Skip to main content

Närmare 70 % av alla onlinevistelser inleds på en sökmotor. Därför är det viktigt att vara relevant – och inte minst trovärdig – i de sammanhangen, så att ert företag syns högt upp i sökresultaten. I den här artikeln ska vi ta en titt på för- och nackdelar med parafraseringsverktyg för SEO. 

SEO (sökmotoroptimering) bör vara en kärnkomponent i era digitala marknadsföringsinsatser. Detta är dock ett område i ständig utveckling. Sökmotorer ändrar regelbundet sina algoritmer, utvecklar nya funktioner och uppdaterar rankningsfaktorer. Det är viktigt att anpassa er innehållsstrategi för att förbli relevant på dagens konkurrensutsatta marknad – och säkerställa att SEO-strategin förblir effektiv

Att skapa originellt och kvalitativt innehåll kräver dock resurser, tid och ansträngning. Parafraseringsverktyg kan vara en underlättande lösning inom textproduktion. 

Men hjälper eller stjälper sådana verktyg era SEO-ansträngningar? Låt oss ta en titt.

Parafrasering och SEO

Sökmotoroptimering syftar till de åtgärder som ökar en webbplats synlighet i sökmotorerna, och på så sätt eskalerar mängden organisk trafik. En av dessa åtgärder är att producera innehåll, så som text, för att stimulera sökmotorers algoritmer och användares sökintentioner. 

Om parafraseringsverktyg faktiskt är positivt för SEO tvistar de lärda.  

Parafrasering bringar både fördelar och nackdelar när det ska tillämpas på SEO. Det förbättrar läsbarheten, minskar risken för plagiat och hjälper till att förklara ett ämne bättre. Samtidigt är en parafrasering inte alltid korrekt och kan orsaka upphovsrättsproblem. 

Låt oss undersöka för- och nackdelarna parafraseringsverktyg kan ha på just er SEO-strategi. 

Fördelar med parafrasering

Förtydligande och komprimering

Föreställ er att ni måste förklara ett begrepp som kvantfysik eller ekonomisk planering för nybörjare, och er blogg är fylld med tekniska termer och en jargong som överstiger en nybörjares kunskapsnivå. 

I detta fall kan ett parafraseringsverktyg vara räddningen. 

Det kan nämligen hjälpa till att förklara komplicerade ämnen på ett lättförståeligt sätt och är dessutom perfekt för att få fram innehållets andemening, utan att vara för ordrikt eller förvirrande. 

Detta kan öka sökrankingen eftersom det ger en förbättrad läsbarhet, vilket leder till en förhöjd användarupplevelse, som i sin tur reducerar avvisningsfrekvensen. 

Minskar risken för plagiat

Plagiat är ett stort problem på internet. Många webbplatser kopiera och klistra in blogginlägg utan vidare förbehåll för att manipulera sökalgoritmen. Detta är dock en praxis som Google vill motarbeta. 

Ett parafraseringsverktyg hjälper er att presentera en ”redan framförd” idé på ett unikt sätt, vilket avsevärt minskar risken för plagiat. Istället för att behöva modifiera en text och riskera mista dess innebörd får ni nu ett verktyg som kan omformulera – men bibehålla – kontentan.  

Men kom ihåg: Kör aldrig en hel artikel i en parafraserare och publicera den genererade kopian. Det får samma effekt som ett plagiat. Använd ett parafraseringsverktyg med omsorg. Omarbeta ett stycke eller två för att lägga till djup till ditt innehåll – och kontrollera sedan vad som utvunnits ur verktyget.  

Förfinar skrivstilen och flödet (eliminerar även grammatiska fel) 

Ett parafraseringsverktyg bistår med att förbättra innehållets flyt genom att utesluta upprepade ord. 

Många skribenter håller sig till samma tonalitet när de skriver — parafrasering påtvingar istället att utforska nya sätt till uttryck, såväl personligt som innehållsmässigt! Det kommer ge en behagligare och mer tilltalande läsupplevelse för besökaren.  

