Skip to main content

Komma igång med seo

För några år sedan ansågs sökmotoroptimering vara tekniskt komplicerat och enbart förbehållet ett fåtal företag med större resurser och marknadsföringsbudget. Idag ser verkligheten annorlunda ut.

Fler företag förstår värdet av att synas via organiska sökvägar, samtidigt har kunskap och information i hur man använder SEO blivit mer tillgänglig än någonsin tidigare.

Mer än 70% av alla marknadsförare anser att SEO är mer effektiv än betalda annonser, PPC (Pay Per Click). Numera använder både små och stora företag SEO i allt större utsträckning för att marknadsföra sig och attrahera besökare till sina webbplatser.

En anledning till att allt fler företag och även privatpersoner fått upp ögonen för SEO, kan förklaras med att det faktiskt inte är särskilt svårt att lära sig grundläggande SEO. Med ganska enkla medel kan alltså den som i princip inte har någon som helst erfarenhet från SEO, hamna högt upp för vissa sökord i Googles sökresultat. Undersökningar visar på att den webbplats som hamnar högst upp i Google för sökningar på ett visst sökord får hela 70% av klick!

SEO kan även appliceras för marknadsföring via andra sökmotorer, utöver Google. Exempel på kanaler utöver Google är Amazons marknadsplats, Youtube och vissa andra sociala medier.

Men Google är särdeles den största kanalen och utgör hela 57,8% av all trafik på webben. Av den anledningen fokuserar den här guiden enbart på hur du gör för att få organisk söktrafik via Google.

Redo att prata med en strateg nu? Ring oss på 040-124919, eller kontakta oss online för mer information.

 1. Struktur och navigering
  1. Logiska URL-strukturer
  2. Webbplatskarta – “Sitemap”
  3. SEO är även design och sunt förnuft
 2. Nisch och relevans
  1. Silos och kategorier
 3. Sökordsanalys
  1. STEG 1. Samla sökord för din nisch
  2. STEG 2. Dela in sökord i silos och välj ut strategiska sökord
  3. STEG 3. Välj ut strategiska sökord
  4. STEG 4. Applicera strategiska sökord
 4. Slutord

Struktur och navigering

Den mest grundläggande typen av SEO som är ett viktigt fundament för att lyckas med SEO har att göra med er webbplats struktur. För att besökare och sökmotorers bottar enkelt ska kunna hitta information på er webbplats, krävs att ni strukturerar information på ett logiskt och metodiskt vis.

Tänk er hur bibliotek är organiserade med olika typer av böcker i olika avdelningar, bokhyllor och hyllplan.

Ska ni publicera mycket information på er webbplats, exempelvis produktsidor, blogginlägg och en “Om oss sida”? Då vill ni strukturera information i olika mappar. Strukturen kan se ut så här: Hemsida/blogg/ämne eller Hemsida/kategori/produktsida/ alternativt Hemsida/om-oss.

Er webbplats struktur behöver inte vara överambitiös. Ni behöver inte ha för många undermappar om det inte är så att ni planerar att publicera oerhört mycket information och sidor på er webbplats. Ett generellt tips är att varje sida ni publicerar inte ska vara mer än 2 klick från hemsidan. Anledningen till det är för att göra det enkelt för besökare och bottar att snabbt hitta information på er webbplats.

Är det så att ni anser att det är behövligt och logiskt med fler undermappar för att organisera information? Då är det vanligt förekommande med en hierarkisk ordning med fler undermappar. I exemplet nedan visar jag hur en webbutik, “petsomesdjur.se”, kan strukturera webbsidor på ett logiskt vis som är fördelaktigt för SEO.

SEO struktur

I den här typen av struktur som kräver mer än 2 underkategorier till hemsidan kan Google och besökare på webbplatsen i fråga bli förvirrade.

Då är det viktigt att säkerställa att ni vidtar åtgärder för att optimera möjligheten till tydlig navigation för besökare och bottar.

Ju mer komplex struktur desto viktigare är det med god navigation. Exempel på funktioner för att underlätta för besökare att hitta era sidor är “bread crumbs” och dropdown-menyer i exempelvis sidopanelen eller i själva huvudmenyn.

