Skip to main content

I den här guiden förklarar vi på ett enkelt sätt vad en Canonical URL är och hur man använder Canonical-taggar på rätt sätt.

När ni arbetar lite mer ingående med SEO kommer ni stöta på begreppet Canonical URL (på svenska kanonisk URL), och om ni inte känner till vad det är kan det kännas aningen förvirrande. Syftet med det här inlägget är att ni ska slippa stå undrande och på ett enkelt sätt lära er vad en Canonical URL innebär och hur ni använder kanoniska webbadresser på rätt sätt.

Vad är en kanonisk URL?

En Canonical URL är något som läggs till i HEAD-avsnittet på en sida och talar om för sökmotorerna vilken URL som gäller för just denna sida. En Canonical URL kan hänvisa till sig själv (självrefererande) eller till en annan URL.

Canonical taggar används oftast för att:

 • Hjälpa er att åtgärda problem med duplicerat innehåll
 • Underlätta för sökmotorerna att indexera den lämpligaste sidan (om sidorna har liknande/identiskt innehåll).
 • Hjälpa er att ange föredragen domän
 • Ett sätt att leda inkommande länkar till en specifik sida.
 • Ett sätt att skydda er PageRank från webbplatser som kopierar ert innehåll.
 • Ett sätt att undvika problem med duplicerat innehåll när ni syndikerar innehåll.
 • Ett sätt att ange vilken sida som ska indexeras när ni använder AMP (accelerated mobile pages) på er hemsida.

Hur hittar jag min canonical URL?

En canonical URL är bara synlig för sökrobotarna och inte för användarna. Ni lägger till den i <HEAD></HEAD> på en sida och den har följande format:

<link rel=”canonical” href=”/en-webbsida-url/”/>

För att hitta en sidas canonical länk kan ni göra något av följande:

1. Högerklicka och välj visa källkod

Prova nu själv, högerklicka och välj visa sidkälla. Sök efter ordet ”canonical”.

<link rel=”canonical” href=”https://www.buzzlemedia.com/canonical-url”/>

Prova nu en av era sidor. Om ni inte kan hitta ordet ”canonical” i er källkod innebär det att det inte angetts någon kanonisk URL för den aktuella sidan.

2. Använd Google Search Console

Granskningsverktyget ingår i Google Search Console och visar bland annat vad Google.

 • Logga in på Google Search Console
 • Skriv in en URL i granskningsverktyget för URL och tryck på Enter.
 • Öppna avsnittet Indexering i rapporten
Kanonisk länk i search console

När och hur ska ni använda en kanonisk URL?

Duplicerat innehåll

Det är mycket möjligt att en webbplats kan ha problem med duplicerat innehåll även om ni inte avsiktligt duplicerat ert innehåll på olika webbadresser.

Typiska exempel på duplicerat innehåll kan vara:

 • En URL går att nå med eller utan www i sin URL – Till exempel:

https://buzzlemedia.com/blogginlagg/ och https://www.buzzlemedia.com/blogginlagg/

 • En URL går att nå med både Http- och Https-protokoll – Till exempel:

https://buzzlemedia.com/blogginlagg/ och http://buzzlemedia.com/blogginlagg/

 • Sidor med utskriftsvänliga versioner – Till exempel:

https://www.buzzlemedia.com/blogginlagg/ och https://www.buzzlemedia.com/blogginlagg/?print=true

 • Sidor med identiskt innehåll men med olika webbadresser

Duplicerat innehåll på e-handelssidor

Produktkategorisidor som har mycket identiskt innehåll och som tillämpar filter – Till exempel:

https://www.buzzlemedia.com/produkter/skor/?color=white 

och 

https://ww.buzzlemedia.com/produkter/skor/

Båda produktsidorna visar samma skor men i olika färg. Enligt Google är detta duplicerat innehåll.

I samtliga de här exemplen kan ni ange en kanonisk URL för att tala om för sökmotorerna vilken URL de ska ta med i sina sökresultat.

Självrefererande canonical tagg

Behöver jag använda canonical URL på sidor med originalinnehåll?

