Skip to main content

Alla som seriöst arbetar med content marketing och SEO bör ha koll på Google EAT – som nu har blivit Google E-E-A-T. Google E-E-A-T är ett begrepp som omfattar många olika delar i ett SEO-arbete, både idag och i framtiden.  

Här går vi igenom vad Google E-E-A-T är, och ger dessutom några SEO-tips att nyttja när ni arbetar med innehåll och sökmotoroptimering. 

Scrolla ner och lär dig allt om Google E-E-A-T! 

Kort om Google E-E-A-T 

Google E-E-A-T står för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet, och är ett begrepp som beskriver Googles synsätt hur de vill värdera webbplatser när de bestämmer placeringarna i sökresultaten. E-E-A-T handlar kortfattat om att en webbplats ska förtjäna topplaceringar i sökresultaten och det innebär att ni måste ha en större förståelse för nyttan med ert innehåll samt vad som krävs av er som avsändare. Google E-E-A-T är alltså inte en rankingsignal, utan ett begrepp som omfattar många olika signaler nu och framgent. 

Vad står E-E-A-T för? 

Google E-E-A-T är ett begrepp som omfattar flera olika aspekter när ni arbetar med innehåll och vill förtjäna bra placeringar i Googles organiska sökresultat. Bokstäverna E-E-A-T är en akronym och står för följande: 

 • Erfarenhet (experience) 
 • Expertis (expertise) 
 • Auktoritet (authoritativeness) 
 • Trovärdighet (trustworthiness) 

För att förstå begreppet närmare så har jag vid ett flertal tillfällen fördjupat mig i Googles dokument som heter ‘Google Quality Raters Guidelines’ och följt Googles uttalande i ämnet under de senaste åren. 

Det är solklart att Google E-E-A-T, som nämndes första gången under 2018 som Google EAT, har kommit för att stanna en längre tid. 

Är E-E-A-T en rankingindikator? 

Nej, Google E-E-A-T är ingen indikator för ranking, och det har Google bekräftat vid ett flertal tillfällen. Google E-E-A-T är ett samlat begrepp som omfattar en mängd olika rankingfaktorer, det är oklart vilka alla dessa är men vi kan tolka oss till flera av dem.  

Google har aldrig berättat vilka rankingsignaler som omfattas, men berättar gärna att vi ska skapa bra och kvalitativt innehåll som sedan omtalas i olika kanaler på Internet. 

Det började med YMYL 

Sedan flera år tillbaka har Google ställt olika krav för olika branscher och ämnen, över hur svårt det ska vara att ta topplaceringar i deras sökresultat. Google har infört begreppet YMYL som står för Your Money, Your Life. Det inbegriper branscher och ämnen som kan påverka våra liv i stora drag; exempelvis hälsa och pengar.  

De branscher som omfattas av YMYL har generellt svårare att nå topplaceringar med sina webbplatser. Huvudanledningen till detta är att Google vill kvalitetssäkra och presentera seriösa webbplatser som kan påverka vår ekonomi och hälsa. De sista Google vill är att presentera webbplatser som försöker lura oss på pengar eller säljer produkter som kan påverka hälsan negativt eller inte har någon effekt alls. 

Hur hänger då YMYL och Google E-E-A-T ihop? 

Jo, Google E-E-A-T gäller alla branscher och de som berörs av YMYL, där ställer Google högre krav för att nå topplaceringar. Med högre krav så innebär det troligtvis en större bevisbörda för att förtjäna höga placeringar på Google

Vad menas med ’Erfarenhet’ i Google E-E-A-T? 

Det första E:et i Google E-E-A-T är det senaste tillskottet i akronymet. Tidgare hette det endast Google EAT men under 2022 tillförde Google ytterligare ett E, Experience. Just Erafenhet kan bli en bidragande effekt till att ni får bättre placeringar på Google. 

Tänk dig ett företag som har lång erfarenhet och har god kunskap inom ett ämne, då bör de teoretiskt vinna över de som har mindre erfarenhet. Såklart vägs en hel del annat också in men med erfarenhet så finns oftast även en hel del insikter som kan skapa mer trovärdighet för de med mindre erfarenhet. 

Vad menas med ’Expertis’ i Google E-E-A-T? 

Det andra E:et i Google E-E-A-T står för Expertis (Expertise) och här vill Google förstå hur bra ni är inom ert ämne. Er expertis kan bidra till att ni får högre placeringar och ni kan få Google, och andra att verkligen inse det. Att erbjuda tjänster och produkter kan ofta vara enkelt men ibland också väldigt komplext, att ni ha en stor kunskap inom ett område kan göra er leverans bättre och uppfattas som mer trovärdig mot de som saknar den. 