Genom att organisera innehåll på er webbplats i mappar eller “kategorier” blir det enklare att hitta information på er webbplats. Ni får även större möjlighet till att sökoptimera webbsidor som hör samman i en logisk URL-struktur. Mer om det senare.

Logiska URL-strukturer

Ett vanligt nybörjarmisstag är att inte ställa in sina permalänkar efter en logisk struktur. URL:er är viktiga utifrån ett sökoptimeringsperspektiv då de hjälper sökande att förstå vad en viss webbsida handlar om.

URL-struktur

Om ni är i färd med att skapa en ny webbplats, då bör ni ställa in era permalänkar så att de följer en logisk struktur.

Generellt sett vill man undvika datum i sina URL:er. Det beror på att ni kan ha behov av att uppdatera exempelvis innehållet i ett blogginlägg längre fram i tiden. URL:en ska man undvika att ändra i eftersom att det kan skada er sökbarhet och skapa förvirring bland sökmotorer.

Tumregeln är därför att sätta en logisk struktur innan ni börjar skapa innehåll på er webbplats. URL:en bör per default innehålla sidans titel och bör i möjligaste mån även inkludera viktiga sökord. (Mer om det nedan) Ni bör däremot, som sagt, inte ändra er URL-struktur för webbsidor på en befintlig webbplats.

Webbplatskarta – “Sitemap”

En nackdel med SEO i förhållande till vissa andra marknadsföringskanaler är att det tar lång tid innan exempelvis en webbsida som ni publicerar på er webbplats kan hamna högt upp i Googles sökresultat.

Det är med andra ord en marknadsföringskanal som lönar sig på sikt. Det finns dock vissa saker som ni kan göra för att snabba upp processen för Google att göra er webbplats sökbar.

Den viktigaste åtgärden är att skapa och skicka in en XML-webbplatskarta via Google Search Console.

Webbplatskartan är en slags lista med information över viktiga sidor på er webbplats. Genom att skapa en webbplatskarta och ange den i Google Search Console kan Google få information om er webbplats och även snabbt hantera eventuella uppdateringar som ni gör på er webbplats.

Efter att ni skickat in XML-webbplatskarta till Google kommer era webbsidor att bli sökbara mycket snabbare. En annan fördel, utöver att underlätta för Google att indexera er webbplats, är att Google ger er rekommendationer över förbättringsåtgärder. Så snart ni skapat ett konto och i Google Search Console och skickat in er webbplatskarta kan alltså Google ge er förslag på förbättringar för att er SEO ska bli ännu bättre. Här kan ni läsa mer om webbplatskartor och hur ni skickar in en webbplatskarta till Google.

SEO är även design och sunt förnuft

Google vill skapa ett stort värde för deras användare. Det vill säga, Google är måna om att personer som söker via Googles söktjänster får en tillfredsställande användarupplevelse.

Google vill exempelvis att deras användare hittar det de söker. De vill även göra det lätt för användare att hitta högkvalitativ information. Det innebär att Google i allmänhet premierar webbplatser som har en tilltalande design som gör det enkelt för personer att snabbt hitta det de söker.

Det kan alltså handla om att illustrerar med bilder, visuella guider, infographics och annan media. Men det kan även handla om mer subtil användarnytta i form av kulörer, teckensnitt, länkfärger logotyper etc.

En bra tumregel är att alltid sätta användarupplevelsen i fokus. Det som personer som besöker er webbplats gillar, uppskattas vanligen även av Google.

SEO och design

Här är några enkla men viktiga tips som uppskattas av både er webbplats besökare såväl som av Google.

 • Responsiv design: Ungefär 52% av alla sökningar som sker på internet (i Europa) görs via mobila enheter. Enligt Google själva kan 1 sekunds fördröjning för en webbsida att ladda för mobila användare, resultera i 20% försämrad konverteringsgrad. Användare förväntar sig att er webbplats ska vara fullt tillgänglig, ladda snabbt och med en responsive design som fungerar oavsett vilken typ av enhet som besökare använder sig av.

Säkerställ därför att ni använder ett tema som är fullt anpassat och responsivt för all typer av mobila så väl som stationära enheter.

Var noga med att textstorlek och call to actions ser bra ut även för mobila användare. Säkerställ att era bilder är anpassade med upplösning som passar användare som ansluter med mobila så väl som stationära enheter.

