Skip to main content

Det finns många faktorer att ta hänsyn till om man vill ranka på Google, men vissa faktorer väger tyngre än andra. I den här artikeln ska jag beskriva de viktigaste stegen att följa om man vill hamna högre upp i Googles sökresultat.

Hur ni gör för att ranka högre på Google

Det finns många anledningar till varför man ska försöka hamna så högt upp som möjligt på Google. Vi ska gå närmare in på hur ni går tillväga för detta.
Här är de 10 stegen ni bör följa:

Steg 1: Kontrollera kvaliteten på ert innehåll
Steg 2: Förbättra er länkprofil
Steg 3: Se till att er On-page SEO blir rätt
Steg 4: Lägg till interna länkar på era viktigaste sidor
Steg 5: Gör en teknisk SEO-analys
Steg 6: Förbättra sidans laddningstid
Steg 7: Mobilanpassa er webbplats
Steg 8: Använd https för er webbplats
Steg 9: Berätta för Google om er webbplats
Steg 10: Dra nytta av sociala medier

Steg 1: Kontrollera kvaliteten på ert innehåll

Först och främst måste ni kontrollera kvaliteten på ert innehåll.

Innehåll på er hemsida måste vara unikt och originellt. Detta är ett måste och något av det allra viktigaste om ni vill lyckas bra med er hemsida.

Att kopiera och återpublicera innehåll från andra webbplatser fungerar inte eftersom det är oerhört viktigt med unikt innehåll om ni ska ranka på Google.

När ni granskar ert innehåll ska ni tänka på följande:

Tillgodoser det användarintentionerna?

Allt innehåll som publiceras på er hemsida måste ha ett specifikt syfte, nämligen att tillgodose användarens önskemål. När användare skriver en fråga i Googles sökruta förväntar de sig att de sidor som hamnar högst upp ska ge exakt det svar eller den lösning de är ute efter.

Duger ert innehåll för detta? Hur står sig ert innehåll i jämförelse med de sidor som rankar högre på Google för samma sökord?

Var ärlig när ni gör er utvärdering, annars kommer ni aldrig kunna förbättra varken ert innehåll eller placeringar.

Kan sökmotorerna förstå innehållet?

Förutom att skriva innehåll för användarna måste ni också se till att det är begripligt för sökmotorerna. Det innebär att ni måste lära er skriva SEO-vänligt innehåll.

Med SEO-vänligt får sökmotorerna lättare att tolka sammanhanget i ert innehåll på ett korrekt sätt.

Glöm inte att sökmotorernas crawlers är datorprogram och inte människor, och det enda sättet att för dem att förstå vad ett innehåll handlar om är genom de signaler som ni ger dem med hjälp av innehåll och SEO.

Har ni tillräckligt mycket relevant innehåll på er hemsida?

Förutom att ha ett innehåll av hög kvalitet behöver ni också ha mycket innehåll. Konkurrensen är stenhård inom varenda bransch och det är ett måste att sticka ut från mängden.

Google har med de senaste ändringarna i sin ranknings-algoritm visat att de uppskattar relevans och auktoritet på webbplatser som hamnar högst upp. Det innebär att det inte räcker att ha ett enda innehåll om ett visst ämne, utan ni måste visa att er hemsida har massor med relevant och relaterat innehåll om ett visst ämne.

Algoritmerna letar inte längre efter specifika sökord i innehållet, utan analyserar webbplatsen som helhet och försöker avgöra hur relevant den är för det användarna söker på.

Därför är det viktigt att optimera sidstrukturen och se till att den tydligt framhåller allt viktigt innehåll på er hemsida för både användarna och sökmotorerna. Relevans i kombination med innehåll av hög kvalitet och bra Off-page SEO ger sidan auktoritet. Tänk dock på att alltid välja kvalitet framför kvantitet, om ni måste välja mellan dem.

Är ert innehåll tillräckligt långt?

Hur långt ert blogginlägg är har betydelse för rankningen. Även om Google säger att antalet ord inte räknas för rankningsalgoritmen meddelar de ändå att innehållet måste vara meningsfullt och upplysande.

Ett antal undersökningar visar att innehåll i lång form ger bättre resultat i sökningar och får fler delningar på sociala medier.

