Skip to main content

B2B varumärke

Enligt mig är det sätt på vilket de flesta SaaS-företag jobbar med sin marknadsföring idag, oerhört ineffektivt. För många är marknadsföring och varumärke en eftertanke. Företag vet vanligtvis att de behöver göra ”några marknadsföringsgrejer” som att ha en webbplats och sociala mediekonton, men de har inte någon riktig strategi eller styrning. Marknadsföring bör dock vara en strategisk hävstång i ert företag och för hur ni presenterar er – särskilt varumärket.

Att marknadsföra ett nytt företag kan vara en av de mest utmanande rollerna, speciellt när ni definierar en ny marknad eller försöker fasa bort en föråldrad. Ni kämpar i en uppförsbacke mot stora och etablerade rutiner eller, ännu värre, en stor motvilja mot förändring. För att inte tala om er lilla marknadsföringsbudget.

De flesta nystartade företag vill skjuta på att investera i varumärkesmarknadsföring, då det vanligtvis råder brister i noggrann mätning och tillskriva intäkter. De är rädda för att investeringen i att bygga ett varumärke kommer att ta fokus från att driva efterfrågan och tillväxt.

Sanningen är att ert varumärke kan vara en av era största tillgångar när det gäller att snabbt etablera er på marknaden. Ert varumärke är en av de enda marknadsföringskanaler som bygger repeterbar dragkraft, inte bara engångs-reklamavkastning. De långsiktiga effekterna och påverkan på ert företag (och i slutändan efterfrågan) ska inte underskattas.

1. Var ”först”

Ni måste ta reda på vad ni är ”först” med. Att vara först är allt.

Positioning av Al Ries och Jack Trout, ursprungligen publicerad 2001, är fortfarande en av mina favoritmarknadsföringsböcker. I boken pratar de mycket om behovet av att vara först och skriver:

It’s better to be first than it is to be ’better’…If you can’t be first in a category, then set up a new category you can be first in.

Vad är ni ”först” med? Det är här ert varumärke är mycket viktigt. Ert varumärke- och varumärkesbudskap definierar vad ni är först med. Det är hävstången för att placera ert varumärke som det första i målgruppens sinne.

Om ni inte kan vara först i någon kategori som redan finns, skapa er egen kategori.

2. Upprepa, Upprepa, Upprepa

Repetition is king. Hur ofta upprepar ni era budskap och er varumärkesberättelse? Hur ofta upprepar ni det internt för era anställda? Berättar hela ert företag samma historia vid varje första samtal och hisspitch?

Kom ihåg att ni blir trött på ert budskap (inte alltid) mycket tidigare än marknaden gör. Ni kanske tror att ni har gett samma presentation tusen gånger, men målgruppen märker det vanligtvis knappt.

Det kan ofta kännas gammalt och repetitivt att fortsätta berätta samma historia, men ingenting bygger ett starkare varumärke än att vara konsekvent och repetera.

3. Slåss över er viktklass

Ofta arbetar jag med våra företag och hjälper dem ”slåss över deras viktklass”, det vill säga konkurrera mot företag som är mycket mer etablerade än dem. Som start-up vill ni se större ut än ni är. Detta hjälper till att bygga varumärkesmedvetenhet och lojalitet.

Det kan visa sig i enkla saker, som att alltid ha öppna roller på er webbplats, använda kundlogotyper strategiskt och lägga till en inloggningssida i er navigering. Det kan också komma genom vem ni definierar som era konkurrenter. Sträva efter att sticka ut och visa att ni som hör hemma vid bordet med de stora, etablerade spelarna.

4. Välj sida

Var inte rädd för att välja sida. Människor vill arbeta med andra människor och företag som har en röst. Om ni försöker vara allt för alla kommer ni oundvikligen att misslyckas. Om ingen håller med er betyder det troligtvis att det kommer att finnas någon på andra sidan som lika starkt håller med er. Om alla är i mitten, får ni aldrig tillräckligt med dragkraft och intresse för att uppmuntra människor att agera och köpa.