Skip to main content

Sökmotoroptimering marknadschefer

Marknadschefer och seniora marknadsförare är alltmer överens om att organisk söktrafik är en kritisk komponent i alla framgångsrika marknadsföringsstrategier, särskilt när de blir mer medvetna om vilken inverkan SEO kan ha på deras slutresultat.

En KPI-rapport från Wolfgang Digital, finner att betald och organisk söktrafik genererar ”65% av webbplatstrafiken och hela 67% av webbplatsintäkterna på sista klickbasis.”

Det är dock lätt att förenkla för mycket och effekten av SEO varierar över bransch och geografi. Och när vi gräver ner i vilka enheter som konsumenterna använder längs hela köpresan, eller användarvanor bland olika demografiska grupper, kan vikten av SEO inom den övergripande digitala strategin skifta igen.

Marknadsförare måste också vara medvetna om att det som har fungerat för ett företag kanske inte genererar samma utfall för ett annat. Som vi vet utvecklas Googles algoritmer ständigt, liksom dina konkurrenters förmågor.

Så vilka är de 7 kritiska sakerna som marknadschefer behöver veta om SEO?

1. Resultaten kan ta tid

Oavsett om ni bygger er webbplats auktoritet med hjälp av en långsiktig innehållskampanj eller väntar på att Google ska genomsöka er nya SEO-vänliga webbplats, tar det tid för sökmotorer att upptäcka, analysera och indexera förändringar. Detta påverkar också den tid det tar att se effekter på trafik, konverteringar och intäkter.

I vissa fall kan förbättringar ta flera månader eller år att slå kraft. Därför kan det ibland vara svårt att spåra rankingförbättringar eller trafikökningar till specifika ändringar som ni eller teamet har gjort.

Här gör marknadschefer bäst i att acceptera att SEO är en långsiktig strategi – särskilt för webbplatser som just kommer igång eller behöver förbättra sin tekniska och innehållshälsa efter år av SEO-atrofi.

2. SEO är en löpande process

Ni kanske redan har hört det sägas: SEO är inte en “one and done” lösning. Det är något som kräver kontinuerlig förfining och övervakning.

Det gäller även för väloptimerade webbplatser, det händer att de får sämre resultat när Googles algoritmer fortsätter att bli smartare, användarbeteenden förändras eller som en konsekvens av globala händelser likt det vi såg med COVID-19. En annan vanlig orsak är att konkurrenters strategier förbättras.

Endast ett proaktivt tillvägagångssätt, med bra innehåll och UX, som levererar ett värde för användare vinner på lång sikt.

3. SEO utvecklas hela tiden

SEO förändras konstant och kan ibland vara oförutsägbart.

Vissa företag kan få sämre ranking som ett resultat av en uppdatering i Googles algoritm medan andra drar nytta av samma förändring. Marknadschefer måste återigen försöka se SEO som en långsiktig satsning och agera därefter snarare än att falla tillbaka på reaktivt beslutsfattande. Om den övergripande trenden är positiv så fungerar det.

Naturligtvis beror inte alla ändringar på algoritmuppdateringar. Användarnas efterfrågan kan gå upp eller ner av alla möjliga skäl, från säsongsförändringar till globala pandemier.

Beteendet kan också förändras när enheter och teknik förändras – till exempel smartphones och röstsökning. Era konkurrenters aktiviteter kommer också att påverka sökmotorresultaten, så håll koll på dem.

4. SEO gynnar andra marknadsföringskanaler

SEO kan påverka andra digitala marknadsföringskanaler.

Bättre webbplatsdesign med SEO i åtanke kan förbättra användarupplevelsen för besökare som har landat på webbplatsen från andra källor. Google har sina metoder och mätvärden för att bedöma och utvärdera användarupplevelsen precis som era användare, oavsett deras väg till webbplatsen.

På samma sätt kan sökordsanalysen som utförs för SEO– och innehållsmarknadsföringsändamål hjälpa till med övergripande budskap, användas för att bättre förstå användarnas avsikt och stärka sökordsmixen inom andra områden som betalda sökannonser.

5. Fokusera på de mätvärden som betyder mest

Det finns många mätvärden som kan påvisa ROI från SEO. Vissa – som konverteringar,  trafik,  intäkter,  genomsnittliga ordervärden – är mer påtagliga än andra som varumärkes-/produktmedvetenhet  eller  synlighet.

