Skip to main content

Att optimera er webbplats för sökmotorer är avgörande för att öka trafiken och få synlighet online. En viktig del av en effektiv SEO-strategi är att utföra sökordsanalys. Sökordsplaneraren från Google Ads är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att hitta rätt sökord och planera er SEO-strategi. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur ni använder Sökordsplaneraren för att förbättra SEO-strategib och optimera er webbplats för sökmotorer.

Vad är sökordsplaneraren?

Sökordsplaneraren är ett kostnadsfritt verktyg från Google som hjälper användare att hitta rätt sökord för sina digitala marknadsföringskampanjer och sökmotoroptimering (SEO). Verktyget är en del av Google Ads-plattformen, men det kan användas av alla, oavsett om de kör betalda annonser eller inte.

Sökordsplaneraren ger användare möjlighet att:

 1. Hitta nya sökord: Verktyget hjälper er att upptäcka relevanta sökord som kan hjälpa till att öka er organiska trafik och förbättra webbplats ranking i sökmotorer som Google. Ni kan ange en eller flera fraser, och verktyget ger er en lista över relaterade sökord och deras sökvolym.
 2. Analys av sökord: Sökordsplaneraren ger data om sökvolymen för de sökord ni är intresserad av, vilket ger en uppfattning om hur populära de är bland användare. Ni kan även se prognoser för hur sökord kan prestera över tid, samt konkurrensnivån för varje sökord.
 3. Identifiera köpintention: Genom att analysera sökordens relevans och användarbeteende kan ni hitta sökord med hög köpintention. Dessa sökord är värdefulla eftersom de kan leda till högre konverteringsfrekvenser och bättre ROI för era marknadsföringskampanjer.

Sökordsplaneraren är ett användbart verktyg för att planera er SEO-strategi, hitta nya sökord att fokusera på, och förstå målgrupps sökbeteende. Genom att använda insikterna från Sökordsplaneraren kan ni förbättra er webbplats ranking och öka organisk trafik.

Hur ni använder Sökordsplaneraren för att förbättra er SEO-strategi

 1. Börja med att skapa ett Google Ads-konto. För att använda Sökordsplaneraren behöver ni ha ett Google Ads-konto. Om ni inte redan har ett konto är det enkelt registrera sig på Google Ads-webbplatsen. Ni behöver inte köra annonser för att använda Sökordsplaneraren, så det är helt gratis att använda verktyget för er SEO-strategi.
 2. Komma igång med Sökordsplaneraren. Logga in på Google Ads-kontot och navigera till Sökordsplaneraren genom att klicka på verktygsikonen i övre högra hörnet och välj ”Sökordsplanerare” under ”Planering”. Här kommer ni att se två huvudalternativ: ”Upptäck nya sökord” och ”Få sökvolym och prognoser”.
 3. Upptäck nya sökord. För att hitta nya sökord som är relevanta för er webbplats och bransch, använd funktionen ”Upptäck nya sökord”. Skriv in ett eller flera sökord som beskriver företaget, produkter eller tjänster, och klicka på ”Kom igång”. Sökordsplaneraren kommer att generera en lista över relaterade sökord, deras genomsnittliga månatliga sökningar, konkurrens och uppskattade kostnader per klick (CPC).
 4. Analys av sökordsdata. Nu när ni har en lista över potentiella sökord är det dags att analysera datan och välja de bästa sökorden. Fokusera på sökord med hög sökvolym och låg konkurrens, eftersom dessa ger större möjligheter att ranka högt i sökresultaten och mycket trafik. Tänk också på att välja långsvansade sökord (sökord med tre eller fler ord), eftersom de ofta är mer specifika och lättare att ranka för.
 5. Gruppera och prioritera sökorden. Dela upp sökorden i olika kategorier eller teman som är relevanta för ert företag mål. Detta hjälper till att organisera SEO-strategin och fokusera på de viktigaste sökorden först. Prioritera sökord baserat på deras potential att generera trafik, konverteringar och affärsmöjligheter. Tänk på att inte bara fokusera på sökord med högsta sökvolym, utan även på sökord med hög köpintention, då dessa kan leda till bättre konverteringsfrekvenser och ROI.
 6. Optimera ert innehåll med utvalda sökord. När ni har valt de mest relevanta och lönsamma sökorden är det dags att optimera ert innehåll. Se till att inkludera sökorden naturligt i titlar, metabeskrivningar, rubriker och brödtext. Undvik att ”stuffa” sökord, eftersom detta kan leda till negativa effekter så som straff. Fokusera istället på att skapa värdefullt och användarvänligt innehåll som svarar på besökares frågor och behov.
 7. Använd sökordsdata för att planera nytt innehåll. Sökordsplaneraren kan också hjälpa er att hitta ämnen och frågeställningar som är populära inom er bransch. Använd dessa insikter för att planera och skapa nytt innehåll som riktar sig mot dessa sökord och ämnen. Genom att regelbundet skapa och optimera innehåll för relevanta sökord kommer er webbplats ranking förbättras och öka den organiska trafiken.
 8. Spåra framstegen. För att utvärdera effektiviteten av SEO-strategin är det viktigt att spåra era framsteg över tid. Använd verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att övervaka er webbplats trafik, klick, konverteringar och ranking för utvalda sökord. Jämför era resultat med tidigare perioder och anpassa strategin efter behov.

Sammanfattning

Sökordsplaneraren är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att hitta rätt sökord och planera en SEO-strategi effektivt. Genom att använda Sökordsplaneraren kan ni upptäcka nya sökord, analysera sökordsdata, optimera innehåll och planera nytt innehåll för att förbättra er webbplats och synligheten i sökmotorer. Kom ihåg att övervaka framstegen och anpassa er strategi efter behov för att uppnå bästa möjliga resultat.

Ta hjälp av Buzzlemedia

Behöver ni hjälp med sökmotoroptimering eller sökmarknadsföring? Då kan ni med fördel vända er till oss på Buzzlemedia. Vi har lång erfarenhet av att guida företag och verksamheter genom det växande digitala landskapet. 

Genom åren har vi haft nöjet att hjälpa några av Sveriges främsta företag att förbättra sin digitala närvaro. Nyfiken på hur det gått? Kolla då in våra kundcase.