 • Snygg design: Användare som går till en webbplats bedömer mer eller mindre undermedvetet om er webbplats är trovärdig eller ej. Det räcker inte med att ha bra information, produkter eller annat mervärde. Ni måste presentera ert erbjudande för era besökare på ett sätt som får dem att stanna på er webbplats, leta vidare och helst återkomma.

Använd därför en proffsig och estetisk tilltalande design. Undvik, långa textstycken och bryt upp med illustrerande bilder och media. Skapa trovärdighet med exempelvis länkar till er webbplats sidor på sociala medier, kundomdömen, kommentarer och författarpresentationer.

 • Laddtider: Google har officiellt offentliggjort att webbsidor vars laddtider är långsamma har en dålig inverkan på SEO. Säkerställ därför att er webbplats är förlagd på bra servrar genom att använda ett bra webbhotell som kan garantera laddtider och lagringsutrymme som er webbplats behöver.
 • SSL (Secure Sockets Layer): Är en standard som innebär att information på er webbplats laddar krypterat och säkert. SSL är inte enbart nödvändigt för webbplatser som hanterar kunddata, kreditkortsinformation och transaktioner.

Webbplatser som inte är uppsatta med SSL visar texten “webbplatsen är inte säker” i browsern vilket givetvis ger ett otryggt intryck hos era besökare. Dessutom är SSL en faktor som Google räknar in i den sammanlagda bedömningen av en webbplats.

Nisch och relevans

När ni skapar en webbsida är det viktigt att fundera över vem webbplatsen är skapad för? Är det så att ni skapar en webbplats i kommersiellt syfte då har ni förmodligen en målgrupp som webbplatsen riktar sig till. I annat fall bör ni definiera vad er webbplats ska handla om och för vem.

Ni bör fundera över var era besökare befinner sig. En lokal pizzeria måste marknadsföras annorlunda en internationell blogg etc.

När Google analyserar er webbplats försöker Google förstå vad er webbplats handlar om. Google behandlar olika webbplatser på olika vis beroende på hur pass ledande en webbbplats kan anses vara inom ett visst område.

En webbplats som skriver om husdjur för exempelvis svenska djurägare har större förutsättningar att hamna högt upp i Googles sökresultat för sökord som är av relevans för just denna typ av nisch.

Av den anledningen är det viktigt att välja nisch med omsorg och enbart publicera innehåll som är av relevans för just er nisch och er målgrupp. När Google förstår inom vilken nisch er webbplats är verksam kommer ni ha en fördel att hamna högt upp i Google för sökord som gentemot webbplatser som inte är verksamma inom samma nisch.

På samma vis gäller givetvis det omvända.

Om Google uppfattar att er webbplats fokuserar på en viss nisch, låt säga “Husdjur”. Då kommer er webbplats ha svårt att hamna högt upp för sökord, låt säga, “Bästa bordtennisracket”.

Det beror på att sökordet är irrelevant för er nisch och Google kommer då att ge webbplatser som är specialiserade på exempelvis “racketsporter” företräde i sökhirarkin.

Därför ska ni vara tydlig och konsekvent och säkerställa att all information på er webbplats riktar sig till er målgrupp och är av relevans för er nisch.

Silos och kategorier

Eftersom att det är viktigt att avgränsa sin webbplats till att enbart omfatta ett visst område kan det i vissa fall uppstå svåra beslut som måste fattas. Det kan exempelvis finns intresse att skapa innehåll (produktsidor, produktkategorier, blogginlägg, videos, guider etc.) som spänner över flera områden som inte direkt är av samma nisch.

Tänk exempelvis webbplatser så som IKEA (ikea.com). De säljer både möbler, växter och hemelektronik. Här tycks det finnas flera olika nischer vilket alltså inte utifrån ett SEO-perspektiv är optimalt för en och samma webbplats.

För mindre webbplatser är det vanligen inte optimalt med flera nischer men i många fall kan ni hitta synergier mellan olika nischer.

Här är IKEA och många andra företag inom detaljhandeln ett bra exempel. Dessutom använder detaljhandlare i princip alltid kategorier för att dela in sina sortiment i en logisk struktur. På motsvarande vis är det i många fall klokt att bygga en webbplats efter en struktur som brukar benämnas “silos” inom SEO.

