Skip to main content

Att använda en lönsam Facebook annonsering strategi är enkelt. Inte alltid lätt, men enkelt. Det finns en formel som kan garantera att din Facebook annons blir lönsam. När du väl känner till formeln och hur den används, kommer du aldrig skjuta in pengar i en dålig annonskampanj igen. Jag vet att det låter för bra för att vara sant, låt mig förklara…

Den garanterade tillväxtformeln

Här är hela formeln: CPA < AP

1. CPA (Cost Per Acquisition) – Kostnad per förvärv

2. AP (Average Profit) – Genomsnittlig vinst per kund

Om din kostnad per förvärv är mindre än den genomsnittliga vinsten du gör från varje ny kund är du garanterad en lönsam kampanj.

Beräkning av genomsnittlig vinst

För att få genomsnittlig vinst per kund summerar du totala intäkter från nya kunder och subtraherar vad du spenderade för att få dem. Dela resultatet med de totala nya kunderna. Om du till exempel tjänade 750 000 kr från 10 nya kunder under den senaste månaden och det kostar dig 400 000 kr för att få in dem, är din genomsnittliga vinst:

(750 000 kr – 400 000 kr) / 10 = 35 000 kr genomsnittlig vinst per kund

Om din genomsnittliga anskaffningskostnad för liknande framtida kunder är mindre än 35 000 kr, är din kampanj lönsam.

Naturligtvis vill de flesta företagen inte spendera all sin vinst på förvärv. En genomsnittlig verksamhet kan förvänta sig att investera minst 7 procent men inte mer än 15 procent av omsättningen i försäljning och marknadsföring. Om kostnaden för varor står för 60 procent eller mer av totala intäkter, kan din låga vinstmarginal göra det svårt att ha råd med annonsering. Minska driftskostnaderna genom att öka effektiviteten eller justera marginalen genom att höja priserna.

Gör inte misstaget att beräkna genomsnittlig vinst baserat på intäkter endast från den första försäljningen. Använd minst sex månaders intäkter eller ditt livslängdskundvärde som grund för din beräkning, annars riskerar du att underfinansiera din marknadsförings- och försäljningsbudget.

Beräkning av kostnad per förvärv

Låt oss anta att du har övervägt alla dina marknadsförings- och försäljningskostnader och bestämt att du kan spendera 3500 kr per ny kund via Facebook annonser. Låt oss räkna baklänges på din annonskampanj för att se om en köpkostnad på 3 500 kr är rimlig.

Den enklaste Facebook annonsen innehåller fyra mätvärden som bygger på varandra som tillsammans bestämmer din anskaffnings kostnad.

1. Click Through Rate (CTR) – Andel personer som klickar på din annons. Din CTR ska vara nära eller över 1 procent.

2. Cost Per Click (CPC) – Kostnaden för ett webbplatsbesök. CPC bör generellt vara under 30 kr.

3. Lead Conversion Rate – Andelen webbplatsstrafik som blir kvalificerat lead. Detta värde bör vara 20 procent eller högre.

4. Sales Conversion Rate – Andelen leads som konverterar till en försäljning, 5% eller mer är ett bra mål.

Om 10 000 personer tittar på din annons med en CTR på 1 procent får du cirka 100 besök till webbplatsen. Med en CPC på 30 kr har du spenderat 3000 kr. Eftersom 20 procent av din trafik blir leads och 5 procent av dessa blir sedan kunde, kan vi räkna ut att du genererar cirka 20 leads och en ny kund.

Din beräknade anskaffnings kostnad med hjälp av Facebook annonser är 3000 kr per kund, som ligger inom din budget på 3500 kr. Den här kostnaden kan stiga i takt med att du skalar upp och testar olika saker, men så länge som din anskaffnings kostnad är mindre än 3500 kr får du en acceptabel vinst.

Komplexa så kallade ”funnels” kan innehålla flera annonser och konverteringspunkter, men den garanterade tillväxtformeln för CPA < AP gäller fortfarande. Det finns ingen omedelbar anledning till oro om dina mätvärden skiljer sig från referensvärdena. Du kan och borde dela upp testidéer för förbättring om dina siffror är långt ifrån vad du förväntar dig, men ändra inte en bra sak förrän du har en bättre.

Optimera din Facebook strategi

Om dina mätvärden gör att ditt förvärv kostar mer än vad du har budgetat för, börja med dessa justeringar:

Klickfrekvens är för låg eller kostnad per klick för hög

Om din CTR är under 1 procent kan Facebook sluta visa dina annonser eller visa dem för andra målgrupper, vilket gör att kostnaden för din trafik och CPC ökar. För att förbättra dina klickvärden kan du justera din annonscopy (rubrik och text), annonsgrafik (bild eller video) och markera fördelarna i ditt erbjudande.

Justera Facebook målgruppen. Skräddarsy din text, bilder och CTA efter målgruppen du har valt och se till att din målgrupp har en orsak till att agera.

Leadkonvertering är för låg

Om leadkonverteringen inte är 20 procent eller mer, måste du titta på erbjudandet som gjorts i din annons och jämför med din målsida. Undersök om processen är för svår. Prova att använda samma bild och rubrik i din annons och minska formulärfälten i din målsida till det lägsta läget. Du kan också försöka använda ett annat erbjudande för besökare som inte registrerat sig med retargeting annonser.

Försäljningskonvertering för låg

Om du är ett E-handelsföretag med försäljningskonvertering under 1 procent kan din kundvagn eller försäljningsprocess ha för mycket friktion. Förenkla säljprocessen för att minska störningen eller öka förtroendet genom att lägga till testimonials, branschcertifikat etc

Din försäljningsprocess kan behöva förbättras, men det ligger utanför denna artikeln. Under tiden kan du fortfarande öka intäkten genom att sälja och köra upselling på de som konverterar.

När den används på rätt sätt är CPA < AP en investering, inte en kostnad. Det är inte ovanligt att det tar lite tid för att få ruljans i annonserna, men med hjälp av formeln riskerar du endast en liten initial budget för att testa om dina beräkningar är stämmer i praktiken.

Facebook strategi
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap