Skip to main content

I dagens affärsklimat besitter allt fler företag initierad kunskap om basala principer inom sökmotoroptimering (SEO). Många organisationer har nu en dedikerad resurs som är ansvarig för att leda SEO-arbetet internt och driva organisk tillväxt.

Även om företag idag har en ökad medvetenhet och anstränger sig mer inom SEO är det fortfarande vanligt att de gör allvarliga misstag i sin strategi. Ett vanligt förekommande misstag är att för intensivt fokusera sin SEO-strategi på sökord.

Fallgroparna med en sökordscentrerad SEO-strategi

Även om sökord är viktiga för SEO kan det ha negativa konsekvenser att förlita sig enbart på dem. Till exempel kan företag fylla sina webbsidor med för många sökord, vilket kan leda till en dålig användarupplevelse och sämre sökresultat.

sökord och long tail sökord för SEO strategi

Dessutom kan SEO-strategier som är fokuserade på sökord försumma andra viktiga aspekter av SEO, såsom sökavsikt och relevans för innehållet. Eftersom sökmotoralgoritmerna blir alltmer sofistikerade kan de bättre förstå användaravsikten och leverera sökresultat som möter deras behov. Därför kan företag som fokuserar enbart på sökord upptäcka att deras innehåll inte längre är relevant eller användbart för sökare, vilket kan resultera i lägre sökresultat och minskad organisk trafik.

För att undvika detta bör företag utveckla en omfattande SEO-strategi som tar hänsyn till en rad faktorer, inklusive användaravsikt, innehållsrelevans och teknisk optimering. Genom att fokusera på dessa faktorer och utveckla kvalitativt och engagerande innehåll kan företag förbättra sina sökresultat, attrahera mer organisk trafik och i slutändan uppnå sina SEO-mål.

Vad är en SEO-strategi?

Det är processen att planera och genomföra steg som är utformade för att skapa organisk tillväxt.

Syftet med att utveckla en SEO-strategi är att organisera innehållet på en webbplats efter ämne och säkerställer att ni håller er på rätt spår när innehåll ska skapas. Istället för att bara skapa något som potentiella kunder kanske söker efter, ser er SEO-strategi till att ni skapar innehåll som det faktiskt söks efter. En SEO-strategi spelar också en avgörande roll inom content marketing, den avgör hur målgruppen såväl som sökmotorer, uppfattar ert innehåll. Om innehållet är ostrukturerat och rörigt kommer sökmotorernas robotar att ha svårt att indexera webbplatsen, förstå er expertis och ranka era webbsidor för affärskritiska sökord.

Användning av mål och KPI:er för att uppnå mätbara resultat

För att säkerställa effektiviteten av en SEO-strategi måste företag tydligt definiera målen och KPI:er som kommer att vägleda deras ansträngningar och bestämma deras framgång. Några KPI:er att överväga kan inkludera:

  • innehållseffektivitet
  • konverteringsfrekvenser
  • intäkter som genereras från organisk trafik
  • Kundens livstidsvärde.

Sökord, ranking och organisk CTR är också viktiga faktorer men bara som kortsiktiga mätvärden eller indikatorer på att rätt typ av insatser genomförs – inte som mått på effektivitet. 

Strategi med utgångspunkt i innehållseffektivitet

Innehållseffektivitet är en viktig KPI eftersom den hjälper er att utvärdera effekten av innehåll och de faktiska kostnaderna för innehållsmarknadsföring. Det handlar om hur många innehållsobjekt ni publicerar, hur många innehållsobjekt ni uppdaterar och / eller optimerar i förhållande till hur ofta dessa sidor når sina mål och förutsedda ROI.

En SEO-strategi som är huvudsakligen drivs av innehållseffektivitet kan ge en rad fördelar för en verksamhet. Genom att fokusera på att skapa bra och relevant innehåll som uppfyller behoven och intressen hos deras målgrupp kan företag förbättra sin synlighet på sökmotorer, attrahera mer trafik till sin webbplats och i slutändan driva mer konverteringar och försäljning.

Genom att regelbundet producera nytt och engagerande innehåll kan företag också etablera sig som ledande tänkare inom sin bransch, bygga förtroende och trovärdighet hos sin målgrupp och främja långsiktiga relationer med sina kunder. Dessutom kan en innehållsdriven SEO-strategi hjälpa företag att ligga före sina konkurrenter, öka varumärkesmedvetenheten och i slutändan växa sin verksamhet över tid. Sammantaget kan en fokus på innehållseffektivitet inom SEO vara ett mycket effektivt sätt att driva resultat och uppnå affärssuccé.

