Skip to main content
Google Ads-granskning

Att granska dina PPC-kampanjer, särskilt Google Ads, är ett viktigt steg i ledningsprocessen. Det är också ett absolut måste när du tar över ett konto eller antar en ny roll på ditt företag. Det grundar sig i att du måste förstå nuläget innan du kan börja göra positiva förändringar.

En Google Ads-granskning är som en läkarkontroll för dina kampanjer. För att säkerställa att du får ut det bästa av Google Ads är det bra om du vänjer dig vid att rutinmässigt kontrollera dina PPC-insatser.

När du tillåter ”ohälsosamma” sökord, annonsgrupper eller kampanjer kvarstå i ditt konto, kan konsekvenserna bli olyckliga. För det första slösar du värdefulla annonsutgifter på ineffektiva strategier. För det andra kan områden med låg prestanda i din kampanj skada ditt Google Quality Score och skada även de mest välmående delarna av din Google Ads-strategi.

I grund och botten är din Google Ads-granskning en mycket mer detaljerad titt på hur saker och ting fungerar. Du vill hitta frågor och möjligheter som du kanske missar i dina vanliga rutinhanteringsuppgifter.

Detta inlägget kommer att ta en djupgående titt på hur du bör utföra en Google Ads-granskning. Genom att titta på varje steg i processen kan du tillämpa kunskapen i dina egna Google Ads-kampanjer och se till att inga små detaljer förbises.

Förstå målen med en Google Ads-granskning

I stora drag är målet med en Google Ads-granskning att kontrollera status för dina kampanjer, annonsgrupper och specifika sökord för att hitta områden som behöver arbete eller har missade möjligheter.

Mer specifikt kan dock målet för en PPC-granskning delas upp i fem huvudmål:

 1. Identifiera och minska bortkastade utgifter
 2. Hitta nya möjligheter
 3. Ändra hanteringsprocesser
 4. Upptäcka handlingsbara insikter
 5. Hitta bevis som validerar dina antaganden

1. Identifiera och minska bortkastade utgifter

Ingen gillar att förlora pengar, med dessvärre händer det ofta inom PPC-marknadsföring. Det finns många faktorer som ständigt förändras och kan påverka din mest framgångsrika taktik negativt. Sökordet som var din kronjuvel förra månaden kan skada din annonsbudget idag.

Bortkastade utgifter uppstår också när marknadsförare hamnar i fällan med att jaga glänsande objekt (de sökordsmöjligheterna som var för bra för att vara sanna). Dessa blir i verkligheten mindre värdefulla än de verkade vara, med facit i hand.

Att minska bortkastade utgifter handlar inte bara om att spara pengar. Målet är att frigöra en värdefull annonsbudget som kan fördelas någon annanstans för att ge bättre avkastning.

Det finns några viktiga problemområden när du försöker hitta bortkastade utgifter:

 • Identifiera choke-punkter som går miste om potentiella konverteringar, som en dåligt optimerad landningssida, dålig samtalsspårning etc.
 • Hitta de lägst presterande annonserna i ditt PPC-konto och bestäm om de är värda att förbättra eller bara pausa.
 • Tänk på ditt övergripande PPC-mål och se till att varje krona som används till Google Ads hjälper till att främja dessa framsteg.

2. Hitta nya möjligheter

För att lyckas med Google Ads krävs det att du kontinuerligt arbetar med att förbättra dina kampanjer och hitta nya möjligheter. PPC eller Google Ads är en dynamisk marknadsföringsmiljö, vilket innebär att du alltid behöver övervaka och göra justeringar.

Stagnerande kampanjer blir inte framgångsrika igen av en slump. Om de har tur lyckas de upprätthålla en baslinje för prestanda. Du vill inte nöja dig med en baslinje; du vill att dina Google Ads-kampanjer ska växa och ge större avkastning varje månad.

Därför måste du anstränga dig för att hitta möjligheter som har potential att maximera ditt PPC-konto och ge bättre avkastning.

När du granskar ditt Google Ads-konto bör du spendera lite tid på att undersöka nya intäktsmöjligheter. Finns det relevanta sökord som har dragkraft och som du kan dra nytta av? Gör en sökordsanalys för att ta redan på det. Vad sägs om nya annonsformatstyper eller funktioner som ger ytterligare värde eller insikter?

Det finns alltid möjligheter. Din Google Ads-granskning är ett utmärkt tillfälle att fokusera lite extra på att upptäcka nya sätt att förbättra dina online-annonseringsstrategier och öka din marknadsavkastning.

3. Ändra hanteringsprocesser

När du gör ändringar i dina Google Ads-kampanjer och eliminerar bortkastade utgifter samtidigt som du identifierar nya källor till annonsintäkter, kanske du tycker att dina vanliga hanteringsprocesser inte längre är relevanta.

Alternativt kan du hitta nya sätt att hantera dina PPC-insatser som är effektivare. Under de senaste åren har automatisering och maskininlärning påverkat branschen. AI-drivna verktyg har hjälpt PPC-marknadsförare att optimera sin tid och budget för att uppnå mer spännande resultat.

Utnyttjar du dessa spännande förändringar i den digitala marknadsföringsvärlden?

I grund och botten bör din Google Ads-granskning titta på positiva förändringar som du kan applicera på dina kampanjer, men också sätt på vilka du kan förbättras. Uppnår din dagliga Google Ads-rutin de resultat du vill ha? Eller är det dags att skaka om saker och prova ett nytt tillvägagångssätt?

