Skip to main content
Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi uppnår betydande organisk tillväxt genom SEO

482
förbättring av sökordsrankningen
327
ökad organisk trafik
61
ökning av nya organiska kontakter
302
ökning i Visibility Index Score

Industri

Tillverkning

Företaget

Carlo Gavazzi är ett internationellt teknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska automationskomponenter.

Företagsvision

Att vara en självklar och långsiktig partner för standard och kundanpassade komponenter.

Varför Buzzlemedia

Buzzlemedia har arbetat med Carlo Gavazzi i olika kapaciteter och har nått framgång med strategier för innehåll, webbutveckling, UX och mer. Dessutom implementerade Buzzlemedia HubSpot som dramatiskt ökade Carlo Gavazzis framgång när det kom till sökmotoroptimering och leadshantering.

Förväntningar på partnerskap

Med tiden skulle Buzzlemedia hjälpa Carlo Gavazzi att förbättra sökordsrankningen, öka trafiken till webbplatsen och i slutändan antalet inkommande affärsmöjligheter. Carlo Gavazzi skulle hjälpa till med sakkunskap för att säkerställa att den tekniska informationen var korrekt.

Genom att använda olika verktyg och tekniker kan Buzzlemedia förbättra Carlo Gavazzis SEO-ranking avsevärt. Buzzlemedias kunskap inom SEO möjliggör tillväxt över tid, snarare än enbart omedelbara resultat. Strategin skulle möjliggöra ständiga förbättringar.

SEO-strategi och mål

För att anpassa sig till Carlo Gavazzis vision om att bli den självklara partnern för långsiktiga relationer inom standard och kundanpassade komponenter, behövde de öka sin onlinenärvaro och synlighet. Buzzlemedias SEO-tjänster skulle hjälpa dem att uppnå bättre organiska resultat.

pcable
strategy image

Sökmotoroptimering och innehåll

Vår strategi började med fokus på teknisk SEO och därifrån började vi bygga en stark organisk grund genom att skapa effektiva sidtitlar och metabeskrivningar med starka CTA:er. Nu var det dags att granska innehållet och sökoptimera texter.

I nästa fas inriktade vi arbetet på utvalda utdrag eller ”Andra har också frågat”-resultat och använde de sökord som genererade flest konverteringar.

KPI:er för sökmotoroptimering

Sökordsrankning

Antalet sökord som rankades på förstasidan på Google eller de 10 bästa positionerna i organiska sökresultat ökade med 482 % på 12 månader. Antalet sökord bland de 100 bästa ökade också med 319 % under den tiden.

Organisk trafik

Det var 802 organiska sessioner innan vår SEO-kampanj. 12 månader in i kampanjen förbättrades den siffran till 3 428, vilket motsvarar en 327 % ökning av organisk trafik.

Nya organiska kontakter

Under det första året av SEO-kampanjen genererade vi konsekvent 60% fler nya kontakter organiskt årligen än innan vår SEO-strategi implementerades.

Connector image
data range image

Utvalda utdrag

I början hade Carlo Gavazzi ett enda utvalt utdrag (featured snippet). På 12 månader ökade vi antalet till åtta utvalda utdrag som genererar ungefär 1 000 organiska användare per månad.

“Andra har också frågat” sökresultat

Före vår SEO-kampanj hade Carlo Gavazzi inga sökord i avsnittet ”Andra har också frågat” i Googles sökresultat. 12 månader efter att kampanjen startade hade vi 73 sökord som rankades för den här funktionen som ledde till ungefär 300 organiska användare per månad.

SERP Synlighetsförbättringar

Synlighetsindexet är baserat på klickfrekvensen (CTR) som visar en webbplats framsteg i Googles topp 100 för sökord från den aktuella spårningskampanjen. En synlighet på 0 % betyder att domänen inte rankas bland Googles 100 bästa resultat för något av dessa sökord. 100 % synlighet betyder att domänen behåller första positionen i SERP för alla dessa sökord.

På ett år förbättrades Carlo Gavazzis synlighetsindexpoäng med 302 % från 3,7 % poäng till 14,9 %.

Sammanfattning

Sökordsranking

482% i topp 10 (27 vs. 157

Organisk trafik

Ökade med 327% (802 vs. 3,428)

Nya kontakter

Via den organisk trafik ökade med 61%

Featured Snippets

Ökade från 1 to 8

“Andra har också frågat”

Ökade från 0 to 73 sökord

Visibility Index Score

Ökade med 302%

Vill du uppnå liknande resultat?

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt strategimöte!