Skip to main content

content kalender

“Allt handlar om content.”

Du har förmodligen hört din byrå eller ditt marknadsteam yttra denna fras någon gång under de senaste åren, men det är något som tål lyftas om och om igen.

Idag spenderar vi mer tid än någonsin på att undersöka och utbilda oss innan vi genomför ett köp och de företag som är villiga att erbjuda den bästa och mest hjälpsamma informationen är också de som belönas över tid.

Men att skapa en bra plan för content och inbound marketing kräver tid, planering, analys, repetition och engagemang från ditt team.

I detta blogginlägg visar vi steg för steg hur du kan bygga en content-kalender som du och ditt team kan använda för att skapa content som driver trafik och förbättrar webbplatsens SEO.

Börja med ett Excel dokument eller Google Kalkylark och skapa en levande content-kalender

Här på Buzzle använder vi en content-kalender i Microsoft Teams och Excel. Det ger våra konsulter och strateger möjligheten att samarbeta när de utvecklar content. På kalkylarket finns flera flikar som vi använder för att planera allt content vi producerar.

Den första fliken är en rullande 90-dagars-kalender uppdelad efter månader och datum – såsom vilka blogginlägg som kommer att publiceras, vilka mejl som kommer att skickas, vilket premium-content som kommer att lanseras osv. Fliken för 90-dagars-kalendern är vårt primära verktyg för att hålla koll på vår content marketing.

Nästa flik i vår content-kalender har våra bloggrubriker. Här har vi en rullande lista med alla rubriker och kolumner för sökord, svårighetsgraden för sökorden och sökvolymen (vi kommer att diskutera dessa längre ned).

Slutligen kommer ni vilja skapa en flik för alla erbjudanden. När ni väl börjar publicera flera inlägg i månaden och lansera e-böcker, landningssidor och infographics kommer ni vilja ha en plats att förvara dessa tillgångar på. Skapa därför en flik som rymmer allt ni skapat och lägg till URL-länkar för enklare kunna hitta.

Er content-kalender kan definitivt rymma mer än tre flikar, men dessa tre är de mest grundläggande som vi rekommenderar när du utformar er content-kalender.

Utvärdera varje content / försäljningsmaterial ni redan har

En av de första sakerna vi gör när vi börjar arbeta med en ny klient är att se över vilket content och försäljningsmaterial som redan existerar inom organisationen.

Oftast har företag redan försäljningsmaterial, broschyrer eller case som enkelt kan omvandlas till content, både utbildande- och produktfokuserat. När ni  väl har sammanställt det content som ni redan har eller kan använda, kommer ni  lätt att kunna se vad som saknas.

När ni identifierat allt existerande content och alla erbjudanden, släng in dem i den där tredje fliken i ert kalkylblad. Detta visar er position när det kommer till era erbjudanden och bör ge dig och ditt team en idé om vad som bör skapas härnäst

OBS: Innan ni börjar skapa något nytt, se till att ni följer stegen nedan.

Sökordsanalys är hjärtat i en content-kalender

Varje företag har branschtermer och fraser de hade älskat att ranka för på Google. Problemet är att det finns begränsat med möjligheter för företag att visas på första sidan på Google, särskilt om ni bara är ute efter korta, konkurrenskraftiga sökord. Detta är anledningen till att sökordsanalysen är ett så pass avgörande steg för att bygga en bra content-kalender.
När ni letar efter sökord finns det två huvudfaktorer som ni bör titta på för att bestämma huruvida ett sökord är lönt att ge sig på eller inte;
• Sökordssvårighetsgrad är ett poäng som mäts från 0 till 100 och visar hur svårt det är att uppnå rankning på förstasida på Google för ett specifikt sökord.
• Sökvolym ger er en grov uppskattning av hur många som söker efter en särskild fras eller ett sökord under en viss månad.

Med hänsyn till sökordssvårighet och sökvolym är ert mål med sökordsanalysen att bestämma vilka ord och fraser som är värda att arbeta med och har potential att ge resultat.
Den ”sweet spot” ni söker är fraser med tillräcklig sökvolym för att driva trafik (allt under 10 sökningar per månad är förmodligen inte värt er tid) och en sökordssvårighet med ett poäng under 60; sökord och fraser i denna räckvidd ger er en riktig möjlighet att ranka och driva trafik.

När ni har identifierat era sökord är det dags att börja fundera över vilken typ av content ni skulle kunna producera för att faktiskt ranka bra för sökordet. Men kom ihåg, att bara skriva ett blogginlägg som innehåller ert sökord kommer inte ge de bästa resultaten.
I slutet av dagen måste ert innehåll vara grundligt och ge väl formulerade svar till användarna som sökt på ett visst ord eller en fras. Dessutom måste Google kunna granska ert content och se att ni svarar på specifika frågor och utbildar människor i ämnet i fråga.
Om ni kan göra det är ni på god väg att tjäna organisk trafik från Google och förbättra din SEO.