Ja, och det främsta skälet till detta är att ni vill skydda ert innehåll. Om någon skulle kopiera er hemsida informerar den kanoniska webbadressen sökmotorerna om vilken den ursprungliga källan är.

Innehållssyndikering

Innehållssyndikering och kanoniska webbadresser – När ni publicerar något på nytt eller syndikerar ert innehåll på andra plattformar, t.ex. LinkedIn-inlägg, kan ni med hjälp av en kanonisk URL tala om för Google att detta är en exakt kopia av en redan befintlig webbadress och på så sätt se till att Google få reda på ursprungskällan till en artikel.

Ange önskad domän för Google

En webbplats som man kan komma till via olika webbadresser (med eller utan www, med Http och Https) ser Google som olika webbplatser.

Google kan stå frågande inför vilken version som ska indexeras och för att de lättare ska förstå detta kan ni ange den domän som föredras.

Tidigare kunde detta bara göras via Google Search Console, men numera kan ni enbart ange er föredragna domän med hjälp av kanoniska taggar.

Detta gör ni på följande sätt:

 • Ange en kanonisk URL för er startsida
 • Ange en kanonisk URL för alla sidor på er webbplats
 • Använd samma URL-format för alla era kanoniska taggar

Om ni till exempel anger att den kanoniska URL:en på hemsidan ska vara:

<link rel=”canonical” href=”https://buzzlemedia.com”/> ska alla andra kanoniska adresser ha https och www i sin URL.

Om ni är konsekvent i era kanoniska taggar kan Google lättare förstå vilken domän ni föredrar.

Exempel på canonical webbadresser

För att ni enklare ska förstå hur ni utformar era kanoniska taggar ska vi se några exempel.

Säg att innehållet på sidan https://www.buzzlemedia.com/sokmotoroptimering/ är identiskt med sidan https://www.buzzlemedia.com/seo/ och ni vill att Google ska indexera den senare.

I så fall behöver ni utforma er kanoniska URL:er på följande sätt:

På sidan https://www.buzzlemedia.com/sokmotoroptimering/ ska den kanoniska URL:en hänvisa till den andra sidan, det vill säga:

<link rel=”canonical” href=”https://www.buzzlemedia.com/seo”/>

På sidan https://www.buzzlemedia.com/sokmotoroptimering/ ska den kanoniska URL:en vara självrefererande, det vill säga den hänvisar till sig själv.

<link rel=”canonical” href=”https://www.buzzlemedia.com/sokmotoroptimering/”/>

På så sätt talar ni om för Google vilken sida som ska läggas till i indexet och ska visas i sökresultaten.

Duplicerat innehåll på produktkategorisidor

Här är ett annat exempel på hur ni kan använda canonical taggar för att lösa problem med identiskt innehåll på olika produktsidor i en nätbutik.

Vi säger att ni har en kategorisida med skor i olika färger. Användarna kan filtrera sina resultat genom att välja en viss färg.

Nedan är huvudsidan:

https://www.buzzlemedia.com/produkter/skor/

och nedan är en av de sidor som kommer upp när användaren filtrerar efter en viss färg:

https://www.buzzlemedia.com/produkter/skor/?color=white

Båda sidorna har exakt samma innehåll, den enda skillnaden är att produkterna som kommer upp enbart visar vita skor. Detta är ett typiskt exempel på sidor med duplicerat innehåll på en e-handelssida.

I det här fallet måste ni utforma era kanoniska webbadresser på följande sätt:

På sidan: https://www.buzzlemedia.com/produkter/skor/?color=white

bör den kanoniska URL:en hänvisa till huvudkategorisidan, det vill säga:

<link rel=”canonical” href=”https://www.buzzlemedia.com/produkter/skor/”/>

På huvudsidan https://www.buzzlemedia.com/produkter/skor/

är den kanoniska URL:en självrefererande, det vill säga den hänvisar till sig själv.