En ytterligare fördel med ett kvalitativt parafraseringsverktyg är att det använder ett korrekt men ändå engagerande sätt att omformulera ett ämne. Vissa verktyg låter möjliggör till och med individuella val av tonalitet – från professionellt till kvickt, eller från formellt till informellt. Detta kan öka klickfrekvensen (CTR) eftersom det är framgångsrikt att nyttja ett tilltal som målgruppen i fråga uppskattar. 

Specifika parafraseringsverktyg kan också upptäcka vanliga grammatiska fel, och föreslå hur de åtgärdas. Dessutom kan synonymer och semantiskt liknande fraser (genom parafrasering) hjälpa till att naturligt inkludera relaterade sökord i innehållet. 

Mer tid till annat 

Ett parafraseringsverktyg erbjuder en snabb lösning för att skapa övertygande innehåll. Detta innebär att ni får mer tid till att skapa originalartiklar av hög kvalité regelbundet, vilket är ett måste för högre ranking. 

Unikt innehåll kommer att attrahera både läsare och sökmotorer till er webbplats. 

Tiden är allt vi har – så, se till att distribuera den på rätt sätt!  

Nackdelar med parafrasering

Varierande fokus på kvalité

Kvalitén på omskrivet material beror till stor del på hur avancerat parafraseringsverktyget är. 

En parafraserare kan låta som en bekväm lösning för omedelbara resultat, men den producerar inte alltid korrekt eller högkvalitativt innehåll. Om er verksamhet inte innehar en manuell revisionsprocess kan det publicerade materialet rymma brutna meningar, stavfel eller faktafel. Se till att granska det material som överlåts till ett parafraseringsverktyg – den uppgiften är viktig att tillägna tid.   

Somliga parafraseringsverktyg är inte mäktiga nog att förändra eller optimera tonaliteter. Detta kan avge ett oprofessionellt uttryck eller få läsarna att misstro det ni har skrivit, vilket påverkar er SEO-strategi negativt. 

Google bestraffar duplicerat innehåll

Är det fel att ha samma innehåll på två sajter? I Googles ögon – absolut! Det kallas ”duplicate content” och är inte att rekommendera för den som vill vara trovärdig eller synlig på nätet.  

Så här säger Google: 

”I de sällsynta fall där Google uppfattar att duplicerat innehåll kan visas med avsikt att manipulera våra rankningar och lura våra användare, kommer vi också att göra lämpliga justeringar i indexeringen och rankningen av de inblandade webbplatserna. Som ett resultat kan rankningen av webbplatsen bli lidande, eller så kan webbplatsen tas bort helt från Googles index, i vilket fall den inte längre visas i sökresultaten.” 

Ett parafraseringsverktyg av dålig kvalité kan omformulera några fraser samtidigt som det återstående innehållet förblir identiskt. Detta kan leda till dubbelarbete, då ni måste granska såväl som modifiera innehållet. 

Den som vill lyckas med ett parafraseringsverktyg bör känna till dess begränsningar – annars riskeras en långt större, retroaktiv ansträngning krävas än vad som tidigare var överskådligt.

Slutsats

Parafraseringsverktyg är ett utmärkt sätt att hjälpa företag att spara tid och få ut det mesta av SEO-ansträngningarna. Samtidigt är det viktigt att inte betrakta detta verktyg som ett substitut, utan som ett komplement. 

Även om det kan vara användbart för att omarbeta vissa stycken eller snabbt uppdatera gamla artiklar med ny information vill ni fortfarande att innehållet ska framstå unikt. Annars kommer det bli inskränkningar på kvalitén och trovärdigheten på hemsidan. 

Ni kan använda detta hjälpmedel för olika ändamål: skriva om delar av blogginlägg, optimera sökord på webbplatsen eller till och med i syfte att översätta. 
Kom dock ihåg att inte anförtro all er framgång till sådana verktyg – det krävs mer än bara artificiella maskiner för att uppnå verkliga resultat. 

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.