Skip to main content

On-page SEO är viktigt för att driva organisk trafik till en webbplats och organisk trafik från sökmotorer är utan tvekan den viktigaste källan som en webbplats kan få trafik ifrån.

Sökmotoroptimering (SEO) används för att förbättra hur webbsidor rankar på sökmotorernas resultatsidor (SERP). En effektiv SEO-strategi omfattar både strategier på och utanför webbplatsen. Strategier utanför webbplatsen, eller off-page SEO, fokuserar på att bygga upp en portfölj med länkar, medan strategier på webbplatsen, så kallad on-page SEO, fokuserar på att optimera mer tekniska SEO-inslag, som metataggar och sökord.

I den här guiden tar vi upp varför kvalitetsinnehåll på sidan är viktigt både för er målgrupp och för sökmotorerna. Vi går också igenom några viktiga faktorer för on-page SEO som kan hjälpa till att förbättra er rankning:

 • Vad är On-Page SEO och Off-Page SEO?
 • Varför är det viktigt med On-Page SEO?
 • Hur gör ni för att optimera er On-Page SEO?
 • Ni måste inte vara SEO-experter för att förbättra er On-Page SEO

On-Page och Off-Page SEO

Både on-page SEO och off-page SEO fungerar tillsammans för att bygga upp en webbplats anseende och rankning på SERP. När ni jämför dessa tillvägagångssätt kan ni se hur de två strategierna kompletterar varandra på ett snyggt sätt för att bygga upp en solid webbsida som användarna lätt hittar till.

Vad är On-Page SEO?

On-page SEO, även benämnd on-site SEO, är en metod för att optimera innehållet på en sida (både det skrivna ordet och HTML-källkoden) för att göra den så enkel som möjligt att hitta.
Ni behöver förenkla för Google, Bing och andra sökmotorer att förstå det material ni har på sidan, så att de ska kunna matcha det med relevanta sökfrågor. Det en on-page SEO-strategi främst gör, är att ordna innehållet på sidan så att de sökmotorer som går igenom materialet vet vad de letar efter och kan klassificera sidan på rätt sätt.

Vad är Off-Page SEO?

Off-page SEO handlar om SEO-åtgärder som ligger utanför er webbplats och påverkar hur väl era sida syns på nätet. Sökmotorerna vill veta att de sidor de skickar till användarna är pålitliga.
För att bättre bedöma en sidas tillförlitlighet tar sökmotorernas algoritmer hänsyn till webbplatsens anseende i förhållande till resten av det digitala ekosystemet, däribland eventuella bakåtlänkar som anger sidan som en resurs.

En av de vanligaste strategierna för off-page optimering är att bygga upp länkar. Genom att andra seriösa webbplatser länkar tillbaka till er sida kan ni visa sökmotorerna att er sida är väl ansedd av andra.

Varför är On-Page SEO viktigt?

Det finns för närvarande över en miljard webbplatser på nätet, vilket innebär att sökmotorernas algoritmer måste sortera bland enorma mängder data för att ordna webbinnehållet och förse användarna med det innehåll som passar dem bäst.

Med högkvalitativ on-page-optimering hjälper ni sökmotorerna att knyta ert innehåll till den sökfråga eller det sökord som ni försöker rankas för.

Google uppdaterar regelbundet sin algoritm och förbättrar därmed sin förmåga att inte bara förstå avsikten bakom användarnas sökningar, utan även webbplatserna och de upplevelser de tillhandahåller dem som klickar.

Google har till exempel gjort uppdateringar för att upptäcka och bestraffa duplicerat innehåll, uppmuntra webbplatser att vara mobilanpassade och betona vikten av användarupplevelsen, vilket visar att Googles ständigt försöker förbättra sig.

Hur ni optimerar er On-Page SEO

Det krävs vissa strategier för att optimera för både sökmotoralgoritmer och användare. Nedan går vi igenom vad ni behöver veta för att kunna förbättra er On-page SEO:

Steg 1: Förstå Googles kriterier

Innan ni kan börja förbättra er On-page SEO måste ni förstå hur Google-sökningar fungerar, särskilt algoritmen. Den gigantiska sökmotorn fokuserar på många delar för att avgöra vilket innehåll som lämpar sig bäst för den användare som gör en sökning:

 • Den tar hänsyn till den övergripande upplevelsen som personen får när den först kommer in på sidan. I och med uppdateringen Core Web Vitals lägger Google särskilt stor vikt vid det första intrycket av webbplatsen, t.ex. hastigheten på sidan och hur snabbt besökare kan interagera med den.
 • Google granskar själva innehållet noga. De vill se vilket innehåll som är relevant för sökfrågan, vilket innebär att de studerar de sökord och fraser som används i materialet.
 • Sökmotorn vill se i vilken mån människor engagerar sig i innehållet. Klickar de sig bort från sidan direkt? Tar de tid på sig att se sig om sig på sidan? Med hjälp av detta kan de se om de som hamnar på sidan tycker den är användbar eller inte.
 • Sist men inte minst vill Google ha högkvalitativt innehåll som är tillförlitligt och trovärdigt. Google vill alltså se auktoritativt material.

