Skip to main content

SEO och organisk närvaro är avgörande för digital tillväxt 2023. Vi ser därför hur många företag idag väljer att investera i organisk optimering genom SEO

Vissa väljer dock att flytta sin investering från externa SEO-byråer till att istället hitta en lösning in-house, i hopp om ett ännu ”grönare” gräs. Något som ofta resulterar i att företag bränner pengar istället för att tjäna dem. Resultaten blir sällan lika bra, och det finns tydliga anledningar till detta. 

I detta blogginlägg går vi igenom skillnaden mellan att arbeta med en specialiserad byrå och med sökmotoroptimering in-house. Vi hoppas kunna ge en nödvändig översikt, innan ni väljer att göra ändringar er marknadsföringsstrategi och -budget. 

Värdet av SEO 

Värdet av SEO är nu en självklarhet. Detta kan bland annat påvisas genom att 53% av all hemsidetrafik idag kommer från organiska sökresultat. 

Dessutom ser vi hur e-handeln fortsätter öka jämfört med den klassiska detaljhandeln. I USA har försäljning hos e-handeln ökat med hela 44%, under samma period som den traditionella detaljhandeln enbart ökat 6,9%. Detta är när man jämför siffror från de senaste åren.

 

I och med att vi vet att majoriteten av den digitala trafiken idag kommer från organiska sökresultat, blir den mest väsentliga kanalen också framträdande; SEO. 

Microsoft har nyligen varit ute och värderat SEO som den allra viktigaste “hard skill” inom marknadsföring. Och om vi ser på utvecklingen av SEO som trend på Google de senaste åren, ser det ut så här: 

 

Sammantaget är detta ett tydligt tecken på var användarna / konsumenterna idag finns – och hur man möter dem. 

Det finns dock flera sätt att göra detta. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt; det finns flera sätt att arbeta med SEO. Antingen kan ni arbeta med specialiserade byråer eller tillsätta en intern position. 

Många väljer att gå in-house efter att under lång tid arbetat med specialist-byråer. Men är detta det klokaste valet? 

Gräset är sällan grönare på andra sidan 

Ibland väljer företag att gå från att anlita en byrå till att istället jobba in-house. De gör det i tron om att det är bättre att ha en intern SEO-resurs som kan hantera samtliga uppgifter. 

Både erfarenhet och undersökningar visar dock på hur ett sådant tänkande skulle kunna vara lite väl romantiserat, och därmed ofta även resultera i misslyckande. Varför? Kompetenser, utveckling, pris och resultat är nyckelorden bakom. 

En in-house-marknadsförare kan få det svårt att hantera ett helt företags SEO. Man får ett ansvar hålla reda på såväl teknisk SEO, content och linkbuilding. 

Var och en av ovanstående områden kräver vanligtvis en specialist bakom sig; en person som är den absolut skarpaste på sitt specifika område. Denna sorts djupgående expertis är något som SEO-byråer kultiverar, och givetvis något även vi aktivt arbetar med. 

Det är därför vi alltid har fler konsulter/specialister bakom varje projekt. Tanken med specialister är att man därmed tillåts gå djupare inom ett visst område, snarare än att hantera flera samtidigt. Ett genomtänkt och resultatinriktat SEO-arbete kräver spetskunskaper inom flera områden, och i allmänhet finns det därför anledning att undvika allt för många generalister. 

Såklart, det kan finnas några större företag som har en bra in-house-modell. Men dessa har ofta 3–5 heltidsspecialister – och det innebär därmed en helt annan investering. 

Vad ska vi leta efter? 

Om ni behöver väga er byrå mot en in-house-specialist finns det flera områden ni bör titta på. Dessa inkluderar: 

 • Kompetens 
 • Utveckling 
 • Pris 
 • Resultat 

1. Kompetenser 

Det finns flera grundpelare i SEO, vilket också innebär att det finns flera kompetenser bakom ett bra SEO-arbete. 

En av de viktigaste kompetenser som en specialist har är kunskapen om algoritmen. Vad händer om vi gör a eller b, och vart är utvecklingen på väg? Man bör ha en specialist som både känner till utvecklingen inom teknisk optimering, förstår vad för innehåll människor efterfrågar, och som kan hantera digitala PR (linkbuilding). 