Expertis: Påverka så att ni uppfattas som experter 

Det första ni måste göra är att bevisa att ert varumärke, er webbplats och kanske en författare är Experter inom ett ämne och det gör ni enklast genom att skapa innehåll som besvarar frågor som ställs på Google.  

Dessa sökfrågor bör vara informations- och kunskapssökningar som ställs inom ett ämne. 

Om ni säljer produkter eller tjänster inom ett ämne så kan ni, om ni anser att det är relevant, hjälpa sökande genom att skapa utbildande och informativt innehåll och publicerar detta på er webbplats. 

Vad menas med ’Auktoritet’ i Google E-E-A-T? 

Blir er webbplats “omtalad” och omskriven på Internet på andra webbplatser, i sociala medier och i videos?  

Om ni skapar fantastiskt bra innehåll som svarar på sökarnas kunskapsfrågor så finns det en god chans att detta blir delat och omtalat på Internet och att det skapas länkar till er webbplats. 

Auktoritet: Mentions och backlinks påverkar 

Om de omtalar (sk mention) er webbplats eller författare och samtidigt länkar (sk backlink) till er webbplats så kan det ge er ännu högre auktoritet. Länkar från en annan webbplats, sk backlink är sedan många år en väldigt viktig ‘rankingsignal’ som kan ge sk ‘ranking credit’. 

Men gråt inte blod om ni inte får en backlink. Backlink har länge varit den heligaste rankingsignalen för att placeras högst på Google men vi ser förändringar inom detta område. Google nämner allt mer att de kan se mentions om er och att det kan vara bra. 

Auktoritet: Frekvens kan påverka 

Om ingen omtalar ert varumärke, webbplats, företag eller eller era författare (webredaktörer) bakom ert innehåll (och olika ämnen) så får ni minimalt med bevis för att ni är experter och då är det svårt att bli auktoritär.  

När ni lyckas bli omtalade så är ni troligen mer aktuella än när ni inte längre blir omtalade. Det kan finnas ett nyhetsvärde i att bli omtalad för det kan innebära att ni är mer relevanta i tiden. Om konkurrenter blir omtalade mer frekvent än er så finns risken att ni anses mindre relevanta för stunden och det kan troligen påverka er Google E-E-A-T långsiktigt. 

Auktoritet: Kvalitén på källorna påverkar troligen 

Om ni lyckas bli omtalade av välkända webbplatser eller personer så är det troligtvis bättre än om det är mindre okända webbplatser eller personer som omnämner er. När de som omtalar er är inom samma bransch eller ämne så ger det troligen också ett högre värde i auktoritet än om de är i en helt annan nisch. 

I Google’s Quality Raters Guidelines så hänvisar de till bland annat källor som forum, Amazon, Google Shopping, nyhetskällor och Wikipedia. 

Att bli omnämnd på Wikipedia kan påverka positivt. Förmodligen inte själva länken till er webbplats men omnämnandet. Men det är svårt att få något publicerat om sig själv på Wikipedia och ni måste ofta ha gjort något exceptionellt. 

Nyhetskällor är ofta en bra referens för att vara auktoritär men där också svårt att få in omnämnande och det kräver ofta att ni gör något exceptionellt. Det kan var klokt att utveckla en PR-strategi som delvis ska bidra till er Google E-E-A-T. 

Vad menas med ’Trovärdighet’ i Google E-E-A-T? 

När ni blir omtalade är det viktigt att förstå vad de säger om er eller författaren, är det positivt så bidrar det till att ni är trovärdiga när ni försöker bevisa att ni är experter. Men om ni blir ifrågasatta i många olika källor så ökar risken att ni inte är trovärdiga och det kan påverka era placeringar på Google negativt. 

Kundomdömen är en bra källa för att trovärdigt visa er expertis. Google är tydliga med att dessa kan hjälpa er men de är också medvetna med att dessa går att fabricera och att endast ett fåtal omdömen inte är till stor hjälp. 

Trovärdighet: Kanske klokt att använda en 3:e-partstjänst för kundbetyg  

Om ni väljer att samla kundomdömen så gör det autentiskt och via en extern partner. När ni använder en 3:e parts tjänst för insamlandet av kundbetyg och omdömen så är det lite svårare att manipulera i jämförelse om ni har kontroll på hela kedjan, dvs om ni administrerar dessa själv på er webbplats. 