Alla har sin plats. Men vissa är mer användbara än andra.

Trafik ses till exempel alltmer som ett vagt mått. Vi vill alla se fler besökare på våra webbplatser, men om de inte engagerar sig i innehållet eller gör ett köp, vilket värde ger dessa användare i slutändan? Det är mer fördelaktigt att spåra saker som konverteringar från organisk trafik, avvisningsfrekvensen och tiden som spenderas på webbplatsen.

Andra användbara mått kan till exempel jämföra återkommande besökare med nya besökare som hittar er webbplats genom Google. Att titta på vilka sidor som visar sig vara mest populära bland olika segment kan hjälpa er att urskilja var ni bäst ska fokusera er sökordsstrategi baserat på målgrupp.

Det kan vara direkt skadligt att spendera för mycket tid på att fokusera på mätvärden som sökvolym och konkurrens, eftersom de inte direkt bidrar till framgången för enskilda webbplatser och antalet konverteringar.

Att vara uppmärksam på sökord som aktivt driver besökare till er webbplats hjälper istället till att säkerställa att innehållet är riktat mot en specifik användaravsikt eller persona. Kom ihåg att nischade och long tail sökord kan ha lägre volym och mindre konkurrens, men de kan tillsammans driva fler konverteringar.

6. Bra SEO handlar inte bara om tillväxt

Mycket av den digitala marknadsföringen fokuserar på tillväxt och uppskalning. I konkurrensutsatta branscher, kan en bra SEO-kampanj handla lika mycket om att upprätthålla en synlighetsnivå eller auktoritet i en vertikal än ett försök att öka rankningen över ett större antal sökord.

Ofta antar seniora marknadsförare att en sökmotorkonsults förmåga bäst mäts av hur stor procentandel de ökar webbplatsens trafik. Men som vi berörde tidigare är en ökning av trafiken på bekostnad av högre konverteringar från mindre konkurrenskraftiga fraser inte alltid är det bästa sättet att använda företagsresurser eftersom det kan resultera i en negativ avkastning på investeringen totalt sett.

När det gäller etablerade webbplatser som redan har en närvaro i Google är underhåll och förebyggande aktiviteter mot trafikförlust lika viktigt (kanske ännu viktigare) och kräver regelbundet arbete och övervakning.

7. Det finns många missuppfattningar om SEO

Synlighet i sökmotorer är viktigt. Men värdet det ger i jämförelse med andra marknadsföringskanaler är beroende av branschen ni verkar i, de konsumenter ni försöker engagera er med och konkurrenterna i er nisch.

SEO är ett maraton, inte en sprint.

Implementeringar och övervakning måste fortskrida för att upprätthålla och förbättra resultatet.

Bra analys är ryggraden i en bra SEO-kampanj. En god förståelse för data, utöver vaga mått är nyckeln, och ett fokus på vad användarna gör är minst lika viktigt

Detta innebär att första platsen för ett sökord inte nödvändigtvis betyder att ni har den bästa webbplatsen eller att SEO-arbetet är lyckat. Det handlar med andra ord inte om var webbplatsen rankar eller för vad. Det handlar om vad det faktiskt ger.

Marknadschefer måste ställa frågor som: Vilka är konverteringsfrekvenserna för viktiga fraser? Är den ökade trafiken från nya eller återkommande användare? Vilka är de genomsnittliga ordervärdena och beteendeinteraktionsmåtten på plats per användarsegment?

Att gå till botten med dessa frågor är ofta mycket mer insiktsfullt och värdefullt än trafikökning och sökordspositioner.

En sista punkt

Kanske är den viktigaste takeaway att komma ihåg att SEO fungerar bäst när det är förenat med andra digitala marknadsföringsstrategier.

Konsumenterna vill i allt högre grad ha konsekvens mellan kanaler, det ska också vara värdefulla och autentiska användarupplevelser. De bästa SEO-kampanjerna måste utvärderas tillsammans med den övergripande flerkanalsstrategin i åtanke, och i slutändan med användaren – inte Google – som prioritet.

Buzzlemedia är en SEO-byrå som erbjuder både strategisk och operativ rådgivning inom digital marknadsföring. Om ni vill ha hjälp eller bara få feedback på er nuvarande situation är ni välkommen att ringa oss på 040 – 12 49 19 eller kontakta oss online idag!