Skip to main content

Om ni optimerar era artiklar för liknande termer kan Google-rankningar drabbas av ”kannibalisering” av sökord: ni kommer att ”sluka” era egna chanser att ranka högt! Speciellt när webbplats växer är risken stor att innehållet börjar konkurrera med sig självt. Här kommer vi förklara varför keyword cannibalization kan vara skadligt för SEO, hur det kan identifieras och vilka åtgärder som bör vidtas.

Vad är keyword cannibalization?

Keyword cannibalization innebär att ni har olika blogginlägg eller artiklar på webbsidan som kan ranka för samma sökord eller fras på Google. Antingen för att ämnet belyses är för likt eller för att de har optimerats för samma sökfras. Om ni optimerar inlägg eller artiklar för liknande sökfrågor tär de på varandras chanser att ranka. Vanligtvis visar Google bara ett eller två resultat från samma domän i sökresultaten för en specifik fråga. Om ni är en domän med hög auktoritet kan antalet stiga till tre.

Hur det kan skada er SEO

Webbplatsägare som lider av kannibalisering av sökord är oftast omedvetna om att något inte står rätt till. De kanske räddas av att ha en sida på sin webbplats som rankas på femte eller sjätte plats för det sökord de önskar, men de vet inte att en auktoritativ sida förmodligen rankas ännu högre med bättre konvertering.

De påtagliga konsekvenserna är ganska tydliga, eftersom de visar sig genom förlorad webbplatstrafik, förändrad ranking och slutligen utebliven försäljning.

Förlust av auktoritet

I stället för att ha en sida med hög auktoritet minskar er CTR på fler sidor med måttlig relevans. I huvudsak skapar detta konkurrens en intern konkurrens, vilket är fatalt för er webbplatsranking.

Reducera backlinks och ankartexter

Backlinks som kunde ha gått till en enda informationskälla delas upp på två eller flera sidor. På samma sätt leder era ankartexter och interna länkar besökarna till flera sidor i stället för att ha en enda auktoritativ sida om ämnet. Lyckan sprids ut över flera källor istället för att maximera utfallet för en enskild.

Slöseri med budget på indexering

Budgeteringsindexet är det antal gånger webbläsaren granskar webbplatsen vid en viss tidpunkt. Om flera sidor tilldelas samma sökord leder det till onödiga indexeringssidor.

Ett tecken på låg kvalitet på en webbplats

Fler sidor som är inriktade på de exakta sökorden kan visa era besökare att innehållet förmodligen är utspritt. Det signalerar också till Google att innehållet i fråga kanske inte matchar sökorden på varje sida.

Hur upptäcks keyword cannibalization?

När problemet väl har definierats är det inte lika komplicerat att undvara kannibaliseringen av sökord. För att förstå vilka sökord er webbplats rankas för är det viktigt att först rapportera webbplatsen i Google Search Console.

Genom att använda ett liknande sökord på flera webbsidor kan Googles ranking inte urskilja vilken sida eller text som är mest relevant. Detta skulle istället resultera i en kollektiv ”bestraffning”. Det är viktigt att veta att ett liknande scenario kan uppstå om författarna till överdrift frekventerar innehållet med det riktade sökordet.

Förr i tiden var det nödvändigt att nämna sökord flertalet gånger i innehållet. En sådan praxis kan få motsatt effekt idag, eftersom Google kan se det som ”spam” och kanske till och med ta bort sidan helt från sökningen. Kannibalisering av sökord beaktas på samma sätt, och därför är det viktigt att försöka undvika sådana metoder så mycket som möjligt.

Så undviks keyword cannibalization på er webbplats

Den mest effektiva lösningen på problemet kräver information om hur det uppstod. Oftast sker lösningen genom att organisationen helt enkelt omstruktureras.

