställningen oss?

Inte långt.

Vi fick mycket organisk synlighet för termer som inte gav mer än en hög avvisningsfrekvens.

En uppfriskande trend jag har sett under de senaste åren är den person(a)drivna SEO-strategin. Istället för att lägga tid på att ta skapa tunt innehåll och sidor som förmodligen aldrig kommer att konvertera, så ägnar vi tid åt att producera och marknadsföra det bästa innehållet.

Personadriven SEO gör inte nödvändigtvis att den övergripande synligheten blir bättre. Däremot kan personas göra er organiska visibilitet mer lönsam, trots mindre tid och resurser.

Så här skapar ni personas för SEO.

Vad är en persona?

En persona är en representation av er målkund. Det är en bild ni målar baserad på undersökningar och intervjuer med faktiska kunder. De går längre än grundläggande demografi; detta genom att också beskriva vissa psykologiska aspekter som skapar behoven och driver beslut. Personas är ofta helt avgörande för hur framgångsrik en kampanj blir.

Personas hjälper till att svara på viktiga frågor, som:

  • Vilka problem behöver kunderna lösa?
  • Vilken typ av innehåll hjälper potentiella kunder att lösa sina problem?

Implementera personas i er SEO-strategi

När ni har skapat egna personas är det dags för handling! Implementeringsfasen kan vara knepig men om ni följer tipsen här kommer det att gå bra.

Skräddarsy era SEO-planer

Era mål och planer för SEO bör finnas med i den strategiska marknadsföringsplanen, som innefattar målgruppen och potentiella kunder. Med personas i hand underlättas planeringen eftersom ni redan förstår köpresan och det övergripande beteendet gentemot era tjänster. Det ger också värdefulla insikter som hjälper er att planera och optimera innehåll – och därmed maximeras avkastningen på er SEO.

Optimera sökordsanalysen

Om ni har arbetat med sökmotoroptimering tidigare, så känner ni till värdet av en bra sökordsanalys. Sökordsanalys är processen att söka och kartlägga värdefulla termer (sökord) som potentiella kunder nyttjar när de söker efter era produkter eller tjänster. Sökorden används sedan för att optimera befintliga sidor på en webbplatsen, eller för att skapa en ny uppsättning med sidor i syfte att driva värdefull organisk trafik och leads.

I sin enklaste form görs sökordsanalysen i tre steg. Dessa är brainstorming, kartläggning och implementering.

  • Branstorming

I den här fasen samlas marknadsföringsteamet för att bestämma vilka sökord eller sökfrågor de ska fokusera på. Beslutet fattas vanligtvis efter en grundlig konkurrentanalys och marknadsundersökning. Därför är det viktigt att ha era personas klara innan för att kunna avgöra vilka sökord som är mest värdefulla.

  • Kartläggning

Nu när ni har ert Excel fyllt med värdefulla sökord måste ni kartlägga dem. Hitta mönster och fastställ sökavsikten. Efter det kan ni börja planera marknadsföringsinitiativ och innehåll.

Era personas är särskilt viktiga under kartläggningen eftersom insikterna där avgör vilka sökord som ska prioriteras. Vissa personas kanske letar efter tips och strategier eller instruktionsguider. Andra användare kanske letar efter recensioner, jämförelser eller de bästa verktygen för att lösa sina problem.

Det är därför sökorden grupperas baserat på köpresan (medvetenhet, övervägande, beslut).

  • Implementering

Ni har upptäckt de viktigaste sökorden och kartlagt dem, nu är det dags att sätta dem i bruk. I det här sista steget implementerar ni sökorden i din strategi för innehållsmarknadsföring.

Kan personas påverka implementeringsfasen? Ja. Men bara indirekt.

Eftersom landningssidorna skapades med målgruppen i åtanke kan personas hjälpa till att avgöra ifall sidorna behöver bearbetas eller inte. Bra resultat betyder oftast att ni träffat rätt, medan det motsatta innebär att justeringar krävs.

Länkstrategi och länkbygge

Sökmotorer använder många kända faktorer för att förstå och ranka en webbplats. Två av dessa faktorer är länkar från andra sidor och det som står i ankartexterna. Ni kan betrakta länkar till er webbplats som vittnen om dess trovärdighet – men ha alltid i åtanke att alla vittnen (länkar) inte är lika värdefulla.

Genom att implementera en genomarbetad länkstrategi kan en stark profil uppnås. Framgången ligger i att beakta länkarnas relevans såväl som volym och kvalité.

Hur kan personas hjälpa till med länkbygge?

På samma sätt som med sökordsanalysen används länkbygge för att förstå potentiella kunder bättre innan ni planerar era insatser. Vad gillar de? Vilka bloggar följer de, och vilka branschorganisationer tillhör de? Det här är typiska frågor som ska besvaras innan ni börjar arbeta med länkar, och väl utformade personas hjälper er planera era initiativ.

En populär metod för länkanskaffning är gästinlägg, och betydelsen av personas i den här metoden är inläggets relevans. Att veta vad era peronas läser, söker och diskuterar online. Och var.

Med dessa insikter kan ni lägga an en länkstrategi som har stor potential att påverka företagets slutlinje.

Slutsats

Personas är värdefulla tillgångar för alla företag. De är kärnan i era tjänster, innehållsmarknadsföring och SEO.

Ändå är det så att de flesta företag inte har skapat några, har skapat personas men de används inte, eller så används de bristfälligt. Detta gör uppgiften att påvisa värdet av SEO nästintill omöjlig, och samtidigt fortsätter ett fåtal företag – de som implementerat och använder personas korrekt – att stärka sitt varumärke och sin marknadsposition.

Orsakerna till detta är många och varierar. Men till skillnad från bara några år sedan, så känner de flesta företag till vad personas är och dess funktion. Det kommer såklart alltid att finnas företag som agerar i ovetskap, men för majoriteten väntar fortbildning och effektiviserad marknadsföring.

Hur kan det vara så här om det inte rör sig om ovetskap?

Det vi ser är byråernas och marknadsförarnas brustna löften.

Det är vad som händer när utbudet som möter efterfrågan inte besitter rätt kompetens, eller inte är tillräckligt kompetent för att leveransen ska anses tillräckligt bra. Det finns helt enkelt för många självutnämnda specialister och fullservice-byråer som måste utvärdera sina uppdrag mycket bättre.

Det vi ser är företagens oförmåga att rekrytera och anlita rätt kompetens.

Behovet av marknadsföring är större än någonsin, och samtidigt är det för få beslutsfattare som har ansträngt sig tillräckligt mycket för att förstå digital marknadsföring. Marknad måste ses som en lika vital funktion som sälj- och ekonomi, och rekryteringen bör skötas därefter.

För att sammanfatta är personas ovärderliga för SEO i tre hänseenden: SEO-strategin, sökordsanalysen och länkstrategin. När dessa delar behandlas av rätt profession kommer företag att uppfylla sina mål och införliva sina visioner.