Skip to main content

Organisk tillväxt genom sökmotoroptimering erbjuder flera unika fördelar. För det första kan det driva riktad trafik till er webbplats som är mer benägen att konvertera till kunder jämfört med tex sociala medier. För det andra kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att locka besökare och generera leads, eftersom ni inte betalar för annonser. Slutligen kan er varumärkessynlighet och trovärdighet förbättras genom att ranka högre i sökmotorresultatsidor, vilket kan bidra till att etablera ert företag som en branschauktoritet.

Fördelarna med nyckeltal för sökmotoroptimering

Att mäta SEO och spåra förändringar månad för månad. Utan tydliga mål och KPI:er (nyckeltal för prestation) i er SEO-strategi är det som att köra med ögonbindel – du har ingen aning om vart du är på väg eller hur väl du presterar. Att försumma att definiera dessa mätvärden kan leda till slöseri med resurser, missade möjligheter och bristande riktning för era insatser. De kan också hjälpa er att hantera förväntningar med andra intressenter.


Nyckeltal för sökmotoroptimering

SEO-KPI:er hjälper ledningen fatta bättre beslut

Det primära målet med SEO är att öka webbplatsens synlighet och generera trafik, vilket i slutändan leder till ökad intäkt och tillväxt. Genom att spåra SEO KPI:er kan ledningen utvärdera effektiviteten av sin SEO-strategi för att uppnå dessa mål.

Till exempel, om affärsmålet är att öka försäljningen, kan konverteringsfrekvenser och intäkter som genereras via SEO hjälpa till att bestämma om SEO-strategin är tillräckligt effektiv för att uppnå affärsmålet. Inom mer komplexa affärsmodeller, som det är för B2B-företag, är affärsmålet ofta leadsgenerering och nurturing över tid, istället för omedelbara konverteringar.

Optimera budgetfördelningen i framtiden

Om en viss SEO-strategi genererar positiva resultat och driver företagstillväxt kan ledningen tilldela en större budget till SEO i framtiden. Å andra sidan, om strategin inte genererar önskade resultat kan ledningen besluta att omfördela budgeten till andra områden av företaget. Det hjälper marknadschefen och VD att optimera budgetfördelningen till områden som ger högst avkastning på investeringen och stödjer företagsmålen.

Genom regelbunden granskning och analys av SEO KPI: er kan ledningen fatta beslut som grundas på data för att optimera sin företagsstrategi och driva företagets framgång.

Även om varje företag är unikt och behöver sitt eget set av KPI:er för att spåra framgång, har vi identifierat sju viktiga SEO-nyckeltal nedan.

1. Innehållseffektivitet

Detta är Buzzlemedias favorit-KPI. Innehållseffektivitet är en viktig KPI eftersom den hjälper er utvärdera effekten innehåll har och verkliga kostnader för innehållsmarknadsföring. På så vis får ni värdefull data för att optimera er innehållsstrategi och växa organiskt.

Det handlar om hur många innehållsobjekt ni publicerar, hur många innehållsobjekt ni uppdaterar och / eller optimerar i förhållande till hur ofta dessa sidor når sina mål och förutsedda ROI.

Om innehåll kostar 7000 kr att skapa och bara 10% av det innehållet ger meningsfulla resultat, betyder det att er effektiva kostnad är ungefär 70 000 kr.

För samma innehåll fast den här gången med 50% innehållseffektivitet, är kostnaden 14 000 kr viket är 80% lägre än första exemplet.

När innehållseffektivitet används som ett KPI blir marknadspersonalen ofta mycket motiverade att förbättra sin innehållsstrategi och övergå till datadrivna beslut om vad de ska skapa och uppdatera.

Ett KPI-ramverk för att utvärdera effektivitet för innehåll och hörande mätvärden som underlättar analysarbetet.

Innehållseffektivitet

2. ROI

Return on Investment (ROI) syftar på det belopp av pengar ni får tillbaka från de pengar ni investerar.

En positiv ROI är det ultimata målet för varje SEO-strategi. Det ger bekräftelse på att tiden och resurserna som spenderats på innehåll, sidunderhåll, outreach-kampanjer och alla andra SEO-relaterade aktiviteter har varit värda det.

Men ROI för SEO är ökänt svårt att mäta. Investeringen är tydlig, oavsett om pengarna investeras internt eller hos en byrå, men det kan ta månader eller till och med år att se avkastningen.

Till exempel, säg att ni outsourcade en ett uppdrag att skapa innehåll för 5000 kr. Sedan spenderade ni några timmar av er egen tid på att redigera, ladda upp och publicera det innehållet, vilket motsvarade 2000 kr i arbete.

Den totala investeringen är 7000 kr.