4. Upptäck handlingsbara insikter

Ditt Google Ads-konto är rikt på mätvärden och viktig information. Volymen av dessa data växer varje sekund på dagen. Du kan övervaka dina mätvärden regelbundet för att skydda dig mot viktiga problem, men hur ofta analyserar du dataströmmen och letar efter anmärkningsvärda förändringar eller trender som har vuxit under långa tidsperioder?

Den perfekta tiden att se igenom dessa uppgifter och leta efter de ändringar som påverkar dina kampanjer, är när du utför en granskning och kontrollerar ditt Google Ads-konto.

Dessa handlingsbara insikter är avgörande för din tillväxt som PPC-marknadsförare och för din Google Ads-strategi. Om du till exempel tittar på sökordsdata kan du förstå vilka ämnen, funktioner och erbjudanden som ger mest resonans hos dina målkunder.

Dessa insikter kan användas för att informera hela din marknadsföringsstrategi, även utanför PPC!

5. Hitta bevis som validerar dina antaganden

När du undersöker data kommer du ibland att se en möjlig korrelation. Du ser en växande trend som du tror kan leda till en vinnande möjlighet, men du är inte säker än. Uppgifterna behöver tid för att mogna.

Anteckna dessa antaganden och potentiella dataförhållanden och följ upp dessa intresseområden när du utför din nästa PPC-granskning. Nu när uppgifterna har fått tid att mogna, finns det tillräckligt med bevis för att validera antagandet?

Det är viktigt att inte dra omedelbara slutsatser när du närmar sig alla typer av data. Att fatta beslut baserat på felaktiga uppgifter kan vara extremt riskabelt. Om du tror att du har hittat en betydande datatrend kommer den fortfarande att finnas där nästa gång du granskar ditt konto.

Om det fortfarande inte finns data som stöder ditt antagande, kanske korrelationen inte är så stark som du först trodde.

5 steg för att genomföra en Google Ads-granskning

Med målen för din granskning i åtanke måste du nu tänka på hur du ska utföra denna kontroll. Det finns många olika lager i ditt Google Ads-konto och var och en spelar en roll i framgångsrik PPC-marknadsföring.

Av denna anledning måste din granskning täcka även de minsta detaljerna i ditt Google Ads-konto. Du vill inte förbise någonting!

Dessa 5 steg är utformade för att säkerställa att du vänder på varje sten, undersöker alla små detaljer och upptäcker varje enskilt sätt för att förbättra och reparera ditt Google Ads-konto.

Här är en snabb genomgång av de steg som behövs för att genomföra en kostnadsfri Google Ads-granskning:

 1. Granskning på kontonivå
 2. Granska strukturen och relevansen av dina kampanjer
 3. Granska dina mål och konverteringar
 4. Granska dina bud och inriktning
 5. Granska dina prestationsstrategier

Nästa avsnitt i den här artikeln djupdyker i varje steg och de enskilda uppgifter som omfattas av Google Ads-granskningsprocessen.

Steg 1: Granskning på kontonivå

Börja din granskning högst upp: kontonivån. De flesta PPC-marknadsförare har inga problem på denna nivå. Men det här är problemen som kommer att påverka hela din PPC-strategi.

Även om du är helt säker på att det inte finns något fel med dina kontoinställningar, ta en andra och till och med en tredje titt. Du vill inte att en tillsynes liten detalj ska vara källan till stora problem som kommer i vägen för din framgång med PPC-marknadsföring.

Här är en snabb checklista över de uppgifter som du vill täcka i det här steget:

 • Länkade du ditt Google Analytics-konto?
 • Är ditt konto organiserat logiskt?
 • Är spårningen för ditt konto korrekt inställd?
 • Hanterar du ett eller flera konton?
 • Kontrollerade du Lin-Rodnitzky-förhållandet (L / R)?

Länka dina Google Ads- och Google Analytics-konton

I den numera digitala värld vi lever i måste marknadsförare använda alla verktyg och uns av teknik till sin fördel. Google gör ett underbart jobb med att göra det enkelt genom att låta användare länka sitt Google Ads-konto till andra Google-tjänster (Google Analytics, Google Business, Google Ads Editor, etc.)

Genom att slå samman dessa konton får du en fullständig bild av ditt företag och PPC-annonseringens roll i din bredare marknadsföringsstrategi.

Det gör också ditt liv mycket bekvämare!

Du kan till exempel importera dina konverteringsmål och målgrupper från Google Analytics direkt till Google Ads. Du kan också analysera dina kampanjresultat via Google Analytics och jämföra det med dina andra marknadsföringskanaler.

Men många marknadsförare saknar denna bekvämlighet eftersom de inte kopplar dessa konton. När du granskar ditt Google Ads-konto, kontrollera om du har länkat dina andra Google-tjänster.

Lin-Rodnitzky-förhållande (L / R)

Liz-Rodnitzky-förhållandet är ett snabbt och effektivt sätt att analysera ditt Google Ads-konto. Det kräver att du har implementerat korrekt konverteringsspårning och har tillräckligt med konverterings- och CTR-data tillgängliga i ditt konto. I huvudsak jämför detta förhållandet mellan den totala kostnaden för konverteringar och kostnaden för trafik från klick som omvandlas minst en gång.

Helst bör ditt L / R-förhållande vara mellan 1,5 och 2,0. Om det ligger under detta intervall är det ett tecken på att dina PPC-ansträngningar är för konservativa. Du kan missa konverteringar eftersom du inte är tillräckligt aggressiv. Lägg till några nya sökord, titta på Googles ”flik rekommendationer”.

Om ditt L / R-förhållande är högre än det perfekta intervallet är du för aggressiv. Du hanterar dina kampanjer felaktigt och slösar bort värdefulla annonsutgifter. För att åtgärda detta måste du redigera listan med negativa sökord, sänka buden för sökord som inte ger avkastning och pausa grovt underpresterande sökord.