<link rel=”canonical” href=”https://www.buzzlemedia.com/produkter/skor/”/>

Praxis för Canonical taggar

 1. Varje sida måste ha en kanonisk URL som hänvisar till sig själv eller en annan URL.
 2. Det får bara finnas en kanonisk URL per sida.
 3. Den kanoniska taggen anges i sidans HEAD-segment.
 4. Den URL som anges i taggen rel=”canonical” måste vara giltig.
 5. Den URL som anges i taggen rel=”canonical” får inte ha attributet ”noindex”.
 6. Undvik att hänvisa den kanoniska URL:en till en sida som har en kanonisk tagg som inte är självrefererande, dvs. som hänvisar till en annan sida. Då bildas en rundgång och sökrobotarna kan börja blanda ihop alltsammans.
 7. Använd er av kanonisering när sidor har duplicerats eller har liknande innehåll. Använd inte den kanoniska taggen på sidor med olika innehåll. Fundera då istället på att använda er av en omdirigering.
 8. Kanoniska webbadresser bör hänvisa till sidor på samma språk. För webbplatser med flera språk kan ni använda attributet ”href lang” för att ange de olika versionerna.
 9. Startsidan måste ha en kanonisk URL som anger den föredragna domänen.
 10. Alla kanoniska URL:er bör följa samma format som hemsidan.
 11. Om ni använder Accelerated Mobile Pages (AMP) på er hemsida ska ni kontrollera att den kanoniska URL:en för varje sida hänvisar till versionen utan AMP.

Vad är skillnaden mellan canonical taggar och 301-omdirigeringar?

När ni använder en 301-omdirigering kan användarna inte se den ursprungliga sidan utan endast landningssidan. När det gäller kanoniska taggar kan användarna fortfarande se båda sidor, medan sökmotorerna däremot uppmanas att bortse från en av dem.

I båda fallen är backlinks knutna till målsidan.

Som en allmän regel bör ni använda en kanonisk URL när ni vill behålla sidan på er webbplats, för navigering eller användning, medan ni använder en 301 när ni inte vill att användarna ska se den aktuella sidan.

Fördelar för SEO med att använda kanoniska taggar

När det gäller SEO innebär en korrekt utformad kanonisk URL följande fördelar:

 • Ni kan ange er föredragna domän. Tidigare kunde detta bara göras via Google Search Console, men numera räcker det att enbart ange er föredragna domän med hjälp av kanoniska taggar.
 • Ni kan ange vilken version av en sida ni vill ska visas i sökresultaten.
 • Det förbättrar PageRank för specifika sidor genom länkar.
 • Det skyddar er PageRank när andra webbplatser stjäl innehåll.
 • Det är ett utmärkt sätt att optimera er budget för sökrobotar och samtidigt undvika att de söker igenom sidor med duplicerat innehåll.

Hur ni använder en kanonisk URL i WordPress

Det enklaste sättet att ange den kanoniska taggen i WordPress är att använda Yoast SEO plugin.

När ni  aktiverar Yoast SEO kommer det automatiskt att läggas till en självrefererande kanonisk URL för alla era sidor.

Om ni vill ändra den kanoniska webbadressen för en sida eller ett inlägg kan ni redigerar ni den aktuella sidan, klicka på AVANCERAT och ange den kanoniska webbadressen.

Viktigt att veta

Enligt praxis för teknisk SEO bör varje sida på er webbplats ha en canonical tagg. Den ska antingen hänvisa till sig själv eller till en annan giltig URL på er webbplats.

Om ni använder er av WordPress kan ni installera Yoast SEO plugin som automatiskt utformar självrefererande kanoniska taggar. Därefter kan ni gå till enskilda sidor och ändra den kanoniska adressen där det behövs.

En kanonisk URL fungerar på samma sätt som en 301-omdirigering när det gäller länkar och PageRank. Använd 301-omdirigering när ni vill att en sida inte ska synas för användarna.

Om ni har en e-handelsbutik måste ni se till att alla dynamiskt genererade sidor har kanoniska webbadresser som hänvisar till statiska sidor på er webbplats.

Om ni använder AMP (accelerated mobile pages) på er hemsida bör ni se till att de kanoniska taggarna för varje sida hänvisar till versionen utan AMP.