Skip to main content

Företag finns för att det finns en efterfråga, kunder.

Oavsett vilken bransch eller vilka produkter ett företag säljer eller kunder den viktigaste delen av verksamheten. Utan kunder finns det helt enkelt ingen verksamhet.

Därför måste en stor del marknadsföringen ta hänsyn till vad som påverkar konsumentbeteendet.

Marknadsföring är så mycket mer än att skapa en attraktiv fras eller jingel. Företag måste ta reda på hur kunders behov blir tillgodosedda, vad deras värderingar är och kommunicera med dem på ett sätt som de vill engagera sig för att bygga en framgångsrik marknadsföringskampanj.

Men vad är egentligen konsumentbeteende och varför är det viktigt för marknadsförare?

Vad är konsumentbeteende?

Definition av konsumentbeteende i marknadsföring är observation av hur människor fattar köpbeslut och förstår orsakerna som påverkar deras köp, såsom sociala eller psykologiska faktorer.

Det är en observation som använder data från undersökningar och rapporter för att hitta ”varför” bakom varje köpbeslut. Ofta innebär detta att titta på olika aspekter av konsumentbeteende och svara på frågor som:

  • Vad är konsumenternas uppfattningar om ett visst varumärke, produkt eller tjänst?
  • Vad motiverar en konsument att välja en produkt framför en annan och varför?
  • Vilka faktorer i en konsuments vardag påverkar köpbeslut och varför?

Naturligtvis finns det många fler. Men att använda svaren på dessa frågor kan hjälpa företag att fatta bättre beslut och effektiva marknadsföringsstrategier genom att utforma sina budskap till sina önskade målgrupper.

Betydelsen av konsumentbeteende i marknadsföring

Som vi har sett gång på gång utformar framgångsrika varumärken och företag sina marknadsföringsstrategier efter faktorer som påverkar konsumentbeteendet.

De skapar inte produkter och marknadsföringsplaner bara baserat på sina egna idéer utan tittar istället på hur konsumenterna beter sig och använder informationen för att göra sin produktdesign och marknadsföringsstrategi till vad konsumenterna vill ha och behöver.

Varje konsument har en egen tankeprocess och motivation för att köpa en produkt. Även om kunder köper samma produkt kan skillnader  i deras livsstil eller ekonimi påverka beteendet och deras sätt att köpa.

Eftersom marknadsförare förstår de olika faktorerna och kunddifferentiering kan de skräddarsy sina strategier för olika konsumentgrupper. Med detta kan företag utöka bredden på sina tjänster för att effektivt kunna nå en bredare grupp konsumenter.

Dessutom har kunderna kommit att förvänta sig personalisering från företag. Enligt en rapport från Instapage känner sig 74% av kunderna frustrerade när webbplatsens innehåll inte är personligt eller tillgodoser dem.

Detta gör det mer nödvändigt att lära sig konsumentbeteende än tidigare.

Det är också bra att studera konsumentbeteende för att snabbt identifiera konsumentmöjligheter. Genom att studera vad kunderna letar efter eller nya trender kan ert företag vara det första som identifierar luckor marknaden eller utbudet som inte uppfylls.

Till exempel sågs en ny förändring i konsumentbeteende under COVID-19 som motiverade det ökade behovet av hälsotillskott som stärker immunförsvaret.

Företag inom kosttillskott som övervakade konsumenternas förändrade matvanor skulle snabbt kunna reagera på denna trend och producera immunitet- och kosttillskott som skyddar mot luftvägsinfektion för att fylla i tomrummet på marknaden.

Nu när ni förstår vikten av konsumentbeteende i marknadsföring kommer det här nästa avsnittet att visa er hur ni använder det i en 4-stegsprocess.

Hur integrerar man konsumentbeteende i marknadsföringen?

1. Förstå era konsumenter

Först och främst är det viktigt att förstå era konsumenter. Och det finns inget bättre sätt att förstå faktorer som påverkar köpbeteendet hos era målgrupper än direkt från era kunder själva.