SEO-strategi för mobiltelefoner

Att ha en SEO-strategi för mobiltelefoner är en viktig faktor att ha i åtanke när du skapar er övergripande strategi. Mobil-SEO, som inte nämns så ofta i Sverige som den gör i andra länder, handlar om att se till att er webbplats och dess innehåll är tillgängligt och användarvänligt för besökare på mobila enheter. Syftet är att mobilupplevelsen ska leverera samma kvalitet och ge samma värde som på desktop.

Bortsett från e-handelsbranschen så är det allra vanligast att mobiltelefonen blir en eftertanke men är otroligt viktig, eftersom Google tillämpar mobile first-indexering. Detta innebär att istället för att läsa en desktop-webbplats, kommer algoritmen att använda den mobila versionen av en webbplats vid indexering och ranking . Dessutom kunde Internetstiftelsen redan 2018 rapportera om; 52% surfade flera gånger dagligen på mobilen jämfört med 34% på datorn. Så, allt taget i beaktning, skulle er SEO-strategi vara ineffektiv utan att prioritera mobilen.

Även om det inte är en helt separat process, finns det särskilda överväganden för mobil-SEO, som att övervaka sidhastighet, responsiv design, lokal SEO och att skapa innehåll som är av hög kvalitet, oavsett vilken enhet det visas på.

Checklistor och mallar är inte strategi

I sökvärlden blandar vi ofta ihop leveranser med strategi. Men listor med sökord, rekommendationer för webbsidor eller tekniska analyser är inte exempel på SEO-strategier. De är steg inom en övergripande plan. Sammanträffande nog är den förvirringen också en anledning till varför en del SEO-projekt misslyckas.

SEO-checklistaMed andra ord är de alltför fragmenterade och fokuserar på separata, lågnivå-metriska mått istället för på helhetsbilden.

När du utvecklar en SEO-strategi finns det betydligt fler steg än vad som ingår i en grundläggande SEO-checklista.

Skapa en SEO-strategi – anpassa stegen för er

Låt oss titta på de viktigaste principerna ni behöver överväga när ni skapar en organisk sökstrategi. Det är avgörande att få dessa grundläggande principer rätt, oavsett om du är nybörjare eller en SEO-expert.

1. Sätt SEO-mål

Det är avgörande att definiera målen innan ni startar ett SEO-projekt. Utan tydliga mål kommer era SEO-aktiviteter inte ha mätbar avkastning på investeringen. Det är också viktigt att koppla SEO-resultat till övergripande mått såsom intäkter, leads etc.

Börja med att identifiera era marknadsföringsmål och arbeta sedan bakåt för att definiera era processmål.

2. Utför en konkurrentanalys

Konkurrentanalys är processen att utvärdera konkurrenter för att förbättra sin egen SEO-strategi. Analysera era konkurrenters organiska sökresultat, online-recensioner, bloggstrategi och länkprofil. Granska också deras användarupplevelse, sociala medier, publiksegment, USP och differentiatorer.

Ni kan ta analysen vidare genom att göra en teknisk SEO-audit. Granska deras webbplatshälsa, teknisk SEO-implementering, sidhastighet och mobilvänlighet.

Er konkurrensanalys bör självklart inkludera alla huvudkonkurrenter. Men ni bör också inkludera era SERP-konkurrenter. Sök efter andra webbplatser med stark närvaro  på Google för era sökord, även om de inte är direkta konkurrenter.

3. Gör sökordsundersökning och bygg ämneskluster

Sökordsundersökning ligger till grund för en solid SEO-strategi. Det kan verka uppenbart, men det är viktigt att skapa innehåll och webbsidor som er målgrupp faktiskt söker efter. Det är vanligt för stora företag att överproducera innehåll som inte riktar sig mot specifika sökordfraser eller som riktar sig mot samma term upprepade gånger.

En ordentlig sökordsundersökning kan hjälpa till att förebygga detta misstag och leverera större SEO-avkastning på investeringen.

Med avancerad sökordsundersökning kan ni täcka ämnen noggrant utan att kannibalisera sökord och utspäda värdet. Det innebär mer webbtrafik, mer engagemang och ökade konverteringsfrekvenser.