Det finns ingen magisk siffra när det gäller antalet ord i era blogginlägg, men en tumregel är att artiklar med över 1 500 ord har större chans att hamna högt upp i Googles sökresultat.

Ni bör alltid se till att ge era användare exakt det de vill ha. Ge dem inte för mycket information om sådant de inte behöver känna till, men ge dem ett detaljerat svar på den fråga de söker svar på. Det är alltid bra att ta en titt på era sökord i Google och analysera längd (och typ) av innehåll som hamnar högst upp i sökresultaten.

På så sätt får ni en bra uppfattning om hur detaljerat ert innehåll behöver vara.

Steg 2: Förbättra er länkprofil

För att Google ska uppmärksamma er måste ni ha backlinks (länkar) från andra webbplatser ute på nätet som leder till er hemsida.

Om era backlinks kommer från stora och pålitliga webbplatser är de väldigt värdefulla och detta kan i sin tur ha positiv inverkan på er rankning på Google.

Vikten av länkbyggande för SEO

Vikten av länkbyggande för SEO

Länkbygge eller Off-page SEO är ett enormt stort område, men det man behöver tänka på är att inkommande länkar är som ”förtroenderöster” från andra webbplatser, och detta är något som Google tar hänsyn till när de bestämmer vilka webbsidor som ska rankas högre.

Steg 3: Se till att er On-page SEO blir rätt

Förutom att få inkommande länkar av hög kvalitet måste ni också se till att er ”On-page SEO” blir rätt.

On-Page SEO är en uppsättning regler för att göra er hemsida SEO-vänlig.

En SEO-vänlig hemsida är mycket lättare för Google att ”läsa av”, och ju mer information som Google kan ”förstå” på en hemsida, desto större är chansen att rankas bra.

Steg 4: Lägg till interna länkar på era viktigaste sidor

Intern länkning är när ni adderar en länk på en sida som leder till en annan sida inom samma webbplats.

Intern länkstruktur

Interna länkar är otroligt effektivt om ni vill berätta för Google vad en sida handlar om. Det är även fördelaktigt för användaren eftersom de kan hitta nya sidor inom samma webbplats och det är också ett sätt att få Google att söka igenom mer innehåll på samma webbplats.

En bra intern länk använder sig av ankartext för att beskriva den länkande sidan.

Steg 5: Gör en teknisk SEO-analys

Teknisk SEO är oerhört viktigt för hela SEO-processen. Om det finns problem med den tekniska delen av SEO kan er rankning påverkas negativt även om ni gör allt annat korrekt.

Det rekommenderas starkt att ni gör en teknisk SEO-analys var sjätte månad för att se till att Google utan problem kan komma åt och indexera er webbplats.

De viktigaste punkterna att granska när ni gör er analys är följande:

  • Rapporten om indextäckning i Google Search Console
  • Er robots.txt-fil
  • Korrekt användning av kanoniska webbadresser
  • Korrekt användning av strukturerad data markup (webbplats och enskilda sidor).
  • HTML och XML sitemaps
  • Trasiga länkar och 404-sidor

Steg 6: Förbättra sidans laddningstid

Även om detta är en del av teknisk SEO är det värt att tänka på att en webbsidor som laddar snabbt rankar högre upp i Googles sökresultat än de sidor som laddar långsamt.

Hastighet är en välkänd rankningsfaktor och även otroligt viktig för användarupplevelsen.

Page speed

Hastighet och avvisningsfrekvens för webbsidor

Det är A och O att er hemsida är snabb, inte bara för att Google kommer att gilla den, utan också för att det har positiv effekt på avvisningsfrekvensen.

Steg 7: Mobilanpassa er webbplats

Fler och fler använder mobilen för att söka på Google och ett antal undersökningar pekar på hur viktigt det är med mobilsökningar för företag och de som driver hemsidor.

Google studie

Google-studie: Mobilhastighet och konverteringar

För den som vill ranka bra är det helt enkelt ett måste att mobilanpassa hemsidan eftersom Google nu ”bestraffar” de sidor som inte erbjuder mobilanvändarna en bra mobilupplevelse.