Uppmuntra era kunder att skriva en recension eller registrera sig på plattformar som  Trustpilot för att få feedback.

Ta er sedan tid att läsa recensionerna, få feedback från kundsupport och sök upp era egna produkter eller webbplats online för att se vad folk säger om varumärket.

Ni kan till och med göra en snabb Google-sökning för att se vad folk säger om er. Sök bara på  ert ”varumärke  + recensioner” 

När ni går igenom recensionerna bör ni försöka läsa dem neutralt och försök förstå var era konsumenter perspektiv.

Här kan få viktiga insikter som vad som är er kunds favoritfunktion, varför föredrar kunder er över andra märken och mer.

Viktigast av allt, ta chansen att skapa en buyer persona. Den hjälper er att få en bättre uppfattning om vem ni kommunicerar med när ni skapar era marknadsföringskampanjer.

2. Konkurrenter

Så bra som ni är med era kunder måste ni försöka känna till konkurrenterna. Och med digital marknadsföring kan ni ha direkta och indirekta konkurrenter.

För att snabbt förklara är direkta konkurrenter företag som konkurrerar med er direkt genom att sälja liknande produkter eller tjänster. Indirekta konkurrenter är företag som kanske säljer en annan produkt eller tjänst men är potentiella alternativ. Tänk till exempel McDonald’s och Subway.

Oavsett konkurrent konkurrerar ni om samma resurser – målgrupp.

Genom att lära er mer om vilka era konkurrenter är och vad de erbjuder kan det hjälpa er att få era produkter, tjänster och marknadsföring att sticka ut. Det låter er också kommunicera med er målgrupp och prissätta rätt.

Så hur gör man det här? Det är enkelt. Skriv bara in er domäns-URL i verktyg som Ahrefs eller SEMrush för att identifiera liknande konkurrenter.

3. Använd sökordsgapanalys för att minska klyftan mellan ert företag och era konkurrenter

Att prata om digital marknadsföring och inte nämna sökord går inte.

Nu när ni har koll på era kunder och konkurrenter är det dags att göra en komplett sökordsanalys för er domän och konkurrenternas.

Detta kallas GAP-analys för sökord och det ger er en jämförelse mellan ert företags sökordsprofil och era konkurrenters.

Ni kan använda verktyg SEO-verktyg och skriva in domänerna. Rapporten visar er alla sökord för varje webbplats och ni kan analysera deras ranking och trafik.

När ni går igenom listan vill ni leta efter överlappande och vanliga sökord som saknas på er webbplats. För att göra det enkelt, gruppera era sökord i två kategorier:

1. Sökord ni rankar för men inte konkurrenterna

Denna kategorin består av era sökordsstyrkor och representerar söktermer som ni kanske rankar högre än era konkurrenter.

Se till att ni spårar dessa sökord för att hålla reda på trafiken och ett öga på konkurrenterna som försöker ta era sökord.

Ännu viktigare är att dessa sökord också bör informera er om vilka relevanta sökord ni bör rikta in er på. Eftersom ni redan rankas högt för dessa sökord ser Google er som en ledare i ämnet och ni kanske får en extra boost när ni optimerar eller skapar innehåll för relaterade sökord.

2. Sökord som era konkurrenter rankar för men inte ni

Den här listan består av era sökordsmöjligheter. Era konkurrenter har troligen gjort ett SEO-arbete och identifierat värdefulla sökord som er målgrupp söker efter.

Så se till att identifiera många värdefulla sökord som saknas i er lista och lägg till dem i er sökordsstrategi. Ni kan rikta in er på dem genom att analysera Googles sökresultat och hitta luckor som gör att ni kan skapa bättre innehåll.

Å andra sidan, om det finns sökord som ni redan har skapat innehåll för men ännu inte har rankats högt, analysera företagen som rankas och identifiera om det saknas sökord som ni bör optimera i ert befintliga innehåll för att göra det mer relevant.

Passa också på att förstå sökordsstrategin som era konkurrenter har och dechiffrera deras taktik för att få hög trafik.

