SecureUs

Implementera avancerad målgruppsinriktning för att generera intäkter och öka synligheten.

Bakgrund

SecureUs är en av Sveriges ledande säkerhetsbutiker på nätet. De tillhandahåller ett brett sortiment av säkerhetsprodukter inom inbrottsskydd (lås och larm), stöldskydd och brandskydd.

Utmaningen

SecureUs engagerade Buzzlemedia med att identifiera möjligheter och utveckla en strategi som skulle maximera direktförsäljningen via e-handelswebbplatsen och öka varumärkesmedvetenheten på flera målmarknader.

Tillvägagångssättet

Metoden bestod av flera viktiga fokusområden inklusive sök-, display- och shoppingannonser.

Steg ett, att engagera sig med användare med hög avsikt som aktivt letade efter SecureUs-produkter. Detta tillät SecureUs att äga sitt eget varumärke i sökresultaten.

Steg två, för att öka medvetenheten om SecureUs tidigt i kundresan implementerade vi en Display-kampanj med flera avancerade inriktningsstrategier. Målinriktning och retargeting av anpassade avsikter användes för att effektivt synas på utvalda webbplatser och inrikta sig på konsumenter baserat på deras beteenden online, sök- och surfhistorik.

Steg tre, att implementera och optimera Google Shopping för att öka medvetenheten, driva relevant trafik och försäljning.

Resultaten

Vi har sett exceptionella resultat sedan vi införde ovanstående strategier och kanaler. Sedan arbetet med Buzzlemedia förbättrades SecureUs avkastning på investeringar gradvis under 2019. Under de första 6 månaderna uppnådde vi:

  • Upp till 9x ROI på sökkampanjer
  • Omsättningen ökade med 274,46%
  • Konverteringsgraden ökade med 563,55%
  • Transaktioner ökade med 840%