Skip to main content

interna länkar

Varför intern länkning är viktigt och hur man gör det rätt

Interna länkar är väldigt viktigt inte bara för SEO utan också för att förbättra användarupplevelsen. Om du lyckas bra med dina interna länkar innebär det att alla länkar som går till olika sidor på webbplatsen ger värde till användarna och hjälp till sökmotorerna att hitta och prioritera sidor på webbplatsen.

I klippet nedan kan du bilda dig en snabb uppfattning om vad interna länkar är och vilken påverkan de har på SEO.

Vad är interna länkar?

En webbplats kan ha två olika typer av länkar. Den första typen är vad vi kallar externa länkar och dessa går till sidor som ligger utanför den webbsida där länkarna finns. Om ni till exempel klickar på den här länken kommer ni till Buzzlemedias LinkedInsida.

Den andra typen är interna länkar som kommer i 2 olika variationer:

Länkar som leder till samma sida – om ni till exempel klickar på den här länken kommer ni till avsnittet med slutsatser i den här artikeln.

Länkar som leder till andra webbsidor men inom samma domän – om ni till exempel klickar på den här länken kommer ni till vår sida med information om våra SEO-tjänster (en sida inom Buzzlemedia.com).

Den officiella definitionen av interna länkar är följande: Interna länkar är länkar som leder till sidor på samma domän.

Här är ett exempel på hur en intern länk ser ut som HTML-kod:

<a title=”Detta är en intern länk” href=”https://mindomän.se/om-oss/”>Om Oss</a>

Interna länkar kan användas för att:

 • Göra det enklare att navigera på webbplatsen
 • Sammankoppla sidor på samma webbplats
 • Fördela en sidas sidranking (länkjuice) på hela webbplatsen.
 • Hjälpa sökmotorerna att hitta de viktiga sidorna på en webbplats

Här är ett exempel på bra och dåliga interna länkar som förklaras i den här guiden:

bra och dåliga interna länkar

Bildkälla

Varför är det viktigt med intern länkning?

Som ni kan se i diagrammet ovan (Bra intern länkning) länkar hemsidan till de viktiga sidorna på webbplatsen, och därefter länkar varje sida till andra sidor, vilket gör att det blir som ett litet internet.

Sökmotorerna fungerar på så sätt att när de söker igenom och indexerar en sida börjar de ”crawla” startsidan och följer därefter de eventuella länkar som finns för att upptäcka och indexera fler sidor från samma webbplats.

Interna länkar underlättar mycket för dem under den här processen genom att peka ut för sökmotorernas crawler vilka sidor som är viktiga på webbplatsen.

Om vi går till den dåliga interna länkningen i diagrammet (till höger) ser vi att sökmotorerna, när de kommer till startsidan, går till sida A och sedan lämnar de webbplatsen.

Ert jobb med SEO är att skapa användarvänlig sidstruktur och använda interna länkar för att guida både sökmotorerna och användarna till de bästa sidorna på er webbplats.

Intern länkning fördelar länkjuice till interna sidor

En annan anledning till att intern länkning är så viktig är fördelningen av sidranking och länkjuice från en sida till en annan.

Som vi ser i nedanstående diagram fördelas länkjuice från startsidan till webbplatsens interna sidor.

Detta förbättrar hur de interna sidorna rankar och gör det lättare för sökmotorerna att hitta dem.

Interna länkar och länkjuice

Intern fördelning av länkjuice. 

Interna länkar och SEO

På Google och Bing finns särskilda riktlinjer för hur ni kan utnyttja interna länkar, men innan ni gör det behöver ni förstå fyra nyckelbegrepp kring intern länkning och SEO.