Sammantaget bör ni få insikter och identifiera skillnaderna mellan varje domäns sökord. Titta på er data och se vilken typ av sökord varje domän rankar för.

Är rankar er domän till exempel bättre för sökord med lång svans eller kort svans? Hur är det med era konkurrenters? Hur många sökord använder era konkurrenter i sitt innehåll?  med mera.

Nyckeln är att identifiera mönster och hitta söktermer som ni kanske har missat.

Ofta riktar många marknadsförare in sig på sökord med hög sökvolym men ni måste också vara uppmärksam på sökord med lägre sökvolymer, ofta har de högre avsikt och konverteringsgrad.

4. Förstå konsumentbeteendet i er bransch

Nu innan ni börjar skapa innehåll för dessa sökord finns det 4 typer av konsumentbeteenden ni bör känna till för att bättre bygga er marknadsföringstratt:

  • Rutinmässig shopping – Regelbundna inköp, detta beteende är förknippat med låg produktprissättning och visar lågt engagemang utan behov av mycket undersökning. Ett exempel skulle vara att handla mat i snabbköpet eller köpa snacks.
  • Begränsat beslutsfattande – Köpa produkter ibland. Konsumenter i denna kategori köper något som kostar mer men inte är dyrt. De kommer att kräva en lite tid att undersöka, ofta genom rekommendationer. Till exempel att köpa kläder eller leta efter ett bra matställe.
  • Omfattande beslutsfattande – Produkter i denna kategori är vanligtvis okända för kunderna, dyra och köps inte ofta. Här tar det längre tid att undersöka och konsumenterna kommer att titta på flera faktorer som att kontrollera produktbetyg, be vänner och proffs om mer information, jämföra alternativ innan de fattar det slutliga beslutet.
  • Impulsköp – Impulsköpare visar ofta en tendens att fatta köpbeslut utan att planera i förväg. Dessa köpbeslut utlöses ofta av situationer och känslor.

Genom att känna till detta bör era digitala marknadsföringsinteraktioner grundas baserat på dessa fyra typer av köpbeteende.

5. Använd de nya sökorden

En sista viktig detalj är att använda de nya sökorden med rätt typ av innehåll för att konvertera er målgrupp till kvalificerade leads.

Medan mycket av SEO är skriftligt innehåll bör ni också överväga andra innehållstyper som infografik, video och andra former av innehåll som matchar användarens sökintention.

Enligt en rapport från Wyzowl föredrar 96% att titta på en video för att lära sig mer om en produkt eller tjänst och 84% säger att de fattade beslutet att köpa en produkt eller tjänst efter att ha tittat på en video.

Trots detta ser vi 2022 fortfarande bara 14% av företagen som använder video i sin marknadsföringsmix.

Det viktigaste här är att alltid uppfylla sökintentionen för sökordet och anpassa det till vad era konsumenter letar efter. Och viktigast av allt, använd dessa dolda sökord i er marknadsföring för att åberopa ett specifikt konsumentbeteende ni vill rikta in er på.

Sammanfattning

I takt med att näringslivet utvecklas förändras också konsumenternas vanor och preferens. Det som förblir detsamma är att konsumentbeteende fortfarande är den viktigaste komponenten för att skapa en bra marknadsföringskampanj.

Digital marknadsföring handlar om att ta beslut på faktiska data. Att förstå konsumentbeteenden kan ge insikter som hjälper er att fatta bättre digitala marknadsföringsbeslut som ger önskade resultat.

Genom en väl genomförd sökordsanalys och konsumentbeteende kan ert företag få en oöverträffad fördel jämfört med konkurrenterna när det gäller produktsynlighet och konverteringar.

Ta er SEO till nästa nivå med experterna på Buzzlemedia

Våra SEO-experter kan skapa en anpassad strategi som genererar de resultat ert företag behöver för att ranka högt på Google och växa. Om ni är redo att förbättra ert företags online-närvaro kan ni ringa oss på 040-124919, eller kontakta oss online för att tala med en specialist redan idag!