Skip to main content

Förstoringsglas

Ni har förmodligen alltid följt en mall när ni börjat skissa på er sökordsstrategi. Visst, det kan ni göra. Men i en modern sökordsstrategi måste ni fokusera på sökintention och hur värdefullt det är för ert företag. Grunden för en bra strategi inom sökmotoroptimering är att alltid börjar med en sökordsanalys. Sökorden ni får fram blir riktningen ni styr skeppet emot. 

I dagsläget kan en sökkordsstrategi inte enbart utgå från vad användaren skriver i sökfältet. Ni måste ta i beaktning att sökfunktionerna har förändrats och utvecklats, kanske till det bättre. 

På senare år har röstsök tagit över en del av hur vi ser på sökningar generellt. Apple, som var tidiga på bollen, har förändrat hur vi upptäcker ny information. Apple lanserade SIRI i oktober 2011 och då med många buggar. Ett tag efter lanseringen kom även Google Home och Amazon Echo. Men hur påverkar egentligen röst sök er sökordsstrategi? 

Vi kan idag se en förändring i sökbeteendet i samband med att användare anpassar sig mer efter gränssnittet. Röstsök brukar vanligtvis användas för hela meningar, vilket gör att antalet ord ökar markant jämfört med sökningar på smartphones eller datorer. Det talas allt jämt om hur viktigt det är att ranka på första sidan i sökresultaten och i takt med att funktionen används allt mer, kommer vi med stor sannolikhet börja prata om hur viktigt det är att ranka på “position noll”. När det handlar om röst sök är det inte topplaceringarna vi kommer att prata om, utan om att svaret som läses upp har störst betydelse. 

Röst sök kommer fortsätta växa och snart kan röst sök vara en del allas vardag. Som en del av SEO är det viktigt att se potentialen i röst sök och anpassa SEO och sökordsstrategin utefter kraven ställes. I en modern sökordsstrategi måste ni höja blicken och fråga er själv: “Har jag fått med allt i min strategi?” 

Nog om röst sök. Nu går vi in på hur ni får rätt på din sökordsstrategi. Vi har tipsen – följ med! 

Ladda ned vår sökordsmall: gör din marknadsföring bättre och mer effektiv

Är det inte dags att sluta titta på enbart sökvolymen? 

När ni gör er sökordsanalys för att ta fram de sökord ni ska fokusera på, är sökvolym förmodligen det mätvärdet ni använder i beslutsprocessen. Det finns ett stort antal verktyg till ert förfogande när ni gör en analys, men det är viktigt att ni faktiskt förstår och uppskattar den data ni  får fram. 

Vad ska ni tänka på gällande sökvolym? Hög sökvolym är en indikator på att sökordet används frekvent och i de flesta fall är konkurrensutsatt och svårt att ranka på. Samtidigt är de stora generella sökord inte lika nära en konvertering som när någon gör en mer specifik sökning. 

Det naturliga är kanske att enbart fokusera på sökord med hög sökvolym. Men det optimala är naturligtvis att ranka på både de stora och små sökorden. Inom SEO kommer det däremot aldrig bara ta en dag för att börja ranka högt. Låt det ta tid och börja med de sökord som ligger närmast ert erbjudande. Därefter fortsätter ni att kontinuerligt arbeta med att optimera er webbplats för att främja den både ur ett SEO- och sökordsstrategi perspektiv. 

Så, det är viktigt att rikta in sökord i ert innehåll som faktiskt har verklig sökvolym; om ingen söker efter de nyckelord ni riktar in er på kommer ingen att hitta ert innehåll. Men om ni bara riktar in er på sökord med extremt hög sökvolym blir det svårt att konkurrera med större webbplatser och få ert content att ranka. Ni får själv göra avvägningen mellan vilka sökord ni tror kommer gynna webbplatsen mest. 

När ni gör avvägningen bör ni använda long tail keywords. Eftersom konkurrensen inte är lika tuff på långa sökord är det lättare att slå andra webbsidor med innehåll som baseras på long tail sökord i sökmotorer. Long tail innebär att de som söker avslöjar mer av sina intentioner. Dessutom är det lättare att skapa content kring en specifik sökintention med ett long tail sökord.

Förstå sökintentionen när ni gör er sökordsstrategi 

Sökmotorer idag har utvecklat en förmåga att förstå avsikten med sökningen på tiondelar av en sekund. Det har därför blivit allt viktigare att förstå avsikten med sökningen, varför det är en viktig del av er moderna sökordsstrategi. Vi måste bara erkänna detta och förstå hur det påverkar vår sökordsstrategi. 

Det kan vara svårt att göra en sökordsstrategi om ni stirrar er blind på sökord och sökvolym. Om ni enbart använder er av sökord med hög sökvolym utan att förstå intentionen bakom sökningen, leder ert förarbete ingenstans. Jag säger inte att sökvolymen är oviktig, snarare att ni även måste förstå vad er besökare är ute efter. 

För att förbli relevant i sökresultatet behöver ni förstå syftet bakom sökorden ni optimerar för och leverera rätt innehåll till besökaren. Om Google prioriterar att presentera relevant innehåll till rätt användare – borde inte ni göra samma sak? 

I slutändan har sökvolymen ingen betydelse – det handlar inte om att generera mer trafik eller högre ranking, utan ert jobb som marknadsförare är att generera pengar i form av försäljning, leads och kunder. 

Det är här sökintentionen kommer in.