Att mäta ROI omedelbart efter att ha publicerat skulle visa ett negativt resultat, eftersom det ännu inte har uppfyllt sina mål. Men under en sexmånadersperiod, när innehållet getts en chans att driva trafik och konverteringar, kan ni upptäcka att innehållsobjektet drev direkta eller indirekta konverteringar till ett värde av 10 000 kr.

Detta skulle ge en ROI på 42,8%.

Svårigheten med att spåra ROI för SEO är att bestämma hur lång tidsperiod kalkylerna ska beräknas på eftersom det finns en rad faktorer som påverkar utfallet; varumärke, säljcykel, konkurrens är några.

3. Konverteringar (CR)

CR gör det möjligt att avgöra hur en webbplats presterar när det gäller att generera leads och försäljning.

Här är några anledningar till varför det är viktigt att spåra konverteringar från organisk trafik:

  1. Förstå effekterna: Genom att spåra konverteringar kan du se hur förändringar i din SEO-strategi påverkar din webbplats prestanda.
  2. Optimera webbplatsen: Konverteringsspårning gör det möjligt att identifiera områden där er webbplats kan förbättras och behöver ändringar för att öka dess effektivitet.
  3. Datadrivna beslut: CR ger data som kan hjälpa er att fatta informerade beslut om SEO-strategin och andra marknadsföringsinsatser.

För att spåra konverteringar är det standard att använda Google Analytics. Där ställs mål in som spårar åtgärder på er webbplats, såsom; formulärinskick, telefonsamtal eller köp.

4. Organisk synlighet

Eftersom det tar tid innan SEO genererar trafik och positiv avkastning, är en organisk synlighet en bra KPI för att visa konsekvent tillväxt. Ni kan mäta och rapportera detta på två sätt.

Nedan ser ni organiska visningar från Google Search Console.

Organisk synlighet Google Search Console

Detta är ett bra sätt att spåra ökad synlighet eftersom exponeringar visar de sökningar som en webbplats varit synlig för, även om de inte resulterat i klick. Det beror vanligtvis på att ni ser en ökning av indexerade sökord, men att de inte är i trafikförande positioner (ännu).

Hur som helst visar en ökning av exponeringar en ökad organisk synlighet och är ett bra mått på fortsatt tillväxt.

Ni kan också se en ökning av organisk synlighet genom att använda ett SEO-verktyg som i SEMrush, där ni kan se hur er synlighet har förändrats för alla indexerade sökord, inklusive de i lägre positioner.

5. Organisk trafik

Denna KPI mäter hur många besökare som kommer till webbplatsen från organiska sökresultat.

Det är en av de viktigaste SEO nyckeltalen, eftersom tillväxt här ger en tydlig indikation på att ni når det primära SEO-målet: att öka antalet personer som ser och besöker er webbplats.

I den rapporten kan ni se hur antalet organiska sessioner förändras över tid och upptäcka hur det korrelerar med det totala antalet sessioner.

6. Ranking

Det är ingen hemlighet att ju högre er webbplats rankas för viktiga sökord, desto bättre – det korrelerar direkt med ert arbete både på kort- och långsikt. Det viktiga är att spåra er ranking för rätt sökord som återfinns att upptäcka genom en grundlig sökordsanalys.

Länkar är en av Googles fyra främsta rankningsfaktorer och det finns inga tecken på att det kommer ändras. Ni måste känna till den aktuella ”hälsan” för er länkprofil, både när det gäller att upptäcka nya länkar samt eventuella problem med dåliga länkar.

Länkstatistiken som ni ska mäta är:

  • Totalt antal länkar
  • Totalt antal hänvisningsdomäner
  • Antal förlorade länkar
  • Antal nya länkar
  • Dåliga länkar

8. Organisk CTR

Ett annat viktigtnyckeltal är klickfrekvens (CTR). CTR mäter förhållandet mellan klick på er länk och det totala antalet användare som tittat på sökresultaten. Med andra ord, hög CTR = högre trafik.

CTR är också en viktig rankningssignal för sökmotorer. Om era sökresultat inte ser tillräckligt lockande ut, hjälper inte era höga rankningar er att få fler besökare. Låg CTR berättar för sökrobotar att er webbplats inte uppfyller användarnas förväntningar, vilket kan leda till lägre rankning.

Genom att spåra er organiska CTR kan ni ta reda på varför era höga intryck inte leder till mer trafik och på så sätt lösa problemet.

Organisk CTR

Sammanfattningsvis om SEO-nyckeltal

Att bestämma och mäta SEO-nyckeltal kan hjälpa er att organisera SEO-arbetet och kontinuerligt mäta kampanjens resultat.

Medan varje marknadsförare har sina egna KPI:er som de behöver spåra och rapportera till viktiga intressenter, är det ett faktum att ni måste ha dessa på plats och regelbundet analysera er webbplats prestanda mot dem.

Nyckeltal kan hjälpa till att hålla tillväxten på rätt spår samtidigt som de fungerar som en indikator på att ni utvecklas mot era större mål.