Skip to main content

När vi rustar oss för en väntad lågkonjunktur 2023 förbereder varumärken sig för att skära ner på sina utgifter. Men faktum är att den lyckosamma strategin innebär att göra precis tvärt om.

Att äntra 2023 verkar vara synonymt med att kasta sig mot en antågande lågkonjunktur, eller helt enkelt rädsla för en hotande lågkonjunktur. Varje kundmöte eller potentiell affär att stänga ses på som en utrotningshotad djurart – de måste vårdas till varje pris, för att undgå likvidering. Liknelsen må vara hård, men budskap når förhoppningsvis fram.

Insatta kan idag vittna om att fler och fler varumärken skär ner sina budgetar och sänker ambitionerna – men är vi alla kortsiktiga och alltför reaktiva?

Med färre marknadsföringsresurser är det vedertagna beteendet att söka kortsiktiga vinster och se sina kunder som temporära transaktioner. Som marknadsförare inskränker det på våra möjligheter att experimentera, investera på lång sikt och känna oss trygga i risker.

Naturligtvis uppstår en känsla av empati, eftersom inflation, efterföljande prispress och omfattande ekonomisk osäkerhet kommer att vara några av de största utmaningarna för företag att ta itu med i år. Men varför rekommenderar många att gasa sig ur krisen?

Långsiktigt arbete med tydliga resultat

En metodik som många företag använder som framgångsrikt bränsle i en lågkonjunktur numera är SEO (sökmotoroptimering). SEO är en långsiktig process som syftar till att förbättra en webbplats rankning för affärskritiska sökord på sökmotorer, exempelvis Google. Detta kan göras genom att använda nischade sökord i innehållet, optimera webbplatsens tekniska konfiguration, skapa länkar till webbplatsen och producera kvalitativt innehåll.

Att genomföra SEO är en långsiktig process då det tar tid för sökmotorerna att indexera och ranka en webbplats. Det kräver även regelbunden uppdatering och produktivitet för att bibehålla god ranking.

SEO är ett utmärkt val i volatila tider eftersom det fungerar som en långsiktig funktion att applicera på er verksamhet. Om rätt resurser appliceras kan man i god tro fortleva sin verksamhet parallellt med SEO-arbetet.

Nedan argumenterar vi för djärvhet inför ekonomisk osäkerhet, och utrustar företag med fem tips för att tackla årets utmaningar på rätt sätt.

1. Var tryggheten konsumenten kan anförtro sig åt

I tider av osäkerhet ter sig konsumenter till de företag som står stadigt och tryggt. När andra vacklar vinner ni mark genom att bibehålla fötterna på jorden. Detta kommer attrahera kunder – och det är ett mer kostnadseffektivt sätt att locka till affär än att jaga kunder framgent.

Här är SEO en ypperlig måttstock. För ju bättre SEO, desto mer syns ni på nätet – och denna synlighet grundar sig i sökmotorer och användares förtroende för er.

2. Öka närvaron när andra skalar ner

Share of Voice (SOV) i sökmotorer är ett mått på den relativa storleken på ett varumärkes marknadsföringsbudskap jämfört med konkurrenterna inom samma bransch. Det påvisar hur mycket marknadsföringsbudget som används för att nå målgruppen jämfört med konkurrenterna. En högre SOV innebär att varumärket har en starkare närvaro på marknaden och är mer synligt för målgruppen.

Enligt Institute of Practitioners in Advertising (IPA) är share of voice (SOV) den viktigaste drivkraften för att säkra er marknadsandel. Så mycket att förhållandet är nästan 1:1. Dessutom kommer annonsering antingen över eller under er respektive marknadsandel att antingen växa eller minska er relativa andel.

När andra företag intar en mer modest approach gentemot sin marknad – då är det dags för er att varva upp, och på så vis sticka ut från mängden.

3. Negligera konkurrenterna – gå er egen väg

Under en lågkonjunktur kan det vara frestande att fokusera på konkurrenterna och vad de gör för att överleva. Men det bästa sättet att navigera en svag ekonomi är att vända strålkastarna mot sig själv och sina egna styrkor. Genom att satsa på innovation, kundtillfredsställelse och effektivitet kan ni dra fördel av läget och komma ut starkare när ekonomin vänder. I stället för att jaga konkurrenterna bör ni fokusera på att göra ert eget företag så attraktivt som möjligt för era kunder, samt att bygga en stark och hållbar verksamhet.

Negligera konkurrenterna och fokusera istället på er själva – det är sättet att överleva och blomstra under en lågkonjunktur.

4. Aktuellt exempel – modet segrar

Med fasa minns vi coronapandemins starka grepp om vår omvärld. Men ett företag som inte föll för frestelsen att skala ner är Pepsi. Under pandemin beslutade Coca Cola och Pepsi att gå två olika vägar. Den förstnämnda dryckesjätten valde – precis som många andra företag – att skära ner på och omfördela utgifterna. Pepsi kom istället att bibehålla sin ekonomiska linje, vilket resulterade i en försäljningsökning på 5 % för Pepsi 2020 och en förlust på 11 %. för Cola under samma tidsperiod. Ett klockrent exempel på att det den som bågar kan vinna.

5. Till och med Henry Ford tyckte det var en dålig idé att minska utgifterna

Han sa en gång: ”En man som slutar annonsera för att spara pengar är som en man som stoppar en klocka för att spara tid.”

I pressande tider kommer det faktiskt finnas möjligheter för företag att uppnå mer än vad de brukar göra vid andra tillfällen. Bibehåll varumärkesbudgetar och använd dem för att bygga utstickande, intressant och dynamiskt arbete.

Gå in i 2023 och var djärv – eller åtminstone försiktigt optimistisk.

Tuffa tider en möjlighet att prova nya drag

En utarbetad SEO-strategi kan hjälpa företag att öka sin synlighet online och förbättra sitt varumärkesmedvetande, även under lågkonjunktur. Djärvhet kan också vara en faktor som kan bidra till företags framgång under dessa tider, såsom genom att ta nya affärsmöjligheter och våga testa nya strategier. Men, det är viktigt att notera att det inte finns någon garanti för framgång och att det krävs en kombination av många faktorer, såsom en stark affärsplan, god ledning och hårt arbete, för att hjälpa ett företag att navigera en lågkonjunktur framgångsrikt.

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.