 

Hur undersöker ni sökintention?

För att förstå sökintentionen är det bästa sättet att undersöka ert utvalda sökord, utföra sökningar och analysera sökbeteendet på Google. Vad är det för typ av sökningar som hamnar längst upp i SERPen? Är det t.ex. sidor som ger produkt- och köprelaterade träffar, eller undersöker ämnet på djupet och bidrar med information? 

För att underlätta brukar sidorna kategoriseras utefter 4 områden:

 • Informationssökningar (informational)
 • Navigationssökningar (navigational)
 • Transaktionssökningar (transactional)
 • Kommersiella sökningar (commercial investigation)

Informationssökningar: 

Ni gissade rätt. Informationssökningar handlar om att söka efter information. Det kan gälla allt ifrån:

 • Hur lägger man golv?
 • Hur lagar jag en risotto?
 • Vad heter Miljöpartiets partiledare?

Tänk på att erbjuda direkta svar på frågor om ni kan. Allt oftare formuleras sökningar som hela frågor och ni kan dessutom få Featured Snippets när ni jobbar på det sättet.

Navigerings sökningar:

Navigeringssökningar är när ni söker efter en specifik webbplats utan att skriva in hela URL:en. Exempel på detta är skriva in:

 • Spotify login
 • Skatteverket deklaration
 • Aftonbladet

Kommersiella sökningar:

Kommersiella sökningar kan förklaras som fasen innan köpet görs. Besökaren vill t.ex. utforska recensioner för att få en klarare bild av produkten eller tjänsten.

 • HP eller MacBook
 • Iphone 12 omdöme
 • Bästa hörlurarna 2021

Köpsökningar:

Köpsökningar är fasen då köparen vet vad den letar efter och vill slutföra köpet. Det kan vara att den vet vilken produkt den vill köpa eller letar efter en rabattkod till en specifik butik. Det påminner mycket om kommersiella sökningar, men detta är närmre ett köp eller konvertering:

 • Köpa iPhone 12 Pro Max
 • Ansök om medlemskap
 • Rabattkod H&M

Ladda ned vår sökordsmall: gör din marknadsföring bättre och mer effektiv

Identifiera vilka som rankar högt på ert sökord 

Google rangordnar inte sökord linjärt från 1 till 10 baserat på back links eller hur många gånger nyckelordet visas på sidan. Googles rankningsprocess är mycket mer komplex och tar hänsyn till en mängd faktorer, inklusive användarupplevelse såsom plats och tidigare sökningar. 

Ni kan inte utarbeta en ordentlig sökordsstrategi utan att analysera konkurrenterna. Gör ni en grundlig analys av alla konkurrenter inom ert område får ni ganska lätt en gedigen uppfattningen om konkurrensen. Googla sökorden ni vill ranka på, för att se vilka företag som dyker upp och jämför sedan för att se hur väl ert företag rankar. Hur stora är företagen som rankar på topplaceringarna? Passar ert företag in bland resultaten och kan ni knipa en plats? 

Ni kan inte bara förlita er på sökresultaten eftersom Google skräddarsyr dem efter personlig sökhistorik, vilket innebär att er webbplats kommer att ranka bättre för er än för andra som gör samma sökning. Ett tips är att söka i inkognito-mode för att få en bättre uppskattning. 

När ni tittar på de webbplatser som redan rankar på de sökord ni riktar in er på behöver ni gå igenom: 

 • Vilken typ av content rankar högst upp?
 • Vad leder sidan till? Hur ser landningssidan ut?
 • Är domänen främst inriktad på kommersiellt eller informationsinnehåll?
 • Representerar domänen ett varumärke?
 • Är varumärket associerat med ett specifikt sökord?
 • Tar varumärket aktivt del i marknadsföringsaktiviteter?

Det viktigaste inom sökordsstrategi

Att kontrollera er analys regelbundet för att hålla reda på er SEO-prestanda är oerhört viktigt, men tänk på att ni inte kan prestera utan att anpassa innehållet till de specifika behoven och målen i er sökordsstrategi.

Om ni har gått igenom alla steg och gjort en grundlig sökordsundersökning, bör ni ha en uppfattning om vad ni ska rikta in er på och hur ni ska göra det. Ni kan använda dessa insikter för att skapa det content ni behöver för att er strategi ska bli framgångsrik. Ni kan t.ex:

 • Skapa landningssidor
 • Skapa content som är relaterat till varje sökintention
 • Se om röstsök kanske är något som passar er strategi
 • Videos

Eller något annat, möjligheterna är oändliga och det är bara fantasin som sätter gränser. Vägarna till en perfekt sökordstrategi är ofta krokiga, men med vår hjälp blir den lite rakare.

Sammanfattning

Vi har nu gått igenom vad en bra sökordsstrategi är, hur ni ska tänka och vilka delar ni ska lägga kraft på. Utöver det är dagen kommen att sluta prata om sökordsvolymer och istället börja fokusera på sökintentionen samt hur värdefulla de är för verksamheten.

SEO är komplex och det finns ingen strategi som passar alla, men det finns best practice som kan implementeras för att ge konsekventa resultat.

Förbättra er sökordsanalys med Buzzlemedia 

Är ni redo för professionell hjälp med er SEO? 

Ni kan nå oss online genom att fylla i ett kontaktformulär, eller så kan ni ringa oss på 040-12 49 19 

Det var allt! Tack för att ni läste, dela gärna inlägget med någon ni tror har nytta av att läsa den.