Skip to main content

Varje nytt marknadsföringsprojekt börjar med en idé. Vanligtvis är idén en lösning på ett problem du redan har stött på. Kanske vill du att ditt varumärke ska nå ut bättre till någon speciell målgrupp och att du därför kommer på ett mer varierat sätt att öka deras intresse. Kanske har du till och med redan bestämt att för att använda dig av Facebook, YouTube eller en ny blogg. Därifrån behöver du bara skapa ditt innehåll för att komma igång.

Om du tänker på att varje beslut för ditt marknadsföringsarbete i grunden är ett beslut om att förändra något, innebär det att en effektiv hantering av den förändringen kommer att leda till bättre marknadsföringsresultat. Ett effektivt sätt att hantera förändringar börjar med att sätta upp en vision för den nya verklighet som du tänkt skapa, och marknadsförare är numera experter på att beskriva denna nya verklighet och använda data och konsekvensanalys för att avgöra om man har uppnått den.

Vägen från den första idén till det slutliga resultatet kan dock vara snårig och oförutsägbar – eller i själva verket, den är nästan alltid det. Och utan den bästa planen, de skickligaste människorna och den bästa produktionen kanske det varken blir någon första idé eller något resultat.

Plan

Ditt planeringsarbete innebär mer än att bara skriva ner de steg du ska ta och sedan sätta upp deadlines för vart och ett av dem. En detaljerad tidslinje är givetvis oerhört viktig, och den kommer man oftast fram till under planeringsarbetet.

För att ta fram den bästa planen är det alltid bra med att börja titta på i vilken ordning du vill att de olika aktiviteterna ska ske, och sedan tänka igenom följande tuffa frågor:

 • Hur anpassar vi oss om någon i teamet inte är tillgänglig?
 • Vilka oförmodade negativa effekter kan jobbet föra med sig?
 • Vad gör vi INTE som en del i det här jobbet?
 • Vad kan komma i vägen för att vi inte ska kunna hålla tidsplanen och/eller budgeten?
 • Hur vet vi när vi är ”klara”?
 • Vad glömmer vi?
 • Vad är viktigast: omfattning, tid eller kostnad?

Det är ett vanligt (och farligt) misstag att anta att allt kommer gå som planerat. Genom att ifrågasätta din uppfattning och situationen gör du din plan flexibel och ökar sannolikheten för att arbetet kommer lyckas.

Människor

Att ha den rätta kombinationen av människor som arbetar på ett projekt kan vara den avgörande skillnaden för hur du ska gå vidare. Detta gäller särskilt i dagens marknadsföringslandskap där små kreativa beslut kan få omfattande digitala konsekvenser och vice versa.

Det går inte att arbeta effektivt och ändamålsenligt om de inblandade personerna inte besitter den nödvändiga kompetensen. Självklart finns det även andra viktiga faktorer att ta hänsyn till, t.ex. tillgänglighet, kostnad, plats och hur väl förtrogna de är med uppgiften, så expertisen i sig är inte en avgörande faktor. Men om du inte prioriterar expertis när du sätter ihop ditt team innebär det att du inte gör det bästa möjliga för ditt huvudsakliga mål. Du bör i första hand hitta expertisen och sedan ta hänsyn till de andra faktorerna för att avgöra vem bland dessa experter som är bäst lämpad för just dina behov.

När du väl har valt ut ditt team gäller det att fastställa roller, fördela ansvarsområden och skapa en gemensam vision för att lyckas. Några bra frågor att ställa till teamet är:

 • Vem har sista ordet när det gäller strategiska beslut?
 • Hur väljer vi att kommunicera under arbetets gång?
 • Vem ska granska vårt arbete och när?
 • Hur ofta bör hela teamet samlas?

Det här är en bra övning att göra första gången ditt team samlas: Låt alla föreställa sig att projektet är slutfört och att det har blivit en rungande succé. Fråga dem sedan hur de skulle arbeta tillsammans för att nå dit. Deras svar kan bidra med viktiga förväntningar på kommunikationen, otydliga ansvarsområden eller till och med luckor i planeringen.

Produktion

Det är frestande att direkt kasta sig in i ett arbete så fort en idé dyker upp. Det är naturligt att man vill komma igång så snabbt som möjligt – vissa av er kanske till och med läser det här och tänker att det där med planering och vilka människor man ska ha med bara är slöseri med tid. Och visst är det så att man måste komma igång snabbt, särskilt som marknadsföring numera är en ständig tävling: den som är långsam är helt enkelt körd.

Men en felaktig, dåligt orienterad rörelse är sällan en rörelse i rätt riktning. Att rusa på utan en färdplan eller ett väl förberett team är bäddat för katastrof. Varför? Inget marknadsföringsarbete klarar att hålla en helt rak linje från början till slut, men om avvikelsen inträffar redan i början kan du räkna med att resten av resan blir tuff.

Den bästa förutsättningen för att lyckas med produktionen är att ta sig tid med att ta fram rätt plan och hitta de rätta personerna, och sedan acceptera att projektet inte kommer att gå i en spikrak linje – utan att den resa som väntar kommer bli cirkulär med en hel del upprepningar och reflektioner.

Vad innebär det?

Upprepa

Du kan aldrig hitta det perfekta draget i ett enda svep. Därför är det klokt att börja varje projekt med detta i åtanke. Upprepningar  är ett givet inslag i så gott som allt du tar dig för.

Vad innebär det? Det innebär mindre slöseri med arbete och inga plötsliga överraskningar. Börja så tidigt som möjligt med att skapa den ”slutliga” versionen av det du gör. Gör bara tillfälliga versioner (t.ex. mockups, wireframes eller utkast) när det är absolut nödvändigt. Be ofta om feedback för det du gör alltmedan arbetet fortskrider, detta för att förhindra att du börjar arbeta med några mindre bra idéer. Ta med den feedbacken i din ”slutliga” version allteftersom, och så småningom kommer du att kunna ta bort citattecknen eftersom detta kommer bli din slutliga version på riktigt, betydligt snabbare och med färre plågor.

Reflektera

Om du ångar på som en besatt utan att se vart du är påväg kommer det sluta med att du springer in i en vägg med huvudet före. Du måste tänka aktivt på vad du gör och varför alltmedan projektet fortskrider. Vad betyder det då att stanna upp och reflektera?

Det betyder att du hela tiden diskuterar din plan och hur ditt team arbetar. Anordna regelbundna möten för att se tillbaka på var ni har varit och hur ni hamnat där ni är nu. Det är lite som att snitsla banan man gått så att man alltid kan vända tillbaka en bit om man går fel. Det gör att förändringar i teamet inte innebär förändringar i arbetet. Se också till att blicka framåt och att hålla dig till det utlagda spåret så mycket det går. Påminn dig om vad du har bestämt dig för att göra och hur det ser ut när du lyckats med det. Och se till att du alltjämt befinner dig på den rätta vägen för att nå dit.

Ju mer komplicerad marknadsföring, desto smartare organisering krävs

I takt med att marknadsföring blir snabbare och mer komplicerad och omfattar alltfler specialiteter och intressenter blir det också allt svårare att balansera och styra. Detta gäller dubbelt upp om du inte tar dig tid att undersöka och granska det du gör innan du börjar, medan du arbetar och när du är klar. Genom att ha en bra plan, hitta rätt personer och producera arbete på ett genomtänkt sätt klarar du att hålla dig på rätt spår.

Marknadsföringsprocess
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link