Med rätt verktyg och strategier för on-page SEO kan ni uppfylla fler av Googles kriterier och förbättra er plats i rankningen på SERP. Vår On page SEO-checker hjälper er med specifika tekniska redigeringar, till exempel lämpliga taggar för titlar och att det inte förekommer duplicerat innehåll.

Steg 2: Använd ert viktigaste sökord i första stycket

Genom att använda ert viktigaste sökord i första stycket kan ni klargöra ert syfte och ämne redan från början. Kom ihåg att sökmotorns algoritm letar efter sökord och termer för att få kännedom om ert innehåll och vilken typ av information det rymmer.
Med ett centralt placerat sökord i första stycket ser ni till att det framgår vad ni vill med er text. När ni bygger upp innehållet, börja med att ta med semantiska sökord och/eller synonymer som har ett starkt samband med det centrala sökordet och det som Google vill se.
Gör sökordsanalyser och hjälp sökmotorerna att ta reda på vilka ord som är viktiga för branschen. Sökordstätheten i materialet bör kännas naturlig så att innehållet flyter smidigt.

Steg 3: Linda in rubriker och underrubriker i H1- och H2-taggar.

H1- och H2-taggar hjälper sökmotorspindlarna att uppmärksamma sidans titel och den struktur som ni har skapat i ert innehåll. Därmed blir översikten av innehållet tydlig för algoritmen så att den förstår hur ni har ordnat er text.

Rubriken och underrubrikerna ger också viktiga ledtrådar om vilket material som ingår i styckena under varje rubrik och underlättar därmed för sökmotorn att upptäcka relevant information om ert material.
Kom ihåg att Google också vill se innehåll som ger en positiv användarupplevelse. Innehåll som liknar en gigantisk vägg av text kan vara besvärligt att läsa. Med en tydlig struktur visar ni att innehållet är lättläst och gör det enkelt för läsarna att hitta de delar som är viktigast för dem och den fråga de sökt på.

En tydlig struktur med H1- och H2-taggar (även H3-taggar) är tilltalande för både sökmotorer och användare.

Steg 4: Prioritera möjligheter till utgående och interna länkar.

Med hjälp av länkar kan ni visa Google vilket samband ert material har med er sida och den större delen av det digitala ekosystemet. Länkar till externa källor kallas utgående länkar.
Innehållsskapare använder sig ofta av sådana länkar för att ge ytterligare information om ett ämne eller för att tillhandahålla en auktoritativ källa för något de just sagt. Eftersom de här länkarna kan ge er sida ökad auktoritet och förbättra upplevelsen för användare som är intresserade av ett visst ämne lönar det sig att ta med dem i sin marknadsföringsstrategi.

Interna länkar innebär däremot att ni länkar till innehåll på er egen webbplats. Om ni berör ett visst ämne där ni har annat innehåll som går djupare in på det, kan ni dra nytta av en intern länk. Tack vare länken blir det lättare för sökare att stanna kvar på er webbsida eftersom de kanske klickar på länken och fortsätter att utforska sidan – vilket minskar antal besökare som lämnar sidan. Dessutom gynnas varumärkeskännedomen.
Sådana länkar ger också information till Google om hur er webbplats är uppbyggnad. Google kan se hur innehållet på webbplatsen hänger ihop och hur djupt innehållet går i vissa ämnen, något som ytterligare kan öka er auktoritet.

Steg 5: Optimera webbadresser

Även uppbyggnaden av sidans URL ger värdefulla fördelar vad gäller SEO. När ni skapar en webbadress som innefattar viktiga sökord blir det ännu tydligare vilket ämne som sidan täcker.
Både sökmotorer och användare kan se på webbadressen och känna sig säkra när det gäller ämnet för en viss sida. Detta kan få användarna att klicka sig vidare till det aktuella sökresultatet och öka trafiken till er sida.

