Skip to main content

Alla SEO-experter med bäring kommer predika att sökord med hög volym, hög omvandling och låg konkurrens är den heliga gralen i en SEO-strategi. Men likt den heliga graalen kan konsten att finna dessa sökord te sig lika knepigt som att hitta en nål i en höstack. 

Även om dessa sökord är de mest frekventerade gällande klick inom SEO, så kan ni på dagens övermättade marknad nå större framgång genom att nyttja de mindre klickade sökorden. 

Det är inte många som söker efter sökord med låg volym, så de tenderar ofta att förbises. Men i den här artikeln ska vi titta på hur dessa sökord kan vara ett passande alternativ till sökord med hög volym. Låt oss börja. 

Vad är sökord med låg sökvolym? 

Generellt sett gynnar onlinemarknadsföringsverktyg, så som Google, sökord med hög sökvolym. Men även om deras bredare sökord ökar chansen för en större målgrupp betyder det att de är mycket konkurrenskraftiga. Det innebär att företag behöver skapa mer och mer innehåll för att toppa rankingen. 

Alternativt erbjuder sökord med låg volym (de under 250 sökningar per månad) en idealisk möjlighet att rikta in sig på termer som är 100 procent relevanta för ert företag. 

Det betyder inte att ni ska fokusera på att rikta in sökord som inte är relevanta – det skulle vara ett slöseri med tid för både ni och er målgrupp. Istället är det bättre att engagera sig med relevanta och nischade sökord som speglar ert företag och er målgrupp. 

Så, även om ni inte kommer att få tusentals nya användare per månad, kommer dessa användare att vara närmare ett inköpsställe. Dessutom kommer mer specifika sökord med låg volym att påskynda er organiska trafik. 

Hur man selekterar sökord med låg sökvolym 

Sökordsanalyser säkerställer att det finns en efterfrågan på åsyftad produkt och innehållet relaterat till denna. Om man vill förbättra sin genomsökningsstatistik och därmed ranka bra på Google krävs en god kännedom om potentiell kundkrets. Och det handlar om att ha rätt strategi för kartläggning av sökord. 

Följ nedan beskrivna steg för att upptäcka sökord med låg sökvolym: 

Brainstorma grundläggande “seed”-sökord: Innan ni går igenom sökord – fundera över de ämnen som er målgrupp kommer att söka efter, särskilt seed-sökord, som definierar er verksamhet. Seed-sökord är de som läggs i era sökordsanalysverktyg. Om ni till exempel har en pizzabil kan ni överväga seed-sökord som deg, pizza, pizzaugn och pizzabil. 

Seed keywords kan översättas löst som ”grundläggande sökord” eller ”utgångspunkts-sökord”. Det är vanligt att använda termen ”seed” även på svenska, eftersom det är den etablerade termen inom sökmotoroptimering. 

Sökordsanalys: Använd era brainstorming-ämnen för att komma igång. Implementera era seed-sökord i ett analysverktyg och sammanställ resultaten. De avslöjar i allmänhet de mest populära sökorden för er sökning, inklusive sökordssvårighet (KD) och månatlig sökvolym. Detta är det perfekta tillfället att se vilka sökord era konkurrenter rankar för. 

Undvik populära sökord: När era resultat tillkännagivits kommer ni att presenteras med en tabell som visar sökvolym och svårighetsgrad för sökord. De första resultaten påvisar sökord med hög volym – men ni måste ignorera dessa resultat för att fortsätta. Filtrera de alltför konkurrenskraftiga och irrelevanta sökorden, så att ni får sökord som får mellan 0 och 10 KD. Välj era strider – att konkurrera om attraktiva sökord är ingen enkel match att vinna.  

Studera er nisch: När ni har samlat era sökord med låg sökvolym bör ni vara uppmärksam på de sökord som relaterar till ert företag, er produkt eller tjänst. 

How to Easily Grow Your Niche Site Using Low-Volume Keywords – YouTube

8 skäl att rikta in sig på sökord med låg sökvolym 

Även om inriktning på sökord med låg volym anses vara en nischstrategi, så är det en strategi som fungerar. Med chansen att öka er CTR med 32,3 procent för varje position ni klättrar bör det vara en prioritet för att arbeta er upp i Googles SERP:er. 

Låt oss titta på varför ni bör rikta in er på sökord med låg sökvolym. 

1. Låg söksvårighet 

Söksvårighet är ett mått som används för att avgöra hur svårt det är att ranka för ett sökord. Ju högre söksvårighet, desto svårare är sökordet att ranka för. Att rikta in sig på sökord med lågt värde innebär att det är lätt att ranka snabbt, eftersom bakåtlänkar och högre auktoritet inte är lika avgörande. 

Till exempel: Den breda söktermen ”cykel” ger 231 000 sökningar per månad med en sökordssvårighetsnivå på 89. Det betyder att det är otroligt svårt att ranka. 

Däremot har den mer specifika söktermen ”bästa cykeln för utomhusträning” en sökordssvårighet på tio med endast 200 sökningar per månad. 

Så, även om det finns en mycket lägre sökvolym kommer spridning av dessa sökord i ert innehåll att ge mer trafik och öka er rankning. 