Är det så att planerar att skapa en webbplats med mycket information som dessutom spänner över olika områden?

Då är det klokt att organisera er webbplats i silos. Ett silo kan enklast beskrivas som olika sökord som hör samman och som är av relevans för en viss nisch.

Exempel på ett silo kan vara: “Häst, ridhjälm pris, fullblod, bästa ridstövlar 2021, shetlandsponny, ridläger i Sverige” etc. Alla dessa sökord hör samman och har att göra med häst och ridning.

I nästa steg tittar vi på hur vi skapar silos och genomför sökordsanalys för en webbplats.

Hitta och organisera era sökord

Sökordsanalys är en av de mest fundamentala delarna i SEO. Sökord eller “key words” är de ord som sökande använder vid sökningar för att Google ska presentera olika alternativ av relevans för sökordet i fråga.

Trots att sökord fortfarande är en extremt viktig del i SEO, bör det nämnas att Googles algoritmer numera även kan förstå sammanhang utan förekomsten av ett visst sökord.

Exempelvis kan Google förstå att en webbplats som faktiskt inte innehåller exakt det sökord som används vid en sökning kan vara av relevans för den som söker.

Men sökord har fortfarande stor betydelse inom SEO.

För att förstå vilka sökord som är viktiga för att synas inom just er nisch behöver ni göra en strukturerad sökordsanalys. Det innebär att ni samlar in information om vad folk söker på för ord inom er nisch på er marknad. Därefter analyserar ni sökorden och organiserar dessa på ett sätt så att de kan få just er webbplats att hamna högt upp i Googles sökresultat.

För att göra en sökordsanalys krävs att ni använder ett program som kan ge er information om alla sökord som är av relevans för er webbplats. Det finns flera bra program på marknaden för att genomföra sökordsanalys.

De allra bästa programmen för SEO, som används av specialister, är förhållandevis dyra men går vanligen att testa gratis under en begränsad tid. Men det finns även en del verktyg som är helt gratis och duger för den som enbart vill genomföra grundläggande SEO för en webbplats.

I det här exemplet kommer jag att använda Ahrefs som är ett av de bästa verktygen på marknaden som även går att testa gratis under en begränsad period.

STEG 1. Samla sökord för er nisch

Det finns mängder av sätt att samla in sökord som är av relevans för ert område. Det kanske enklaste sättet är att söka i Google på ord som är av relevans för er webbplats. Låt säga att ni vill sökoptimera en webbplats som säljer produkter och tjänster relaterade till “ridning” och “hästträning”.

När jag söker på “hästträning” i Google får jag upp olika sökord som är av relevans för min nisch.

sökord

Dessa sökord ger mig en bra bild av vad folk söker på i Google. Jag kan skriva ner orden och använda i exempelvis blogginlägg på min webbplats för att attrahera sökande till min blogg.

Problemet är att jag inte vet hur många som statistiskt sett söker på varje ord. Jag vet heller inte hur pass svårt det är att hamna högt upp i Googles sökresultat för respektive ord.

Svårighetsgraden hänger ihop med nisch och hur pass hög grad av konkurrens det är för ett visst sökord. Att välja sökord med låg grad av konkurrensgrad är centralt i SEO och vi återkommer till det längre ned.

Ett annat problem är att det inte finns någon möjlighet för mig att ladda ned alla sökord. Att skriva ner för hand är förstås möjligt men kan bli bökigt om det är hundratals ord som man ska identifiera och skriva ned.

För att underlätta processen att hitta sökord använder jag därför Ahrefs program för att identifiera sökord på marknad.

För att illustrera bättre gör jag en sökning i Ahrefs på “ridning” som är ett större sökord än “hästträning”.

Jag ser nu att Ahrefs uppskattar att antal sökningar som görs på ridning i Google varje månad är 600.

Scrollar jag ner lite i verktyget kan jag även se vilka webbplatser som ligger högst upp i Googles ranking och vilka sökord som respektive webbsida som ligger högst upp använder, utöver sökord “ridning”.

sökordsresultat

Det här är värdefull information.