Omstrukturera webbplatsen

Den enkla lösningen är att titta på den stora skalan eller webbplatsens layout. Om ni tycker att innehållet är för likartat på flera sidor kan det modifieras, vilket sedermera förbättrar kvalitén på den sidan som faktiskt är bäst lämpad att husera innehållet.

Den mest ”representativa” sidan kan vara startsidan, som i sin tur länkar till mer specifika alternativ kopplade till undersidor, alternativa men liknande sökord osv.

Utveckla en ny landningssida

Om ni bedömer er landningssida som otillräcklig kan det övervägas att skapa en ny. Gör en lista över alla segment på er webbplats, försök att segmentera och omgruppera innehållet. Detta kan ta lite tid, men det kommer att ge er ett mer strukturerat och enhetligt innehåll.

Använd interna länkar

Länkarnas interna struktur kan lösa vissa problem som medföljer kannibalisering av sökord. Försök att avgöra vilket innehåll som är viktigast och sätt sedan upp interlänkar från det mindre viktiga innehållet till det viktigare. På så sätt kan Google skilja interlänkarna åt och rangordna visst innehåll högre i webbläsaren. Innan dess bör ni klargöra innehållets hierarkiska ordning.

Addera nya sökord

Beroende på det specifika syftet med er webbplats kan det vara lite svårare att avgöra vilken metod som är bäst för att omstrukturera innehållet. Men om ni redan har identifierat den oönskade, interna konkurrensen rekommenderas efterforskning gällande sökorden. Kanske hittar ni en bättre struktur för visst innehåll. Detta kommer att hjälpa er att skapa variation och förhöja helheten. Ha i åtanke att sökorden ska syfta till att skildra sidans innehåll så precist som möjligt.

3 tips för att framgent förhindra keyword cannibalization

Efter att ha granskat, identifierat och vidtagit nödvändiga åtgärder för att eliminera problemen i er SEO finns det ett moment kvar: Att försöka förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.

Uppdatera listan med sökord

Nischspecifika webbplatser kan förbättra sitt utbud av sökord, så det är en bra idé att följa förändringarna i Googles rankning när det händer att vissa ord rankas lägre. Du kan använda andra sökord till din fördel och anpassa marknadsföringskampanjerna efter dessa förändringar.

Håll innehållet fokuserat på syftet

Sektionera detta innehåll, företrädesvis efter transaktion, navigering och information. Detta kan hjälpa er att sortera de sökord som är relevanta för varje kategori.

Longtail-sökord kan diversifiera innehållet och behoven

Även om longtail-sökord har en mindre sökvolym kan de bidra till den organiska delen av innehållet. Ju mer specifikt det kan bli, desto lättare blir det för dina sidor att rankas högre i Google.

Slutsats

Sammanfattningsvis ska ni alltid försöka ha unikt innehåll på er webbplats utan liknande sidor, titlar eller sökord på andra webbadresser. Att slå ihop innehåll är en enkel och effektiv lösning för att behålla allt innehåll som producerats och undvika kannibalisering av sökord. Ibland måste man dock trycka på ”delete”-knappen och reducera repetitivt innehåll på webbplatsen.

Ett innehållsflöde som är tydligt och kortfattat gör underverk när det kombineras med en bra användning av sökord. Ni kan modifiera struktur efter tycke och smak och fokusera på internlänkning. Det kommer underlätta för besökaren att navigera på webbsidan genom ditt innehåll, erbjuda en mångfald av information och ändå bibehålla besökaren på sidan. Självklart beror komplexiteten i denna uppgift på nischen och mängden innehåll som finns att tillgå.

Försök att planera layouten – betänk era texter som en virtuell karta med information. Skapa ett naturligt flöde och kategorisera innehållet så naturligt som möjligt. Kombinera detta med god användning av sökord och följ regelbundet förändringarna i trenderna, eftersom algoritmerna uppdateras kontinuerligt. Detta skapar en mer komplex och konkurrensutsatt webb bland sökorden.

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.