4. Skapa ett konsekvent publiceringsschema

Varje blogginlägg eller webbsida ni skapar behöver inte nödvändigtvis tillhöra en ämneskluster. Det finns också värde i att skriva om tangentiella ämnen som era kunder bryr sig om för att bygga auktoritet med Googles algoritmer. Med det i åtanke, se till att blogga åtminstone en gång i veckan. Kom ihåg att ni bloggar främst för din målgrupp, inte sökmotorer, så studera målgruppen och skriv om saker som de är intresserade av. Det kan vara användbart att skapa en innehållsstrategi för att vara konsekvent och fokuserad på dina mål.

5. Marknadsföringsintegration

För att maximera värdet av ert SEO-projekt är det lämpligt att integrera SEO med andra marknadsföringskanaler. SEO kan effektivt stärka online-reputation, sökannonsering, public relations, sociala medier, webbplats och andra relevanta områden i er marknadsföringsstrategi.

6. Håll er uppdaterade om nyheter och praxis inom SEO

Precis som marknadsföring är SEO ständigt föränderligt. Att hålla sig uppdaterad om aktuella trender och praxis är en viktig strategi, och det finns flera online-resurser som kan hjälpa er att göra det.

7. Mät och spåra ert innehålls framgång

Att spåra era mätvärden säkerställer att strategin och övergripande process fungerar effektivt och för att identifiera möjliga förbättringsområden. Övervaka organisk trafik med hjälp av ert föredragna webbanalysverktyg eller skapa en egen dashboard med Excel eller Google Sheets.

Mät effekten av SEO-strategin

En SEO-rapport visar hur ni har presterat under en specifik tidsperiod. Den visar i princip hur framgångsrika ni har varit, liksom vilka områden som behöver förbättras.

bild på seo rapport som är viktig del av en SEO-strategiAtt ha en sammanställd rapport hjälper er också att presentera data för relevanta intressenter samt för att visa varför era SEO-aktiviteter är viktiga och hur de driver tillväxt för ert företag. Er SEO-rapport kan innehålla mätvärden som organiska trafikresultat, webbplatshälsa, nya backlinks och även adressera områden där tillväxten har minskat och som behöver åtgärdas för framtida förbättring.

SEO-process

När du har skapat din SEO-strategi bör du också bygga en process för att fortsätta optimera för nya nyckelord och förändrade sökintentioner. Här är några steg du kan ta.

  1. Optimera historiskt innehåll. Ägna lite tid varje månad åt att uppdatera gamla blogginlägg med ny och uppdaterad information för att fortsätta ranka högt i SERP.
  2. Håll utkik efter förändrade sökord och ny sökintention. Efter några månader, följ hur blogginlägg rankar och vilka sökord de rankar för. Detta kan hjälpa er att justera innehållet för att dra nytta av ny sökintention som er målgrupp kan vara intresserad av.
  3. Lägg till mer redaktionellt värde i gammalt innehåll. Ibland upptäcker ni att ett inlägg är helt omodernt. I det här scenariot bör ni gå bortom den genomsnittliga historiska SEO-uppdateringen och ge det en fullständig uppdatering. Ni kan göra detta genom att uppdatera inaktuell information och statistik, integrera nya avsnitt för att öka djupet och lägga till citat eller originaldata för att ge inlägget mer hänvisningstrafik.
  4. Skapa en månatlig innehållsplan. För att hålla jämna steg med er SEO-strategi kan det vara användbart att skapa en månatlig innehållsplan. Denna plan kan enkelt förbättras och justeras över tid. Genom att använda ett kalkylblad kan ni enkelt organisera planen och kan följa den noggrant.

Skapa en SEO-strategi som stödjer dina affärsmål

Att uppnå hög ranking på sökmotorer kan vara en utmaning. Även om det kan verka frestande att skapa innehåll som fokuserar på högtrafikerade sökord, kommer det inte nödvändigtvis bidra till att uppfylla era affärsmål. Istället bör ni välja att utveckla en SEO-strategi som tar hänsyn till era specifika affärsbehov, såsom att öka kundanskaffning för att uppnå större framgång på marknaden.

Om ni vill prata med en SEO-specialist är ni välkomna att kontakta vår SEO-byrå för professionell hjälp med SEO.