Först kan jag se vilken webbplats som ligger högst upp och som Google anser ger sökande bäst information om just “ridning”. I det här fallet är det Wikipedias sida som ligger högst upp med en webbsida vars titel är “ridkonst”. På andra plats ligger Naturvårdsverket osv.

I kolumnen till höger finner jag “keywords” det vill säga sökorden som Ahrefs identifierat för varje webbsida. Jag kan alltså gå till varje webbsida i Ahrefs som ligger högt upp i sökhierarkin för sökordet “ridning”. På så vis kan jag se vilka relaterade sökord som används av andra webbplatser.

Jag börjar med Wikipedia som har 28 sökord som Ahrefs identifierat. Jag kan nu se exakt vilka sökord som använts på Wikipedias webbsida och dessutom se uppskattad sökvolym för respektive sökord.

Jag kan nu ladda ned listan med sökord i Excel och därefter genomföra samma process för Naturvårdsverket vars webbsida rankas som nummer 2 i Googles sökresultat.

Jag fortsätter på motsvarande vis och laddar ned de listor med sökord för de webbplatser som ligger högst upp i Google, Därefter konsoliderar jag alla sökord i en lista och tar bort eventuella dubletter.

Nu har jag alltså skapat en lista med unika sökord och kan dessutom snabbt utröna vilka sökord som är viktigast för mig i termer av relevans och och höga sökvolymer.

STEG 2. Dela in sökord i silos och välj ut strategiska sökord

Givetvis är inte det enda sökordet på min webbplats av intresse för min målgrupp “ridning”. Jag måste även identifiera andra sökord som centrala för min nisch och som jag vet att personer i min målgrupp söker information om.

Det går naturligtvis att använda sunt förnuft men det finns även flera olika tekniker som man använda för att täcka in de viktigaste delarna som man vill nischa sin webbplats emot.

En enkel modell följer följande steg:

 • Målgrupp: Vilka personer vill attrahera till min webbplats?
 • Behov: Vad har personer i min målgrupp för behov? Vad vill de veta och varför?
 • Områden: Vilka ämnen inom min nisch ska omfattas på min webbplats?
 • Öronmärk sökord så att de på ett logiskt vis passar de ämnen som jag vill täcka. (Silo)
 • Planera “content” (artiklar, produktssidor, blogginlägg etc.).

Om jag nu fortsätter att använda mitt exempel kring “ridning” så har jag förmodligen en målgrupp. Låt säga att jag säljer ridutrustning via min webshop och mitt syfte är att få personer i min målgrupp att komma till min webbplats.

Jag känner min målgrupp väl och vet att det är dels tävlingsryttare men även personer som rider för rent nöjes skull. Jag kan dela upp dessa två personas behov i kategorier eller så kallade “silos”. Därefter kan jag öronmärka sökord som ska ingå i respektive silo. I mitt fall blir det: Tävling, utrustning, häst och upplevelse.

Varje silo får en egen mapp i min webbplats URL-struktur enligt följande:
“https://minwebbplats.se/tavlig/”, “https://minwebbplats.se/hast/” etc.

Varje sökord i min lista placeras i ett av mina silos. Det är viktigt att undvika att inte använda samma sökord i olika silos. En tydlig uppdelning gör det enkelt för både människor och bottar att lotsas till rätt silo baserat på den information de söker.

Som ni ser börjar det nu att växa fram en fullkomligt logisk struktur med vilken typ av information som min webbplats ska innehålla, hur informationen ska organiseras och vilka sökord som ska användas på olika delar av webbplatsen.

I nästa steg går vi igenom hur jag går till väga för att välja ut strategiska sökord som ligger till grund för min planering av publikationer och content på min webbplats.

STEG 3. Välj ut strategiska sökord

Ett vanligt misstag som framförallt nybörjare begår, är att välja strategiska sökord med höga sökvolymer.

Här gäller det istället att sätta realistiska mål. Ni bör ställa er frågan hur er webbplats kan tillgodose information som er målgrupp har intresse av, men där det inte finns flera andra webbplatser som tillhandahåller denna information.

Här gäller det alltså att analysera svårighetsgraden eller konkurrensgraden av sökord.

Generellt sätt är det svårare att ranka högt för sökord som har en kommersiell sökintention exempelvis: “billiga ridkläder” eller “bästa XXX” men det kan finnas undantag beroende på vilken nisch som avses.

