Skip to main content

Arbetare - H1 tagg

Det här är den kompletta guiden om H1-taggen. Lär dig hur du använder H1-titeltaggen och andra rubriktaggar för att få ditt innehåll mer omtyckt av både sökmotorerna och dina användare.

Varje sida och inlägg kan ha flera rubriker. HTML-taggen <H1> är den som brukar användas för titeln på en sida eller ett inlägg och är den första rubriken som syns på en sida. Formateringen av en h1 brukar skilja sig från resten av de rubriktaggar som finns på en sida (h2, h3, h4).

I det här inlägget får du lära dig vad en <H1>-tagg är, varför den är viktig för SEO och hur du gör för att skriva en rubriktagg som är både användarvänlig och SEO-vänlig.

Vad är en H1-tagg?

HTML-taggen <H1> är den första rubriktaggen som syns på en sida. Den används för titeln på en sida eller ett inlägg. När den visas som HTML-kod är H1-värdet inbäddat i <h1></h1>-taggar.

För att få texten att sticka ut brukar man formatera H1-taggen på ett sätt som skiljer sig från de andra sidtaggarna.

Ta en titt på nedanstående exempel:

H1-taggen har värdet ”On-Page SEO” och när den visas i HTML ser den ut så här: <h1>On-Page SEO</h1>

h1-taggen

För att lättare förstå hur H1-taggen används kan ni tänka er att ni skriver en översikt över ett stort dokument. Huvudtiteln på dokumentet är <H1>, huvudpunkterna <H2> och delpunkterna <H3>.

H1-tagg kontra sidans titel

Ett av de viktigaste inslagen för SEO är titeltaggen som ibland också kallas för SEO-titel (<titel></titel>) och den ska inte förväxlas med H1-taggen.

Här nedan ser vi hur dessa två skiljer sig åt och varför det är viktigt att tänka på detta.

De främsta skillnaderna mellan dessa två är:

 • Titeltaggen visas i SERPS (sökmotorernas resultatsidor). Den används som huvudrubrik för snippet i sökresultaten.
 • Titeltaggen syns inte rent visuellt på en sida, men den ingår som en del av sidans rubrik <rubrik></rubrik> och visas även i webbläsarens titel.
 • <H1>-taggen syns för användarna när de bläddrar på en sida.
 • Titeltaggningen är en viktig signal till sökmotorerna om vad sidans innehåll handlar om.

sökresultat sidtitel

Titeltaggen markerad i grönt

När det kommer till on-page SEO är sidtiteln viktigare än H1-taggen, men för bästa resultat bör ni se till att optimera båda.

Varför en är H1-tagg viktig för SEO?

En av de svåraste uppgifterna för sökmotorerna är att förstå innehållet (kontexten) på en sida. För att kunna göra detta på det snabbaste och mest effektiva sättet tar de hjälp av data från olika signaler. En av dessa signaler är sidtiteln och en annan är H1-taggen.

När sökspindlarna går igenom innehållet på en sida läser de HTML-koden och försöker avgöra vilka meningar som ingår som rubriktaggar (h1, h2 osv.). De ser dessa som vägledande om innehållet på sidan. Så genom att använda sökord i H1-taggen hjälper ni sökmotorerna att förstå vad er sida handlar om.

Ett annat skäl till att rubriker är viktiga för SEO är att de gör det enklare för användarna att hitta på sidan. Användaren kan direkt se vad sidan handlar om genom att titta på H1-taggen. De övriga rubrikerna ger användarna en tydlig fingervisning om vad de kan förvänta sig i varje avsnitt.

Ta till exempel inlägget ni läser just nu. Vi har markerat alla viktiga punkter som h2 för att göra det enklare att hitta på sidan.

SEO-tips för H1-taggar

När vi nu gått igenom den teoretiska biten om h1-taggar ska vi titta på hur ni utformar bra rubriker för era artiklar och för sidans innehåll rent allmänt.

H1-taggen bör vara densamma eller skilja sig en aning från sidtiteln

Vanligtvis är sidtiteln och h1-taggen desamma. Detta beror på att CMS (som WordPress) är inställt på det sättet. Det är helt okej. Det är inget fel när det gäller SEO att använda samma text för sidtiteln som för h1-rubriken, tvärtom rekommenderas det att man gör så.

En allmän riktlinje är att sidans titel och H1-tagg ska vara samma eller väldigt lika varandra. Google rekommenderar följande:

Google h1-tagg rekommendation

I exemplet i början av det här inlägget är sidtiteln ”On-Page SEO Techniques” och H1-taggen är ”On-Page SEO”.

Sidtiteln är mer beskrivande eftersom den visas i sökresultatet, men för rubriken på sidan användes något enklare.

Hur gör jag för att ange olika h1 och sidtitel?

Jag nämnde tidigare att de flesta teman och plattformar för webbutveckling är inställda på samma värde för sidtiteln och h1-taggen, och det är oftast denna ni anger som titeln för en sida eller ett inlägg.

Om ni vill ändra detta och ha olika värden kan ni antingen redigera er HTML-kod eller, om ni använder WordPress, använda ett plugin som Yoast SEO.

Använd sökord i era rubriker

Det rekommenderas starkt att ni använder sökord i rubrikerna. Som jag förklarar i min SEO-guide för nybörjare bör det finnas sökord både i titeln och i rubrikerna. Om ni väljer att ha en titel och en annan rubrik kan ni använda ert viktigaste sökord i titeln och ett närliggande sökord i H1. Därmed inte sagt att ni ska överdriva och skapa rubriker som är sprängfyllda med sökord.

