Skip to main content

Tänk, om er webbplats (eller era kunder) kunde rankas för varje enskilt sökord som är relaterat till en önskad nisch. 

Detta sammanfattar begreppet “ämnesexpertis”. 

Och tänk om detta scenario kan uppnås även utan länkbyggnad. 

Om man ska tro viss expertis inom SEO-världen, så är detta möjligt för alla som är villiga att skriva heltäckande innehåll om ett visst ämne. 

Men realistiskt sett bör ni fortfarande förvänta er att bygga länkar och utföra många andra SEO-åtgärder. Ämnesexpertis är inte en enmansarmé.  

Dock är det fortfarande ett SEO-segment värt att lägga tid på.  

I detta inlägg kommer vi beskriva allt väsentligt relaterat till ämnesexpertis och hur man bemästrar denna del av SEO. 

Vad är ämnesexpertis? 

Ämnesexpertis är ett SEO-koncept där en webbplats syftar till att bli den go-to-auktoritet inom ett eller flera ämnen. 

Att bygga ämnesexpertis handlar om att hjälpa sökmotorer att förstå en webbplats innehåll, så att den har bättre potential att rankas för lokalt relaterade sökord. 

Låt oss säga att ni vill rangordna artiklar kring ämnet proteinpulver. Att bara skriva en artikel som riktar sig till ”proteinpulver” är förmodligen inte tillräckligt för att konkurrera i denna nisch. 

Varför? För det är ett enormt ämne, och ni kan omöjligt täcka allt om det i en artikel. 

För att bygga ämnesexpertis måste ni täcka allt som har med protein att göra, till exempel: 

 • ”vad är protein” 
 • ”vad gör proteinpulver” 
 • ”vilket är det bästa proteinpulvret” 
 • ”hur man använder proteinpulver” 
 • ”hur länge håller proteinpulver” 
 • ”hur man använder proteinpulver för viktminskning” 

Ämnesexpertis uppnås när en webbplats helt täcker ett ämne som helhet snarare än att fokusera på enskilda sökord. 

Om ni har ägnat tid åt att gräva i SERP:erna och leta efter SEO-möjligheter, då har ni förmodligen märkt att webbplatser med låga domänbetyg (DR) rankas bra – tack vare ämnesexpertis. 

Varför är ämnesexpertis viktig (för SEO)? 

Google, som sökmotor, arbetar med semantiska associationer. Det betyder att den måste associera en webbplats med ett ämne för att positionera den som en relevant resurs för ämnesrelaterade sökord. 

Om ni har mycket innehåll om ett visst ämne möjliggör detta för mer relevanta interna länkar, vilket gör att Google och användare lättare kan hitta ert innehåll. Detta, i sin tur, kan ge er mer naturliga bakåtlänkar. 

När ni skapar innehåll kring samma ämne och länkar samman dem ökar er ämnesexpertis i Googles ögon. Detta påvisar att ni är kunniga, alltså en auktoritet i ämnet och en pålitlig källa. 

Innan vi går vidare, låt oss diskutera elefanten i rummet: 

Hur fungerar ämnesexpertis? 

Med introduktionen av Googles Hummingbird-algoritm 2013 blev ämnesexpertis allt viktigare. 

Det ändrade rankningssystemet för innehåll så att det bestämdes utifrån relevansen för en användares sökfråga. 

Före Hummingbird var sökord huvudvikten i Googles sökalgoritmer. För att Google skulle förstå vad en användare letade efter användes nyckelord. 

Men Google kunde helt enkelt inte förstå sammanhanget bakom användarsökningar. 

Man kan inte riktigt prata om ämnesexpertis utan att nämna E-A-T. 

E-A-T (expertis, auktoritet och trovärdighet) 

Googles betoning på ”expertis” och ”ansedda webbplatser” kan ses i dess riktlinjer för kvalitetsbetyg: 

Sidor och webbplatser av högsta kvalitet har en mycket hög kompetensnivå, är mycket auktoritativa eller mycket pålitliga. 

Att etablera ett rykte för er webbplats som en ”ämnesexpert” kommer sannolikt bidra till ”auktoritet”-aspekten i E-A-T. 