Välj rubriker för blogginlägg och bestäm era premiumerbjudanden

Nu när ni gjort keyword research är nästa steg för att utveckla en kalender för innehållsmarknadsföring att komma på faktiska bloggrubriker och erbjudande av premiuminnehåll.

När ni funderar över bloggrubriker eller hur ni ska ranka på Google, är det viktigt att vara uppmärksam på hur människor faktiskt söker idag. De där två- till treordiga sökfrågorna som folk brukade mata in i Googles sökfält minskar och istället ställer folk nu frågor i form av hela meningar. Fundera över när ni senast frågade Alexa någonting – ni ställde förmodligen frågan i en hel mening.

Eftersom sättet vi söker på har förändrats är det viktigt att se till att era bloggrubriker är anpassade till hur folk söker. Bloggrubriker bör inte bara innehålla nyckelord, utan även specifika långa fraser som människor faktiskt söker efter.

Till exempel: istället för att rubricera er blogg ”Hur ni Öppnar ett Forex Konto”, skulle ni kunna prova ”Öppna ett Forex Konto: Hur Ni Öppnar Ert Konto och Gör En Insättning” Detta blogginlägg kan inkludera specifik information om efterföljande steg och hur man gör en insättning.

Minns ni när vi nämnde att Google måste kunna läsa ert innehåll och förstå att ni erbjuder svar och lösningar till folk? Att skriva om specifika ämnen och ytterligare steg hjälper detta, då sökfrågor blir mer nischade och Google försöker hitta mer specifika svar.

Eftersom sökfrågorna blir längre har ni bättre chans till att rankas om ni går på nischade sökord och fraser än om ni försöker tävla med hemsidor som redan har stor domänöverlägsenhet.

Etablera ett färgsystem för er content-kalender för att veta vad som publicerats, fortfarande skrivs, är under granskning eller redigering, osv

När ni har fastställt alla dina bloggrubriker och vet vilket sorts premiuminnehåll ni behöver utveckla, är nästa steg att börja producera content.

När ni börjar jobba med skribenter och designers, eller har ansvaret för att hantera content, måste ni förstå hur ett visst content ligger till när som helst.

Redigeras fortfarande blogginläggen? Behöver din nya e-bok revideras? Detta är saker ni måste ha koll på om ni arbetar med att underhålla ett konsekvent publiceringsschema.

Som stöd för att organisera content och ge statusuppdateringar på en rörlig 90-dagarskalender använder vi ett färgsystem som visar vilka blogginlägg och vilket premiuminnehåll som är färdigställt, vilka som är schemalagda, behöver redigeras, osv. Välj valfria färger – poängen är att utveckla ett visuellt system som gör det möjligt för alla att se statusen när som helst.

Om ni håller din content kalender uppdaterad varje vecka blir ert team ansvarigt för leverera enligt plan och det blir väldigt lätt att se statusen för kommande content.

Analysera resultaten för era inlägg för att se vad som har dragningskraft och ger trafik

Okej, så ni har publicerat några blogginlägg och nyligen lanserat er nya e-bok. Nu kommer den mest spännande och viktigaste delen av er contentplan: analys.

Ert mål när ni granskar blogginlägg, landningssidor eller annat content är att se vad som ger mest trafik och identifiera orsakerna.

Rankar ert nya blogginlägg på förstasidan på Google, eller upptäcktes ert nya content precis och länkades till från en annan publikation? Om ni vet hur er  trafik genereras blir det lättare att skapa liknande resultat i framtiden.

Å andra sidan måste ni även analysera ert innehåll för att ta reda på vad som inte fungerar. Finns det vissa bloggämnen som helt enkelt inte resonerar med er målgrupp? Får ert nya erbjudande inga nedladdningar för att det alldeles för ”i botten av tratten”?

Att hålla ett öga på contentprestandan är avgörande, då denna data visar er vilka ämnen som fungerar och typen av content ni bör producera i framtiden.

Upprepa steg 2–5 efter varje månad

Nu när ni känner till hur ni etablerar och organiserar en content-kalender, utför sökordsanalyser, utvecklar bloggrubriker och analyserar resultat, är det slutliga steget att sätta dessa uppgifter i rutin.

På Buzzle tänker vi konstant på nya contentidéer och adderar dem till vår content-kalender. Men som minimum bör ni göra detta varje kvartal – förutsatt att ni brainstormar tre månaders innehåll under varje möte. Om inte, bör ni upprepa dessa steg var 30:e dag.

Ert mål bör vara att göra det till en vana, både för er och ert team, att utföra dessa steg konsekvent.

Content och teknologi förändras konstant, så se till att ni alltid håller ett öga på prestanda, analyserar nya sökordsmöjligheter och uppdaterar statusen i kalendern. På så sätt håller ni er organiserad så att ni kan hålla er i framkant med er content-kalender samt upprätthålla konsekvent bloggande och schema för premiuminnehåll som driver önskade resultat till ert företag.