L-R ratio

Organisera ditt Google Ads-konto

Ditt Google Ads-konto ska vara välorganiserat. Det innebär att ha en logisk struktur för dina kampanjer som kommer att sippra ner i annonsgrupperna, sökorden och så vidare. Den enkla sanningen är att om ditt konto är oorganiserat kommer resten av dina strategier att vara lika kaotiska.

Kontoorganisation involverar också detaljerna kring dina hanteringsprocesser. Vem ansvarar för övervakning och ändringar av Google Ads-kontot? Hur ofta görs dessa ändringar? Var och hur dokumenteras ändringar? Gör du anteckningar eller sammanställer rapporter? Om så är fallet, hur och var?

Allt detta är frågor som du omedelbart ska kunna svara på och visa i ditt Google Ads-konto. Om du inte har denna organisationsnivå bör du utveckla en plan som tydligt förklarar dessa detaljer.

Konverteringsspårning

Konverteringsspårning är en viktig del av framgångsrik Google Ads-marknadsföring. Om du inte vet när PPC-ansträngningar leder till konverteringar och intäkter är det omöjligt att mäta framgången för dina kampanjer.

Tyvärr kan det vara svårt att ställa in konverteringsspårning. För varje PPC-marknadsförare som ännu inte har konfigurerat konverteringsspårning finns det en annan som har implementerat den felaktigt. Det senare kan vara långt, mycket värre.

Det verkar enkelt på papper, skriv bara in ett kodavsnitt på din webbplats och presto eller hur? Ofta är skriptet inte korrekt formaterat. Dessutom, om dina mål eller din webbplats ändras, måste du också ändra din konverteringsspårning.

Eftersom det finns så många misstag och problem som kan uppstå vid konverteringsspårning är det viktigt att ta itu med det varje gång du utför en Google Ads-granskning. Även om du är säker på att den är korrekt inställd och överensstämmer med dina konverteringsmål, ta en sekund för att se till att den fortfarande fungerar som förväntat.

Hantera flera konton

Om du hanterar ett enda konto med specifika produkter och tjänster som annonseras kan du gå till det tidigare avsnittet om hur du organiserar ditt konto samt i nästa del där ämnena för annonsgrupp och kampanjstruktur kommer att behandlas.

Om du hanterar flera konton bör du dock skapa ett MCC-konto i Google Ads. MCC står för ”My Client Center” och är ett särskilt annonskonto utformat för kampanjchefer som hanterar flera konton samtidigt.

Detta gör att du kan se alla dina olika konton och kampanjer från en enda instrumentpanel vilket sparar mycket tid och irritation. Du kan strukturera ditt MCC-konto på ett sätt som är vettigt för alla kampanjer och konton du arbetar med.

Steg 2: Granska kampanjernas struktur och relevans

I nästa steg fördjupar du dig i dina kampanjer för att titta på deras relevans och struktur. Du börjar på kampanjnivå och gräver sedan djupare i sökord, annonstexter, annonstillägg och till och med landningssidor.

Relevans är en avgörande faktor i framgångsrika Google Ads-kampanjer och du måste se till att den finns i alla aspekter av din annonsstrategi. Struktur gör det enkelt att navigera och fokusera vilket i sin tur optimerar din tid och andra resurser.

Här är en checklista över uppgifter i detta steg:

 • Har du kontrollerat dina övergripande kampanjstrukturer?
 • Vad sägs om dina annonsgrupper?
 • Är ditt val av sökord relevant och värdefullt?
 • Är din annonstext relevant för sökorden?
 • Är dina landningssidor också relevanta för dina annonser?
 • Gör du det mesta av annonstilläggen?
 • Hur är ditt annonsschema strukturerat?
 • Vad sägs om din annonsrotation?

Kampanjstrukturer

På kampanjnivå finns det flera element som du behöver undersöka i din Google Ads-granskning.

Kampanjnamn: Många marknadsförare gör misstaget att namnge kampanjer ”kampanj 1”, ”kampanj 2” och så vidare. Dessa namn ger ingen information om vad temat eller fokus är för kampanjen. Om det här låter som ditt Google Ads-konto kanske du vill ändra namngivningsstrukturen.

Kampanjfokus: Varje kampanj ska ha ett klart och tydligt fokus eller mål. När du har ett snävt fokus skapar du mer relevanta och effektiva annonsupplevelser för potentiella kunder. Dessutom kommer dina annonsgrupper att vara mer organiserade.

Språk: Det låter självklart, men ta dig tid att se till att du bara annonserar på samma språk som dina annonser är skrivna på.

Nätverkstyper: Google Ads har många olika annonsnätverk, som Googles söknätverk, displaynätverk, shoppingnätverk etc. Du bör tänka kritiskt över hur och om du använder varje nätverk. Till exempel, om du bara publicerar sökannonser, finns det värde i att starta en kampanj i Googles Display-nätverk?

Brand Versus Non-Brand: En varumärkeskampanj kommer att fungera annorlunda och kräver en unik budgivningsstrategi, men den kan ge bra avkastning. Du bör ha minst en kampanj som är avsedd för söktermer från varumärket.

Kampanjbudgetar: Hur är din totala annonsbudget fördelad på dina kampanjer? Om du har en kampanj som överpresterar men inte får tillräckligt med budget måste du göra några ändringar. Du måste ha förståelse för hur du planerar för PPC-utgifter.

Kampanjinställningar: Förlitar du dig fortfarande på Google Ads standardkampanjinställningar? Om så är fallet kan du förbättra dina kampanjer genom att ändra dessa standarder.

