Skip to main content

SEO GAP-analys

Att göra en sökordsanalys är ett sätt att avgöra vilka ämnen ni ska ta itu med på er webbplats. Men, att genomföra en SEO GAP-analys av innehållet är ett bra och smart tillvägagångssätt att hitta ”luckor” i ert innehåll. För hur vet ni om ni missar andra, mer lukrativa möjligheter? Det är här en SEO GAP-analys kommer till sin rätt.

Det är minst lika viktigt att visa hänsyn som att mind the gap under COVID-19. Helt enkelt att hålla avstånd. I en GAP-analys ska vi göra tvärtom. Vi ska vara öppna och närvarande. Vi vill ta reda på var företaget befinner sig nu och var företaget vill vara för att ta företaget närmre de uppsatta målen. Vad behöver ni göra för att lyckas? I denna artikel ska jag gå genom 5 steg hur ni utför en SEO GAP-analys och hur ni identifierar missade möjligheter i er SEO strategi.

Trevlig läsning!

Vad är en SEO GAP-analys?

SEO handlar om att optimera innehåll så ni hamnar högt upp i sökresultatet på Google. Men det finns säkert många där ute som har svårt att greppa vad en SEO GAP-analys är. Det är processen ni går igenom för att hitta hål (gaps) i ert befintliga content.

Det gäller att identifiera innehåll som saknas, som kan och går i linje med de olika faserna i er målgrupps köpresa. Genom att analysera ert existerande innehåll kan ni hitta hål att fylla. Samtidigt underlättar ni för er målgrupp att både hitta och köpa av er.

Ni kommer sannolikt också hitta nya sökordsmöjligheter. Sökord som ni inte tänkt på eller bara missat utnyttja i ert befintliga innehåll.

GAP-analys innefattar granskning av följande delar av webbplatsen:

 • Webbsidor
 • Bloggartiklar
 • Sociala medier innehåll
 • Landningssidor
 • E-böcker och nedladdningsbara filer
 • Och andra innehållstillgångar

Nu förstår ni vad en GAP-analys är och vilka delar ni behöver granska. Därför tänker jag att vi dyker ner i hur ni genomför en SEO GAP-analys i fem steg!

Ladda ned vår sökordsmall: gör din marknadsföring bättre och mer effektiv

Hur ni genomför en SEO GAP-analys i 5 steg

Keyword gap analysis

Keyword gap analys syftar på att identifiera sökord som konkurrerande webbplatser rankar bra på. Ni känner säkert igen det från vårt tidigare blogginlägg om sökordsanalys. Det finns troligtvis ett stort utbud av nischade sökord, kanske med lägre sökvolym, som era konkurrenter rankar bättre på. Sökord som ni kan använda er av.

Adderar vi både sökord med hög sökvolym och sökord med low-search-high-intent, blir den sammanlagda mängden sökningar och synlighet svår att konkurrerar mot. Och kan vara fördelen era konkurrenter har gentemot er. Ni förstår säkert att om era konkurrenter syns på alla sökord med låg volym blir den sammanlagda trafiken enorm, “Många bäckar små blir en å”.

Tänk på en webbplats som säljer sneakers. Det finns bevisligen fraser som alla konkurrenter kommer rikta in sig på t.ex. märken, modeller av skor och så vidare. Men hur ser det ut för sökorden med low-search-high-intent? Kanske finns det behov av sneakers till personer med hälsporre eller andra fotproblem eller specifika sneakers med stålhätta till lagret? De här sökfraser kanske inte finns på er radar, men ni bör utforska möjligheterna.

Eftersom ni förmodligen riktar in er mot de “vanligaste” sökorden, missar ni att ta del av sökfraser vars intention är att generera trafik men med relativt låg konkurrens.

Vill ni förstå vad användare verkligen letar efter när de söker? Sökintention är att förstå vilken typ av information användare söker efter när de anger en sökfras.

Hur ser kundresan ut för er målgrupp? Kartlägg er personas köpresan

“Kundresan” (Customer Journey) är ett begrepp ni säkert hört många gånger inom marknadsföring. Om ni inte hört talas om det innan; kundresa är resan från första mötet med ett varumärke till köpet är gjort. En kundresa kan delas in i tre stadier: Awareness, Consideration och Desicion även kallat tidig, mellan och sen fas. Men varför är det viktigt att kartlägga kundresan i en SEO GAP-analys?

Kundresan kan beskrivas som resan er målgrupp tar innan de landar på er webbplats: personer som ni vill ska ta del av er information, era produkter eller kunskap. Vet ni inte hur de hamnar där, hur ska ni då arbeta strategiskt för att få in mer trafik.

