Skip to main content

Vet ni om er strategi för sökmotoroptimering (SEO) fungerar?

Om ni inte tittar på era SEO-rapporter vet ni förmodligen inte det.

SEO är en av de bästa strategierna för att få ökad trafik till er webbplats, få fler kvalificerade leads och nya konverteringar – men ni måste kontrollera er strategi för att se om den fungerar. Ni måste titta på er rapport och analysera resultatet för att se till att er taktik fungerar optimalt och effektivt.

Men var börjar ni?

I det här inlägget svarar vi på alla era angelägna frågor, till exempel:

  • Vad är en SEO-rapport?
  • Varför är det viktigt att analysera SEO?
  • Vilka mätvärden bör ni ta med i er analys och rapportering när det gäller SEO?

Fortsätt läsa för att ta reda på mer!

Vad är en SEO-rapport?

SEO-rapport är en sammanfattning av data som ni analyserar för att dra slutsatser kring hur effektiv er SEO för närvarande är. Med hjälp av de här uppgifterna kan ni mäta hur väl ni lyckas med er SEO och se om era strategier fungerar. Er sökmotoranalys kan också hjälpa er att se om era kampanjer är för dåliga så att ni aktivt kan förändra dem till det bättre.

Varför är det viktigt att analysera SEO?

När ni tittar på analyser och rapporter kring SEO kan ni kanske undra varför detta alls behövs. Vad finns det för fördelar med SEO-analys?

Här följer tre anledningar till att ni bör skapa en analysrapport för sökmotorer:

1. Ni behöver inte gissa er fram när det gäller er SEO

När ni investerar tid och pengar i SEO vill ni vara säker på att det fungerar. Ni vill veta om ert nuvarande optimeringsarbete ger de resultat ni vill ha, och det inte gör det behöver ni ta reda på vad som är fel.

Genom att hålla koll på er SEO-rapport behöver ni inte göra gissningar kring era kampanjer. Ni får konkreta uppgifter som talar om hur det går för ert kampanjarbete så att ni kan fatta aktiva och direkta beslut för att förbättra dem.

Med era SEO-analyser kan ni spara tid och pengar genom att fatta mer innovativa och effektiva beslut tidigare i stället för att hela tiden testa er fram med att hitta något som fungerar.

2. Ni förstår er målgrupp bättre

En av de största fördelarna med SEO-analyser och rapportering är att ni kan förstå er målgrupp bättre.

När ni drar igång en SEO-kampanj är ert slutliga mål att få intresserade potentiella kunder att besöka er webbplats och att lära sig mer om ert företag. Ni bygger era strategier och tillvägagångssätt på hur ni tror att era besökare kommer interagera med er verksamhet.

När ni lanserar och använder er av de här strategierna kanske ni upptäcker att era besökare inte interagerar med er verksamhet på det sätt ni hade trott att de skulle. Om ni har en analysrapport för sökmotorer kan ni dock se hur de interagerar med företaget så att ni därmed kan göra förbättringar.

När ni förstår er målgrupp bättre kan ni anpassa er SEO-strategi så att den tilltalar era potentiella kunder – och därmed locka fler kvalificerade leads.

3. Ni kan se vad som fungerar i era kampanjer

När ni investerar i en SEO-strategi vill ni försäkra er om att er affärsstrategi fungerar. Med SEO-analyser och rapportering kan ni hålla koll på era kampanjer och se om ni får de resultat ni vill från dem.

Genom att följa er rapport kan ni se vilka optimeringar som fungerar för er kampanj. Ni kan därmed enklare koncentrera er SEO på sådana strategier som ger resultat för ert företag.

Vilka mätvärden bör jag ta med i SEO-analysen och rapporteringen?

Nu när ni vet hur viktigt det är att analysera och spåra er SEO är ni redo att börja följa era SEO-kampanjer. För att se hur effektiva era SEO-kampanjer är måste det finnas uppgifter i er rapport så att ni kan analysera och tolka dem. Dessa uppgifter kan ni få från era SEO-mätvärden.

Här är fem viktiga mätvärden som ni bör ta med i er SEO-rapport (och var ni hittar dem i Google Analytics):

1. Organisk söktrafik

Det första måttet ni bör titta på i er SEO-rapport är organisk söktrafik. Genom den organiska söktrafiken kan ni se om era SEO-kampanjer lockar värdefulla besökare till er sida.

Så här hittar ni mätvärdet i Google Analytics:

Förvärv > All trafik > Kanaler > Organic search

Med det här mätvärdet kan ni se hur många som besöker er sida genom en sökning. Det här mätvärdet är bra att följa för att se om ert SEO-arbete med fungerar effektivt.

Varför ta med organisk söktrafik i er SEO-rapport?

Organisk söktrafik är ett viktigt mätvärde att ta med i er SEO-rapport eftersom det visar hur bra er SEO fungerar med att driva trafik. Om ni analyserar er organiska trafik kan ni lättare förstå vilka sidor som lockar besökare till er webbplats och undersöka dessa för att för att ta reda på vad på dessa sidor ni kan använda på andra delar av er webbplats.

2. Genomsnittlig tid på sidan

Ett annat mätvärde som ni kan ta med i er SEO-analys och rapportering är den genomsnittliga tiden som spenderas på sidan. Det här mätvärdet visar hur lång tid en användare stannar på en enskild sida.

Ni kan hitta information om genomsnittlig tid genom följande:

Beteende > Webbplatsinnehåll > Alla sidor

Varför ta med genomsnittlig tid i er SEO-rapport?

Genomsnittlig tid är ett viktigt mätvärde att ta med i er rapport eftersom det kan visa hur relevanta och informativa era sidor är för de som gjort sökningar. Genom att analysera de här uppgifterna kanske ni hittar vissa sidor där potentiella kunder dröjer kvar längre än på de övriga sidorna.