Kompetensen som behövs är alltså: 

 • Specialist med strategiskt ansvar (playmaker) 
 • Teknisk SEO-specialist 
 • Content-specialist 
 • Outreach-expert 

Ovanstående roller har långt ifrån samma kunskapskrav. Så väl kvalitéer, erfarenheter och egenskaper varierar beroende på profil och bakgrund. 

Om man jobbar med SEO varje dag har man troligtvis också bättre svar än generalisten, som också kan sitta med andra områden i marknadsföringsbudgeten. 

Dessutom kommer en utomstående SEO-specialist att ta med erfarenheter från många olika projekt, som därmed gör arbetet ännu starkare och mer genomtänkt. Erfarenhet gör att man kan undvika dyra misstag, inte minst eftersom de digitala resultaten idag påverkar budgetar mer än någonsin. 

På samma sätt kommer den samlade erfarenheten också att innebära ett smidigare och effektivare förlopp i många delar av en roadmap. 

En sak ni också får när av att anlita en utomstående byrå är ett objektivt perspektiv på saker. Som intern SEO-ansvarig kan ni ofta vara påverkad av företagets interna struktur och kultur – saker som ofta skulle dra nytta av ett nytt perspektiv. 

På samma sätt kan prioriteringar i SEO-arbetet in-house också påverkas av ett bredare marknadsföringsfokus, vilket åsidosätter viktiga SEO-element. Därmed riskerar man gå miste om viktiga aspekter som gör att SEO-investeringen inte lever upp till sin potential, därmed inte heller levererar avkastningsmässigt. 

2. Utveckling 

Utvecklingsdelen är något av det viktigaste. Det är den delen som ska se till att ni inte använder föråldrade taktiker, som inte levererar några resultat och som strider mot Googles riktlinjer. 

Idag ser man fortfarande många nya i branschen som använder sig av ålderdomliga ”black hat”-taktiker. Något som i slutändan kan straffa företag enormt, eftersom Google är direkt emot dessa. Se därför till att vara påläst när det kommer till Googles riktlinjer. 

Det handlar om att hålla jämna steg med utvecklingen inom SEO för att ligga i framkant av både efterfrågan och i förhållande till konkurrenterna. Därför måste man veta var utvecklingen inom SEO är på väg. Denna kunskapstillgång har man som en specialiserad SEO-byrå, eftersom man inte har några andra fokusområden som kräver tid. 

Det finns bara tid för kunskapsinhämtning och utveckling om de generella arbetsprocesserna redan är igång. Därför är det sällsynt att en enda in-house position har tid att hålla sig uppdaterade i den utsträckning som hade varit önskvärt. Har man den tiden så har man också förutsättningarna att förbättra, effektivisera och automatisera processer; saker som är till förmån för marknadsföringsbudgeten. 

Vi arbetar med utveckling, ser hur marknaden beter sig och implementerar alltid till förmån för hur algoritmen rör sig. Om man arbetar med flera områden samtidigt kommer man inte att kunna göra detta i samma utsträckning – utan att det påverkar resultaten. 

3. Pris 

När allt kommer omkring, är resultatet av en specialiserad SEO-byrå det mer budgetvänliga alternativet. Enligt digitaldots är avtal med erfarna byråer värda 24 000–40 000 SEK per månad. 

En skicklig SEO-specialist måste däremot ha en genomsnittlig lön på mellan 40 000–70 000 SEK per månad, åtminstone om tanken är att personen ska vara ansvarig för allt. 

Utgår man från priset kan man med andra ord, för hälften av investeringen, få fler dedikerade specialister. Specialister som arbetar snabbt och alltid prioriterar de viktigaste uppgifterna till förmån för den organisk tillväxten. 

4. Resultat 

Vi kommer inte runt det faktum att resultaten i slutändan är vad som behöver betala räkningarna. Vi investerar för att växa, så naturligtvis måste detta också tas med i övervägningen. 

När det gäller SEO kan man alltid göra mer – SEO är tillväxten som aldrig sover. Men vi har som människor begränsat med tid, och som de säger; flera hjärnor är bättre än en. 