En trolig analys som Google gör är att jämföra vad som sägs om er i jämförelse med konkurrerande webbplatser, dvs de som konkurrerar om placeringarna i en specifik sökterm. 

Är andelen positiva och negativa omdömen olika och hur mycket omtalas i antal, jämfört med varandra kan också spela roll. 

Hur förbättrar man sin Google E-E-A-T? 

Er webbplats måste förtjäna placeringarna på Google och för att lyckas med det så kan ni göra en hel del och arbetet kommer att pågå för evigt och bör omfatta mer än dig om ni är flera i er verksamhet. 

Det finns en hel del att göra för att stärka er Google E-E-A-T samtidigt finns det inget tydligt besked från Google vad man ska göra. Så det är som vanligt, det är bara att försöka se de stora penseldragen och testa sig fram. Här kommer några tips som vi rekommenderar att ni gör. 

1. Läs igenom Google Search Quality Evaluator Guideline 

Börja med att läsa Google’s dokumentation som heter ‘Search Quality Evaluator Guideline’ och är på 175 sidor, men lugn…ni behöver inte läsa allt på en gång.  

2. Identifiera riktiga frågor 

Identifiera frågor som era potentiella kunder har och de som är intresserade av ämnet. Enklast för detta är att identifiera söktermer som ställs på Google och som är av informations- och kunskapskaraktär. Analysera vad som ligger högst på Google för relevanta sökningar inom detta ämne och förstå vad som krävs av er webbplats för att komma högst.  

Se till att; 

 • identifiera frågor (söktermer) som ställs på Google inom ert område 
 • fråga era kunder vad de vill veta mer om och vilka frågor de har, på så vis kan ni få en inblick i vilka frågor som era potentiella kunder kan ha 
 • fråga kollegorna om frågor som ofta ställs från kunder

3. Skapa en WOW-upplevelse 

Se till att ert innehåll upplevs som betydligt bättre än de som ligger i toppen på Google. Kanske har de konkurrerande webbplatserna minst lika bra svar som er webbplats men de saknar bilder, videos, styckeindelningar, punktlistor, är svårare att läsa och mycket annat som är viktigt för en besökare. 

Se till att användarna får en 10 gånger bättre upplevelse på er webbsida! 

Se till att; 

 • besvara frågorna med innehåll på er webbplats 
 • gör besökarna nöjda med ert innehåll så att de får svar på sina frågor (och ja, Google kan tolka besökarnas beteende som avslöjar om de gillar ert innehåll eller ej) 
 • mixa ert innehåll så att det både är grafiskt tilltalande, lättläst och får besökarna att vilja återkomma 

4. Sprid er kunskap! 

Ta fram en plan på hur ni kan sprida er kunskap och hänvisa till era kunskapssidor på webbplatsen. Om ni har en PR-avdelning – involvera den i arbetet. 

 • Få ert varumärke att bli omtalat (s.k. mention) i rätt källor som på webbplatser som har hög auktoritet, exempelvis nyhetskällor och branschkällor.
 • Få er ‘författare’ att bli omtalad i rätt källor, samma princip som ovan men även med ett personnamn på den som har skapat innehållet som besvarar frågorna.
 • Om ni inte nämns längre och det endast finns ‘gamla’ omnämningar till förmån för konkurrenter, så kan det indikera att ni är mindre relevanta just nu. Detta kan missgynna er Google E-E-A-T. 
 • Få goda omnämnanden. Sist men inte minst så bör ni nämnas i positiva avseenden relaterat till ämnena som ni vill ranka högt på Google. Om ni får ett positiva rykte kan det vara avgörande för Google’s beslut om att lyfta upp er i sökresultaten 

  5. Gör om, gör rätt! 

  Det första E:et i Google E-E-A-T står för erfarenhet (Experience) och här gäller det att bevisa att ni har just detta. Låt era erfarna konsulter, forskare, VD eller varför inte kunder uttala sig. Berätta om vad ni gör och lyft fram bevis som kan påvisa er erfarenhet. 

  Och fortsätt med ert arbete med att publicera kunskapsinnehåll, sprida er kunskap genom att distribuera er kunskap på olika vis och se till att ni blir omtalade i relevanta kanaler och media. 

  Buzzlemedia ger er rätt rådgivning

  Vi på Buzzlemedia är en SEO-byrå med lång erfarenhet av att hjälpa företag synas på nätet.
  Tveka inte att kontakta oss för att optimera er visibilitet gentemot konsumenter och sökmotorer.

  Joel Ask

  Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.