Skip to main content

Företag kämpar med att konvertera potentiella köpare till faktiska köpare. Utmaningen ligger i att rikta marknadsföringen mot rätt grupp av användare eller konsumenter. Ett steg på vägen är retargeting SEO. Men vad är egentligen retargeting, och varför är det bra för SEO? 
Det förklarar vi i detta inlägg.  

Vad är retargeting? 

Retargeting är en marknadsföringsteknik som innebär att man visar annonser för användare som tidigare har interagerat med en webbplats eller en viss produkt eller tjänst relaterad till verksamheten i fråga. Genom att använda cookies kan man spåra användarens beteende och visa annonser för dem baserat på deras tidigare interaktioner med webbplatsen. Genom att visa annonser för dessa användare kan man försöka övertyga dem att återvända till webbplatsen och genomföra en önskad konvertering. 

Retargeting kan användas på olika sätt, till exempel genom att visa annonser på sociala medier, Google Ads eller andra annonseringsplattformar. Det är viktigt att notera att retargeting inte är en direkt del av sökmotoroptimering, utan snarare en marknadsföringsstrategi som kan användas för att öka konverteringarna på en webbplats. 

Vad är sökmotoroptimering? 

Sökmotoroptimering, förkortas SEO – som på engelska står för Search Engine Optimization – omfattar allt arbete som görs på webbplatsen i syfte att ranka högre i sökresultaten. Google är den största sökmotorn i världen med 55 miljoner sökningar om dagen bara i Sverige, således är Google en mycket viktig marknadsföringskanal, för vilken sökmotoroptimering utgör ett viktigt verktyg. 

Varför är sökmotoroptimering viktigt? 

Sökmotoroptimering är ett utmärkt sätt att få mer trafik, leads, kunder och intäkter till ditt företag. 

Faktum är att 81% av alla Google-sökare klickar på de organiska resultaten. 

Vilket innebär att endast 19% väljer att klicka på en annons. 

Uttryckt på ett annat sätt: du kan förvänta dig cirka 5 gånger mer trafik genom att ranka i de organiska sökresultaten jämfört med att betala för en annons. 

Här är några fler fördelar med sökmotoroptimering: 

 • Företaget är synligt när potentiella kunder söker på Google. 
 • Driver trafik från personer som är intresserade av din produkt eller tjänst. 
 • Ökad försäljning från organisk trafik. 
 • Ger företag en stor konkurrensfördel. 

  Varför är retargeting SEO bra? 

  Retargeting kan vara en mycket effektiv marknadsföringsteknik som kan hjälpa till att öka konverteringarna på en webbplats. Men vad har det med SEO att göra?  

  Jo, retargeting kan faktiskt ha flera fördelar för sökmotoroptimering, inklusive: 

  Mer trafik till webbplatsen 

  Som vi nämnt ovan kan man, genom att visa annonser för användare som tidigare har besökt webbplatsen, öka trafiken till webbplatsen. Ta vara på de användare som tidigare har visat intresse för webbplatsen och försök konvertera dem till betalande kunder eller handlare av något ni önskar. Detta kan förbättra webbplatsens rankning hos sökmotorerna. 

  Ökad konverteringsgrad 

  En av de största fördelarna med retargeting är att det kan hjälpa till att öka konverteringsgraden på webbplatsen. Genom att visa annonser för användare som redan har visat intresse för en viss produkt eller tjänst kan man öka chansen att de genomför en konvertering. Detta kan i sin tur leda till högre försäljning och därmed ökad lönsamhet. 

  Ökad kännedom om varumärket 

  Ett smart sätt att öka kännedomen om varumärket är att visa annonser för användare som tidigare har besökt webbplatsen. Återintroducera er själva i användarens medvetande och skaffa er en andra chans att de konverterar. Syns man inte, finns man inte. Framgent kan detta bidra till att förbättra sökmotoroptimeringen genom att öka antalet varumärkessökningar. 

  Målgruppsanpassning 

  Retargeting gör det möjligt att anpassa annonserna till en specifik målgrupp. Genom att visa annonser för användare som redan har visat intresse för en viss produkt eller tjänst kan man skapa annonser som är mer relevanta och personliga. Detta ökar sannolikheten för att användaren genomför en konvertering, och det kan också bidra till ökad användarupplevelse. 

  Förbättrad ROI 

  ROI är ett mått att efterleva. Retargeting kan vara en mycket effektiv marknadsföringsteknik som kan ge hög avkastning på investeringen (ROI). Genom att rikta annonserna till en specifik målgrupp kan man minimera kostnaderna och samtidigt öka chansen att användaren genomför en konvertering. Slutmålet är att öka lönsamheten och ROI. 

  Slutsats 

  Nyttjat på rätt sätt är retargeting SEO en mycket effektiv marknadsföringsteknik, som kan hjälpa till att öka konverteringarna på en webbplats. Genom att visa annonser för användare som tidigare har interagerat med webbplatsen ökar chansen att nå mer trafik, öka konverteringsgraden och expandera kännedomen om varumärket. Retargeting kan också bidra till en mer personlig och relevant användarupplevelse och öka ROI. Nyttjande av retargeting som en del av en större SEO-strategi kan förbättra sökmotoroptimeringen och öka försäljningen och lönsamheten. 

  Joel Ask

  Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.