Utifrån de här uppgifterna kan ni tolka vad det är som får besökare att stanna längre på de här sidorna och använda den kunskapen och analysen för framtida sidor. Kanske upptäcker ni till exempel i er SEO-analys att besökare stannar längre på sidor med videor, och då kan ni försöka ta med fler videor på era framtida sidor.

3. Bounce rate – Avvisningsfrekvens

Nästa mätvärde ni bör ta med i er sökmotoranalys är bounce rate, eller på svenska, avvisningsfrekvens. Avvisningsfrekvensen visar hur många personer som besöker er sida från sökresultat och genast lämnar den igen. Det här mätvärdet är viktigt för att ni ska förstå hur potentiella kunder interagerar med er sida.

Precis på samma sätt som med den genomsnittliga tiden kan ni följa er avvisningsfrekvens.

Varför ta med avvisningsfrekvens i er SEO-analys?

Avvisningsfrekvens är ett viktigt mätvärde att ta med i er SEO-analys och rapportering eftersom det ger er inblick i hur besökare interagerar med era sidor.

Avvisningsfrekvensen kan visa på många olika saker, så det är viktigt att se hela sammanhanget för er sida om ni vill analysera hur väl den lyckas. Det här mätvärdet kan visa att:

  • Informationen på er sida var inte relevant så de som sökte återvände till sökresultaten.
  • Er sida laddades för långsamt så de som sökte hade inte tålamod nog att vänta och lämnade den.
  • De som sökte hittade precis det de behövde på er sida och gav sig därifrån.
  • Er titeltagg och metabeskrivning var missvisande så era besökare förväntade sig en annan information än de hittade på sidan.

Ni behöver titta på avvisningsfrekvensen tillsammans med era andra mätvärden för att göra en heltäckande analys av sidan innan ni kan avgöra vad den höga avvisningsfrekvensen beror på. Det är därför SEO-rapporten inbegriper flera olika mätvärden – ni behöver helhetsbilden för att kunna analysera hur väl er SEO fungerar och utifrån detta ta till lämpliga åtgärder.

4. Hastigheten på sidan

Ett annat betydelsefullt mätvärde att titta på i er SEO-rapport är hur snabb sidan är. Hur lång tid det tar för sida att ladda är viktigt för er SEO-rankning – Google tar hänsyn till webbplatsens laddningstid när det gäller hur den rankas i sökresultaten. Användare avskyr att vänta på sidor som laddas långsamt och därför rankas långsamma sidor inte bra av Google.

Ni kan se hur snabbt sidorna på er webbplats laddas genom att gå till:

Beteende > Webbplatshastighet > Översikt

Här kan ni se den genomsnittliga laddningstiden för era sidor och andra mätvärden för webbplatsens hastighet. Ni kan också se hur snabbt sidan laddas i olika webbläsare.

Varför ta med hemsidans hastighet som i er SEO-analys?

Webbplatsens hastighet är ett viktigt mätvärde att ta med i er SEO-analysrapport eftersom ni med hjälp av detta kan avgöra om era sidor laddar tillräckligt snabbt för era besökare eller om detta behöver förbättras. Målet bör vara att sidan laddar på tre sekunder eller mindre eftersom 83 % av användarna förväntar sig att er sida ska laddas inom den tiden.

Genom att titta på hastigheten för er webbsida kan ni avgöra om den laddas tillräckligt snabbt för att få användarna att stanna kvar på sidan och vilka faktorer som påverkar hur bra sidan fungerar.

5. Exit-pages / Utgångssidor

När ni sammanställer er rapport om sökmotoranalyser ska ni se till att den också innehåller mätvärdet för utgångssidorna. Utgångssidor är de sidor där era besökare är då de lämnar webbplatsen. Det är den sista sidan som någon såg innan de lämnade er hemsida och eller deras besök tog slut på grund av att de varit inaktiva.

Så här hittar ni det här mätvärdet i Google Analytics:

Beteende > Webbplatsinnehåll > Utgångssidor

Varför ta med utgångssidor i er SEO-analys?

Som vi redan framhållit är SEO-analys till stor del inriktad på att förstå hur användarna interagerar med er webbsida och hur er SEO fungerar så att ni kan förbättra er strategi. Genom utgångssidorna kan ni se varifrån era besökare lämnar webbsidan och om vissa sidor har högre utgångsfrekvens än andra.

För vissa sidor, som till exempel en tacksida eller en sida med köpbekräftelse, är det normalt att utgångsfrekvensen är hög eftersom den sidan innebär slutet på ett förfarande. När det gäller övriga sidor, som till exempel en produktsida eller en sida med ett steg i beställningsförfarandet vill man inte att den ska vara lika hög.

När ni samlar in data om utgångssidor kan ni analysera detta för att se vilka sidor som har högst utgångsfrekvens så att ni aktivt kan ändra och förbättra sidorna och få besökarna att stanna kvar och inte lämna dem.

Behöver ni hjälp med er SEO-rapport?

SEO-analys och rapportering är oerhört viktigt för att ni ska förstå hur era kampanjer presterar och hur ni kan förbättra dem för att nå bättre resultat. Om ni inte har tid nog att fördjupa er i övervakningen av er SEO-analys och rapportering kan ni få hjälp av Buzzlemedia.

Vi har ett team på 11 marknadsföringsexperter som kan övervaka och optimera era SEO-kampanjer för att ni ska uppnå bättre resultat.

Om ni skulle vilja samarbeta med oss för er SEO får ni mer än gärna höra av er!

Välkommen att ringa oss på 040-124919, eller kontakta oss online för att tala med en specialist redan idag!