Skip to main content

På jakt efter en SEO-strategi som ökar trafiken och samtidigt kräver låg mängd av handpåläggning? Då är KOB något för er.   

Till skillnad från andra innehållsstrategier presenterar KOB-analysen unika data om en mängd sökord för att ge er en tydlig förståelse för vilka som kommer att ge högst ROI. 

I detta inlägg har vi sammanställt allt väsentligt om en KOB-analys, dess mål och hur lång tid det tar att ranka för era sökord. 

Vad är en KOB-analys? 

KOB står för “Keyword Opposition to Benefit”. När ni använder en KOB-analys beräknas konkurrensen för ett specifikt sökord mot nytta genom att dividera trafikvärdet för ett givet sökord med dess svårighetsgrad.  

Detta ger er en unik poäng som ni kan använda för att prioritera er lista med sökord, vilket säkerställer att ni riktar in er på sökorden med högst avkastning. 

En KOB-analys är handlingen att sammanställa ett stort antal sökord baserat på konkurrenskraftig gap-analys för innehåll. Dessa sökord organiseras sedan efter sökvolym, rankningssvårigheter och trafikvärde för att beräkna en prioritetspoäng. 

Kortfattat är KOB-analysen ett effektivt sätt att samla in sökord med högsta värde för ett företag. 

Vad är målet med en KOB-analys? 

Målet med en KOB-analys är att öka er webbtrafik genom att bli strategisk om förväntat värde. Detta skiljer sig från tekniker som innehållsstrategin som fokuserar mindre på historiska data och mer på upplevt publikvärde. 

Att använda en KOB-analys kan vara rätt för er om något av följande gäller för ert företag: 

  • Ni har en del organisk trafik som kommer in men ni har inte sett någon betydande tillväxt. 
  • Ni har uppsatta marknadsföringsmål kring att öka antalet nya användare men är osäker på hur ni ska komma igång. 
  • Ni har använt en byrå förut men trafiken har sedan dess minskat. 
  • Ni vill bygga ett internt SEO-team men är inte säker på hur ni ska implementera en strategi. 

Så utförs en KOB-analys 

Nu när ni vet vad en KOB-analys är och vem den är rätt för, är det dags att gräva i hur man faktiskt utför en. 

Innan ni börjar krävs tillgång till ett sökordsverktyg som låter er köra en analys av innehållsgap. Verktyg som Ahrefs och Moz används ofta i SEO-samfundet, men de kräver en prenumeration. Utan ett betalt SEO-verktyg måste ni manuellt hitta sökordsmöjligheter vilket kommer att göra processen mycket mer tidskrävande.  

När ni har ett SEO-verktyg kan följande tre steg användas för att komma igång: 

Steg 1. Kör en gap-analys 

Det första steget för att utföra en KOB innebär att köra en gap-analys för innehåll. Ni gör detta genom att välja tre av era bästa konkurrenter och jämföra. Om ni är osäkra på vilka era konkurrenter är kanske ert SEO-verktyg kan finna dem åt er. 

Ni kommer sedan att köra en gapanalys som jämför er webbplats sökordsrankning med era konkurrenter. Resultatet blir en lista med sökord som era konkurrenter rankar för som ni inte gör för närvarande. 

Steg 2. Importera era sökord till ett kalkylblad 

Exportera sedan er lista med sökord och implementera dem i ett kalkylblad. Detta kan vara ett Google-ark eller Excel-ark. Ni vill ha kolumner för varje sökord och den korrelerade sökvolymen, sökordssvårigheten och trafikvärdet.  

Det kan vara behändigt att ha rankningsadressen nummer 1 för varje sökord som referens, även om det kommer att kräva en del manuellt arbete. 

Steg 3. Granska och prioritera era sökord 

Slutligen är det dags att rensa i ert dokument genom att granska varje sökord. Ni bör ta bort alla sökord som nästan är dubbletter, som inte är relevanta för ert varumärke eller inte stämmer överens med ert uppdrag. Ni bör också analysera SERP för varje sökord för att mäta sökavsikten. 

När ni har er lista över genomförbara sökord kopplas KOB-formeln (trafikvärde/svårighet) till en ny kolumn. Till exempel; om ert trafikvärde finns i kolumn D och er sökordssvårighet är i kolumn E, blir er formel: =D2/E2. 

Och där har ni det! Ju högre KOB-poäng, desto bättre är avkastningen för sökordet. 

Hur lång tid tar det att ranka för sökord? 

Om det finns en sak om SEO som är viktigast så är det att det tar tid att ranka på Google. Och vi pratar inte om några veckor. 

Hur lång tid det tar att rangordna för sökord beror på många aspekter som domänauktoritet, innehållsvolym och bakåtlänksprofil – men totalt sett är det osannolikt att ni kommer att se mycket rörelse inom tre månader.  

Till exempel kommer de som har en domänauktoritet över 50 sannolikt att se sökord rankas snabbare än de som är under 50. Detta beror på att Google prioriterar auktoritativa webbplatser. 

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.