2. Mindre konkurrens 

Eftersom det inte finns så mycket intresse för sökord med låg volym, är det logiskt att en SEO-tjänst kan vara tveksam till att rikta in sig på dem. Men om ni tänker utanför ramen betyder mindre intresse mindre konkurrens – så ni har en klar fördel med termer med låg volym. 

Genom att använda specifika sökord med låg volym kan ni sticka ut. Eftersom målgrupper som använder dessa termer är närmare inköpsställe kan ni använda sökord som inte ens era konkurrenter har tänkt på. 

3. Longtail-sökord leder till höga omvandlingsfrekvenser 

Longtail-sökord (längre och mer specifika sökordsfraser) får mindre trafik men har i allmänhet en hög konverteringsfrekvens. Dessa fraser består av tre till fem ord och är mer detaljerade än allmänna termer, vilket gör att ni kan rikta in er på nischad demografi. 

Även om dessa longtail-sökord har låg sökvolym kommer er målgrupp att stärkas om ni använder ett sökord med hög volym i mitten. Detta är vad som kallas “piggybacking”. Om vi använder cykelexemplet igen, har ”bästa cykel” en sökvolym på 2,3 tusen per månad, medan ”vilken är den bästa cykeln för seniorer” bara har 80 sökningar. 

Detta berättar för oss att ”bästa cykel” är ett sökord med hög volym, så att ta med den efterfrågade frasen som en del av sökordet med lång svans låter er dra nytta av dess popularitet. Detta innebär att ni har en högre chans att konvertera och få avkastning på investeringen. 

4. Skapa intresse 

För närvarande har 15 procent av alla Google-sökningar aldrig sökts på tidigare. Sökord med låg volym kan öppna dörrarna till denna outnyttjade trafik, speciellt om ni har ett litet eller nischat företag. 

För det mesta har vissa sökord låga sökvolymer eftersom användarna ännu inte har använt dessa specifika termer. Folk tänker inte på att söka efter det ni säljer. För att komma runt detta: rikta in er på populära sökord som relaterar till er produkt. 

Dessutom bygger inriktning på sökord med låg volym som är specifika för er bransch varumärkesmedvetenhet. När ni har samlat på er tillräckligt med innehåll kommer era sökord att börja rankas och ni blir en auktoritet i er nisch. 

5. Bra avkastning på investeringen (ROI) 

Samtidigt som färre personer söker efter sökord med låg volym blir deras ROI mycket starkare. Vanligtvis leder till och med sökorden med lägst volym till fler konverteringar, vilket kompenserar för innehållskostnader. Eftersom användarna har mer handlingskraftiga sökavsikter finns det större chans att de konverterar. 

Sökord för kommersiellt köp som ”bästa” och ”topp” riktar sig till användare som är redo att göra ett köp. Dessutom är dessa sökord oftast mindre i volym eftersom de är specifika. Detta gör att ni kan använda dem till er fördel och öka er ROI. 

6. Öka mångfalden 

I sig själva lockar sökord med låg volym inte tillräckligt med trafik för att göra en betydande inverkan. Tack och lov är det lätt att inkludera flera sökord med låg volym i ett enda innehåll. Den stora volymen kommer att öka er chans att ranka på Google. 

Istället för att fokusera på ett specifikt sökord – fokusera på hundratals lågvolymsökord som är relevanta för ert innehåll. Även om ni misslyckas med att ranka för några av era sökord täcker ni ett större spann av sökavsikter. 

Att införliva flera versioner av ert sökord kommer att generera mer trafik än att använda sökordet på egen hand. Även om specifika sökord är olika kan ni skräddarsy er kopia så att den matchar dessa termer. 

7. Analys 

När ni utför konkurrentanalys låter det er positionera er som ett värdigt alternativ till era konkurrenter. Analytics hittar sprickorna i strategin och rekommenderar sökord och varianter som hjälper. 

Konkurrentanalyser ger en förståelse för vad som fungerar och vad som inte gör det. Detta ger er möjligheten att nyttja ett brett utbud av sökord med låg volym samtidigt som ni skapar mer effektfullt innehåll. Bättre innehåll lockar naturligtvis bakåtlänkar och ökar delbarheten. 

8. Relevans 

Ert innehåll har större chans att relatera till er målgrupp med specifika sökord med låg volym. Och ju mer relevant ert innehåll är, desto mer sannolikt är det att användare konverterar. Termen ”böcker” är en för bred sökning, medan ”äventyrsböcker för förskolebarn” är mycket mer nischad. 

Detta kommer inte bara att hjälpa till att hitta potentiella användare, utan Google prioriterar relevans i sitt rankningssystem. Så, längre sökord/-termer och innehåll som är fullt av relevanta sökord kommer att ha en bättre chans att rankas. 

Slutsats

Oavsett om ni nyligen etablerat er webbplats eller försöker hålla den relevant, så kan investeringar i sökord med låg sökvolym vara ett steg i rätt riktning. Att använda sökord med låg volym kan faktiskt ge fördelar kring att rikta in er på konsumenter som är redo att konvertera. 

Eftersom det digitala landskapet fortsätter att utvecklas behöver vi hitta nya sätt att nå ut till vår tilltänkta målgrupp. Så, istället för att avfärda sökord som endast har en sökvolym på 20 klick bör ni anpassa sökorden med låg volym för att fylla just deras behov. 

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.