Olika nischer kan kännetecknas av olika grad av konkurrens. Ett generellt råd är att fokusera på sökord som är av relevans men som är något mer specifika. Vanligen vill man även välja sökord som består av minst 2-3 ord men helst 4 ord eller fler.

Här är ett konkret exempel där jag analyserar sökordet “ridhjälm” i Ahrefs. Den som söker på hjälm på internet kan förmodas vara ute efter att köpa en ridhjälm.

Om jag vill sälja ridhjälmar på min webbplats så kan man lätt tro att det här är det viktigaste sökordet.

Strategiska sökord med intention

Det görs i snitt 1900 sökningar i Google “ridhjälm” i månaden. Problemet är att det är svårt för en mindre webbplats att konkurrera om det här sökordet.

Det kan man ta reda på genom att exempelvis se hur pass väl ansedda de webbsidorna är som i dagsläget ligger högt upp i Googles ranking för “ridhjälm”.

SEO-verktyg så som Ahrefs använder olika typer av mätetal för att bedöma hur pass stark en webbplats är utifrån SEO. Google värderar nämligen olika webbplatser olika.

En stark webbplats, så som Dagen nyheter eller Wikipedia, anses av Google ha en hög grad av trovärdighet. Webbplatser med hög trovärdighet har bättre förutsättningar att hamna högt upp i Googles sökhierarki. Nystartade webbplatser som ännu inte byggt upp ett trovärdighetskapital har i regel svårt att hamna högt upp i Google.

Ahrefs använder mätetalet “Domain Rating” (DR), för att kvantifiera hur pass bra en webbplats är i SEO-sammanhang.

Ett högt DR-värde innebär att andra webbplatser på webben länkar till webbplatsen i fråga. En helt nystartad webbplats är det ju knappt någon som känner till och därav förekommer det heller inga eller få länkar som pekar mot den nya webbplatsen. En ny webbplats har vanligen DR 0 och ses av Google som en webbplats med låg trovärdighet.

Scrollar jag ned på sidan i Ahrefs där jag analyserar sökordet “ridhjälm”, så kan jag se hur pass högt DR-värde befintliga webbplatser har som ligger högst upp i Googles sökresultat för sökordet “ridhjälm”.

Sökordsresultat sökvolym

Flera av webbplatserna som ligger högt upp i Googles sökresultat har höga DR-värden ( DR: 30 och högre).

Det indikerar att det är svårt för en mindre webbplats med ett lågt DR att hamna hamna högt upp för sökordet “ridhjälm”.

Här kan det vara bättre att försöka hitta ett sökord som de stora och väletablerade webbplatserna inte fokuserar på.

Som jag nämnt är det vanligen enklare att hamna högt upp i Google med sökord som är mer specifika och som består av fler ord.

Om jag däremot analyserar ett annat sökord som är mer specifikt: “ridhjälm bäst i test”. Då kan jag se att sökordet i snitt endast har 100 sökningar per månad.

Long tail sökord

Men när jag analyserar vilka webbplatser som ligger högt upp i Googles sökresultat så kan jag se att det är webbplatser med lägre DR och lägre grad av konkurrens.

Här är det webbplatser som ligger i topp för “ridhjälm bäst i test” men som har relativt låga DR-värden.

Sökordet “ridhjälm bäst i test” är alltså ett sökord som jag vill fokusera på att använda. Det är förvisso bara 100 sökningar per månad för det här sökordet. Men här har jag chansen att få sökande att hitta just min webbplats och dessutom är det troligt att folk som söker på “ridhjälm bäst i test” är benägna att köpa.

I nästa steg går jag igenom hur jag gör för att använda mitt strategiska sökord “ridhjälm bäst i test” på en bloggsida för att få sidan att visas högt upp när folk söker på sökordet.

STEG 4. Applicera strategiska sökord

Jag har nu alltså sökt upp sökord som är av relevans för min webbplats. Jag har delat in sökord i olika silos som är grupper av sökord som hör samman. Jag har försäkrat mig om att sökord inte förekommer i olika silos.