Ta er tid att skriva ner frågeställningar er målgrupp har. Vilka olika alternativ överväger dem, vad söker de efter innan köpet, och vilka calls-to-action leder till en konvertering?

Se över varje frågeställning ni tror er målgrupp ställer genom faserna. Genom att göra det kan ni få svar på vilka sökord ni har missat och bör skriva content om. Eller, bara för att få en förståelse för målgruppens intention med sökningen.

Kundresan är oftast inte så linjär som ni tror. Personer hoppar fram och tillbaka, och det är inte helt säkert att personen börjar i Awareness fasen. Dessutom tar det längre tid än vad man själv vill…

Det kan gå månader från första mötet med varumärket innan köpet genomförs. Men det viktiga är att det är ert varumärke personen har i tanken. Det ni behöver veta om kundresa är att beroende på fasen personen befinner sig i, bör ni jobba med olika actions.

I den första fasen, Awareness, så uppstår ett behov hos en potentiell kund som inte insett vilken lösning de behöver. Personen söker online och är öppen för kunskap som är relaterat till problemet den har. Den potentiella kunden är inte öppen eller mottaglig för säljsnack. Presentera informativ, utbildande och inspirerande innehåll för att fånga uppmärksamheten. De actions som ni borde fokusera på är:

 • SEO
 • Blogg
 • Sociala medier.

I mellan fasen, Consideration, har den potentiella kunden fått upp ögonen på vad som kan lösa problemet eller behovet. Behovet är fastställt, nu börjar granskningen och jämförandet. Beroende på vem personen är så förändras kriterierna som t.ex. kan vara allt från miljö och pris, till leveranstid och frakt. Actions ni bör överväga är:

 • SEO
 • Call-to-actions
 • Landningssidor
 • Retargeting

I sista fasen, Decision, har kunden bestämt sig. Märkes och modellen är bestämt. Nu gäller det att vara först med sitt erbjudande, för att bli den lyckliga vinnaren av en ny kund. Actions för Decision fasen är:

 • SEO
 • Marketing Automation
 • Event
 • Kundcase

buyers journey

Till sist bör du höra av dig till kunden: dels för att försäkra dig om att kunden är nöjd men även för att du vill att kunden blir en återkommande kund. Gör kunden till en återkommande kund genom en “Tack-sida”, ett uppföljnings email som länkar dem till supportsidan eller ber om en review på produkten/tjänsten.

Det sista steget är att kunden blir en ambassadör för varumärket, er produkt eller tjänst. Personen rekommenderar då gärna er produkt eller tjänst, en så kallad “heavy-user”.

Genom att genomföra en SEO GAP-analys så hjälper den dig att identifiera rätt content till varje steg av kundresan för alla av webbplatsens erbjudande, tjänst eller produkt.

Genomför marknadsundersökningar

Ett av de bästa sätten att komma på nya idéer till content som ligger i linje med vad er målgrupp vill ha, är att fråga dem!

Eftersom det är omöjligt att ta hand om varje kund och användare individuellt inom marknadsföring är det så mycket viktigare att identifiera och adressera personas och användargrupper. Om innehållsstrategin förbiser det här förlorar ni möjligheterna att knyta an målgruppen.

Marknadsundersökning kan göras för att identifiera personas och deras behov, samt för feedback på webbplatsen. Vilka är köpare, vilka är deras intressen, vilka produkter, tjänster och information letar de efter när de besöker webbplatsen? Vilka saknas? Det här skapar en förståelse för vilka ämnen kunder svarar på och vilka område som leder till framgång.

Ni kan på ett okomplicerat sätt skapa ett formulär i Google Forms, som ni  skickar ut till er framtagna målgrupp.

Svaren ni får in i er marknadsundersökning ger er nya content idéer som ligger i linje med era potentiella kunders verkliga behov och problem. Tro inte alltid att ni har alla svaren, så våga ta emot hjälp!

Analysera innehållet på er webbplats

SEO GAP-analys är en strategisk metod för att kontrollera och optimera innehållet på en webbplats.
Där det inom E-handel ofta eftersträvas en ökad konverteringsgrad med fokus på en viss målgrupp eller fas i försäljningstratten.

Även om ni publicerar eller delar innehåll på alla era plattformar, behöver ni vara säker på att innehållet på er webbplats matchar kundresan och inte lämnar luckor för era potentiella kunder att falla igenom.

