Skip to main content

I takt med att samhället fortsätter digitaliseras blir det allt viktigare för företag att synas på nätet. För att lyckas behöver man motsvara sökmotorernas förväntningar och algoritmer. Något att känna till är E-A-T – tre bokstäver vars mästare kommer se sin synlighet på nätet öka.

Läs vidare för att lära er hur!

Vad är E-A-T?

E-A-T (Expertis, Auktoritet, Trovärdighet) är riktlinjer från Google gällande kvalitetsbedömning av webbsidor utifrån tre aspekter: expertis, auktoritet samt trovärdighet. Med kvalitetsbedömning menas att Google säkerställer att sidans innehåll håller en hög standard för de tre mätvärdena. Konceptet för EAT publicerades 2014 i Googles Search Quality Guidelines, och har sedan dess varit en verksam faktor för Googles kvalitetsbedömning av sajter. Syftet med E-A-T är att ge en fördel till sajter vars innehåll är pålitligt genom att lyfta fram de sidor som påvisar expertis och auktoritet inom ett visst område framför de sidor som inte gör det. Nedan följer en djupdykning i vad som faktiskt menas med en sidas expertis, auktoritet och trovärdighet.

E-A-T innebär kortfattat att sidan inkluderar: 

 • Expertis – Expertkunskaper inom ett visst område
 • Auktoritet – Högt anseende inom ett fält
 • Trovärdighet – Besökare upplever er som ärlig och pålitlig

Expertis

Expertis syftar till att informationen på en sida är av hög kvalitet och kommer från en erkänd källa. Med ‘erkänd källa’ menas att författaren till innehållet på en sida, eller sidan själv, är välkänd inom området som sidan berör. Om någon exempelvis söker efter ‘deklaration’ är det högst troligt att denne går in på Skatteverket snarare än hos en privatperson som skrivit om det på en blogg – eftersom Skatteverket är förstahandskällan till informationen.

För att nå en hög expertis är det fördelaktigt att ha med namnet på författaren av innehållet om denne är välkänd inom området som sidan berör. Alla sidor har olika förutsättningar för att höja sin expertis i Googles ögon. En sida som berör nyheter har till exempel lättare att få ett högt anseende gällande expertis än vad en humorsajt har, då humor är mer subjektivt än faktabaserat. Välkända namn, som i detta fall en känd komiker, skulle dock kunna vara positivt för sidans E-A-T gällande expertis, då komikern kan vara en offentlig person, då nämnas på många andra seriösa sajter och därmed ha en viss sökvolym kopplat till sitt namn. Detta skulle bidra till att komikern i fråga har en viss auktoritet kopplat till just området för humor och därmed även anses vara en expert inom ämnet.

Det är viktigt att ha er egen expertis i åtanke när ni skriver innehåll för er sajt. Om ni inte är expert inom området kan ni t.ex. förtydliga att ni skriver utifrån er egen erfarenhet.

Auktoritet

Auktoriteten hos en sida är starkt kopplat till dess expertis. Om ert innehåll är bra är det troligt att andra sidor kommer hänvisa och referera till er sida. Detta kan leda till att ni får fler länkar som refererar till er och att ert namn och er artikel syns mer på Google – som i sin tur uppfattar att er sida har auktoritet.

Hög auktoritet för en sida är förknippat med dess rykte. Har ni, ert företag eller er sida ett gott rykte kan det leda till fler besökare, som i sin tur kan rendera i en högre auktoritet. Med gott rykte menas att er sida är uppskattad av besökarna, har bra omdömen online och att många refererar till er sida. Er sida anses därmed vara trovärdig inom det område ni skriver om, vilket naturligt tenderar att leda till mer trafik på sidan. Auktoriteten hos en sida är ett väldigt relativt koncept. Ett företag som har hög auktoritet inom ett visst område kan ha väldigt låg auktoritet inom ett annat. Skatteverkets hemsida har väldigt hög auktoritet när det kommer till skatteåterbäring, deklaration eller folkbokföring, men väldigt låg sakkunnighet när det kommer till hälsoråd. Det är därför viktigt att ha ett tydligt syfte med er sida, och hålla sajten så konkret som möjligt.

Trovärdighet

Trovärdigheten innebär att ni kan visa för era besökare att de kan lita på innehållet på er sida och på er som står bakom innehållet. För att besökarna på er sajt ska känna att ert innehåll har hög trovärdighet är det bra om ni har ett gott rykte inom området, vilket hör ihop med sidans auktoritet. Detta kan ni få genom att exempelvis bli omnämnd på andra sajter, ha en stark profil på LinkedIn eller att många länkar till ert innehåll. Även sidans struktur och utseende kan påverka er trovärdighet – om sidan ger ett valhänt intryck kan det försämra trovärdigheten.

För att uppnå hög trovärdighet är det viktigt att underhålla och uppdatera sitt innehåll med frekvens. En sida med daterat ’content’ riskerar förbises av såväl kunskapssökare som sökmotorer.

Vad innebär YMYL?

Det är bra att ha i åtanke vad en besökare kan anse vara extra kritiskt gällande känslig information när ni vill höja er E-A-T. På exempelvis en e-handel är det bra om besökaren uppfattar att det är en säker sida då hen eventuellt ska skriva in personuppgifter och kortinformation. För så kallade YMYL-sidor (your money, your life), är det extra viktigt att ha det i åtanke, då detta är sidor som behandlar uppgifter som kan vara känsliga för besökaren. Exempel på YMYL-sidor är sådana som är hanterar information rörande medicin, ekonomi eller juridik. YMYL-sidor kan exempelvis vara 1177 vårdguiden, e-handlar (där kortinformation kan behövas) eller sidor med juridisk rådgivning.

De tre mätvärdena för E-A-T har en stark koppling mellan varandra. Är ni en ansedd expert inom ett område är det mycket troligt att folk anser att er sida är trovärdig och hänvisar till ert innehåll, vilket leder till att er sida kan få hög auktoritet. För att ha ett högt E-A-T är det därför bra att ha alla delarna i åtanke vid skapande av ’content’.

Hur kan ni optimera er sidas E-A-T?

 • Var tydlig med syftet på er sida och håll er till ämnet.
 • Referera till författaren av ert innehåll om denne är expert inom området.
 • Använd referenser som kommer från pålitliga källor.
 • Optimera er webbplats med användaren i åtanke, inte bara sökmotorn.
 • Bli omnämnd på andra sajter.
 • Få andra länkar till er sida naturligt (genom att ha bra innehåll på er sida).
 • Tydligt innehåll.
 • Ha trovärdiga och pålitliga källor.

Sammanfattning

E-A-T är en kvalitetsbedömning av en sajt gällande sidans expertis, auktoritet och trovärdighet. Dessa tre segment är starkt korrelerade och betydande för er sidas utveckling. E-A-T är extra kritiskt för YMYL-sidor. Se till att efterleva kriterierna för E-A-T – då kommer er sida att premieras av sökmotorer – och nå en större publik.

Vi på Buzzlemedia är en SEO-byrå med lång erfarenhet av att hjälpa företag synas på nätet.
Tveka inte att kontakta oss för att optimera er visibilitet gentemot konsumenter och sökmotorer.

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.