Skip to main content
Persona mask

När de görs på rätt sätt kan personas avslöja viktiga detaljer om hur kunder tänker och agerar och för en marknadsförare är informationen ovärderlig. Trots detta är det många som inte tar sig tid att utveckla sina personas.

Även de minsta företagen kan dra nytta av att intervjua kunder och skapa profiler för de olika konsumenttyper som oftast gör inköp. För de företag som använder inbound marketing för att generera nya leads, är det viktigt att skapa personas för att sedan kunna utveckla en kampanjstrategi.

Varför bör alla marknadsförare använda personas?

Du kan inte marknadsföra en produkt eller tjänst tillräckligt effektivt om du inte vet vem du försöker kommunicera med. Det stämmer att du kanske når vissa potentiella kunder och konverterar en del av dem till leads genom att kasta ett brett marknadsföringsnät. Du får dock inte den bästa avkastningen på din investering såvida du inte gör den grundläggande undersökningen som visar vilka kunder som är mest troliga att göra ett köp och vad du kan säga eller göra för att öka sannolikheten för en försäljning.

Att skapa personas erbjuder tre primära fördelar för marknadsförare:

Strategisk marknadsföring – De flesta företag har begränsade marknadsföringsresurser som tilldelas olika taktiker. Med personas kan du utveckla den mest kostnadseffektiva marknadsföringsstrategin baserat på hur potentiella kunder är mest benägna att agera. Om du till exempel vet att majoriteten av målgruppen läser online och inte skriver ut nyheter, kan du fördela din budget därefter.

Objektiv planering – Att skapa marknadsföringsbudskap och material för en specifik målgrupp kan vara svårt (eller omöjligt) om du inte förstår hur målgruppen sannolikt kommer att svara. En buyer persona ger dig information och det perspektiv du behöver för att fatta objektiva beslut om hur du skapar budskapen.

Starka budskap – Naturligtvis vill du att dina marknadsföringsbudskap ska nå så många människor som möjligt. Men faktum är att ju mer utspätt ett meddelande blir, desto färre människor når det faktiskt. Med personas kan du verkligen skräddarsy dina budskap så att du kan få bästa möjliga svar.

Även om dessa tre fördelar gäller alla typer av marknadsföring, har inbound-marknadsförare ännu fler skäl till att skapa personas.

Varför inbound-marknadsförare bör använda personas

Målet med Inbound Marketing är att 1.) få nya leads och 2.) konvertera dem till lojala kunder. Var och en av dessa kritiska steg kräver förståelse för hur din idealkund tänker. Det enda sättet för att skapa denna förståelse, är genom att skapa personas.

När du utvecklar nya inbound-kampanjer kan du använda personas för att:

  • Investera i de mest lämpliga mediekanalerna.
  • Använd den ton som är mest sannolikt att generera ett svar.
  • Utveckla innehåll som kommer att locka nya leads.
  • Skapa CTA som verkligen fungerar.
  • Skräddarsy dina trattar för att få bästa konverteringsgrad.
  • Praktiskt taget alla beslut du fattar när du skapar inbound-kampanjer bör ta hänsyn till företagets personas.

Skapa eller förbättra dina personas med Buzzlemedia

Är du redo för professionell hjälp med dina personas?

Du kan nå oss online genom att fylla i ett kontaktformulär, eller så kan du ringa oss på 040-12 49 19

Persona mask
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap