Skip to main content
inbound marketing ROI

I praktiken är det svårt att mäta ROI från traditionell marknadsföring och marknadsförare har genom tiderna försökt kalkylera och definiera med varierande grad av framgång. Hur kvantifierar man varumärkeskännedom och hur vet man hur många kunder som genereras av utomhusreklamen? Inbound marketing är däremot betydligt lättare att mäta och spåra, eftersom du kan ta reda på allt du vill veta om dina besökare, leads och kunder.

Låt oss dyka ned i allt du behöver veta om inbound marketing-ROI.

Så mycket ROI ger inbound marketing

Hubspot, som är en av de största mjukvaruplattformarna utformade för att hjälpa företag att marknadsföra och sälja mer effektivt, publicerade “Hubspot ROI report” som presenterar statistik från företag som implementerat inbound marketing-initiativ.

 • Företagen såg 2,1 gånger fler besökare på hemsidan inom ett år.
 • De fick 2,5 gånger fler leads per månad inom ett år.
 • 70% såg en ökning i lead-to-customer-konverteringsfrekvensen.

Detta är i sig ganska övertygande statistik, men för sakens skull skall vi presentera ytterligare statistik som visar på ROI av inbound marketing:

 • Den genomsnittliga kostnaden per lead sjunker med 80% efter 5 månaders konsekvent inbound marketing (Impact).
 • Persona-drivet innehåll som genereras av inbound marketing ökar volymen försäljningskvalificerade leads (SQL) med 45% (Weidert).
 • Inbound leads kostar i genomsnitt 61% mindre än outbound leads (Impact).
 • Content marketing får tre gånger fler leads än betald sökannonsering (Weidert).

Hur vet jag att inbound marketing kan leverera ROI för mig?

Med hänsyn till den ovan presenterade statistiken, går det inte att undgå faktumet att inbound marketing har levererat bra ROI för många företag. Det kan dock vara frustrerande att själv inte se några resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att inbound marketing inte är en engångskampanj, utan snarare en maratonliknande strategi med många sammanlänkade aktiviteter som kräver uppmärksamhet och underhåll. Inbound marketing måste därför mätas på lång sikt. Generellt krävs det minst sju månader för att du ska kunna se verkliga resultat av din inbound marketing.

Dessutom finns det utomstående faktorer som måste komma ikapp dina inbound marketing-insatser innan du kan börja se resultat:

 • Googles smarta bots måste systematiskt genomsöka och indexera innehållet på din webbplats, innan människor utanför din närmsta krets kan läsa det.
 • I takt med att du fortsätter skapa innehåll kommer din Domain Authority och ranking på sökmotorerna att fortsätta stiga.

I grund och botten måste sökmotorerna se att du lägger ut bra innehåll som är till hjälp för människor, innan de ger ditt innehåll prioritet.

Varför ger inbound marketing bättre ROI än traditionella marknadsföringsmetoder?

För det första har allt innehåll du producerar mer än ett användningsområde. Om en artikel du skriver rankas bra, kan den dra in leads i månader eller till och med år framöver, eftersom den visas på sökmotorernas förstasida. Vidare kan innehållet du producerar även användas till exempelvis dina sociala medieplattformar och e-postmarknadsföringskampanjer.

För det andra, fokuserar inbound marketing på att rikta sig och tala till kunderna där de befinner sig – online. Genomsnittskunden undersöker och köper det de letar efter online. Således möter inbound marketing konsumenten där den befinner sig, genom att svara på de frågor den söker med väl genomtänkt och förtroendeingivande innehåll.

Hur du beräknar ROI för inbound marketing

Det finns många saker att tänka på samt många värden att mäta och kalkylera för att verkligen se resultaten av inbound marketing. Nedan beskrivs allt du behöver veta om hur du mäter din ROI för inbound marketing.

Vad ska du mäta?

Vad du ska mäta beror på vilka mål du har för verksamheten och inom vilken bransch ni är verksamma.

Generella KPI:er som du bör mäta är:

 • Nya leads – antalet nya leads du får in varje månad.
 • Marketing Qualified Leads (MQL) – leads som sannolikt kommer att bli kunder baserat på hur bra fit de är för just ditt företag. Det är dessa du specifikt vill nå med din marknadsföring.
 • Sales Qualified Leads (SQL) – leads som ditt säljteam kan vara intresserade av att prata med. Marknadsavdelningen och säljavdelningen bör ha en tydlig definition av en SQL.
 • Möjligheter (opportunities) – andelen leads som har en dialog med säljavdelningen och rör sig neråt i säljtratten.
 • Kunder – antalet nya betalande kunder.

För rapportering högre upp i organisationen är det även bra att mäta:

 • Kundförvärvskostnad (CAC) – beräknas genom att addera dina marknadsföringskostnader och dividera summan med antalet kunder under en viss tidsperiod.
 • Marknadsföring som en procentsats av CAC – hur stor andel av marknadsföringskostnaderna som de facto används för att försöka värva nya kunder.
 • Förhållandet mellan Customer Lifetime Value (CLV) och CAC – det vill säga en kunds värde över tid i förhållande till varje kunds totala kostnad. Om du spenderar 10.000 SEK för att få en ny kund men kundens livstidsvärde är 50.000 SEK, är förhållandet mellan CLV och CAC 5:1.

Uppföljning av mätvärden

Uppföljning av de ovan nämnda mätvärdena behöver inte vara svårt. Om du använder dig av Hubspot eller något annat CRM-system, är du utrustad med de verktyg du behöver. Om inte, kan du även ta hjälp av verktyg så som Google Analytics.

Som tidigare nämnt, är inte uppföljningen av inbound marketing en engångsföreteelse. Inbound marketing-initiativen måste mätas på lång sikt för att du ska kunna få en klar och sammanhängande bild av dess resultat.

Håll koll på dina kostnader

Utan att ta hänsyn till kostnaderna för dina inbound marketing-initiativ, kan du inte få en helhetsbild av hur de fungerar.

Några viktiga kostnader att hålla koll på är:

 • Kostnaden för teknik – exempelvis ditt CRM- och CMS-system.
 • Innehållsskapande – oavsett om du använder frilansare, en byrå eller ett internt team för att skapa ditt innehåll, finns det kostnader i samband med produktionen av content.
 • Sociala medier – hur lång tid går det åt att hantera din närvaro online och vem är ansvarig för det?
 • E-postmarknadsföring – vem gör din e-postmarknadsföring och hur mycket tid går det åt att skapa kampanjer, sekvenser osv?

Detta är inte en heltäckande kostnadslista, utan den beror på dina specifika initiativ samt vilka kanaler och mänskliga resurserna som används.

Sluta gissa och börja mäta

Det finns olika strategier att mäta ROI av inbound marketing. Dina inbound marketing-initiativ kommer inte vara desamma som någon annans, vilket innebär att du behöver skräddarsy sättet du mäter din ROI på.

Det viktigaste är att börja mäta. Din process är kanske inte perfekt till en början och kan kräva lite justeringar, men det är ett mycket bättre alternativ än att enbart gissa vad du tjänar på dina marknadsföringsinsatser.

inbound marketing ROI
Ida Lepenica

Författare Ida Lepenica

Fler inlägg av Ida Lepenica
Share via
Copy link