Skip to main content

En av de vanligaste frågorna vi får är; ”hur lång tid tar det för SEO att ge resultat?”. Företag vill veta när de kommer att se effekten av sin investering och det med rätta. Däremot fungerar inte SEO som betald media där resultat i princip kan ses så fort annonserna aktiverats. Det tar tid innan SEO ger resultat.

 • Men hur lång tid tar SEO egentligen?
 • Hur kan ni se när en SEO-strategi börjar fungera?
 • Och vilka åtgärder kan ni ta för att förbättra SEO idag?

Svaren som vi tvingas ge våra kunder är dessvärre att; det beror på. Frustrerande, eller hur? Men det är sanningen. Inga två webbplatser börjar från samma startpunkt, även om de är i samma bransch och konkurrerar om samma kunder.

I den här artikeln kommer vi att besvara frågor och bryta ner faktorerna som påverkar tiden det tar att se resultat från en SEO-strategi.

Förstå tidsramen för SEO-resultat

Innan man undersöker exakt hur lång tid det tar för SEO att ge effekt är det viktigt att förstå varför SEO tar tid att visa sin påverkan.

Google uppdaterar och förbättrar ständigt sin algoritm för att krypa och indexera webbsidor samtidigt som man förfinar sökmotorfunktionaliteten. I början av SEO-eran fanns det flera genvägar och tricks, som till exempel att fylla sidor med sökord för att manipulera algoritmen och uppnå högre rankningar.

hur-seo-fungerar

Med tiden har Google optimerat algoritmen för att se till att användare får relevanta resultat istället för webbplatser som utnyttjar sådana tricks. Det har därför blivit svårare att ranka högt i sökresultaten, vilket har lett till längre perioder för SEO-resultat att materialiseras.

Faktorerna som påverkar hur lång tid det tar att se SEO-resultat

Låt oss kika närmre på de olika faktorer som påverkar hur lång tid det tar för dig att se resultat från ert SEO-arbete.

1. Er webbplats historik

Huruvida ni arbetar med en ny domän eller inte, är en av nyckelfaktorerna som påverkar den tid det tar att se resultat från SEO-arbetet.

En ny domän kommer nästan alltid att ta längre tid att ranka än en etablerad, eftersom den ännu inte byggt upp någon auktoritet eller fått några bakåtlänkar. Bakåtlänkar hänvisar till webbplatser som länkar till er webbplats, vilket Google ser som röster på att er webbplats är populär och har ett högt förtroende. I jämförelse kommer en etablerad domän vanligtvis att redan ha tjänat en viss nivå av auktoritet och bakåtlänkar.

En etablerad domän innebär dock inte att ni automatiskt kommer se snabbare resultat. Om domänen exempelvis tidigare haft SEO-arbete som strider mot Googles riktlinjer och bestraffats, kommer det att ta betydligt längre tid att se resultat.

2. Konkurrens

Resultat kan ses snabbare i nischade branscher och för sökord med låg konkurrens. Försöker ni ranka för konkurrenskraftiga sökord kan det ta två år eller mer innan ni syns på förstasidan. Å andra sidan, kan det för lokala eller smalare sökord med lägre konkurrens vara möjligt att se lovande resultat inom 3 till 6 månader.

Vidare måste ni även överväga hur era konkurrenter har tagit sig till sin nuvarande position och vad de gör för att behålla synligheten. Er strategi och era prognoser måste överväga vad och vilka det är ni tävlar mot, varför det är viktigt att genomföra en konkurrentanalys.

3. Egna resurser

Vem som rankar på Google går inte att kontrollera. Men det ni (vanligtvis) kan kontrollera är resurserna som allokeras till ert SEO-projekt. Ju mer resurser, desto snabbare resultat.

Den viktigaste resursen ni behöver är tid. Om ett företag under en månad lägger en veckas arbete på SEO, medan ett annat endast lägger två dagar kommer det förstnämnda företaget att se betydligt snabbare resultat.

4. Teknisk SEO

Om det finns tekniska SEO-problem på en webbplats måste de lösas innan ni kan förvänta er att se resultat.

Teknisk SEO relaterar till områden som:

 • Genomsökning och indexering
 • Webbplatshastighet
 • Kanoniska taggar
 • Strukturerade data
 • Duplicerat innehåll
 • XML-webbplatskartor

Att lösa problem kring vissa av de ovan nämnda områden kommer att ha större inverkan än andra, men faktum kvarstår att eventuella tekniska problem bör åtgärdas för att se snabbare resultat.

