Skip to main content

Sökordsanalys

Om ni ska jobba med sökmotoroptimering krävs först en sökordsanalys för att veta precis vilket ämne som ska optimeras för och vilka sökord ni ska använda. I den här guiden går vi igenom alla steg som krävs för att göra en bra sökordsanalys!

I slutändan får ni en tydlig uppfattning om vilka typer av sökord att inrikta er på.

Vad är en sökordsanalys?

En sökordsanalys är processen i vilken ni hittar och analyserar sökord som potentiella kunder använder när de söker på sökmotorer. Slutresultatet bör ge er stor insikt i er målgrupps beteende och är utgångspunkten i er content marketing, så väl som en del av en större marknadsstrategi. Innan vi börjar förklara processen, låt oss se på de viktigaste begreppen.

 • Sökordsanalys kan definieras som det arbete ni gör för att ta fram en lista med sökord ni vill ranka för.
 • Sökordsstrategi handlar om de beslut ni fattar baserat på informationen i sökordsanalysen.
 • Sökfraser är sökord som innehåller flera ord. Vi brukar använda ordet sökord hela tiden, men det betyder inte nödvändigtvis att det bara är ett ord. [SEO byrå] är ett sökord, liksom [det bästa Google Analytics-pluginet]. Sökord består vanligtvis av flera ord! Så, i den här guiden, när vi pratar om sökord, menar vi vanligtvis en fras, snarare än ett enda ord.
 • Long tail-sökord är mer specifika och mindre vanliga eftersom de fokuserar på en nisch. Ju längre (och mer specifik) sökfrasen är, desto lättare blir det att ranka högt för frasen. Sökord som är mer specifika (och ofta längre) brukar kallas long tail sökord.
 • Fokussökord eller huvudsökord är det ord eller den fras ni framförallt vill att potentiella kunder ska hitta er webbsida med.
 • Sökintention handlar om att förstå vad en potentiell kund verkligen vill ha. Dessa är inte bara sökord, utan de bakomliggande avsikterna för sökningen. Det vill säga vad den potentiella kunden vill veta, göra eller köpa.

Varför är sökordsanalys viktigt?

Vi hör allt oftare om hur mycket SEO och Google Ads har utvecklats och förändrats de senaste 10 åren och hur viktiga sökord har blivit för vår förmåga att ranka bra.

Till en viss utsträckning är detta sant; Att använda sökord som exakt matchar en persons sökning är inte längre den viktigaste rankningsfaktorn. Det är snarare att förstå sökintentionen för sökordet och huruvida ert innehåll löser frågan bakom sökningen eller inte.

Men det betyder inte att sökordsanalysen är en föråldrad process. Låt mig förklara:

Sökordsanalysen berättar om vilka ämnen målgruppen bryr sig om, och om ni använder rätt SEO-verktyg även hur populära dessa ämnen faktiskt är. Den operativa termen här är ämnen – genom att undersöka sökord som får en hög volym sökningar per månad kan ni identifiera och sortera innehållet i ämnen som ni vill skapa innehåll för. Då kan ni använda dessa ämnen för att bestämma vilka sökord ni letar efter och inrikta er på dem.

Genom att undersöka sökordens konkurrens, sökvolym och allmän avsikt kan ni ta itu med de frågor som de flesta i er målgrupp vill ha svar på.

Hur sökavsikten påverkar er sökordsanalys

Som jag nämnde ovan är sökarens avsikt numera en av de viktigaste faktorerna för att ranka högt på sökmotorer som Google. Idag är det viktigare att er webbsida tar itu med det problem som en sökare vill lösa snarare än att bara ha med sökfrasen som sökaren använt. Så, hur påverkar detta er sökordsanalys?

Det är lätt att ta sökord för vad de verkar vara på ytan men tyvärr kan sökord ha många olika betydelser samma yta. Eftersom avsikten bakom en sökning är så viktig för era chanser att ranka, måste ni  vara extra försiktig med hur ni tolkar sökorden ni inriktar er på.

