Skip to main content

I flera år har vikten av Googles Quality Score (kvalitetsresultat) diskuterats.

Vissa ser Quality Score som en av de viktigaste prediktorerna för sökordsannonsering. Andra kallar det en av de minst viktiga Ads-statistiken.

Så vilket är det?

För att besvara den frågan ska vi ta en titt på vad det här värdet representerar och hur det påverkar dina kampanjer.

Quality score

Vad är Quality Score egentligen?

Google använder sig av Quality Score för att avgöra huruvida dina annonser uppfyller din målgrupps behov och sökintention.

Google tjänar pengar med sökresultat eftersom människor litar på att Google kommer leverera relevanta sökresultat. Om deras sökresultat (inklusive dina annonser) inte är relevanta tappar folk förtroendet för Google och kommer istället använda en annan sökmotor.
Det betyder att det är i Googles intresse att belöna annonsörer som skapar relevanta annonser.

Med detta syfte skapade Google ett poängsystem (Quality Score) från 1-10. För nya kampanjer är standardvärdet 6 och Google använder 5 som riktmärke. Alla annonser med höga poäng (7-10) får en rabatt på sina klick (CPC) och annonser med låg poäng (1-4) debiteras en CPC-premie.

Så om du vill sänka din CPC och förbättra resultatet för dina Google Ads-kampanjer, behöver du bara förbättra ditt Quality Score, eller hur?

Hur påverkar kvalitetsresultatet dina kampanjer?

Som beskrivet ovan finns det ett tydligt samband mellan CPC och Quality Score.

Framgången mäts emellertid inte (eller borde åtminstone inte) mätas av hur billiga klicken är. Målet med en sökkampanj är inte att driva klick, det är att driva konverteringar och försäljning.

Om du bara behöver billiga klick finns det massor av lättare och billigare sätt att få trafik till din webbplats.

Med det i åtanke, låt oss titta på hur Quality Score påverkar din kostnad per konvertering. Vi hämtar data från en studie som Wordstream utfört.

Eftersom kostnad per klick är nära relaterat till kostnad per konvertering, ska vi titta på data från konton med en genomsnittlig kostnad per klick på cirka $ 1,00. Resultaten nedan kommer från konton med en väl implementerad konverteringsspårning och täcker alla former av konverteringar (samtal, formulär, chattar osv.) som varit relevanta för det specifika kontots resultat.

Titta på det där! Ju högre ditt Quality Score är, desto lägre är din kostnad per konvertering.

För att uttrycka det enkelt, genom att öka ditt score med 1 poäng sänker du din kostnad per konvertering med 13%. Varje 1-punkts sänkning i score ökar din kostnad per konvertering med 13%.

Hur ökar du ditt Quality Score för Google Ads?

Utöver att sänka dina kostnader per klick är Quality Score i Google Ads och Bing Ads avgörande för var och hur ofta dina annonser visas. Det ger dig ytterligare orsaker till att öka dina poäng genom att löpande arbeta med ditt konto. Detta kan uppnås genom att fokusera dina insatser på flera viktiga områden:

  • Sökordsanalys – Upptäck nya, relevanta sökord att lägga till i dina kampanjer, inklusive long tail sökord.
  • Sökordsstruktur – Dela upp dina sökord i organiserade grupper som kan vara mer effektivt knutna till enskilda annonskampanjer.
  • Optimera annonstext – Testa annonstexterna, effektiva annonser får högre CTR, ett av de bästa sätten att förbättra kvalitetsresultatet.
  • Optimera landningssidor – Följ bästa praxis för att skapa sidor som är relevanta för dina annonsgrupper och ger en sammanhängande upplevelse för besökare, från sökord till konvertering.
  • Lägga till negativa sökord – Gör det kontinuerligt, identifiera och uteslut irrelevanta söktermer som slösar din budget.

Som du ser är Quality Score främst ett mått på relevans och att förbättra sökordets score handlar om att strukturera kampanjerna i små, välorganiserade och tätt sammansatta grupper med sökord. Bättre sökordsanalys och organisering kommer också att förbättra kvaliteten och specificiteten för dina annonser och webbplatsinnehåll, så att du kan rikta in dig på den exakta målgruppen som troligtvis letar efter dina erbjudanden.

Googles annonser med låga Quality Score är främst resultatet av koppling mellan sökord, annonsgrupper, annonstext och landningssida. Ett högt kvalitetsresultat kommer naturligtvis när ett Google Ads-konto innehåller organiserade sökord i lämpliga sökordgrupper, annonstext som motsvarar vissa annonsgrupper och landningssidor som relaterar till annonstextens erbjudande. Det finns inget enkelt, idiotsäkert svar på hur du förbättrar din kvalitetsresultat, men att noggrant uppmärksamma relevansen kommer att förbättra dina poäng mycket.

Quality score
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link