Skip to main content

Googles algoritm gynnar ämnesbaserat innehåll. Detta har drivit SEO-specialister att utforska ämneskluster som ett sätt att organisera och relatera innehåll på en webbplats.

Det är en metodik som involverar en enda webbsida (pelare) som innehåller djupgående information om ett bredare ämne, samtidigt som den internt länkar till andra sidor (kluster) med fördjupat information om en viss del inom samma ämne.

Därav är ämneskluster förmånligt på följande två vis:

  • Fördelar med användarupplevelse (UX).
  • Förbättrad SEO.

Användarupplevelse (UX)

Ämneskluster hjälper användare att navigera genom skrymslen och vrår av ett visst ämne, vilket ger dem en engagerande och tillfredsställande upplevelse på er webbplats. Det erbjuder tillräckligt med information om ämnet, och användaren behöver inte fortsätta söka.

SEO

En modern SEO-strategi är processen att organisera en webbplats innehåll per ämne, vilket hjälper sökmotorer som Google att förstå en användares avsikt när de söker. Genom att optimera en webbsida kring ämnen först kan ni ranka bra för long tail-sökord relaterade till det ämnet. Det är förmodligen ingen nyhet för er att Google, i synnerhet, har rullat ut en algoritmuppdatering som stöder att ranka ämnesklustrade sidor högre, eftersom de i allmänhet tillhandahåller djupgående innehåll.

De tror att ju fler interna sidor ni länkar till om ett visst ämne, desto kunnigare är ni kring det – just eftersom ni har så mycket innehåll om ämnet.

Låt oss ta en noggrannare titt på hur ämneskluster fungerar.

Vad är ämneskluster?

Begreppet etablerades av HubSpot, vars ambition med ämneskluster var att organisera webbplatsers sidor för att göra dem mer användarvänliga.

Som namnet antyder innebär den här tekniken att ni skapar “kluster” av sidor på er webbplats som alla är relaterade till varandra. Ni kommer att ha en huvudsida som fungerar som huvudcentrum för det aktuella ämnet. Alla andra sidor som är relaterade till ämnet länkas tillbaka till denna sida och till varandra. På så sätt skapas “kluster” på webbplatsen, så att en användare mycket lätt kan hitta alla sidor som rör ämnet i fråga.

Ni kan till exempel ha en sida på er webbplats som handlar om termer för digital marknadsföring. En sida som är relaterad till detta kan vara en sida om marknadsföring i sociala medier, som är en typ av digital marknadsföring. Ni kan då länka tillbaka den till “pelarsidan” (huvudsidan) och skapa ett kluster.

Om det genomförs på rätt sätt bör ni ha flera pelarsidor på er webbplats som alla handlar om olika ämnen. De kommer alla att kunna nås via hemsidan, vilket gör att det finns en tydlig väg till det innehåll som användaren letar efter.

Generera idéer för er hemsidas pelare

Tänk på att pelarna är organisatoriska och konceptuella, de drivs inte alltid av sökordsdata.

Två frågor att ställa sig när man definierar pelare för kunder:

1. Refererar pelarna till er tjänst/produkt?

Det måste finnas en direkt linje mellan pelare och företaget i fråga. Vi kommer att använda dessa pelare för att skapa “kluster”-ämnen, och därav är det är viktigt att säkerställa att innehållet har ekonomiskt värde för verksamheten.

2. Har ert företag mandat och bäring att informera om dessa ämnen?

Google vill rangordna innehåll som är skapat av experter. Detta hjälper dem att säkerställa att de förser människor med djupgående och användbart innehåll på sin sökmotor.

De anser med rätta att ni inte ska börja skapa innehåll om ämnen som inte är relaterade till ert expertområde – eftersom att publicera innehåll om sådana ämnen skulle innebära att ni gör det enbart för att driva mer trafik till ert företag.

Det som gör er till en expert i sökmotorernas ögon är innehållsdjupet, och att implementera ämneskluster på er webbplats kommer att visa dem att innehållet har ett sådant djup. Konceptet med ämneskluster och hur ni använder dem är dock allmängiltigt – det kommer att ändras beroende på vad ni säljer på er webbplats, eller vad den nu har för syfte.

Så gynnar ämneskluster er SEO-strategi

Denna strategi kan te sig enkel – men om ni nu ska investera tid och engagemang i den, då får det gärna bli rätt. Den som lyckas med sina ämneskluster kommer tjäna en stor vinning gällande sin SEO. Men vilka är då fördelarna?