Jag ska ta er genom en sökordsprocess som ni kan använda för att ta fram och begränsa en lista över sökord ni borde rikta er mot. På det sättet kommer ni att kunna planera och genomföra en stark sökordsstrategi som hjälper er ranka för de ämnen som är viktiga för er.

En långsiktig sökordsstrategi

Ingen webbplats borde förlita sig på ett enda sökord eller sökfras för dess trafik. Ni bör använda ert mål som utgångspunkt samt följa våra steg för att genomföra en korrekt sökordsanalys och arbeta mot en solid bas: en sökordsstrategi. Det här avsnittet förklarar varför det är viktigt att ha en långsiktig sökstrategi.

Hur många sökord?

Vi kan inte säga det exakta antalet sökord ni borde ha, men ni behöver många – så många ni kan tänka er. Mer än 1000 sökord är däremot för många för de flesta företag.

Även om ni är ett litet företag, kommer ni antagligen att sluta med ett par hundra sökord. Men det är inte nödvändigt att omedlebart skapa sidor för alla dessa. Det som är bra med att ha ett Content Management System (CMS) som WordPress, är att ni kan lägga till lite innehåll i taget. Tänk på vilka sökord ni vill ranka för nu och vilka som inte är lika viktiga direkt. Sätt era prioriteringar och planera skapandet av ert innehåll.

Betydelsen av long tail-sökordsstrategi

Att fokusera på long tail sökord är en viktig del av en långsiktig sökordsstrategi. Sökord med long tail (lång svans) är sökord eller fraser som är mer specifika (och vanligtvis längre) än vanligare sökord, ofta kallade huvudsökord. Long tail sökord får mindre söktrafik, men brukar konvertera högre eftersom de fokuserar på en viss produkt eller ett ämne.

Se hur era konkurrenter rankar för samma sökord

Bara för att er konkurrent gör något betyder inte att ni måste göra samma. Detsamma gäller för sökord. Bara för att ett sökord är viktigt för er konkurrent betyder det inte att det är viktigt för er. Att förstå vilka sökord era konkurrenter försöker ranka för är dock ett bra sätt för er att utvärdera er lista.

Om er konkurrent rankar för vissa sökord som finns på er lista, bör ni definitivt arbeta för att förbättra er ranking för dem. Men ignorera inte de sökord era konkurrenter inte verkar bry sig om. Detta kan vara ett utmärkt tillfälle för er att ta marknadsandelar på viktiga ämnen som era konkurrenter förbisett.

Hur ser jag vilka sökord mina konkurrenter rankar för? Bortsett från att ni manuellt kan söka efter sökord i en inkognito-webbläsare och se vilka positioner era konkurrenter har, erbjuder verktyg som SEMrush och SERANKING att köra ett antal gratisrapporter som visar er några av sökorden för domänen ni anger. Detta är ett snabbt sätt att få en känsla av de typer av fraser era konkurrenter rankar för.

Har ni hittat rätt sökord?

För att avgöra om ni har hittat rätt sökord för er webbplats bör ni ta hänsyn till följande faktorer:

Relevans: Sökorden ni väljer bör vara relevanta för ert företag, produkter eller tjänster. De bör också vara relevanta för er målgrupp och deras sökbeteende.

Sökvolym: Ni bör välja sökord med tillräckligt med sökvolym för att det ska vara värt att ranka för dem, men inte så mycket sökvolym att konkurrensen är för hög.

Konkurrensnivå: Ni bör välja sökord med en lämplig nivå av konkurrens, där ni har en rimlig chans att ranka högt.

Long tail-sökord: Överväg också att inkludera long tail-sökord som är specifika och mer målinriktade, men oftast har lägre sökvolym och konkurrens.

Målgrupp: Ta hänsyn till er målgrupps beteende och vilka sökord de använder för att hitta produkter och tjänster som ni erbjuder.

Genom att kombinera dessa faktorer och använda verktyg för sökordsanalys kan ni identifiera de mest lämpliga sökorden för er webbplats och optimera ert innehåll för att ranka högt i sökmotorerna.

Så gör ni en sökordanalys

Steg 1: Vad är ert mål?

Det absolut första steget är att definiera ert mål. Tänk på frågor som: Vem är ni? Vad handlar er webbplats om? Vad gör er speciell? Vem försöker ni nå? Vilka löften ger ni på er webbplats?

Många företagare kan inte i på rak arm svara på dessa frågor. Ni måste veta vad som gör att ni sticker ut från mängden. Dessutom måste ni veta vilken målgrupp som ni vill rikta er mot. Så ta er tid och skriv ner ert mål på en bit papper, en dator eller en telefon. När ni kan svara på dessa frågor i detalj har ni tagit det första och viktigaste steget i er sökordsstrategi.

Steg 2: Skapa en lista över viktiga ämnen baserat på vad ni vet om ert företag.

I det andra steget av er sökordsanalys skapar ni en lista med ämnen som är relevanta till ert företag. Tänk på de ämnen ni vill ranka för som generiska lådor. Ni kommer att komma på ca 5-10 ämneslådor som ni tycker är viktiga för ert företag och sedan använder ni dessa ämneslådor för att ta fram specifika sökord.

Om ni är en regelbunden bloggare är det förmodligen de ämnen ni bloggar mest om. Eller kanske är det ämnen som ofta dyker upp i försäljningssamtal. Sätt er själv i er målgrupps sits – vilka ämnen skulle er målgrupp söka efter för att hitta ert företag? Vi på Buzzlemedia arbetar med digital marknadsföring och våra ämneslådor ser ut så här:

 • Inbound marketing (880)
 • Sökmotoroptimering (2,9k)
 • E-postmarknadsföring (90)
 • Marketing automation (880)
 • Google Ads (5,4K)

Siffrorna i parentes till höger om varje sökord är dess månatliga sökvolym. Med data i hand kan ni mäta hur viktiga dessa ämnen är för målgruppen och hur många olika delämnen ni kan behöva skapa innehåll för.

Steg 3: Använd sökordsanalysen för att fylla ämneslådorna med sökord

Nu när ni har några ämnen som ni vill fokusera på, är det dags att identifiera några sökord som passar i lådorna. Det här är sökord som ni tycker är viktiga att ranka för och som ni tror att er målgrupp använder när de söker efter era tjänster eller produkter. Om jag tex tog ämnet SEO (sökmotoroptimering) från listan ovan skulle jag brainstorma några sökfraser som jag tror att potentiella kunder skulle använda relaterat till det ämnet. De kan vara:

 • Vad är SEO?
 • Hur fungerar Google?
 • Varför är sökmotoroptimering viktigt?
 • SEO-verktyg
 • Sökordsanalys
 • Long tail sökord
 • On-page analys
 • Teknisk SEO
 • Länkarbete och strategi

Poängen med det här steget i sökordsanalysen är inte att ha en slutgiltig lista över sökord. Det ska vara en lista med sökord som ni tror att potentiella kunder kan använda för att söka efter innehåll som är relaterat till det aktuella ämnesområdet. Vi kommer att trappa ned listan senare i processen. När ni har den slutgiltiga listan finns det flera datadrivna verktyg som kan hjälpa er att ta reda på vilka sökord ni med störst sannolikhet kommer att ranka bra för.

Steg 4: Skapa landningssidor

Nästa steg mot en långsiktig sökordsstrategi är att skapa grymma landningssidor. Tidigare har varje sökord fått en egen landningssida. Men idag är sökmotorerna så smarta att de framförallt använder sökintentionen för att visa sökare de bästa svaren på deras frågor. Webbsidan som på bästa sätt svarar på frågorna, kommer att ligga på toppen. Sökmotorer förstår också subtila skillnader mellan sökord, således behöver ni inte skapa landningssidor för alla subtila variationer av ett sökord. Ni kan istället optimera en sida för flera sökord, synonymer och relaterade sökord.