5. Innehåll

Ni har säkert hört att ”content is king” och faktum är att innehåll förblir en av Googles viktigaste rankningsfaktorer. Googles mål är att ge sina användare de bästa resultaten för en given sökfråga, så varför skulle dåligt innehåll fungera bra?

Det är viktigt att skapandet av bra innehåll som matchar en sökares avsikt får hög prioritet. Men det är även viktigt att ta sig tid att förstå vad som rankar högst just nu och ta reda på hur ni skapar ännu bättre innehåll. Ni kan lära er mycket av att studera det innehåll som redan fungerar.

6. Länkar / backlinks

Tillsammans med innehåll, är länkar också en av Googles viktiga rankningsfaktorer. Dessa fungerar som indikatorer på förtroende och popularitet samt har förmågan att lyfta en webbplats ranking.

Länkar är i huvudsak ett förtroendevotum mellan två webbplatser. Men viktigt att förstå är att det sällan finns genvägar till länkar av hög kvalitet. Det tar tid och handlar oftast om att skapa bra innehåll som andra vill länka till. Med det sagt, är inte heller alla länkar lika bra och lika mycket värda. Det är länkar med högre kvalitet som i slutändan har förmågan att hjälpa er hemsida ranka högre.

Hur vet man att SEO fungerar?

Ni kan avgöra om SEO fungerar genom att följa nyckelindikatorer för prestanda (KPI:er) som mäter framgången av er SEO-strategi. Här är några mätvärden som kan hjälpa er att avgöra om SEO fungerar:

 1. Organisk trafik: Analysera er webbplats trafikdata för att se om det har varit en ökning av antalet besökare som kommer från sökmotorer.
 2. Sökbaserad ranking: Kontrollera om er webbplats rankar högre för de målinriktade sökorden.
 3. Klickfrekvens (CTR): Övervaka om det har skett en ökning av antalet klick som din webbplats tar emot från sökmotorresultatsidor (SERP:er).
 4. Avvisningsfrekvens: Se om det har skett en minskning av procentandelen besökare som lämnar er webbplats efter att ha tittat på endast en sida.
 5. Konverteringsfrekvens: Kontrollera om det har skett en ökning av antalet besökare som vidtar önskad åtgärd på din webbplats, till exempel fylla i ett kontaktformulär eller genomföra ett köp.

Genom att regelbundet övervaka dessa mätvärden kan du avgöra om er SEO-strategi fungerar effektivt eller om ni behöver göra justeringar för att uppnå önskade resultat.

När ni kan förvänta er att se resultat

Många SEO-byråer kommer att säga att det tar 4 till 6 månader att börja se resultat. Det är generellt sett korrekt, men kom ihåg att det syftar till när ni börjar se resultat eftersom SEO-resultat växer över tiden. De resultat ni får vid 6 månader bör vara betydligt mindre än de ni får vid 12 månader. Således föredrar vi att säga att SEO bör visa resultat inom en period på 6 till 12 månader. Med resultat menar vi en mätbar ökning av de KPI:er ni har fastställt för att göra SEO till en strategisk investering. Detta betyder inte nödvändigtvis att ni har uppnått ert mål vid det här laget, men alla företag som investerar i SEO bör förvänta sig att kunna se framsteg inom denna tidsram.

Det går inte att komma ifrån faktumet att SEO är en långsiktig strategi som tar tid och resurser. Men med rätt strategi på plats är 6 till 12 månader en tillräckligt lång period för att kunna se effekten av SEO-insatserna och motivera fortsatta investeringar.

Graf över hur lång tid tar seo

När ni har implementerat er strategi är det absolut nödvändigt att övervaka er webbplats för att säkerställa att den fortsatt ser resultat. SEO är inte en engångstaktik; en bra strategi kräver frekvent rapportering och underhåll. Vid något tillfälle kan ni se era resultat avta och då kan det handla om att bibehålla resultaten snarare än att öka dem.

Sluta inte för tidigt

Många företag underskattar hur mycket tid och pengar som krävs för att lyckas med SEO. Oavsett startpunkt och strategi syns sällan resultat inom de första 3 månaderna, även med en sund SEO-budget. Vissa företag kommer igång på rätt sätt, men slutar efter 2 till 3 månader eftersom de ”inte fått de resultat som behövs för att motivera kostnaden”. Detta beror på att de gått in med orealistiska förväntningar.

Om ni inte kan budgetera för 6 till 12 månaders SEO-arbete, kan det vara bättre att lägga den budgeten någon annanstans. SEO är en långsiktig marknadsföringsstrategi och bör inte ses som ett sätt att generera försäljning snabbt. Men om ni gör rätt investering och planerar att vara med under lång tid, är SEO en marknadsföringsstrategi som medför en mycket god ROI.