Sökord

Betydelsen av sökord i PPC-marknadsföring kan inte överdrivas nog. Du måste absolut spendera mycket tid av din Google Ads-granskning på att analysera och justera dina sökordsstrategier. Är dina matchningstyper tillräckligt specifika? Inriktar du dig på sökord som målgruppen faktiskt söker efter?

Sökordens syfte: När användare gör sökningar på Google har de en specifik avsikt som driver dem. Ofta vill de bara ha information. Andra gånger vill de dock vidta åtgärder och hitta en lösning på sitt problem, som kan vara i form av en produkt eller tjänst. Sökord med hög avsikt kan vara dyrt men extremt givande och bör vara en del av dina strategier.

Varumärkessökord: Sökord med ditt varumärke kan vara mycket värdefulla. Du måste ta ett beslut, buda på märkesord eller inte? De har ofta låg konkurrens och kostnader samt ofta mycket hög CTR.

Konkurrenter: Du kan också använda dina konkurrenters varumärken. Denna strategi hjälper dig att avleda en del av den trafik som söker efter dina konkurrenter och istället ta dem till dina egna produkter och tjänster.

Lista över negativa sökord: Med en lista över negativa sökord kan du ta bort sökord som inte är relevanta för dina mål. De kan vara relevanta för din typ av verksamhet, men inte för de specifika produkter och tjänster som ditt företag erbjuder. Listan över negativa sökord säkerställer att du inte spenderar pengar på dåliga klick och irrelevant trafik.

Sökord med låg kvalitet: Titta på resultaten för varje sökord i dina kampanjer och identifiera de som underpresterar. Dessa gör att din Quality Score blir lidande. Därför kan ditt bästa alternativ vara att pausa sökord som inte håller.

Sökordsbud: När du tittar på sökord är det viktigt att överväga om du ska buda på enskilda sökord eller annonsgrupper. Det förstnämnda är en mycket bättre strategi som optimerar dina kostnader för varje klick.

Nya sökord: När du granskar dina befintliga sökord, titta också i dina söktermsrapporter för nya sökordsmöjligheter. Som tidigare nämnts bygger framgångsrik PPC-marknadsföring på din förmåga att kontinuerligt hitta nya möjligheter. Du kan använda sökordsplaneraren för att identifiera nya sökord. (Här är en guide för att göra en sökordsanalys)

Annonsgrupper

Inom varje kampanj har du troligtvis flera annonsgrupper. Det är här många PPC-marknadsförare gör det svårt för sig.

Storlek: Storleken på annonsgruppen är en viktig fråga. Ju större grupp desto svårare är det att säkerställa att varje sökord är relevant för annonsmeddelandet. Ändå har många PPC-marknadsförare 10-20 sökord i en enda annonsgrupp. Om du känner igen dig i detta, bör du överväga att ta bort några av de lägst presterande sökorden i dina annonsgrupper. Dessa är de sökord som är minst relevanta för gruppen.

Single Keyword Ad Groups (SKAG): När det gäller annonsgruppens storlek bör du överväga att använda SKAGs i dina kampanjer. Med ett sökord i annonsgruppen kan du skapa ett annonsmeddelande som är specifikt för söktermen, vilket garanterar relevans. Under din granskning kan du identifiera dina viktigaste sökordsmöjligheter och skapa SKAGs för dessa högprioriterade termer.

Single Produkt Ad Groups (SPAG): En annan typ av annonsgrupp som du bör använda är annonsgruppen för enstaka produkter. Detta gör det möjligt för PPC-marknadsförare att skapa meddelanden som specifikt tillgodoser ett urval av produkter.

Single Themed Ad Groups (STAG): Den slutliga annonsgruppstypen centrerar kring ett specifikt tema eller ämne. Detta gör det mycket lättare att skriva annonstext som är relevanta för varje sökord i gruppen. STAGs gör det enkelt att buda eftersom varje sökord är så nära besläktat att du kan buda på annonsgruppsnivå istället för på enskilda sökord.

Matchningstyper: Använder du breda och exakta matchningstyper effektivt i dina annonsgrupper? Båda alternativen erbjuder unika fördelar och bör användas tillsammans i dina kampanjer. Du kan till och med skapa dubbla grupper med olika matchningstyper. När du har en extra annonsbudget kan du fokusera på exakta matchningar. Eller skapa en bredare matchningstyp för att få in viktig webbtrafik.

Budgivning: Du bör alltid granska dina budstrategier. Att ställa in bud på annonsgruppsnivå sparar tid, men de kan lätt åsidosättas av bud som placeras på sökordsnivå. Till exempel, om ditt annonsgruppsbud är satt på 5 kr, men du har lagt ett bud på 10 kr för ett sökord inom annonsgruppen, använder Google det senare. Denna skillnad är viktig när du genomför din annonsgruppsgranskning. Du kanske inte vill att dina annonsgruppsbud ska åsidosättas!

Beta- och Alpha-annonsgrupper: Alpha-annonsgrupper använder främst exakt matchsökord. De är utformade för att fånga kvalitativ trafik. sökord i dina alfa-annonsgrupper är kända för att generera trafik som sannolikt kommer att konvertera. Betaannonsgrupper använder däremot modifierade sökord med bred matchning som hjälper dig att bättre förstå hur människor söker. Båda ska användas strategiskt för att förbättra dina Google Ads-kampanjer.

Annonstexter

I slutändan är det effektiviteten som driver konverteringar och trafik i dina annonstexter. Alla dina inriktningar och bud kan vara felfria, men om din annonstext inte är tillräckligt bra för att locka klick, kommer resten av dina ansträngningar inte att ge någon utdelning. Detta är ett annat måste avsnitt i din Google Ads-granskning.

