Skip to main content

Arbetet med Folk Mat & Möten — mindre trafik men fler förfrågningar

-22
organisk trafik
+482
fler förfrågningar från organisk trafik
+27%
längre tid på webbplatsen

Industri

Konferens

Företaget

Folk Mat & Möten är en modern mötesplats mitt i Malmö som tillgodoser alla behov inom konferens, event, restaurang och kontorslokaler.

Företagsvision

Att vara en mötesplats med varm & familjär atmosfär där kvalitet, engagemang och innovativ mat står i fokus.

Varför Buzzlemedia?

Buzzlemedia har kunnat hjälpa Folk Mat & Möten genom att ge deras hemsida ett nytt fräscht och SEO-anpassat ansikte – där vi skrivit om allt innehåll för optimal effekt. Utöver SEO har det bedrivits ett grundligt analysarbete och idag går det att följa upp genom Google Analytics. Vi har arbetat med Google Ads för att öka Folk Mat & Mötens synlighet, trafiken till deras webbplats och i förlängningen konverteringar i form av bokningsförfrågningar.

Förväntningar på partnerskap

Synlighet, varumärkeskännedom och konverteringsoptimering har varit tyngdpunkter i Folk Mat & Mötens förväntningar på samarbetet med Buzzlemedia.

Förhoppningen är att fortsätta den positiva utveckling som företaget sett sedan Buzzlemedias olika verktyg och tekniker implementerats. Detta är ett löpande och långsiktigt arbete.

SEO-strategi och mål

Målet med vår SEO-strategi har varit och är att öka kännedomen om Folk Mat & Möten så att de står i proportion med sina konkurrenter och belysa vad de erbjuder; samtidigt som varumärkets integritet och deras genomgående tonalitet bibehålls.

För att optimera utfallet valde vi att skala ner innehållet och istället fokusera på de specifika tjänster som Folk Mat & Möten profilerar sig genom. I och med denna reducering av innehåll minskade trafiken till hemsidan något, men – och det här är viktigast – antalet konverteringar ökade.

Tack vare ett anpassat koncept riktat mot rätt kundgrupp kom lönsamheten att stiga.

Google Ads – Vad och hur

Google Ads är ett verktyg som är till för att synliggöra dig när människor söker efter det du erbjuder. Man kan dela in Google Ads i två huvudnätverk, Search och Display. Genom att investera i dessa syns ditt företag på relevanta sökningar på Google och annonser på webben.

Vi på Buzzlemedia är experter på Google Ads och det är den expertisen som visat sig så värdefull och gett  Folk Mat & Möten så lyckade resultat.

Sammanfattning

Organisk trafik

minskade med 22%

Sessionslängd från organisk trafik

ökade med 38%

Antal bokningar från organisk trafik

ökade med +482%

Trafik från Google Ads

ökade med +638%

Sessionslängd från Google Ads

ökade med +10%

Antal bokningar från Google Ads

ökade med +217%

Vill du uppnå liknande resultat?

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt strategimöte!