Detta gäller särskilt i SEO, där teknisk optimering i sig behöver engagemang, erfarenhet och dedikation för att uppnå resultat som höjer sidupplevelsen. 

Inom content och linkbuilding finns också outtömliga möjligheter och resultat att uppnå. 

Välj därför det alternativ som gynnar era kommersiella mål mest och som innebär det strategiskt bästa för företaget. 

Om ni har en byrå idag; titta på de resultat ni har uppnått med dem. Titta på arbetet bakom resultaten och varför ni nådde dit. 

Kommer en intern specialist att kunna gör samma arbete? Eller kommer resultaten enbart kunna bli lika bra om ni anställer 5 på heltid? 

Det är inte ovanligt att se trafikkurvor som dessa hos företag som valt att gå in-house:

 

Eller så här när det kommer till utveckling i länkar efter att man har gått från specialistbyrå till in-house: 

 

Utifrån blir saker mer rationella 

Ert mål är att efterleva en budget – oavsett om ni är CEO, CMO eller annan C-suite-roll. Ni måste uppnå resultat och därför är det bäst att alltid fatta beslut baserat på rationalitet och med hänsyn till ert eget varumärke. 

Det finns en anledning till att framgångsrika företag anställer stora konsultföretag för att lösa strategiska utmaningar, och fungera som vägvisare för framtida tillväxt. 

Detsamma gäller (mer än någon annanstans) i den digitala världen. För att få en verklig bild av ert företags position hos sökmotorerna, och i förhållande till er bransch, är det hälsosamt att få någon utifrån att analysera situationen. 

Vill ni inte placera investeringarna där expertisen är som störst? 

Är specialistbyrån alltid det säkra valet? 

I grund och botten ja. Men det betyder inte att ni bör skriva ett avtal med första bästa som utger sig för att vara specialist. 

Ha alltid en inledande dialog och screening av samarbetet, dess förutsättningar och potentialen. Förutom en SEO-analys handlar det om att komma överens om processer som matchar varandra, både för att skapa ett bra förlopp och ett genomtänkt arbetssätt. Med andra ord, förutsättningar som behövs för ett lyckat samarbete som sträcker sig många år framöver. Med detta ser ni till att investeringen nyttjas på bästa möjliga sätt, och så att resultaten blir så bra som om möjligt. 

I min mening är generalister den “billiga” lösningen som ofta blir den dyraste. Det blir så i och med att generalisten inte kan vara involverad i utvecklingen inom SEO-området, och därmed inte ser viktiga områden för optimering. Detta gör att man missar både resultat och synlighet, utan att ens veta om det. 

Det är viktigt att man arbetar på ett genomtänkt och systematiskt sätt, och att man kan dra nytta av sina erfarenheter för att kontinuerligt utvecklas. Endast på det sättet kan man gå om konkurrenterna, och endast på det sättet når man (och håller) första platsen. I bokstavlig mening. 

Varför välja Buzzlemedia? 

Välj Buzzlemedia och låt oss hjälpa er att maximera er synlighet online. Vår passion är att driva ert företag framåt. 

 • Med över 10 års erfarenhet inom sökmotoroptimering och som en av Sveriges mest erfarna SEO byrå, har vi hjälpt hundratals företag att öka sin synlighet, trafik och intäkter via Google. 
 • Vi är specialiserade på att skapa synlighet på Google och arbetar endast med att bli experter inom detta område. Vi tror på att vara exceptionella inom ett område istället för att vara medelmåttiga på flera. 
 • Vår synlighet i toppen av Google i vår bransch talar för sig själv och visar att vi levererar resultat, inte bara prat. 
 • Som certifierade Google Partners garanterar vi expertis och kvalitet i vårt arbete och ser till att era resultat överträffar era förväntningar. 
 • Vårt team av dedikerade projektledare och skribenter samarbetar för att skapa en anpassad SEO-lösning som passar ert företags specifika behov och mål. 
 • Välj Buzzlemedia för en personlig och professionell SEO-optimering som ger er verksamhet den synlighet den förtjänar. 

 

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.