Tydlighet: För att annonstexten ska vara lockande måste den vara tydlig och kortfattad. Du vill vara detaljerad och presentera mycket värde för potentiella kunder, men bara om det presenteras tydligt. Ofta fungerar enkla annonsstrukturer bäst eftersom de gör det möjligt för läsare att smälta meddelandet och agera snabbt.

Värde: Värde är det som gör att ditt annonsmeddelande sticker ut från resten. Varje annonsmeddelande du skapar måste presentera en unik lösning som sökare ännu inte har sett tidigare från konkurrenter. Så markera vad som skiljer dig från de andra och varför kunder absolut inte kan gå miste om möjligheten.

Kontrollera att dina annonsmeddelanden visar värde i form av priser, kampanjer och exklusiva erbjudanden. Använd också kraftfulla ord i din annonstext som kommer att fånga läsaren och visa varför du är det bästa alternativet för att lösa deras behov.

Uppmaning / CTA: Åtgärden är en viktig del av din annonstext. Det är det som i slutändan får en användare att klicka. Även en liten förändring i annonstexten kan göra skillnad. Så se till att du testar flera varianter.

Under din Google Ads-granskning bör du spendera lite tid på att analysera hur dessa variationer presterar och använda dina PPC-data för att välja de bästa. Försök också experimentera med frågebaserade uppmaningar.

Sökord: Din annonstext måste innehålla minst ett sökord. Du vill också ha med sökord med lång svans (long tail keywords)  i din annonstext. Dessa unika fraser kommer att förbättra relevansen för dina annonser och leda till bättre annonsupplevelser och förbättrad Quality Score.

Annonstillägg: Om du aktiverar annonstillägg förbättras din annonstext avsevärt. Dessa tillägg kommer inte bara att öka den fysiska storleken på din annons utan de kommer också att erbjuda alternativ för kunder att ringa, visa ditt företag i maps, besöka specifika sidor på din webbplats och mer. Du måste dra nytta av annonstillägget.

Du bör ha minst fyra tillägg aktiverade i dina kampanjer och testa effektiviteten hos dessa funktioner. Om resultatet är dåligt är din Google Ads-granskning ett bra tillfälle att undersöka varför vissa webbplatslänkar inte får trafik eller varför samtalsspårning inte fungerar korrekt.

Landningssidor

Det sista steget i PPC-pusslet är din landningssida. Du måste veta hur du gör en bra landningssida. Det är här användarna hamnar när de har klickat på din annons i Googles söknätverk. Det finns mycket som kan gå fel med landningssidesupplevelsen och som kan avskräcka personer som har klickat på din annons. Du betalar fortfarande CPC-beloppet, men du får inte den värdefulla konverteringen.

Relevans: Den gyllene nyckeln till en lyckad landningssidesupplevelse är relevans. Om landningssidan inte innehåller samma erbjudande, produkt eller meddelandestil som användaren upplevde i din annonstext, kommer de att klicka bort sidan. Detta kommer att skada ditt Quality Score och skada ditt Google Ads-konto.

Var noga med det din annonstext lovar och huruvida det syns på landningssidan. Framhäv uppmaningen på din landningssida och följ upp den med relevant innehåll.

Värde: Du har ett mycket smalt fönster för att locka ett klick med en annonstext. Nu har du en hel webbsida (eller mer) för att bygga på intresset och ge ytterligare värde. Det är här vittnesmål, produktbilder och andra element lyser.

Dina landningssidor ska imponera på potentiella kunder! Definiera vem du är på ett engagerande sätt som håller kvar dem på sidan och leder dem närmare konvertering.

Friktionslös: Design är en enorm faktor för en framgångsrik landningssida. Om det händer för mycket, om sidan inte laddas tillräckligt snabbt eller om det finns för många steg för att konvertera – har du en negativ upplevelse på din landningssida.

Testa dina landningssidor själv och se hur de är utformade. Distraherar det från kärnbudskapet? Skadar elementen på sidan laddningstiderna? Det här är frågor som måste lösas under din granskning.

Mobil: Mobilen är en viktig faktor i dagens marknadsföring. Dina landningssidor måste också skapas med tanke på mobilanvändare. När du testar prestanda och design på landningssidan kan du också kontrollera hur den visas på en smartphone, surfplatta och andra mobila enheter.

Schemaläggning och rotation

PPC-marknadsförare måste också planera när och hur ofta deras annonser visas. För vissa är detta en eftertanke som förtjänar mer uppmärksamhet under en Google Ads-granskning. Om du inte funderar strategiskt på ditt annonseringsschema måste du lägga till denna dimension i din Google Ads-strategi.

Tidpunkt: Analysera vilka tider på dygnet och vilka dagar i veckan dina annonser är mest framgångsrika. Detta är troligtvis ett svar på när din målgrupp är aktiv. Rikta sedan in din annonsbudget för att fokusera på dessa perioder. Detta säkerställer att dina annonser visas när det är troligt att människor konverterar.

Rotation: För annonsgrupper som har mer än ett annonsmeddelande vill du kontrollera att de är rätt inställda för att rotera. Detta visar varje annonsmeddelande lika, vilket ger dig maximal mängd data och resultat.

Överväg smart budgivning: Om du arbetar med en annonsrotation med olika meddelanden, överväg att använda en smart budstrategi. Denna förlitar sig på Googles algoritm för att välja det bästa annonsmeddelandet för den unika besökaren.

Steg 3: Granska målen och konverteringarna i din kampanj

Det tredje steget i din granskning är kortare, men fortfarande en viktig del av processen. Du måste ta itu med dina annonseringsmål. Ofta har PPC-marknadsförare en illusion om att deras mål sätts i sten. Således fortsätter de att arbeta med gamla mål eftersom de aldrig har tagit sig tid att ta itu med huruvida målen fortfarande är relevanta eller realistiska.