Täcker det befintliga innehållet alla målgruppens krav och alla relevanta ämnen? Vilka är inte täckta? Erbjuder webbplatsen content för varje fas i försäljningstratten eller varje kundtyp? Detsamma gäller för era egna affärsmål. Vilket innehåll, baserat på analys och insikter, måste produceras för att hantera nya användarkrav eller intressen? Vad behöver ni skriva på ämnet x för att motivera köparen i fas y? Vilket content saknas för att minska klyftan mellan potentiellt köp och ett faktiskt köp.

Genomsök er webbplats efter alla URLer och bestäm hur (eller om) de stämmer överens med varje steg. En invertering av ert content, inklusive aktuell prestanda, är grunden för ett bra SEO arbete. Ni måste kontinuerligt arbete med att förbättra och hitta luckorna om ni vill uppnå en bra ranking och generera mycket trafik till era sidor. Sedan kan ni avgöra om ni saknar innehåll som sammanlänkar klyftan mellan ett steg och ett annat.

Ett annat sätt att hitta luckor på er webbplats är att använda SEO-verktyg för att se vilka sökord er webbplats redan rankar efter. När ni söker efter sökord kan ni sedan hitta relaterade nyckelord som ni kanske inte riktar er mot med befintligt innehåll. I första steg gick vi igenom hur ni på bästa sätt ska hitta nya och relaterade sökord. Och hur ni ska tänka när det gäller sökvolym.

Strukturera ert innehåll: Behåll, ta bort eller optimera. På så viss vet ni exakt hur mycket arbete ni har framför er.

Konkurrentanalys

Konkurrenter kommer ofta kämpa om samma utrymme på marknaden: den åtråvärda första plasten på Google. Att analysera förstasidan på Google blir en nyckelfaktor i en konkurrensanalys. Eftersom det är er möjlighet att inte bara se vad andra webbplatser gör bra, utan också vad de inte gör.

Att bestämma vad som saknas på er webbplats innebär att ni måste vända på varje sten och ställa er frågan: “Vad saknas?”. Var ärlig mot er själv och er hemsida. Att analysera Googles förstasida är första steget. Då får ni svart på vitt: hur väl er webbplats mäter sig gentemot konkurrenter.

Men vet ni  inte vad ni ska undersöka ska jag ge er några punkter ni kan använda er av:

 • Vilka sökord använder de sig av som inte vi använder?
 • Hur ser deras landningssida ut och hur är den strukturerad?
 • Hur mycket textinnehåll har landningssidan?
 • Har landningssidan länkar som vi också kan få?

Vilka frågor ni väljer att ställa och utforska är upp till er. Att identifiera luckor i information eller kunskap är möjligheten ni tillhandahåller, vilket innebär att ni har potential att hoppa framför dem i sökresultatet. Det sker om ni erbjuder mer lukrativ information och detaljer på kundfrågor.

Ladda ned vår sökordsmall: gör din marknadsföring bättre och mer effektiv

Därför är det viktigt att göra en SEO GAP-analys!  

SEO GAP-analys är en avgörande metod för att bedöma er nuvarande prestation kontra framtida prestationer. Många marknadsförare gör fel här och fokuserar på pengar och skriver sidor för att driva försäljning eller informativa bloggartiklar för att dra in läsare.  

Fakta: ni behöver både och! Ni behöver content som bygger broar mellan klyftorna ni hittat och  tar bort eller minskar klyftan mellan varje steg under köpresan. Som ni säkert kommer ihåg: första steget i kundresan är att personen har ett behov eller problem som behöver lösas. Har du då informativt content hjälper ni personen på traven, till att senare bli er kund. 

Att genomföra en grundlig GAP-analys är nyckeln till att hitta hålen i era befintliga strategier så att ni kan vara säker på att ert framtida content leder till mer trafik och besökaren kommer längre fram i kundresan.

Ge er själv chansen att identifiera nya sökordsmöjligheter baserat på vad era konkurrenter riktar, eller inte riktar in sig på. GAP-analysen ger er verktyg att granska er nuvarande status för att sedan lägga fram en ny strategi som möter användarna vid flera beröringspunkter.  

Granskningen fungerar oavsett vilken stadie er webbplats eller företag befinner sig i oberoende av om ni varit med i decennium eller 6 månader.

Gör er SEO GAP-analys idag och se skillnaden.  

Buzzlemedia – en SEO byrå med ett nytt och modernt tillvägagångssätt

Vi hjälper företag att få nya kunder från Google genom kortvariga SEO “Sprintar”. Ett agilt och enkelt alternativ till dyra och långa avtal. Betala för det ni behöver, inget mer.

Våra SEO-sprintar är alltid mellan tre – sex veckor. Ni vet exakt när en sprint börjar och slutar, vad vi gör under en sprint och varför. Kontakta oss för mer information. 

Tack för idag!