Även om E-A-T inte är en direkt rankningsfaktor, så hjälper konceptet till att informera rankingalgoritmerna. Så, när Google ser er webbplats som en expertresurs på ett ämne, då är det mer sannolikt att ert innehåll rankas högre. 

Hur man bygger ämnesexpertis i fyra steg 

Så, hur bygger ni ämnesexpertis för er webbplats? 

Först måste ni täcka alla uppenbara SEO-grunderna. Förutsatt att ni har grunderna täckta är det ganska enkelt att bygga aktuell forskning. 

I mycket enkla termer behöver ni: 

 • Göra en sökordsanalys för att hitta alla diskussionspunkter inom ett ämne. 
 • Organisera dessa data i ämneskluster. 
 • Producera innehåll som motsvarar sökintentionen för dessa ämnessökord. 
 • Bygga relevanta interna och externa länkar till ert innehåll. 

En risk med att vilja bli “en auktoritet” är att man täcker ämnen som ingen riktigt bryr sig om, förutom Google. 

Låt oss gå vidare och lära oss hur man bygger upp en ämnesexpertis. 

1. Gör ämnesbaserad sökordsanalys 

Det borde inte komma som någon överraskning att utgångspunkten för att bygga ämnesexpertis är sökordsforskning. 

Att identifiera frågor som användare söker efter och ämnen av intresse är början på de flesta SEO-projekt – och att bygga ämnesexpertis är inte annorlunda. 

För att betraktas som en ”ämnesexpertis” av Google måste ni hitta och skriva om alla diskussionspunkter inom ett ämne. 

Att välja ett bra sökord är grunden för er topical:a efterforskning. 

Att identifiera en seed-term som är relevant för ert ämne är nyckeln. 

Läs mer om seed-sökord här! 

Kämpar ni med att komma på användbara seed-termer? 

Försök att välja startsökord som representerar en enhet i Googles kunskapsdiagram.  

När ni har valt ett seed-sökord är det dags att utöka listan. 

Låt oss till exempel säga att ni vill bygga ämnesexpertis kring ämnet ”projektledningsprogramvara.” 

Ni vill då skapa innehåll kring sökord som: 

 • ”fördelar med projektledningsprogramvara” 
 • ”projektledningsprogram för studenter” 
 • ”Definition och exempel på projektledningsprogramvara” 
 • ”bästa programvara för projektledning” 
 • ”projekthanteringsprogramvara för företag” 

Att komma till denna punkt är relativt enkelt, även om det kan vara tidskrävande. 

Skjut brett i er jakt på att nå ämnesexpertis. Översikten fungerar som en bra utgångspunkt för att förstå ämnet. 

2. Skapa ämneskluster 

Ämneskluster är sammanlänkade sidor om relaterade ämnen. Syftet med dem är att gruppera relevant innehåll, så att det är lättare att hitta för både användare och Google. 

Med er sökordsanalys till hands vill ni organisera er lista med termer i kluster baserat på sökavsikten samtidigt som ni överväger trafikpotential. 

Era ämnen bör ha god trafikpotential och ha som avsikt att vara informativa. 

Välj ett ämne för ert kluster (eller pelarsida) som är relevant för er webbplats att riktas in på – och som har tillräckligt djup med underämnen att utforska. 

Nu vill ni välja det lämpligaste innehållsformatet att skapa för klustret: 

 • Guider – Ett ständigt grönt innehållsformat som helt täcker ett specifikt ämne. 
 • Vad är X – En djupdykningsdefinition eller svar på en fråga. 
 • Hur man X – En steg-för-steg-handledning som beskriver hur man utför en specifik uppgift. 

Dessa sidor bör vara välstrukturerade med tillräckligt med innehåll för att vara användbara som fristående artiklar, men också länka till mer djupgående artiklar inom ämnet. 

När ni har klarlagt er ämnespelare, då vill ni bli mer nischade. 

Att länka mellan era sidor är avgörande för ämnesexpertis. Att göra det hjälper till att bygga upp ett semantiskt förhållande mellan dessa webbadresser, och talar om för Google att dessa sidor är relaterade för ämnesexpertis. 

3. Skapa auktoritärt innehåll 

Nu är det dags att nyttja er sökordsanalys och era ämneskluster till att skapa innehåll. 