Samma uppfattning kan också kopplas till konverteringsspårning. Vissa har uppfattningen om att konverteringsspårning, när den väl är konfigurerad, fortsätter att fungera felfritt. Tyvärr är det inte något du kan ställa in och glömma. Det behöver en rutinkontroll precis som alla andra delar av dina kampanjer.

Checklistan för detta steg är väldigt enkel:

 • Är dina mål fortfarande relevanta eller behöver de justeras?
 • Är konfigurationen av konverteringsspårningen korrekt och fungerar som avsett?

Mål

Du kan betrakta dina PPC-mål som ett fartygs roder. De pekar dig i den riktning du vill resa, eller tror att du behöver åka. Men på vägen händer det något som gör att du måste stanna upp för att hitta kursen igen.

Detta händer ofta med PPC-marknadsföring, särskilt när du arbetar mot flera konverteringsmål. Att granska och eventuellt justera dina mål och fokus kommer att påverka dina beslut i senare delar av din granskning. Till exempel kräver ett nytt mål en annan budstrategi.

Det finns många olika nivåer i dina mål. Du kan ha konverteringssmål, kampanjmål, till och med organisationsmål. Här är frågorna du kan ställa dig själv under det här steget i din Google Ads-granskning:

 • Vad är ditt företags övergripande mål?
 • Vilka är dina konverteringsmål för ditt företag?
 • Skiljer sig dessa konverteringsmål från dina mål i Google Ads?
 • Har något av dessa mål förändrats?
 • Är målen korrekt inställda?
 • Finns det några faktorer som kan påverka dina mål? (konkurrenter, ändringar i Googles söknätverk etc.)

Du vill ha en kristallklar vision om vad ditt Google Ads-konto och dina PPC-strategier ska uppnå. Med den här visionen blir det mycket lättare att granska ditt konto och fatta beslut som tar ditt företag närmare sina mål.

Konverteringsspårning på kampanjnivå

Konverteringsspårning gör det möjligt för en PPC-marknadsförare att se när, var och hur deras konverteringar görs. Detta är avgörande för alla PPC-marknadsföringsstrategier, men särskilt för de som fullbordar konverteringar från olika kanaler (webbplats, telefon, personligt och så vidare).

I strävan att uppnå dina mål och få konverteringar måste du implementera konverteringsspårning ordentligt. På ytan är detta en enkel fråga om att lägga till ett kodavsnitt på din webbplats. I verkligheten kan mycket gå fel med att skriva in det här skriptet på din webbplats.

För det första ser inte alla företag konverteringar på samma sätt. Kanske är ditt företag intresserat av registreringar snarare än köp. Detta måste återspeglas i hur du lägger in skriptet på din webbplats.

Här är en checklista med åtgärder för att säkerställa att omvandlingsspårningen fungerar korrekt:

 • Kan du verifiera att Google Ads kan se taggen för konverteringsspårning på din webbplats?
 • Med hjälp av verktyg och metoder från en tredje part, kan du verifiera att taggen är korrekt installerad på rätt platser och med rätt parametrar aktiverade.
 • Har dina mål ändrats alls? Påverkar dessa ändringar din konverteringsspårning?
 • Kan du spåra konverteringar över olika medier?

Om din konverteringsspårning implementeras korrekt och fungerar som du vill kan du använda detta steg i granskningen för att titta på data. Ibland gömmer sig viktiga insikter i dina konverteringsdata. Du kan till exempel se hur mycket tid det tar för en kund att konvertera efter att de har klickat på annonsen. Finns det sätt att förbättra tiden och minska friktionen?

Steg 4: Granska inriktningen på dina kampanjer

En av anledningarna till att Google Ads är den bästa PPC-annonseringsplattformen är de många funktioner och inriktningsalternativ som erbjuds. Du kan rikta dig till kunder med många olika strategier och alternativ. Detta gör det möjligt för marknadsförare att rikta sig mot mycket specifika målgrupper.

Det fjärde steget i din Google Ads-granskning kommer att titta på dessa inriktningsalternativ och granska huruvifa du använder dessa parametrar efter bästa förmåga.

Inriktning kan delas in i tre kategorier som styr checklistan för detta steg i Google Ads-granskningen:

 • Utnyttjar du platsinriktning?
 • Vilka målgruppsinriktningsalternativ använder du?
 • Optimerar du för enhetsinriktning?

Platsinriktning

Plats, plats plats! Du vill inte visa dina annonser på platser som du inte är verksam på. Dina annonsmeddelanden kommer inte bara att vara irrelevanta för dessa målgrupper, utan de som klickar på annonsen kommer du inte att kunna hjälpa.

Annars hjälper platsinriktning dig också att fastställa de specifika områden där konverteringar mest sannolikt kommer att ske. För en lokal restaurang är det till exempel mycket mer troligt att människor som är under en mil bort kommer att nappa, än de som är fem eller tio mil bort.

Att rikta in sig på de bästa platserna för ditt företag är en klok strategi och du bör justera dina bud därefter.

Målgruppsinriktning

Google har omfattande data om varje användare i söknätverket. Dessa uppgifter speglar deras demografi, livsstil, intressen, shoppingbeteende och mer. Genom att använda målgruppsinriktningsalternativet kan du placera meddelanden framför individer som har visat liknande intressen för ditt företags produkter eller tjänster. Du kan använda målgruppsinriktning för att visa dina annonser för de mest relevanta användarna.