 1. Alla interna länkar inte likvärdiga. För att ni ska ha nytta av en intern länk måste den finnas på sidans eller i artikelns huvuddel. Interna länkar i sidofältet, i fotnoten eller utanför sidans huvuddel tillför inte mycket värde. Ja, de kan visserligen vara användbara för att användare lättare ska kunna hitta på webbplatsen, men när det handlar om fördelning av länkjuice gör de inte särskilt stor nytta.
 2. Det är vanligt att länka från nya sidor till gamla sidor, men för att uppnå bästa resultat bör ni också göra tvärtom. Med andra ord bör ni då och då titta över gamla sidor och lägga till länkar från gamla till nya för att hänvisa till mer nyligen publicerade sidor.
 3. Ni bör använda interna länkar för att överföra era starkare sidors rankning till de andra sidorna på er webbplats. Om en sida på er webbplats till exempel har många backlinks kan ni redigera den sidan och lägga till interna länkar som leder till andra sidor på er webbplats. Länkarna måste givetvis leda till relevanta sidor och vara infogade på ett naturligt sätt i innehållet. Lägg inte till länkar bara för sakens skull, lägg till dem enbart om det är meningsfullt och verkar vettigt för både användare och sökmotorer.
 4. Ni kan utan problem använda er av sökord i ankartexten för interna länkar. Som vi ska se längre fram i texten är detta ett vanligt tillvägagångssätt och det bryter inte mot några riktlinjer.

Googles rekommendationer och riktlinjer

Vi ska ta en titt på Googles riktlinjer för intern länkning.

Matt Cutts (tidigare chef för Googles kvalitetsteam) bekräftade i en video att interna länkar behandlas annorlunda än externa länkar och så länge ni inte överdriver (och har sådär 100 länkar på varenda sida) behöver ni inte oroa er för att ni bryter mot Googles riktlinjer för webbansvariga.

I sina riktlinjer för webbansvariga betonar Google också hur viktigt det är att skriva en bra och informativ ankartext för interna länkar.

Förutom att gå till Matts inlägg på Youtube och riktlinjer för webbansvariga, är det bästa sättet att förstå hur ni ska använda interna länkar att se hur Google och andra stora och tillförlitliga varumärken använder sig av interna länkar på sina webbplatser.

Hur använder Google interna länkar?

Det bästa sättet att förstå hur Google använder interna länkar är att ta en närmare till på något blogginlägg som publicerats på Googles sida för webbansvariga.

Det här kan vara bra att se närmare på eftersom det de gör i sina bloggar knappast strider mot deras egna riktlinjer, och därmed vet ni att det är helt säkert att använda.

Och Wikipedia då?

Det perfekta exemplet på hur man kan använda interna länkar är nog ändå Wikipedia. Om ni går till i stort sett vilken sida som helst på Wikipedia kommer ni direkt se att de använder mängder med interna länkar (med sökord som ankartext).

Wikipedias interna länkar

Fem interna länkar med exakta ankartexter bara i första stycket. 

Bings rekommendationer

Google är trots allt inte den enda sökmotorn som finns, så om ni vill ha så optimala resultat som möjligt kan det vara smart att även ta en titt på andra sökmotorer för att se hur de hanterar sin on-page SEO och sin interna länkbyggnad.

Även i Bings riktlinjer för webbansvariga rekommenderas det att använda interna länkar. Bland annat finns det en hänvisning till interna länkar i SEO-avsnittet där det står:

”Interna länkar är användbara för att ge en överblick över hur de olika sidorna på en webbplats hänger ihop och för att hjälpa användarna att hitta relaterat innehåll”.

Bör ni använda ”nofollow”?

En länk, oavsett om det är en extern eller intern länk, signalerar att ni litar på sidan, och det sägs att den överför PageRank från er sida till den sida ni länkar till.

Med åren har man insett att man ibland behöver länka till en viss sida men:

 • Det är osäkert om den går att lita på eller ej.
 • Man saknar insyn i länkarna (t.ex. länkar i kommentarer osv.).
 • Ni vill placera en länk till en annons för textlänkar på er webbplats utan att detta ska uppfattas som försäljning av länkar.

För att överbrygga det problemet har vissa sökmotorer (Google är en av dem) infört attributet nofollow. När ni lägger till ”nofollow” i en länk är det som att ni talar om för sökmotorerna att ni inte är säker på att den här länken är att lita på och att den därför inte ska påverkar er webbplats.

Ni kan läsa mer här om hur ni kan använda er av nofollow och hur ni gör det på bästa sätt även om detta mer gäller för externa länkar.

Ni bör använda er av nofollow för en länk när:

 • Den leder till en sida som inte är tillgänglig för sökmotorer (t.ex. sidor som göms på en inloggningssida).
 • Länken leder till en sida som inte är viktig (om ni till exempel har en sida för bibliografi eller liknande och hänvisar till den sidan i era inlägg kan ni tillämpa nofollow för den länken eftersom ni inte vill att den ska komma med i sökresultaten).
 • Taggade sidor – vi brukar använda nofollow på alla taggade sidor eftersom vi vill värdera de egentliga sidorna mer och inte vill ranka taggade sidor (det är ändå mycket svårare att ranka en taggad sida jämfört med en vanlig sida).

