Skip to main content

Cornerstone content är en viktig del av länkbyggande, vilket hjälper er webbplats att ranka högre i sökresultaten. Att skapa och publicera cornerstone-artiklar är en gedigen grund för resten av innehållet på er webbplats att utgå ifrån.  

I denna artikel går vi djupare in på vad cornerstone content är, samt vilka fördelar det har för ert SEO-arbete.  

Vad är cornerstone content? 

Cornerstone content består av innehåll på er webbplats som fungerar som en kontaktpunkt för webbplatsbesökare. Det är innehållet vars sökord ni vill ranka för, framför allt. I grund och botten är cornerstone content det innehåll ni primärt vill associeras med.  

Till exempel kan delar av cornerstone content vara värdefulla blogginlägg som ger läsarna en mängd information. Dessa blogginlägg fungerar som ”pelare” vars huvudidé kanaliseras ut i flera relaterade inlägg. Relaterade inlägg länkas sedan tillbaka till cornerstone-inläggen. 

Att bygga ut dessa starka interna bakåtlänkar hjälper till att etablera delar av ert cornerstone content. När de är korrekt kartlagda och strategiska blir de en del av en tydlig hierarki på er webbplats. Besökare vars Google-sökning skickar dem till er cornerstone-artikel kan sedan följa länkarna i ert inlägg för att lära sig mer om ämnet. 

När ni producerar och selekterar cornerstone content vill ni hålla det så tidlöst som möjligt. Det här är innehåll som alltid ska vara relevant, både för ert företag och er publik. Ni  kommer kontinuerligt att återbesöka cornerstone-artiklarna och uppdatera dem för att säkerställa att de alltid är tidsenliga med aktuella marknadstrender. Detta ökar sannolikheten för en bättre SERP. 

Varför är cornerstone content viktigt för SEO? 

Cornerstone content är viktigt för SEO eftersom det hjälper till att ytterligare stärka er varumärkesauktoritet i SERP:erna, såväl som hos er publik. När nibygger ett innehållskluster baserat på ett enda cornerstone-segment innehåller artikeln interna bakåtlänkar som pekar åt alla relaterade artiklar. I sin tur länkar relaterade artiklar tillbaka till huvudinlägget. 

När ni länkar flera relevanta inlägg tillbaka till ett cornerstone content kommunicerar ni till Google (och andra sökmotorer) att ni vill ranka för dessa ämnen. Eftersom era relaterade artiklar länkar tillbaka till cornerstone-artiklarna flera gånger, så börjar Google uppmärksamma det här mönstret när det genomsöker era webbadresser. 

Att följa en välstrukturerad SEO-sökordsstrategi ger er webbplats en bra struktur. Och när Google lär känna er webbplats bättre kan ni se att ämnen relaterade till ett visst cornerstone content visas i en hierarki under huvudinlägget i SERP:en. 

Att utveckla cornerstone content innebär att ni är fokuserad på att ranka specifika sökordsgrupper. Detta hjälper er att begränsa ert fokus till endast de mest relevanta ämnena när ni bygger upp er innehållsstrategi. Att förbli nischad hjälper er att genomföra mer avsiktlig sökordsforskning och ger er en solid riktning för ert innehåll. 

Liksom de flesta aspekter av SEO-strategi är att bygga cornerstone-artiklar en del av ett långt spel. Ni kommer inte nödvändigtvis att se rankningsresultat över en natt, men ni kommer att utrusta er webbplats med en rad riktade sökord och fraser, inklusive långa sökord – vilket kommer att stärka er webbplats auktoritet över tid. Utöver den auktoriteten kan ni också bygga upp förtroende hos både användare och sökmotorer. 

Hur man identifierar cornerstone content-innehåll 

För att identifiera befintliga cornerstone-artiklar, ta en titt på det befintliga innehållet på er  webbplats. Ni kommer att vilja gå igenom alla artiklar ni har publicerat och identifiera vilka som bäst förkroppsligar ert varumärke. Sedan kan ni optimera dessa för att öka sannolikheten att få organisk trafik. 

Tänk på det så här: Har ni redan publicerat artiklar som fokuserar på huvudidén bakom ert varumärke eller företag? Finns det en handfull artiklar som påtalar huvudidéerna ni försöker kommunicera till era besökare? Där har ni svaret på viktiga komponenter för cornerstone content. 

Om ovanstående scenario inte efterlevs bör ni granska processen, kartlägga bäst lämpade sökord och därefter framställa innehåll som bäst lämpas för ert syfte. 

De av era artiklar som frekventeras av användare är lämpliga att nyttja som cornerstone-artiklar.  

Beroende på vilken typ av webbplats ni driver bör sökordsanalysen som stödjer ert varumärkes uppdrag, syfte och värderingar vidtas. Sökordsanalysen är en hygienfaktor för att säkerställa att era SEO-ansträngningar är de rätta.

Länkstruktur för cornerstone content 

Cornerstone-artiklar bör ha en framträdande plats på er webbplats. Helst ska någon kunna klicka direkt från er hemsida till dessa utvalda artiklar. Alla era andra inlägg om liknande ämnen bör också länka tillbaka till deras motsvarande cornerstone-artikel, så dess betydelse framgår tydligt av er webbplatsstruktur. När er webbplats utvecklas kommer ni att skriva massor av nya blogginlägg som närmar sig det ämnet från andra vinklar, var och en länkar tillbaka till er cornerstone-artikel. Denna interna länkstruktur ökar chansen att era sidor för cornerstone content rankas i Google-sökningar. 

Följande metafor kan hjälpa er att förstå denna princip: föreställ er att ni tittar på en karta över en stat eller ett land. Små städer och stora städer kommer alla att vara sammanlänkade på något sätt. Men de stora städerna kommer att ha många fler vägar som leder mot dem än de små städerna. Dessa städer är era hörnstenar, som får flest länkar. De små städerna är era inlägg om mer specifika ämnen. Det finns några vägar (länkar) som leder till dem, men inte lika många som till storstäderna. 

Vilka är våra cornerstone-artiklar? 

Välj ert cornerstone content noggrant. Selektera fyra eller fem sidor ni vill att besökaren ska läsa när de ankommer er webbplats. Dessa artiklar bör vara hörnstenarna på er webbplats. Vilka artiklar är viktigast för er? Vilka är de mest kompletta och informativa? Är dessa inriktade på de sökord ni helst vill ranka för? 

En cornerstone-artikel bör rikta in sig på ett specifikt ämne, med massor av djupgående innehåll som talar om det ämnet. Er hemsida kommer att vara mycket mer allmän än så här, och bör inte betraktas som en cornerstone i sig. Med det sagt är det såklart viktigt att lägga tid på att optimera sin hemsida. 

En komplex, omfattande webbplats har fler cornerstones än en webbplats som är liten. Ni kommer förmodligen att skriva om mer än ett ämne, så se till att välja en cornerstone-artikel för varje kategori. 

Slutsats

Som alltid, kom ihåg att innehållet ni producerar alltid bör vara av hög kvalitet och av högt värde för läsaren. Cornerstone content är ett utmärkt sätt att hålla er webbplats uppdaterad och tillgodosedd med mycket relevant innehåll för era användare. Och till skillnad från många typer av content har cornerstone-artiklar stått emot förändringen av Googles algoritm – som med tiden bara blir smartare och smartare.  

Cornerstone content är en stadig grundbult att ankra sig vid i det ständigt föränderliga digitala samhället.  

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.