Skip to main content

Om ni anförtror sökmotoroptimering (SEO) för att attrahera och konvertera trafik på er webbplats måste ni ta del av fördelarna med AI.

I detta inlägg går vi igenom de positiva effekterna AI har på SEO.

Idag används AI-verktyg inom SEO bland annat för att

  • öka söktrafiken
  • hitta sökordsmöjligheter
  • öka rankingen för befintliga och nya ämnen/termer
  • skapa innehåll som rankas
  • tillgängliggöra prestanda i röstsökning
  • hantera lokala och globala söklistor
  • skala och automatisera vanliga SEO-aktiviteter

De senaste åren har utvecklingen ökat lavinartat, och mångtalet nya användningsområden för AI har uppstått. Parallellt har vi fått användbar kunskap om hur AI kan förändra SEO. Låt oss ta en närmare titt.

Vad är artificiell intelligens (AI)?

Innan vi förkovrar oss allt för intensivt ska vi prata om vad AI är och vad det inte är. Detta kommer att hjälpa er att bättre utvärdera hur AI SEO-verktyg kan vara behjälpliga.

Artificiell intelligens är ett paraplybegrepp som täcker flera olika tekniker; som maskininlärning, datorseende, naturlig språkbehandling, djupinlärning, och mer.

Men i grunden hjälper alla dessa teknologiska maskiner till att utföra specifika kognitiva uppgifter minst lika bra som människor.

Till exempel kan AI-drivna datorseendesystem i självkörande bilar identifiera hinder precis som människor, vilket gör att maskinen mer eller mindre kan ta ratten.

Förströelseassistenter som Alexa eller Siri förstår tilltal precis som en mänsklig person och svarar sedan vänligt med AI. Amazon och Netflix använder AI-rekommendationsmotorer för att erbjuda relevanta produkter och filmer.

AI är inte bara automation, även om det kan innehålla delar av intelligent automation. AI tar saker längre. AI använder avancerade datavetenskapliga tekniker och överlägsen slutledningsförmåga för att extrahera insikter från stora uppsättningar data.

I vissa fall kan den mest avancerade AI-tekniken hitta mönster som människor aldrig skulle se, och rekommendera åtgärder som leder till framgång. Allt detta sker i en hastighet och skala som i vissa fall vida överträffar det mänskliga sinnet.

Det tillhandahåller potentiellt obegränsade prestandavinster och möjligen oöverskådliga konkurrensfördelar.

Ännu inte övertygade om att AI är rätt för er SEO? Nedan följer några exempel som kanske kan förvissa.

Varför AI gynnar SEO

Sökmotorer förlitar sig dagligen på artificiell intelligens och maskininlärning för att ge svar på naturliga språkfrågor datorer, mobiler och röstsökningar. Faktum är att AI-modeller från företag som Google i huvudsak avgör hur ert innehåll rankas och vem som ser det. Varje gång vi pratar om ändringar av ”algoritmerna” som styr sökning hänvisar vi till ändringar av en sökmotors AI.

I åratal har människor efterlevt regler och normer som sätts av maskiner. Vi försöker få insikt i vilka signaler sökmotorer värdesätter (omfattande innehåll, ämneskluster, sökordsfraser mm.). Sedan försöker vi uppfylla dessa standarder, så att vårt innehåll och våra webbplatser rankas positivt.

Det råder ingen tvekan om att många talangfulla SEO-experter upprätthåller och följer de existerande förväntningar som nyteknik ställer, och det skapar enormt värde för deras företag. Men det finns många sätt på vilka maskiner kan trumfa även den mest adaptiva av tekniknördar.

Faktum är att artificiell intelligens nu används för att hjälpa enskilda företag att göra SEO bättre och snabbare, eftersom den kan analysera mönster i data hastigare än människor, i skala och i realtid.

AI-drivna SEO-verktyg används idag av SEO-specialister för att göra mer med mindre och få konkurrensfördelar som manuellt arbete ensamt inte kan matcha.

Det inkluderar att använda AI för att optimera befintligt innehåll, föreslå nya ämnen att rikta in sig på och till och med för att automatisera befintliga SEO-uppgifter.

Utan tvekan kan AI främja även er SEO. Nedan utforskar vi några metoder för hur det kan implementeras i er verksamhet.

Användningsfall för AI i sökordsanalys i SEO

Vilka sökord ska ni rikta in er webbplats och ert innehåll på?

Det är den första – och ofta ständigt återkommande – frågan som alla SEO-nyttjare ställer sig.

Tidigare besvarades denna fråga genom att ägna timmar, dagar eller veckor åt sökordsanalys med ett traditionellt SEO-verktyg som Ahrefs. Med resultatet att i bästa fall få ytlig data från dessa verktyg. Applicera ett AI-verktyg, och ni kommer se förhöjda resultat på kort tid.

AI-verktyg på marknaden idag har förmågan att göra sökordsanalys i högre hastighet och med mer stimulerande slutprodukt.

Dessa verktyg levererar inte bara standardiserad sökordsanalys, de har förmågan att leverera personlig analys skräddarsydd specifikt för er webbplats auktoritet. Genom att analysera hela webbplatsen avgör dessa verktyg hur svårt det är för er att ranka specifikt för ett visst ämne. Denna typ av ”personlig granskning” öppnar upp helt nya möjligheter för er att anpassa marknadsföringen.