Målgruppsinriktning omfattar även remarketing. Remarketing använder cookiedata för att låta dig placera annonsmeddelanden framför personer som har besökt din webbplats tidigare och därigenom uppmuntra dem att återvända.

När du utför dina Google Ads-granskningar bör du titta på dessa målgruppsinriktningsalternativ och se om något går i linje med dina PPC-mål.

Enhetsinriktning

Mobila enheter har exploderat i popularitet. Många användare i Googles söknätverk interagerar med annonsinnehåll när de surfar från sina mobiler. Du kan skapa annonser som specifikt riktar sig till dessa användare. Du måste förstå analyserna för att förbättra Google Ads-enhetsinriktningen.

Detta är en effektiv strategi för lokala företag som vill attrahera fot-trafik från personer som söker efter en butik eller restaurang. Om du inte har utforskat enhetsinriktningsalternativ är det kanske dags att försöka justera bud baserat på enhetstyp!

Steg 5: Granska strategierna för dina kampanjer

Den sista delen av din kostnadsfria Google Ads-granskning handlar verkligen om att dra åt muttrarna på ditt konto. Det är här du tittar på din budget, nyckeltal, Quality Score och andra detaljer som påverkar annonsernas resultat. Till och med dubbelkolla din annonstext för stavfel är en anmärkningsvärd uppgift i detta steg.

Här är en checklista att lita på när du granskar resultatstrategierna för dina kampanjer:

 • Finns det några låga Quality Scores som kan skada ditt Google Ads-konto?
 • Hur är dina klickfrekvenser?
 • Konverterar du tillräckligt med dessa klick?
 • Hur mycket budget slösar du bort?
 • Kontrollerade du sökvolym för sökord?
 • Finns det några problem som påverkar din annonsrankning negativt?
 • Har du dubbelkollat dina visningsadresser, slutliga webbadresser och landningssidor?
 • Är dina annonser fria från stavnings- och grammatikfel?
 • Är du nöjd med din avkastning på annonsutgifterna? Kan de förbättras?
 • Kontrollerade du dina IP-undantag?
 • Hur är din visningsandel?
 • Vilka andra mätvärden är relevanta för ditt mål och måste kontrolleras under din Google Ads-granskning?

Quality Score

Quality Score är en av de viktigaste aspekterna av PPC-marknadsföring. Dina poäng påverkar dina bud, annonsranking och andra viktiga kampanjkomponenter. Om Google tilldelar dina kampanjer ett dåligt Quality Score kommer du att betala mer och troligen hållas borta från den högsta annonsplaceringen.

När du granskar ditt Google Ads-konto, leta efter områden i din strategi som Google har gett dålig poäng. Detta är Googles sätt att informera dig om att dina annonser kanske inte är relevanta eller inte presterar tillräckligt bra för att få en topplacering.

Eftersom Quality Score är en så viktig del av framgångsrik PPC-marknadsföring, ska vi nu titta på några scenarier och vad du kan göra för att fixa dem:

 • Din förväntade CTR är ”genomsnittlig” eller ”över genomsnittet” – Goda nyheter, din klickfrekvens är bra! Du behöver inte göra några omedelbara ändringar.
 • Förväntad CTR är ”under genomsnittet” – Ditt annonsinnehåll är inte relevant för de sökord som du budar på; du måste justera din annonstext och försöka förbättra relevansen.
 • Annonsens relevans är ”genomsnitt” eller ”över genomsnittet” – det finns inga problem med din annonsrelevans.
 • Annonsens relevans är ”under genomsnittet” – I det här scenariot signalerar Google att din annons eller ditt sökord inte är relevant för resten av annonsgruppen. Du måste strama åt gruppen och kontrollera att varje sökord relaterar till samma ämne och de annonsmeddelanden som visas.
 • landningssideupplevelsen är ”genomsnittlig” eller ”över genomsnittet” – klappa dig själv på axeln eftersom och gå vidare.
 • Landningssideupplevelsen är ”under genomsnittet” – Din landningssida behöver lite arbete! Det kanske inte är tillräckligt relevant för annonsmeddelandet, vilket får potentiella kunder att lämna innan de konverterar.

Klickfrekvenser och konverteringsgrader

Eftersom din CTR kommer att påverka din konverteringsgrad kan du titta på båda dessa mätvärden tillsammans. Att jämföra dessa mätvärden kan också ge viss inblick i vad som inte fungerar i dina annonser.

Till exempel signalerar en hög CTR men låg konvereringsgrad ett problem med din landningssida. Potentiella kunder tycker att dina annonser är engagerande och relevanta men när de väl har kommit till sidan förlorar de intresset. Detta är mycket viktigt eftersom du betalar för klick men inte får något konverteringsvärde.

Omvänt visar en låg CTR (som sannolikt kommer att orsaka en låg konverteringsgrad) att ditt annonsinnehåll inte lockar tillräckligt för att driva klick.

Helst bör ditt mål vara att ha en hög klickfrekvens med lika hög konverteringsgrad. Det betyder att potentiella kunder klickar och konverterar. Om ett mätvärde släpar, särskilt CTR, måste du vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda problemet.

Slöseri med annonsbudget

Om du inte har pengar kvar i budgeten slutar dina annonser att visas och du får varken in klick, visningar, konverteringar eller andra värdefulla mätvärden.

Således, om du ska investera tid, engagemang och naturligtvis pengarna i Google Ads-kampanjer, vill du se till att dessa resurser spenderas väl. Men om din Google Ads-strategi inte är optimerad riskerar du att slösa bort din annonsbudget.

Oftast är det irrelevanta sökord som ställer till det. Detta gör att du spenderar pengar på söktermer som inte är värdefulla för ditt företag. Kunder kan klicka på annonsen men upptäcker sedan att det ditt företag erbjuder, inte är den tjänst eller produkt som de är intresserade av.

