Skip to main content

Att få intryck och klick på Google Ads fortsätter vara en smärtpunkt för många annonsörer som vill ha uppmärksamhet och generera nya affärer. Medan annonsörer kan betala sig till toppen (bokstavligen), varför spendera de beloppen när det finns alternativa metoder för att få fler klick.

Ökad annonssynlighet och en högre avkastning på Google kan vara så enkelt som att förbättra annonsrelevansen och sökordets relevans. Vi förklarar hur du ökar annonsrelevansen, men först är en definition i sin ordning.

Vad betyder annonsrelevans?

Google definierar annonsrelevans som hur nära en annonskampanj matchar en användares sökning, bestämd av förhållandet mellan sökord, annonser och landningssida.

Annonsrelevans eller sökordrelevans hänvisar uttryckligen till hur nära dina sökord relaterar till dina annonser.

Till exempel visade Google denna annons efter en sökning på ”Akuttandvård”:

Annonsrelevansen här är stark eftersom sökordet finns direkt i annonsrubriken.

Relevans och annonsrelevans går hand i hand eftersom:

  • Dina sökord alltid ska matcha dina annonser
  • Dina annonser  alltid ska matcha motsvarande landningssida efter klick
  • Alla dessa ska alltid matcha en användares sökning

Hur annonsrelevans mäts

Det finns tre möjliga status för sökordrelevans:

  • Över genomsnitt
  • Genomsnitt
  • Under genomsnitt

Om du har statusen ”genomsnitt” eller ”över  genomsnitt” är det en indikation på att du inte har några större problem med sökordsrelevans jämfört med andra sökord i Google Ads nätverket. Ju närmare kopplingen mellan sökord och annonstexten är, desto högre är sökordets relevans (och vice versa).

Den här annonsen som visas efter en sökning på ”leadsgenerering” (liksom exemplet ovan) har troligen ett ”genomsnitt” eller ”över genomsnitt ” eftersom sökorden matchar annonsen mycket nära:

”Under genomsnitt” betyder att din annons eller sökord kanske inte är tillräckligt specifika, eller att din annonsgrupp täcker för många ämnen. Detta inträffar ofta när annonser kopieras från en annonsgrupp till en annan utan att redigera och anpassa sökord till annonstexten för den nya annonsgruppen.

Varför är annonsrelevans viktigt

Kortfattat, högre annonsrelevans = högre Quality Score = lägre kostnad per klick.

På både Google och Bing mäts Quality Score delvis efter relevans:

Ett lågt quality score betyder att din annons, sökord och landningssida ses som irrelevanta, medan ett högt quality score betyder att din annons, sökord och landningssida är relevanta. (Förutom relevans bidrar många andra faktorer till quality score, så det är möjligt att ha ett högt quality score och låg annonsrelevans, eller vice versa.)

Så vad innebär det att ha ett högre quality score? I slutändan kan det betyda en lägre CPC.

Detta beror på att Google Ads-auktionen delvis bygger på relevans för att uppmuntra annonsörer att skapa relevanta annonskampanjer (det är vad sökarna vill ha). En mycket relevant annons med högt quality score beviljas generellt sett en högre position på resultatsidan. Naturligtvis kommer detta att ge dig fler klick för samma budget och en lägre CPC.

Nu, till den stora frågan: Hur kan du göra dina annonser mer relevanta för sökarna?

Hur du ökar annonsrelevansen för Google Ads

Här är flera tips direkt från Google:

1. Skapa specifika annonsgrupper

Varje annonsgrupp bör fokusera på en särskild produkt eller tjänst, att vara specifik är ett sätt att vara mer relevant.

Om du till exempel är en allt-i-ett-lösning för digital marknadsföring som erbjuder en mängd olika annonsverktyg, bör du skapa en annonsgrupp för vart och ett av dessa verktyg. Det vill säga ett för e-postmarknadsföring, ett för innehållsmarknadsföring etc.

2. Välj sökord noggrant

Använd sökord som direkt relaterar till det exakta temat i din annonsgrupp och landningssida, plus nära varianter av dessa sökord. Använd cirka 5-20 sökord per annonsgrupp.

Tänk på att det ofta är mer praktiskt att buda på sökord med långa svansar (long tail) snarare än enstaka ord, eftersom kunder som besöker din sida från sökningar med long tail tenderar att vara mer kvalificerade. Om du till exempel är ett marknadsföringsföretag för sociala medier som marknadsför din nya schemaläggningsfunktion, använd en lång svansfras som ”schemaläggningsverktyg för sociala medier” i stället för ”marknadsföring på sociala medier.”

Du lär få färre visningar och trafik från längre fraser, men kvalitén blir högre eftersom ditt erbjudande är mer relevant för vad de letar efter.

3. Använd sökord i din annonstext

När användare ser sina söktermer i annonstexten visar den att annonsen är relevant för deras sökning. Därför är det bäst att ta med de bästa sökorden i din annonstext, särskilt i rubriken och en av beskrivningsraderna.

Att lägga till ett sökord i visningsadressen är ett annat sätt att inkludera sökord i din annonstext och öka relevansen.

4. Håll annonserna enkla men ändå övertygande

Snarare än att ”infobomba” sökare med ett överflöd av text, märk de unika egenskaperna hos din produkt eller tjänst som gör att den sticker ut från konkurrenterna.

Lägg sedan till en stark CTA med personlig text som uppmuntrar användare att klicka och berätta exakt vad de ska göra efter klicket. ”Få e-boken idag” är mer övertygande än ”Ladda ner.”

5. Skicka trafik till en relevant landningssida

Kom ihåg att relevans delvis beror på landningssidans relevans, vilket innebär att annonsens innehåll måste matcha ditt innehåll på landningssidans.

Förutom att implementera meddelandematchning mellan din annons och landningssida, se till att utforma sidor som är specifika för varje annonsgrupp. Se också till att din sida levererar vad annonsen lovat och använd de bästa sökorden.

6. Testa flera annonser

Experimentera med olika erbjudanden, sökord, annonstext etc. för att se vad som fungerar bäst för dina annonseringsmål. Google Ads hjälper till med detta genom att automatiskt rotera annonser inom en annonsgrupp för att kontinuerligt visa de bästa resultaten.

Om du granskar dina annonsresultat och A / B testar dina kampanjer regelbundet kan det hjälpa dig ta reda på de bästa sätten att hålla dina annonser relevanta och uppnå dina marknadsföringsmål.

Få ut mesta möjliga av dina annonsutgifter genom att förbättra annonsrelevansen

Att förbättra annonsrelevansen är väl värt ansträngningen eftersom det resulterar i total kampanjförbättring – högre Quality Score, bättre annonsposition och lägre kostnad per klick.

annonsrelevans
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link