Ni kanske upptäcker att sökord med lätt svårighetsgrad faktiskt inte är tillräckligt lätta för er webbplats att ranka för, kanske på grund av att sökmotorer inte ser er som en auktoritet i ämnet. Detta sparar otaliga timmar och utgifter på att skapa innehåll som inte ger resultat.

Kanske upptäcker ni också att vissa riktade sökord faktiskt är lätta för att ranka för, tack vare er webbplatsauktoritet. Detta ger er en konkurrensfördel när ni skapar innehåll kring ämnet, vilket ger ert varumärke än mer spänst och svängrum att expandera inom.

Med hjälp av AI är ni flera steg närmare rankningen på sökmotorernas förstasida.

Utveckla er SEO-strategi

AI hittar inte bara sökord åt er, det hjälper till att utveckla en välgrundad, övergripande SEO-strategi.

Idag finns det AI-verktyg som faktiskt kan rekommendera vilka ämnen ni ska ta upp när innehåll produceras. Detta hjälper er att överträffa konkurrenterna och undvika ämnesluckor. AI kommer också att dela upp relaterade ämnen och sökningar för att täcka in nytt innehåll.

Verktyget talar om för användaren vilka ämnen som behöver tas upp för att förbli heltäckande inom ett specifikt segment – och därmed rankas högre i sökningar. Några av dessa ämnen är uppenbara, som ”AI-verktyg för SEO.” Men andra ämnen kan vara nog så svåra att komma på.

Med dessa insikter kan ni planera framtida innehåll, som så småningom kommer att kopplas samman med en tidigare, relevant artikeln för att skapa ett effektivt ”ämneskluster” som har hög auktoritet och sökdominans.

Innehållsoptimering

Även om ni bör använda AI för SEO-strategi kan det också nyttjas för att nå snabba vinningar med enskilda artiklar.

Genom att använda samma insikter om ämnestäckning, som ovan nämnt, kommer AI-verktyg faktiskt att bryta ner effektiviteten hos era individuella delar av innehåll. AI kan blottlägga vilka ämnen ni ska ta upp, hur ni slår konkurrenterna på fingrarna samt vilken längd och kvalitet på artikeln som ska aspireras mot.

Genom att använda ”innehållsöversikter” kan AI faktiskt generera en fullständig lista med rekommendationer för innehållsoptimering. Den kan till och med tala om för er vilka frågor ni ska svara på och var i artiklarnas enskilda länkar ska infogas.

Skapa SEO-innehåll

I vissa fall kan AI till och med skapa innehåll som rankas för er.

Natural language generation (NLG), en AI-teknik, har avancerat till den grad att AI-verktyg kan generera hundratals ord med innehåll som produceras som om en människa skrivit det. Detta innehåll är vanligtvis original, korrekt (även om det alltid lönar sig att kontrollera) och engagerande. Det behövs fortfarande mänskliga författare för att förvandla stycken till autentiskt innehåll. AI kan inte göra allt. Men det kan kickstarta ert skrivande.

Här är ett exempel på vad AI kan hjälpa er med i aspekten av textproduktion:

Författa en befallning till AI-parafraseraren:

Se er önskan bli uppfylld:

Upprätthåll korrekta söklistor

Sökannonser inbegriper inte bara era Google-resultat. Sökare i olika sökmotorer, mobilsökning, appar och röstassistenter får resultat i realtid när de letar efter ert företags information eller platser.

Om den informationen inte är korrekt går ert företag miste om potentiella konverteringsmöjligheter för kunder som just nu letar efter era produkter och tjänster.

Detta är dock lättare sagt än gjort.

Att säkerställa att ert företags söklistor uppdateras efter lokala och globala listor över plattformar är inte något ni kan göra manuellt med lätthet. Faktum är att det är ett stort användningsfall för AI. Med AI-drivna verktyg tillgängliga görs realtidsuppdateringar över hundratals plattformar när ni behöver revidera er affärsinformation online.

Skala och automatisera SEO

AI-drivna SEO-plattformar kan till och med hjälpa er att skala upp SEO-arbetet i den hastighet marknaden kräver.

Marknadsförare lägger massor av tid på manuella SEO-insatser för att optimera innehåll och webbplatser. Mycket av detta arbete kan automatiseras, vilket frigör SEO-resurser att arbeta med mer värdefulla uppgifter.

Idag finns det AI-verktyg som automatiskt optimerar innehåll, effektiviserar sidor för mobil och löser problem med duplicerat innehåll.

Slutsats

Det vi insett redan nu är att AI är framtiden för de flesta branscher – men vilken betydelse det kommer ha för SEO är ännu osäkert. Ett textverktyg är behändigt, en chatbot med automatiserade svar förenklar för såväl kund som företag. Men kan det helt och hållet ersätta det mänskliga? Oklart.  

Tiden får utvisa vilken roll AI faktiskt kommer att spela för SEO. Till dess rekommenderar vi att ni nyttjar de för er relevanta användningselement till fullo. Ny teknik är alltid spännande.

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.