OBS: Det är helt okej om ni inte använder nofollow för era interna länkar. Ni behöver inte ändra det eftersom det egentligen inte innebär några fördelar, det handlar mest om vad ni själv föredrar.

Checklista för att länka rätt

Även om jag redan beskrivit de flesta av de bästa metoderna följer här en lista för de som vill ha en snabb översikt:

 • Lägg till interna länkar när det är till nytta för användarupplevelsen.
 • Ni kan utan problem lägga till sökord i ankartexten, men överdriv inte. Med andra ord, även om det inte är förbjudet så betyder det inte att ni inte bör använda ankartext som inte innehåller sökord även för interna länkar. Variation för både interna och externa länkar är alltid att rekommendera.
 • Använd inte fler än 7-8 interna länkar per sida (i brödtexten). Detta är ingen regel eller riktlinje utan bara vår egen rekommendation.
 • Tillämpa nofollow-taggen klokt (se ovanstående avsnitt).
 • Se till att ni inte har några trasiga interna länkar eftersom det är negativt för er SEO.
 • Länka samman relaterade sidor, inte sidor som saknar relevant innehåll  – detta för den interna länkningen.
 • Om ni inte kan använda sökord i en mening för de interna länkarna kan ni alltid lägga till dem som extra läsning.
 • Som en allmän riktlinje vad gäller SEO bör ni se till att ha fler interna länkar på de sidor som ni vill ska rankas högre i sökmotorerna.
 • Ni kan använda rapporten ”Interna länkar” under avsnittet ”Söktrafik” i Googles verktyg för webbansvariga (Search Console) för att ta reda på hur det går för ert interna länkbyggande (vilka sidor som har flest länkar, vilken ankartext som används och massor med mer info).
 • Använd textinnehåll för era interna länkar. Att lägga till interna länkar till bilder fungerar inte för vare sig sökmotorer eller användare.
 • Se till att det totala antalet länkar per sida (interna och externa) inte överstiger 100.

Vad är en extern länk?

Nu när vi vet vad interna länkar är och varför de är så viktiga för SEO, ska vi se vad det är för skillnad på dem och externa länkar.

Vad är en extern länk? En länk som leder till en sida utanför er webbplats, dvs. på en annan domän.

Som SEO-människor är vi ”födda” med mottot ”en länk är en länk” och många tror därmed att externa länkar och interna länkar ska behandlas på samma sätt, men detta är en annan vanlig missuppfattning när det handlar om SEO.

Externa länkar har en annan funktion än de på den egna sidan och om ni inte använder externa länkar på ett klokt sätt kan det bli besvärligt. Ni kan läsa mer om externa länkar i artikeln om off-page SEO men några av de bästa metoderna för att använda externa länkar är:

 • Länka utåt bara när ni absolut måste.
 • Försök att inte ha mer än ett par externa länkar per sida.
 • Länka endast när det ger värde för läsaren.
 • Länka enbart till webbplatser ni litar på.
 • Länka enbart till webbplatser som har unikt och originellt innehåll.
 • Länka enbart till relaterade webbplatser.
 • Om ni vill minska risken för länkstraff bör ni använda ”nofollow”-taggen för externa länkar (åtminstone för vissa, inte nödvändigtvis för alla).

Slutsats

Interna länkar är viktiga för SEO, men det är ett område där många webbansvariga gör fel. Antingen använder de alls eller så behandlar de dem på samma sätt som externa länkar, vilket helt enkelt blir väldigt fel.

Om ni följer ovanstående bästa metoder kan ni dra nytta av interna länkar på er webbplats och göra användarupplevelsen både bättre och roligare.

Nöjda användare dröjer sig kvar längre på er sida (vilket minskar avvisningsfrekvensen) och de besöker också fler sidor på samma webbplats innan de lämnar den.

Se interna länkar som ett sätt att skapa ert eget lilla internet och glöm inte att ni alltid kan gå tillbaka och uppdatera en befintlig sida på er webbplats för att lägga till en eller ett par om det kan hjälpa användarna att hitta mer relaterat innehåll på er webbplats.