Använd de sökord som ni får fram när ni gör er sökordsanalys. En tumregel är att långa sökord är bra att använda i H1 och andra rubriker.

Undvik väldigt långa rubriker

Ha inte för långa rubriker. Använd er av korta men beskrivande rubriker. Följ samma riktlinjer som för sidtitel, dvs. färre än 65 tecken. Om ni behöver en längre beskrivning kan ni använda en kort rubrik och sedan fetstil för att ge ytterligare information.

Se till att er H1-tagg är synlig och inte döljs för användarna

Många WordPress-teman har h1-taggen i sidans HTML men döljer den (med hjälp av CSS) för användarna. Detta är inte bra för SEO. Kontrollera att ert tema visar H1-taggen korrekt och att den syns på sidan. Det enklaste sättet att göra detta är att se källan till en sida (högerklicka och välj VIEW SOURCE) och söka på H1.

Det ni ser i <h1></h1> ska också synas på sidan.

Formatera H1 på ett annat sätt än de övriga rubrikerna

Se till att H1 sticker ut. Gör bokstäverna större än resten av texten och rubrikerna.

Använd rubriker hierarkiskt

Vi nämnde tidigare att ni ska ta er an rubriker på samma sätt som när ni skriver en översikt för en bok eller ett längre dokument. Det som är viktigt för SEO är att ni ordnar era taggar hierarkiskt, annars kan både sökmotorerna och användarna bli förvirrade.

Med andra ord bör <h1> stå överst i HTML-koden och de övriga (h2, h3 osv.) följa i nämnd ordning.

Använd bara en H1-tagg per sida

Enligt bästa praxis för SEO bör det bara finnas EN h1-tagg per sida. Detta är det mest logiska och det ni bör sträva efter.

Om det ändå råkar bli så att ni får flera h1-taggar på en sida är det inte hela världen. Om ni kan rätta till det, gör det, om inte, låt det vara som det är.

Här är en video från Google som visar hur ni gör om ni har flera h1-taggar per sida.

H1-taggar bör matcha användarens avsikt

Glöm inte bort användarens avsikt när ni utformar er H1. Om den inte lever upp till användarens förväntningar är risken stor att de lämnar er webbsida innan de ens tittar på den. Om detta händer förlorar ni inte bara kunder eller potentiella läsare, det är också dåligt för er SEO.

Det här beteendet när användare kommer till en sida och sedan direkt går tillbaka till sökresultaten för att de inte hittade vad de hoppats kallas pogo-sticking och kan inverka negativt på er rankning på lång sikt.

Se till att er H1 ger användarna det de förväntar sig att se på er sida.

Hur är det då med h2-, h3- och h4-taggar?

För tydlighetens skull ska jag klargöra en sak. Alla de principer jag förklarar här ovan går att tillämpa på alla rubrik-taggar, inte bara H1.

Observera dessutom följande:

 • Använd inte rubrik-taggar när andra taggar som t.ex. fetstil och kursiv stil passar bättre.
 • Använd inte överdrivet många rubriker. Använd rubriker där de behövs för strukturen, navigeringen och för att göra sidinnehållet mer lättläst.
 • Ni behöver inte använda alla sorters rubriker på en sida. Ni kan ha h1 och enbart h2:or beroende på hur långt innehållet är och av vilken typ det är.
 • Det bästa är att ha en bra balans mellan rubriker och andra formateringssätt.

Vad mer kan ni göra för att förbättra er SEO?

SEO, som är ett inslag i sökmotormarknadsföring, handlar om att ge användarna en bra upplevelse, och en av dessa användare är en sökmotor som i sin tur försöker erbjuda sina användare den bästa upplevelsen.

Med SEO kan ni oftast åtgärda mindre saker som var och en kanske inte verkar ha någon betydelse, men som tillsammans kan förbättra er placering vid sökningar.

Så, förutom optimering av H1-taggen följer här en lista på annat som är viktigt för att ni ska lyckas med SEO:

 • Granska den tekniska delen av SEO och se till att sökmotorerna kan komma åt, genomsöka och indexera er webbsida utan problem.
 • Konfigurera er webbplats så att ni får SEO-vänliga webbadresser för era inlägg och sidor.
 • Skapa webbsidor av hög kvalitet som ger användarna bra upplevelser.
 • Skriv SEO-vänligt innehåll som ger värde för användarna.
 • Sammanlänka ert innehåll med hjälp av interna länkar för att skapa ert eget lilla nät som gör det lättare för användarna att hitta fler sidor på er webbplats.
 • Marknadsför er webbplats på ett bra sätt för att få länkar från andra sidor på nätet (detta kallas även för naturligt länkbygge).

Slutsats

Ert arbete med SEO hänger inte enbart på att optimera H1-taggar. Visst, att optimera rubrikerna är en av de saker som ni bör göra, men det är inte allt.

Till skillnad från andra SEO-faktorer är H1-taggen något ni kan styra över och om ni optimerar den på rätt sätt kan det göra stor skillnad för hur ni rankar. Om ni känner att ni blivit hjälpt av det ni just läst är nästa steg att granska hur H1 ser ut på er sida och hitta den H1 som ni behöver optimera.

Det finns många SEO-verktyg kan förenkla ert arbete betydligt eftersom de kan precisera vilka sidor som saknar H1-taggar, vilka sidor som har dubbla H1-taggar och även ge tips på hur ni kan optimera dem.