Steg 8: Använd https för er webbplats

Sedan 2014 är användningen av https en välkänd rankingfaktor. Enligt Google är det en ganska lättviktig signal men det är likväl en enkel sak att fixa för att vinna konkurrensfördelar gentemot andra hemsidor som saknar SSL.

Sedan juli 2018 markeras icke-https-sidor som osäkra av Google Chrome, och detta kan definitivt skrämma iväg besökarna.

Steg 9: Berätta för Google om er webbplats

För att upprätthålla någon sorts kommunikation med webmasters skapade Google Google Search Central (tidigare Google webmaster tools)

Webmasterverktyg är ett utmärkt sätt att informera Google om er hemsida och även ta reda på hur mycket Google känner till om den.

I Google Search Console kan ni konfigurera flera olika inställningar, t.ex. önskad webbadress, målland, sitemap osv. och där finns även flera diagnostiska verktyg som ni kan använda, t.ex. ”fetch as Google” och ”robots tester”, som i det långa loppet kan hjälpa er att ranka på högt Google.

Steg 10: Dra nytta av sociala medier

Betydelsen av sociala medier för Google-rankning är ett omtyckt ämne bland digitala marknadsföringschefer och SEO-experter.

Åsikterna går isär när det gäller hur mycket inverkan sociala medier har på rankning, men en sak är säker ­– framgångsrik marknadsföringskampanj på sociala medier ger långt många fler fördelar för en webbplats än enbart rankningen, och det är något ni bör använda er av och dra nytta av.

Varför behöver ni ranka högt på Google?

Det är svårt att ranka högt upp i Google-sökningar, men när ni väl hamnar där beror det på stort tålamod och hårt arbete. Genom att känna till vilka fördelar det finns med att få er hemsida högst upp i Google får ni bättre motivation och kan jobba på mer tålmodigt till samtliga mål uppnåtts.

#1 – Högre ranking innebär fler besökare – Den första fördelen har givetvis att göra med att ni får fler besökare. Ju högre upp man rankar, desto mer organisk trafik genereras från Google.

Tänk dock på att det är de fem översta platserna, rent statiskt sett, som får den största delen av söktrafiken – över 60 procent.

#2 – Det är ett tecken på att ni är tillförlitliga – Ett av skälen till att Google blivit världens mest populära sökmotor är att folk litar på den. Och detta gör de för att de vet att Google alltid hittar det de söker efter.

Google använder mer sig av fler än 255 signaler och har över 18 års forskning och utveckling bakom sig med rankningsalgoritmer, och de har blivit väldigt skickliga på att välja ut hemsidor med bra kvalitet för sina sökresultat.

När användarna ser er hemsida på någon av de första sidorna på Google vet de att det är en bra sida just eftersom Google litar på den och har med den sina sökresultat.

#3 – Ni får fler delningar och kommentarer på sociala medier – En webbplats som hamnar på Googles förstasida får fler delningar och kommentarer på sociala medier eftersom den får mer trafik men också för att den ses som mer tillförlitlig (se punkt 2).

#4 – Bra rankning hos andra sökmotorer – Google är inte den enda sökmotorn, men det är den som har mest trafik.

De andra sökmotorerna har dock liknande SEO-regler som Google, och när ni väl rankar bra på Google kommer ni garanterat göra det även hos de andra sökmotorerna.

Sammanfattning

Google letar ständigt efter hemsidor av bra kvalitet som de kan lägga till i sitt index för att ge sin användare bästa möjliga resultat.

En nöjd Google-användare gör fler sökningar, och det är just det de strävar efter.

Det ni bör sträva efter med er hemsida är att göra den tillräckligt bra, så att era användare verkligen kan dra nytta av den. Ni bör också se till att Google förstår vad er hemsida handlar om och bevisa för Google att er sida förtjänar att hamna på en av de översta platserna hos dem. Detta gör ni genom att skaffa bra länkar (röster) från andra pålitliga webbplatser på nätet.

Och sist men inte minst måste ni ha gott om tålamod – det tar tid att klättra högst upp på Google. Men om ni fortsätter jobba i rätt riktning finns det inget som hindrar er från att nå de mest åtråvärda platserna.