Förbättrad användarupplevelse

En parameter kring hur sökmotorer rankar hemsidor är tiden som användare spenderar på dem. Om användaren inte hittar vad den söker inom rimlig tid, då kommer den hastigt klicka sig vidare till nästa källa.

Ämneskluster strukturerar och tillgängliggör information på ett bättre sätt, vilket ökar användarvänligheten – man hittar vad man söker, helt enkelt.

Organiserat marknadsföringsmaterial

Som tidigare nämnt gynnas användaren av ämneskluster – men även ni gagnas av det. Strukturen som ämneskluster erbjuder hjälper er att se vad ni erbjuder och saknar. Därmed kan ni skapa innehåll som fyller de existerande luckor av content.

Ämneskluster är väl lämpat för innehållsmarknadsföring och ökad tillväxt, eftersom det blottlägger vad som producerats och vilket material som saknas.

Tillgängliggör er webbplats för sökmotorer

När någon söker efter ett ämne i en sökmotor måste sökmotorn i fråga gå igenom alla relevanta webbplatser för att se vad som finns på dem. Det är viktigt att ha en välorganiserad webbplats, för ju bättre organiserad den är, desto snabbare kan det eftersökta innehållet hittas. Det kommer hjälpa er att bli högre rankade i sökresultaten.

Mer organisk trafik

Att tillskansa sig trafik genom betald marknadsföring är en sak, men det är den organiska trafiken som verkligen har bäring för sökmotorer. Hur fungerar då detta? Jo, inte mer komplicerat än att ju fler nöjda användare ni har, desto större är chansen att fler tillkommer.

Steg för steg: Så implementeras ämneskluster i er SEO-strategi

Förstå komponenterna i ett ämneskluster

Som vi ovan nämnt finns det tre olika delar i ett ämneskluster: pelarinnehåll, klusterinnehåll och de hyperlänkar som binder dem samman. Ni måste förstå varje segments funktion innan processen sätts igång.

Börja med ett ämne

När ni skapar ert första kluster måste ni fundera på vad ert ämne ska vara. Ni behöver ett brett nyckelord till att börja med, eftersom ni kommer att skapa underämnen som relaterar till det. Ni vill dock inte att det ska vara för brett.

Producera ditt klusterinnehåll

När ni selekterat era nyckelord är det dags att skapa klusterinnehållet. Det finns verktyg på marknaden som kan hjälpa er att söka efter nyckelord som är relaterade till breda nyckelord, så att ni kan skapa innehåll som är relaterat och relevant för vad era användare letar efter.

Granska ditt befintliga innehåll

Det är alltid viktigt att skapa nytt innehåll, men ni måste också ta en titt på det innehåll som redan existerar. Här borde det finnas många idéer som ni kan använda – som sparar tid och energi när ni skapar era ämnesgrupper.

Fyll ämnesluckorna

När ni har hittat alla sidor på er webbplats som kan fungera som innehåll kan ni se var luckorna finns och planera produktionen av innehållet för att fylla dem.

Skapa pelarsidan

När ni har skapat allt klusterinnehåll är det dags att skapa pelarsidan för att binda ihop allt. Den här sidan måste täcka det breda sökordet på ett heltäckande sätt. Se till att ni har long tail-sökord, eftersom dessa kommer att vara den ankartext som ni använder för att länka till de andra sidorna i klustret.

Integrera sidorna

När sidorna nu är på plats är det tid för att sammankoppla dem. På varje klustersida ska ni inkludera en länk tillbaka till pelarsidan – och ni måste dessutom länka till klusterinnehållet på pelarsidan. När ni kontinuerligt adderar nytt innehåll vill ni hålla pelarsidan uppdaterad med länkar till det också.

Beakta resultatet

Nu när ert ämneskluster konfigurerat och redo att börja arbeta. Se till att ni använder spårningsverktyg för att hålla ett öga på era framsteg och om ni uppnår önskade resultat.

Slutsats

Det vi nämnt i denna text är just den strategi som gynnar såväl webbplatser som användare – nämligen ämneskluster. Genom att skapa innehåll kring long tail-sökord erhålls vi en relevans inom marknaden och positioneras som experter.

Generellt sett vill företag använda ämneskluster för att hjälpa både användare och sökmotorer att hitta sidor på deras webbplats. Bättre användarvänlighet ökar förtroendet – och sedermera chansen att kunden konsumerar/konverterar.

Ännu viktigare är att era pelare och kluster visar att ni kommunicerar en tydlighet kring vad ert företag gör, så att människor och sökmotorer anförtror sig till ert varumärke och er produkt.

Sist men inte minst: Ämneskluster bör etableras tidigt, detta för att bygga vidare på dem när er verksamhet växer.

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.