Skip to main content
Concito svart logotyp

Vi på Buzzlemedia har hjälpt Concito

354
högre intäkter
216
fler användare
184
mer trafik
240
längre tid på webbplatsen

Industri

Konsultbolag inom mötesbokning

Företaget

Concito är Nordens ledande konsultföretag inom mötesbokning.

Företagsvision

Att fortsatt vara ett av Nordens ledande konsultföretag inom mötesbokning, ett av de naturliga valen för kunden.

Varför Buzzlemedia

Buzzlemedia är en SEO-byrå med lång erfarenhet av att hjälpa företag synas på nätet. Vårt samarbete med Concito har varit progressivt och utvecklande, där tiden visat att Buzzlemedias handpåläggning varit positiv för Concitos försäljning. 

Förväntningar på partnerskap

Med ett gott renommé hade Concito stora förhoppningar på vad ett samarbete med Buzzlemedia skulle kunna innebära. Och vi är glada att konstatera att de infriades. 

Genom att nyttja olika verktyg och tekniker kunde Buzzlemedia förbättra Concitos SEO-ranking avsevärt. Buzzlemedias kunskap inom SEO möjliggjorde tillväxt över tid, snarare än enbart hastiga, temporära resultat. En implementering av strategin kom att möjliggöra kontinuerliga förbättringar.

SEO-strategi och mål

För att anpassa sig till Concitos målbild om att bli det självklara alternativet för långsiktiga relationer inom nykundsbearbetning och CRM-implementeringar behövde de öka sin närvaro och synlighet på nätet. Buzzlemedias SEO-tjänster skulle hjälpa dem att uppnå bättre organiska resultat.

Med bättre synlighet kan Cocito möta sökavsikt för varje fas i köpprocessen. Genom att knyta sökord till innehåll som ger ett värde och tillgodoser kundens behov, oavsett om det innefattar information eller en leverantör, vinner Concito kundens förtroende – och affären.

Åtgärder

  • Förbättrad webbplatsstruktur
  • Sökordsanalys för befintliga sidor
  • Optimera befintliga sidor (tekniskt och innehåll)
  • GAP-analys (fem närmsta konkurrenter)
  • Content marketing (bloggar, guider)

Sammanfattning

Organiska användare

+216% användare

Organiska sessioner

+196% sessioner

Organisk sessionslängd

-35% kortare tid på webbplatsen

Användare från Google Ads

+129% användare

Sessioner från Google Ads

+123% intäktsbringande sessioner

Sessionslängd

+25% längre tid på webbplatsen

Intäkter

+354% högre intäkter