Vi rekommenderar att bygga er sidstruktur på ett välstrukturerat sätt. Kalkylprogram som Excel eller Google Docs är ett bra sätt att göra detta på. Skapa en tabell och lägg till er lista med sökord. Att använda en tabell hjälper er att skapa struktur och vidare en relevant landningssida. Ange sökord i den första kolumnen och lägg till kolumner för de olika nivåerna av webbplatsens struktur.

Därefter måste ni bygga en landningssida för era sökfraser, men ni behöver inte skapa alla dessa sidor omedelbart utan det kan vara en långsiktig plan. Ju mer specifika era sökord är, desto längre ner i er webbplatsstruktur ska termens landningssida vara. De viktigaste sökorden leder till era viktigaste artiklar, de kallas för pillar pages eller cornerstone content. Detta är de sökord ni definitivt vill ranka högt för. För att göra detta skapar ni  det bästa möjliga innehållet om sökordet genom att skriva kvalitativt och allomfattande, precis som den guide ni läser just nu. Alla era stödjande artiklar kommer att länka till detta ”pillar” innehållet. Detta bör ingå i er interna länkstrategi, det vill säga att ni länkar från ”tail to head”.

När ni slutfört er sökordsanalys bör ni ha en tydlig översikt över de sökord som folk använder och vad sidorna på er webbplats måste innehålla för att ranka. Denna översikt blir er utgångspunkt för er skriftliga content marketingstrategi.

Steg 6: Använd Google Ads Keyword Planner / sökordsplaneraren för att skära ner sökordslistan.

Nu när ni har rätt mix av sökord, är det dags att trappa ned era listor med lite mer kvantitativ data. Det finns många verktyg till ert förfogande, men vi delar med oss av den metodik som funkar för oss.

På Buzzlemedia föredrar vi att använda en blandning av sökordsplaneraren (ni måste konfigurera ett Ads-konto för detta, men det betyder inte att ni måste skapa en annons) och Google Trends.

I sökordsplaneraren kan ni få tillgång till sökvolymer och trafikuppskattningar för sökord.

Använd sökordsplaneraren för att markera alla fraser på er lista som har alltför liten (eller alltför stor) sökvolym och inte hjälper er att behålla en hälsosam mix. Men innan ni tar bort något, kolla dess trendhistorik och prognoser i Google Trends. Ni kan se om vissa lågvolymvillkor kan vara något ni borde investera i nu och kassera in fördelarna av senare.

Om ni tittar på en lista med sökord som ni är osäker över och ni måste trappa ned på något sätt, kan Google Trends hjälpa er att bestämma vilka sökord som trendar uppåt och är därmed värda mer av ert fokus.

Sammanfattning

En sökordsanalys bör vara början på en hållbar SEO-strategi. Resultatet blir en lång lista med sökord som ni vill hittas med men den svåraste delen är fortfarande inte klar: att skriva allt innehåll. Ni borde skriva artiklar och blogginlägg för varje sökord ni vill ranka för och detta kan vara en utmaning! Men ni har nu en lista med sökord som kommer att hjälpa er att fokusera på de rätta ämnena för ert företag.  Om ni vill kan också ladda ner vår gratis SEO-mall för att hjälpa er att organisera era sökord och spåra vilka ni fokuserar på för olika sidor på er webbplats.

Var noga med att löpande omvärdera dessa sökord, kvartalsvis är ett bra riktmärke men vissa företag tycker om att göra det ännu oftare.

Om sökordsanalys är något ni har funderat på och vill ha hjälp med, är ni välkommen att höra av er till oss. Buzzlemedia är en SEO byrå som jobbar med en sprint-metod – ett agilt och enkelt alternativ till dyra och långa SEO-kontrakt. Ni  betalar för det ni behöver, inget mer. Våra SEO-sprintar är alltid mellan tre till sex veckor och ni vet exakt när en sprint börjar och slutar, vad vi gör under en sprint och varför. Kontakta oss för mer information. 

Organisera era sökord i en praktisk mall

Ladda ned vår sökordsmall: gör din marknadsföring bättre och mer effektiv