Steg 6: Optimera titeltaggen

Titeltaggen syns i resultatlistan för sökningen nedanför webbadressen men ovanför metabeskrivningen.
Titeltaggen ger användare som tittar på resultatsidan information om sidans innehåll. Användarna ser på titeln för att bättre kunna avgöra om ert innehåll passar för det de sökt på. En stark titeltagg med viktiga sökord kan därför leda till fler klick och ökad trafik.

Steg 7: Lägg till och förbättra metabeskrivningar

Metabeskrivningen eller metataggen är den korta beskrivning som finns under sidans webbadress och titel i SERP när er webbplats kommer upp bland sökresultaten. Beskrivningen ger ytterligare information om vilket innehåll ni har på sidan. När sökorden i er beskrivning stämmer väl överens med de sökningar som just den här användaren gör, förstår de att det finns relevant information för dem på er sida.
Tänk på metabeskrivningen som en möjlighet att marknadsföra er sida för användaren. Gör materialet handlingskraftigt och uppmuntra dem till att klicka på er sida.

Steg 8: Revidera och skriv SEO-innehåll på sidan

Googles algoritm är inte statisk utan ändras regelbundet för att bättre återspegla användarnas syfte med sina sökningar och för nya sökmetoder som röstsökning. Eftersom algoritmen förändras måste företag också vara beredda att med jämna mellanrum ändra sina SEO-metoder för att anpassa sig till de här behoven.

Se regelbundet över ert tidigare innehåll och försök komma fram till hur ni kan förbättra det. Om ni använder er av en On-page SEO-checker kan ni också lättare gå igenom listan med information och se till att ni har med vad som är viktigt.
Tänk dock på att även om algoritmen ändras så förändras inte målet att tillhandahålla kvalitetsinnehåll till användarna.

Steg 9: Lägg till och optimera bilder

Kunder tycker om bilder och reagerar genom att bli mer engagerade. Fokusera på att lägga till bilder som höjer ert innehåll, inklusive sådana bilder som ni själv kan skapa och som speglar det ni tar upp på en viss sida.

Även bilderna ni väljer bör vara optimerade. Detta innebär att ni bör:

 • Se till att de laddas snabbt genom att ni till exempel minskar filstorleken och tillämpar ”lazy loading”.
 • Skapa utmärkta alt-taggar som talar om för sökmotorn vad det är för bild så att Google kan se den som en värdefull innehållsdel på er webbsida. Alt-texten underlättar även för personer med synnedsättning som besöker webbsidan och ser till att de kan ta del av innehållet fullt ut.
 • Välja titlar och filnamn för era bilder som avspeglar bilden och de nyckelord ni vill ha med i innehållet.

Steg 10: Optimera för användarengagemang

Innehållet på er sida bör locka läsaren till att engagera sig mer. Ni vill öka den tid de befinner sig på webbsidan och samtidigt se till att färre besökare lämnar sidan så fort de kommit dit. Detta talar om för Google att kunderna uppskattar ert innehåll. Det lägger också grunden för en relation med just den här besökaren, som förhoppningsvis så småningom förvandlas till ett lead.
Ni kan skapa innehåll som ökar engagemanget på er sida på följande sätt:

 • För att öka läsbarheten, använd tydliga rubriker som anger vilket ämne varje avsnitt av innehållet handlar om.
 • Använd punkter och listor för att göra materialet mer lättläst.
 • Ta med video i ert innehåll.
 • Skapa lämpliga ”uppmaningar till handling” (CTA) som uppmuntrar användarna att klicka och få tillgång till låst innehåll.
 • Ha en ren och tydlig layout som inte distraherar användarna från innehållet.
 • Se till att ha snabb hastighet på sidan genom att följa bästa praxis för laddningstid.

Ni måste inte vara SEO-expert för att förbättra er On-Page SEO

När det handlar om att bygga en stabil och effektiv webbsida som rankas högt i SERP måste ni inte vara en teknisk begåvad SEO-expert som skriver er egen HTML-kod.
Genom att förstå det grundläggande konceptet för vad Googles algoritm vill ha och vad den anser är bra för användarna, kan ni fatta bättre beslut för er webbsida och förbättra er plats i sökmotorerna.

Med med användbar utrustning, till exempel vår kostnadsfria SEO-analys, och rätta mätvärden kan ni dessutom fortlöpande skapa nytt innehåll som är optimerat för både sökmotorerna och de personer som söker.

Förbättra er SEO med Buzzlemedia

Är ni redo för professionell hjälp med er SEO?

Ni kan nå oss online genom att fylla i ett kontaktformulär, eller så kan ni ringa oss på 040-12 49 19