Det vanligaste sättet att etablera ämnesexpertis är genom att skapa djupgående innehåll. 

Börja med innehållet i huvudpelaren. Generellt sett kommer ni att vilja ha en pelarsida för varje typ av produkt eller tjänst ni tillhandahåller eller huvudområdet för ämnet ni vill ses som en auktoritet inom. 

Dessa fokusämnen bör vara tillräckligt breda för att ha underkategorier att rikta in sig på, men också tillräckligt specifika för att en användare som landar på er sida ska tycka att de är relevanta. 

Därefter måste ni skriva stödjande innehåll. 

Istället för att skriva om ett ämne i allmänhet – var mer specifik. Stödsidor bör matcha användarens avsikt och bidrar därmed till att få mer innehållsdjup. 

Ni kommer upptäcka att dessa sidor är de som inriktas på långa sökord. 

För varje del av innehåll som skapas i syfte att bygga upp er ämnesexpertis, vill ni: 

 • Skriva kvalitetsinnehåll som passar ert ämne och vad er publik faktiskt vill läsa. 
 • Ha E-A-T i åtanke. 
 • Täcka så många ämnen och underämnen ni kan. 
 • Matcha sökavsikten (t.ex. skriv en instruktionsguide för sökorden [hur man X], en lista över fördelar för [fördelar med X], etc.). 
 • Internt länka till olika relevanta ämnen. 
 • Uppdatera ert innehåll kontinuerligt när det åldras. 

4. Bygg relevanta länkar 

Även det bästa innehållet behöver ibland länkar för att rankas bättre. 

När det kommer till länkbyggande för ämnesexpertis måste ni se till att de webbplatser som länkar till er är relevanta. 

Om ni driver en blogg om kaffe är det perfekt att få en länk från en annan större kaffewebbplats i er nisch. Att få en länk från en finansblogg kommer att vara mindre relevant och därför väga mindre. Relevans är nyckeln. 

Här är några taktiker för bakåtlänkar

 • Nyttja gästbloggning och skapa användbart innehåll för aktuellt relaterade webbplatser. 
 • Skapa den bästa resursen om ämnet. 
 • Nämn nyckelspelare i er nisch och nå ut till dem. 
 • Få ”expertcitat” för er artikel. 

Naturligtvis är det inte bara länkar på externa webbplatser ni ska bygga, utan även interna länkar på er egen webbplats. Faktum är att dessa är avgörande för att bygga ämnesexpertis. 

Varje pelarsida bör behandlas som ett nav för det ämnet. Använd interna länkar för att ansluta dem till varje del av det stödjande innehåll. 

Om vi till exempel använder ett exempel om ”mountainbike”, så bör alla era sidor om däck, hjälmar, verktyg etc. länka tillbaka till er pelarsida om mountainbiketillbehör.

Vanliga frågor kring ämnesexpertis 

Här är svar på några vanliga frågor relaterade till ämnesexpertis: 

Vad är aktuell relevans? 

Aktuell relevans är den relevans som innehållet på en webbplats har i förhållande till ett visst ämne. Sökmotorer använder det för att avgöra hur relevant en sida är för en användares sökfråga baserat på faktorer som innehåll, bakåtlänkar och nyckelord. 

Vad är semantisk SEO? 

Semantisk SEO är processen att bygga mer mening och aktuellt djup med innehåll. Detta används av sökmotorer för att returnera de mest relevanta sökresultaten. Semantisk sökning fokuserar på innebörden bakom sökfrågor istället för traditionell sökordsmatchning. 

Vad är webbplatsauktoritet? 

Webbplatsauktoritet är ett mått skapat av SEO-verktygsleverantörer för att mäta styrkan hos en webbplats bakåtlänksprofil jämfört med andra webbplatser i deras index. 

Slutgiltiga tankar 

Även om det kan vara ett kraftfullt verktyg för att ranka på Google, så är ämnesexpertis inte en magisk lösning för alla era SEO-behov. 

Det kräver mycket arbete och kan ta lite tid att komma igång, men det är värt att fortsätta om ni vill ranka för alla sökord i er nisch. 

Skriv om allt som er målgrupp vill veta – och ännu bättre är om sökorden kan sammankopplas med er produkt/tjänst. 

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.