Skip to main content

Vi på Buzzlemedia har hjälpt iXpress att optimera sin e-handel

243
högre intäkter
703
ökad trafik
-22%
lägre CPA

Industri

Begagnad elektronik

Företaget

iXpress är en ledande återförsäljare av begagnad konsumentelektronik. Deras affärsmodell är unik eftersom de arbetar direkt med tillverkaren och konkurrerar med andra återförsäljare om sina inköp.

Företagsvision

Att vara det naturliga valet för kunder som söker begagnad elektronik.

Varför Buzzlemedia?

Buzzlemedia har arbetat framgångsrikt tillsammans med iXpress sedan 2020, där fokus legat på marknadsföring, SEO och Google Ads. iXpress är en ledande återförsäljare av begagnad konsumentelektronik som, tack vare samarbetet, etablerat sig en än starkare spelare på marknaden.

Framgångsrikt samarbete

Buzzlemedia har hjälpt iXpress komma ännu närmare sin målgrupp och förstå vad denna söker. Dessutom har samarbetet renderat i en mer responsiv hemsida för iXpress – en hemsida som Buzzlemedia sett till att SEO-optimera för ökad synlighet hos sökmotorerna. 

Tidigare konverterade webbplatsen inte enligt önskad nivå. En noggrann analys konstaterade att detta grundades i en bristfällig användarupplevelse. Efter några justeringar och anpassningar sågs webbplatsen generera en större mängd trafik än tidigare.

Teknisk SEO och innehåll

Vid en initial överblick upptäckte Buzzlemedia snabbt att webbplatsen för iXpress hade många tekniska problem. Till exempel fanns det ett flertal sidor i webbplatsens index som saknades och andra som omdirigerades flera gånger. De flesta produkterna innehöll duplicerade texter, rubriker och titlar. Texterna var långt under 300 ord, vilket inte räcker för att index:a. Tillräckligt många sökord krävs för att driva lönsam trafik till e-handeln.  

Buzzlemedia genomförde en sökordsanalys för att kontrollera vilka ord som behövde adderas eller betonas än mer.

Praktiska åtgärder

Efter en noggrann analys av iXpress rådande status identifierade Buzzlemedia betydande parametrar för förhöjd SEO. Den praktiska följden innefattade förbättring av existerande landningssidor samt lansering av nya. Innehållet optimerades för att uppfylla kraven det gedigna produktflödet ställde. Strukturering, tydligare produktinformation och profilering kom att ge markanta utslag på värden för såväl försäljning som trafik.

Google Ads

Hur lyckades Buzzlemedia SEO-optimera hemsidan för iXpress? Jo, genom att först omstrukturera iXpress annonskonto med hjälp av SKAG-modellen (Single Keyword Ad Group). Att bara ha ett sökord i en annonsgrupp innebar anpassade annonstexter för alla annonsgrupper. Sedan framställdes nya landningssidor modifierade efter annonstexten och sökordet – som inkluderade varumärke och/eller modell. Tillsammans med en utvecklare gjorde vi också landningssidan enklare och mer användarvänlig.

Strategi och problemlösning

Av erfarenhet visste Buzzlemedia att resultat från Googles shoppingkampanjer var att eftersträva, så detta var en stor prioritering för oss. Men på grund av hur iXpress hade satt upp sina produkter visade det sig utmanande att generera ett komplett shoppingflöde med flera tusen begagnade produkter. Men efter ett gediget arbete med produktflödet kunde vi generera ett sökordsoptimerat dataflöde och automatisera processen varje månad. 

Sammanfattning

Organiska användare

+703%

Organiska sessioner

+673% sessioner

Konverteringsgrad från organisk trafik

+92%

Användare från Google Ads

+203%

Sessioner från Google Ads

+216% intäktsbringande sessioner

Konverteringsgrad från Google Ads

+67%

Intäkter

+243%

Vill du uppnå liknande resultat?

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt strategimöte!