Skip to main content

Strukturerad data nyttjas i syfte att underlätta för Google och andra sökmotorer att tolka en webbsidas innehåll. Med hjälp av små koder klassificerar ni innehållet på ett sätt som hjälper sökmotorerna att förstå vad informationen handlar om. 

Typexemplet för strukturerad data är när matrecept visas med betyg eller då de dyker upp högst upp bland sökresultaten, men det finns många fler användningsområden: information om filmer eller TV-serier, företagsinformation, evenemang, frågor och svar och mycket mer. 

Genom att använda strukturerad data kan er hemsida få ökad exponering i Google och andra sökmotorer. Dessutom gör strukturerad data att sökresultaten visas med mer och bättre information vilket kan öka chanserna att fler klickar på dem. 

Vad är strukturerad data? 

Sökmotorer använder strukturerad data för att lättare förstå innehållet på en hemsida. Det är inte helt olikt ämneskluster. Dessutom nyttjar sökmotorerna denna typ av information för att skapa sig en bättre helhetsbild av världen och all den information som finns på webben. 

Med strukturerad data kan ni markera olika typer av information på sidan så att sökmotorerna kan tolka den på ett visst sätt. 

I huvudsak tre format inom vilka strukturerad data används: 

 • JSON-LD 
 • Microdata 
 • RDFa 

Google föredrar JSON-LD men det går bra att använda Microdata eller RDFa också. Var och en av dessa typer har sina fördelar. 

Användningsområden för strukturerad data 

Strukturerad data kan användas i flera olika sammanhang. Här är några av de vanligaste: 

 • Artiklar: Blogginlägg, nyhetsartiklar 
 • Företag: Restauranger, butiker, öppettider, logotyp, adress m.m. 
 • TV-serier: Betyg, sammanfattning och annan info. 
 • Böcker: Betyg och möjlighet att köpa bok direkt via sökresultaten. 
 • Filmer: Betyg och bild. 
 • Mjukvara: Betyg och info om appar. 
 • Event: Kalender med datum för olika evenemang, t.ex. konserter eller föreläsningar. 
 • Recept: Bild, betyg och länk. 
 • Produkter: Produktinformation, länk, pris och betyg. 

Konkret: om ni har innehåll som faller inom dessa eller andra kategorier som stöds har ni möjlighet att markera det så att Google och andra sökmotorer förstår innehållet bättre. Därmed kan informationen lättare dyka upp på olika sätt bland sökresultaten. 

Resultaten kan visas på flera sätt: 

 • Knowledge graph: En ruta i Google med information om t.ex. företag, kända personer, filmer, recept m.m. 
 • Featured snippet: En liten info-ruta som hamnar högst upp bland sökresultaten. 
 • Detaljerade sökresultat: Betyg, antal kommentarer, specifik info som t.ex. tillagningstid och annan information kan visas direkt i sökresultaten.

Många fördelar 

Det finns många fördelar med att använda strukturerad data, bland annat: 

 • Högre CTR: Användarna tenterar att klicka oftare på sökresultat som bygger på strukturerad data. Hit hör bland annat de snippets som Google visar högt upp bland sökresultaten. 
 • Första platsen i Google: Med hjälp av strukturerad data är det lättare att en del av informationen på hemsidan hamnar som en featured snippet högst upp i Googles sökresultat. 
 • Större exponering: Om ni använder strukturerad data på er webbplats kommer troligtvis antalet visningar i sökmotorerna att öka, allt annat lika. 
 • Röstsökningar: Google använder sina featured snippets för sina röstsökningar. Med strukturerad data ökar ni chanserna att just er hemsida blir den som dyker upp bland sökresultaten. 
 • Mer försäljning: Om er produkt, ert företag eller er hemsida ofta syns bland sökresultaten stärker det förtroendet för ert erbjudande vilket kan öka försäljningen. 

Sökmotoroptimering 

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att förbättra webbplatsens synlighet i sökresultaten genom olika tekniska och innehållsmässiga åtgärder. Med Google som den största sökmotorn i världen är SEO en viktig marknadsföringskanal för att få trafik och potentiella kunder till er webbplats. 

SEO är viktigt för att öka trafiken, leder, kunder och intäkter till företaget. Forskning visar att majoriteten av Google-sökare klickar på organiska sökresultat, vilket innebär att SEO kan generera cirka fem gånger mer trafik än betalda annonser. Andra fördelar inkluderar att synas för potentiella kunder som söker efter er produkt eller tjänst, ökad försäljning från organisk trafik och en konkurrensfördel för företaget. 

Strukturerad data och SEO 

Strukturerad data kan ha en positiv inverkan på SEO genom att hjälpa sökmotorer att förstå och tolka innehållet på en webbplats på ett mer exakt sätt. Strukturerad data är en form av HTML-märkning som används för att förbättra sökmotorernas förståelse för vad innehållet på en webbplats handlar om. Det ger metadata om en webbplats innehåll, till exempel information om produkter, recensioner, företagsuppgifter, evenemang och mycket mer. 

Genom att använda strukturerad data kan webbplatsägare göra det möjligt för sökmotorer att förstå och tolka innehållet på en webbplats på ett mer exakt sätt, vilket kan leda till att sökmotorer väljer att visa rikare sökresultat. Till exempel, om en webbplats har strukturerad data som beskriver en produkt, kan sökmotorer visa priser, betyg och andra detaljer direkt i sökresultaten, vilket kan leda till högre klickfrekvens och trafik till webbplatsen

Strukturerad data kan också hjälpa sökmotorer att förstå lokala företagsuppgifter, vilket kan leda till att företaget visas i sökresultaten för lokala sökningar och kartresultat.

Hur använder ni det? 

Oavsett vilken typ av strukturerad data ni tänker använda är det alltid ett förutbestämt vokabulär enligt schema.org som ni använder. Google rekommenderar dock att ni använder dokumentationen på developers.google.com istället. Den bygger på schema.org men endast med den formatering som stöds av Google. Andra sökmotorer, t.ex. Bing, kan ha andra riktlinjer. 

Det finns flera sätt att använda strukturerad data på en hemsida. 

De tre vanligaste metoderna är: 

 • Manuellt: Lägg till JSTON-LD, microdata eller RDFa direkt i koden för hand. Det är tidskrävande, kräver mycket kunskap och fungerar bäst på statiska sidor. 
 • Google Structured Data Markup Helper: Ett ganska enkelt sätt att lägga till strukturerad data på statiska hemsidor. 
 • Plugin: Om ni använder WordPress eller något annat CMS finns det flera plugins för att lägga in strukturerad data. 

Slutsats

Sammanfattningsvis kan användningen av strukturerad data på en webbplats förbättra sökmotorernas förståelse för innehållet och leda till bättre sökresultat. Detta kan i sin tur rendera i högre klickfrekvens, trafik, potentiellt bättre rankings i sökmotorerna – och bättre SEO. 

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.