Budget

När det gäller bortkastade utgifter och din budget, bör du ha en tydlig vision om till vad din annonsbudget faktiskt går. Det låter kanske uppenbart, men många PPC-marknadsförare planerar inte för detta.

De kanske vet att de spenderar 1 000 kronor och får 1 500 kronor tillbaka från sina annonser, men de har inte en fullständig förståelse för vad de 1 000 kronorna spenderas på och hur 1 500 kronor i resultat skapas.

Att använda din Google Ads-budget effektivt är avgörande för din PPC-marknadsföring. Det finns alltid sätt att justera din budget för att uppnå bättre resultat. Även om du arbetar med en liten annonsbudget finns det sätt att få det att fungera!

När du granskar dina kampanjer ska du vara noga med hur och vad du spenderar din annonsbudget på samt titta på nya sätt för att utnyttja din budget mer effektivt.

Return on ad spend eller ROAS

I ovanstående scenario antas att PPC-marknadsföraren vet att de får 1500 kronor från sina annonsutgifter. Om du inte vet hur mycket pengar du får tillbaka, måste du ta dig tid för att analysera konverteringsdata tills du vet vad din ROAS är.

Sökord

Kom ihåg att sökord är ditt bröd och vatten. Så du bör ta en andra titt på dem i steg 5 av din Google Ads-granskning. Titta på din söktermsrapport och filtrera bort de sökord som du har lagt till eller uteslutit. Det som återstår är de sökord som du eventuellt har förbisett. Finns det något i listan som ska läggas till eller uteslutas?

Annonsrankning

Helst vill du att dina annonser ska visas på första eller andra plats. Om du märker att annonsrankningen är lägre än den andra platsen i SERP, är det ett tecken på att du måste förbättra ditt Quality Score för den här annonsgruppen eller öka ditt CPC-bud.

Kontrollera visningsandelar

Visningsandel är inte ett mått som du bör sträva efter att förbättra, men det ger dig en inblick i hur många visningar du kan få baserat på dina nuvarande sökord. Om du har en exponeringsandel som är högre än 80% kommer du inte att få mycket mer exponeringsvolym. Därför bör du fokusera mer på CTR och konverteringsgrad. Om din visningsandel är mindre än 30% måste du fokusera på att öka din annonsrankning och sökord relaterade till användarintentionen, så att din annons kan visas för fler målgrupper.

Ej godkända annonser

Google har många policyer och riktlinjer för annonsinnehåll. Det är inte ovanligt att en annons inte godkänns. Google skickar ett meddelande till dig och visar vad i policyn annonsinnehållet bryter mot. Du bör kontrollera om du har fått ett meddelande under din granskning och åtgärda överträdelserna.

Kontrollera din remarketing

 • Fokusera på din befintliga målgrupp och kontrollera om remarketing-kampanjer körs?
 • Om det finns en aktiv kampanj kan du gå till det delade biblioteksavsnittet i kontot och titta på målgrupper som är inställda för remarketing.
 • Samlar de in medlemmar?
 • Finns det målgrupper på varje nivå?
 • Kan du hitta kakor på webbplatsen?

URL: er

Kontrollera alla dina webbadresser, både visning och slutlig. Är dina visningsadresser optimerade för sökordet? Går de slutliga webbadresserna till rätt landningssida? Laddas den här landningssidan snabbt och fungerar på alla enhetstyper? Det här är frågor som du har svarat på i tidigare steg, men du bör granska dem en gång till i det här steget.

Stavning och grammatik

Även de bästa gör fåniga misstag. Dubbel- och trippelkolla dina annonstexter för fel och enkla misstag!

IP-uteslutningar

Du vill spendera pengar på klick från potentiella kunder. Du vill inte spendera pengar på klick som inte kommer att konvertera. Det kan vara en medlem i ditt team eller en konkurrent som vill se hur din landningssida är uppbyggd. Det kan till och med vara du! I vilket fall som helst kan IP-uteslutningar förhindra att du betalar för klick från personer som inte är dina kunder. Det kommer att spara lite pengar!

Slutsats

I denna Google Ads-granskning har du sett flera olika checklistor som du kan använda för att säkerställa att du har slutfört varje uppgift i denna omfattande process. Här är ytterligare en lista som sammanfattar denna 5-stegsgranskning. Du kan använda den här listan för att kontrollera att du har checkat av alla viktiga steg i Google Ads-granskningen.

 • Har du gjort ändringar i dina kampanjer, konton eller annonsgrupper och registrerat dessa justeringar?
 • Har du redigerat din sökordslista på något sätt?
 • Kontrollerade du dina mål?
 • Har du tittat på uppgifterna sedan din senaste granskning och mätt hur din prestation har förändrats?
 • Har du kontrollerat och åtgärdat några problem som påverkar prestanda?
 • Har du vidtagit åtgärder för att förbättra dina konverteringar och ROAS?
 • Känner du dig bättre rustad för att utveckla din PPC-marknadsföringsstrategi?

Nu känner du till alla områden som behöver granskas och kanske undrar hur du kan analysera dem? Buzzlemedia hjälper dig gärna.

I slutet av din Google Ads-granskning är det bra om du tar dig tiden att anteckna dina resultat och markera eventuella ändringar du har gjort.

Dessa anteckningar är ovärderliga nästa gång du gör en granskning. Du kommer snabbt att kunna titta på de ändringar du gjorde senast och hur de har påverkat ditt företag.

Kom ihåg att Google Ads-granskningar bör vara rutinmässiga. Lägg till det i din kalender och gör det minst en gång i månaden!

Google Ads-granskning
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap