Skip to main content

För den som har en webbplats på nätet är sökmotoroptimering (SEO) en av de bärande pelarna för att nå kommersiell framgång. I princip är det nyckeln till att bli synlig på sökmotorerna och öka tillströmningen av potentiella kunder. Kanske har ni byggt en fantastisk webbplats för att representera ert företag. Kanske har ni skapat ett engagerande användargränssnitt eller nyttjat en gratis logotyptillverkare för att etablera ert varumärke. Oavsett vad – detta betyder inte mycket om ingen besöker er webbplats.

SEO behöver inte vara komplext, men för att nå långsiktig lönsamhet krävs både tid och engagemang från experter. Många företag ägnar oräkneliga timmar åt att försöka förbättra sin position på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Detta innebär ofta omfattande länkbyggande och sökordsforskning.

Har ni gjort ansträngningar för SEO men inte fått de resultat som önskats? Bland alla olika parametrar finns det en underliggande faktor som ni kanske inte har uppmärksammat tillräckligt – uppehållstiden. Detta kanske inte är självklart, men uppehållstiden kan ha stor inverkan på er SEO.

Låt oss därför ta en titt på vad detta fenomen är.

Vad är Dwell Time?

Du som cyberrymdens astronaut befinner dig just nu på en webbplats och läser denna artikel. När du har läst färdigt kanske färden går vidare till andra blogginlägg. Den tid du spenderar på denna webbsida klassas som din uppehållstid. Om du och dina kollegor menar allvar med SEO måste ni undvika korta uppehållstider på er webbplats.

Sökmotorer som Google använder sig av uppehållstid som ett viktigt mått. Om besökare inte stannar länge på en webbsida uppfyller den förmodligen inte deras sökintention. Med andra ord kommer webbplatser med låg uppehållstid att hamna längre ner i SERP-rankningen.

Men naturligtvis är uppehållstiden inte bara viktig för SEO. Om ni driver en kommersiell webbplats är den stora förhoppningen att användarna ska stanna och interagera med ert produktutbud. Användarna måste stanna kvar på webbplatsen och nå till viktiga konverteringar. Ni kommer inte nå mycket lönsamhet om folk inte köper produkter, skriver upp sig på e-postlistor eller på annat sätt handlar enligt er verksamhetsstrategi.

Kort sagt; många ägare av hemsidor lägger ner ändlösa timmar på faktorer som att undvika en längre ledtid. Att öka uppehållstiden bör få samma fokus.

Använder ni analysmetoder?

Det första steget för att övervaka er uppehållstid är att ha rätt analysprogram. Det finns en stor chans att ni redan använder analysverktyg i någon form. Om inte är det dags att tänka om. Google Analytics är viktigt för att förstå hur och varför människor använder interagerar med er webbplats. Google Analytics är ett användbart gratisalternativ som kan berätta allt vesäntligt.

Beräkning av uppehållstid

För att beräkna uppehållstiden måste ni granska den genomsnittliga sessionen för användarna på er webbplats. En session är den tidsperiod som någon tillbringar på en webbplats. Den genomsnittliga sessionen beräknas genom att dividera den totala längden på sessionerna med det totala antalet sessioner. Sessioner som varar mindre än två minuter anses i allmänhet vara dåliga uppehållstider.

För att förenkla denna beräkningsprocess – ta till ett analysverktyg. Google Analytics ger er information om den genomsnittliga sessionen och den genomsnittliga tiden på sidan. Båda dessa mätningar är användbara när ni undersöker hur folk använder webbplatsen. Viktigt: Även om de ger liknande information är uppehållstid och genomsnittlig session inte samma sak. Den genomsnittliga sessionen omfattar alla besökare på en webbsida. Detta inkluderar användare som har rest från en sida på er webbplats till en annan. Dwell time gäller endast användare som kommer från SERP.

Öka användarnas uppehållstid

Sträva efter en stark introduktion – fånga läsaren

Kvalitén på inledningen kan vara avgörande för en artikel. Om läsarens förväntningar inte motsvaras initialt är det stor sannolikhet att den letar sig någon annanstans. Inledningen bör tydligt beskriva de insikter som man får genom att läsa artikeln. Försök att ge en försmak av vad som komma skall och uppmana läsarna att fortsätta läsa.

Det kan också vara en bra idé att inkludera en innehållsförteckning med länkar till olika avsnitt i artikeln. Läsarna vill inte alltid ägna tid åt att läsa igenom en artikel, de vill ha information direkt. En innehållsförteckning kan hjälpa dem att snabbt hitta den information de behöver.

Fokus på kvalité

Att hålla en hög standard är den viktigaste faktorn för att påverka användarna att besöka er webbplats. Det är inte troligt att användarna stannar kvar länge om en artikel inte ger dem den information de behöver. Det är inte heller troligt att de läser en artikel som är dåligt skriven – eller för avancerad. Det kan kräva lite större omkostnader, men välj alltid en pålitlig innehållsförfattare med dokumenterad erfarenhet. Att spendera lite mer nu kommer att ge utdelning på sikt.

Försök att ta hänsyn till några av följande faktorer i textproduktionen:

Längd – Människor vill inte läsa mängder av text. Är en artikel långdragen bör antalet ord minskas.

Tydlighet – Är artikeln enkel att läsa? Användarna vill ha snabba och enkla svar på sina frågor. Artikeln bör vara rak på sak.

Information som går att praktisera – Läsare söker vanligtvis råd som de kan omsätta i handling. Ger ni sådan information?

Sist men inte minst bör ni resonera kring vilka ämnen ert innehåll ska handla om. Fokuserar innehållet på ämnen som er målgrupp vill läsa om? För att ta reda på det kan det vara bra att rådfråga målgruppen direkt.

Undvik rör(l)igt material

Ta dig tid att tänka på medieelement i dina artiklar. Bilder, videor och grafik kan vara ett utmärkt sätt att engagera läsaren. Men de måste vara relevanta och får inte vara i vägen.

En för stor bild kan till exempel distrahera och gör att läsaren måste scrolla längre. Bilder som laddas långsamt kan också vara problematiska för webbplatsens hastighet. Komprimering av bilder kan bidra till att hålla en webbsida snabb.

På samma sätt kan reklam vara en viktig del av din inkomst. Alltför många annonser kan dock göra en webbplats långsam. Detta kan ha en negativ inverkan på användarens läsupplevelse. Försök att hålla annonser till ett minimum och inkludera dem på ett icke påträngande sätt.

Var återhållsam med länkar

Externa länkar kan vara en viktig del av innehåll. En fördel med att använda länkar är att de ger trovärdighet åt era texter. Genom att införliva fakta och siffror från källor i artiklarna kan ni försäkra era läsare om att informationen de konsumerar är väl underbyggd.

Det är även ett behändigt sätt att skapa kontakt med andra organisationer i er bransch. Genom att länka till webbplatser möjliggörs det för att skapa användbart nätverksbyggande framgent.

Var dock uppmärksamma på att för många länkar kan vara avskräckande för läsarna och kan leda till att de inte återvänder. Placera länkar sporadiskt i texterna för att minimera det som ett störningsmoment.

Den som nyttjar länkar ska vara nogsam gällande att länka till högkvalitativa källor. Ni vinner inte läsarnas förtroende genom att länka till bristfälligt innehåll eller långsamma webbplatser. Inte bara det, Google straffar webbplatser med dåliga metoder för länkbyggande. Att använda en backlink-kontroll kan säkerställa att länkarna är av högsta kvalité.

Ändra ert fokus

I dagens digitala samhälle är det en hygienfaktor för företag att investera tid och resurser i SEO-nära tjänster. Det kanske inte är allas favoritaktivitet, men att optimera er webbplats är nyckeln till att få besökare.

Men SEO-taktiken utvecklas. Det som var relevant för 20 år sedan är nu delvis föråldrat. För att hålla er uppdaterade måste ni ändra taktik. Just nu innebär det att fokus bör läggas på uppehållstid.

Stannar besökare kvar på era sidor? Om inte, då är det kanske dags att fråga sig varför. Det finns många möjliga orsaker. Kanske är era artiklar helt enkelt inte så engagerande som de kan vara. Eller så fungerar er webbplats inte som den borde. Kanske är webbsidorna för röriga?

Oavsett vad orsaken är, så är det viktigt att åtgärda problemen. Om man förbättrar uppehållstiden kan det ge en positiv effekt för er SEO. För att få konverteringar måste besökarna tilltalas av innehållet och lockas att förbli. Även om det kan innebära en viss ansträngning ter sig den potentiella belöningen vara oändlig. Så, vänta inte – gör uppehållstiden till ert SEO-fokusområde.

Ta hjälp av Buzzlemedias expertis!

Våra SEO-experter är kunniga inom alla väsentliga segment gällande sökmotoroptimering, och kan skapa en anpassad strategi som genererar de resultat ert företag behöver för att ranka högt på Google och konverterar besökare till kunder. Om ni är redo att förbättra ert företags närvaro på nätet – ring oss på 040-124919, eller kontakta oss online för att tala med en specialist redan idag!

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.