Dessutom har jag plockat ut de viktigaste sökorden i respektive silo. De viktigaste sökorden är de ord som har hög grad av relevans för min webbplats. Syftet är att med dessa sökord attraherar sökande som exempelvis vill köpa något på min webbplats, prenumerera på mitt nyhetsbrev eller som enbart kommer till min webbplats för att de uppskattar informationen på webbplatsen.

De strategiska sökorden utmärker sig även på så vis att konkurrensen bland etablerade webbplatser som idag hamnat högt upp i Google, inte är särskilt hög.

Nu vill jag applicera sökorden på min webbplats. Det kan vara så att jag vill använda sökord på exempelvis en produktsida. Ett exempel på ett sådant sökord kan vara “ridhjälm barn ställbar”.

Men i mitt exempel från föregående steg då jag analyserade sökordet “ridhjälm bäst i test” passar inte en produktsida. Här är det bättre att skriva exempelvis ett blogginlägg som innehåller sökordet.

För att lyckas att hamna högt upp för ett strategiskt sökord där graden av konkurrens inte är högre än att ni kan utmana de etablerade webbplatserna krävs vissa tekniker.

Googles egna tips lyder så här. “…Säkerställ att texten på er webbplats är tydlig, behjälplig och beskrivande. Beskriv ert ämne på ett enkelt vis som är lätt att läsa och försök att inkludera ord som ni tror att användare troligtvis söker på online för att leta efter det som ni erbjuder..”

Hamna högst på Google

Med andra – ord skriv enkelt och tydligt! Det är skillnad på att skriva en webbsida och en bok. Personer ögnar i allmänhet igenom texten för att hitta vad de söker. Google skriver även att ni kan inkludera sökord i texten.

Men själva poängen är att Google inte vill att personer ska försöka manipulera Googles algoritmer. Skriv naturligt och försök alltså inte på ett onaturligt sätt återupprepa sökord i texten (så kallad “cluttering”).

SEO cluttering

Att använda sökord på ett onaturligt vis för SEO är sedan länge överspelat. Tvärtom kan Google helt enkelt välja att ignorera webbplatser som försöker upprepa sökord på ett onaturligt vis på sina webbsidor.

Förutom att skriva tydligt, enkelt och behjälplig i syfte att ge användare en bra och värdeskapande webbsida. Finns det vissa ställen där sökord kan vara mer effektiva än andra.

I mitt exempel med det strategiska sökordet “ridhjälm bäst i test” kan jag skriva ett blogginlägg som inkluderar detta sökord i:

 • H1 (själva sidtiteln)
 • URL:en (sidans permalänk)
 • SEO-titeln (Den titel som visas i Googles sökresultat)
 • Metabeskrivningen (Den beskrivning som visas i Googles sökresultat under varje SEO-titel. Läs mer om metabeskrivningar här)

Att känna till för att få en webbsida att uppfattas som naturlig:

 • Skriv enbart text som uppfattas som naturliga av mänskliga läsare.
 • Lägg till ord eller böj ord om så behövs för att text med sökord ska uppfattas som naturlig.
 • Ändra ordföljd om så behövs för att göra text naturlig

Om jag exempelvis ska använda: “ridhjälm bäst i test” i min H1 (sidtitel). Då kan titeln formuleras så här: “Bäst i test: Vilken ridhjälm ger mest för pengarna?”

I mitt förslag på titel har jag mixat om orden och lagt till ord för att titeln ska framstå som naturlig. Syftet med titeln är att den även ska beskriva vad texten kommer att handla om.

Slutord

Att bli en expert på SEO tar lång tid och kräver erfarenhet och utbildning i digital marknadsföring. Men grundläggande SEO är faktiskt inte så knepigt som det till en början tyckas.

Ni kan göra en hel del på egen hand genom att enbart följa en logisk och välplanerad struktur när ni sätter upp er webbplats. Genom att omsorgsfullt välja strategiska sökord som ni applicerar på er webbplats kan ni få er webbplats att hamna högt i Googles sökresultat och få fler personer i er målgrupp att besöka er webbplats. Grundläggande SEO, kan vara både gratis och roligt men även ge er webbplats en rejäl boost.

Förbättra er SEO med Buzzlemedia

Ni kan nå oss online genom att fylla i ett kontaktformulär, eller så kan ni ringa oss på 040-12 49 19