Skip to main content

Väx med en specialiserad Google Ads byrå

Sökmotoroptimering

Trött på att inte se avkastning från din Google annonsering?

Svårt att nå rätt publik med dina annonser?

Rikta dig exakt med våra anpassade strategier baserade på data för Google-annonser

Du spenderar för mycket på Google Ads

Optimera din annonsbudget med vår kostnadseffektiva annonsförvaltning

Dina annonser konverterar inte som förväntat?

Öka andelen besökare som blir kunder med våra optimerade våra lösningar

Kämpar du med att förstå Googles ständiga algoritmuppdateringar?

Håll dig före konkurrensen med vår uppdaterade expertis

Är din nuvarande byrå inte transparent med resultat och kostnader?

Upplev klarhet och transparens med vår rapportering och kommunikation

Dina annonser speglar inte ditt varumärkes unika värde

Skapa skräddarsydda annonser som träffsäkert representerar ditt företag

Osäker på hur du ska navigera i Google Ads komplexa gränssnitt?

Förenkla din annonsering med vår kampanjhantering

Ingen tid att sköta Google Ads effektivt?

Låt oss ta hand om era kampanjer för tidsbesparande och optimala resultat

En Google Ads-byrå som du kan lita på

Vi optimerar från click-to-close, det betyder lägre kostnader, ökad försäljning och mer tid över. Vi kopplar samman teknik och affärsmål med rätt konsult som konstant analyserar resultat och optimerar annonser mot uppsatta mål.

Great cooperative team, highly knowledgeable in digital marketing, awesome content production. Recommended! - NordSecurity

Dominykas DamalakasOff-Site SEO Manager, Nord Security

Vi behövde en SEO-byrå som förstod B2B och detta engagerade vi Buzzle för och tack vare detta beslutet har vi idag den bästa marknadsföringen inom vår bransch, något man lätt kan verifiera genom att se på vår nuvarande digitala närvaro.

Jörgen SjöstrandVD, Concito Consulting

Buzzlemedia har hjälpt till att säkerställa att vi når rätt marknad med rätt budskap. Mycket professionell hantering och engagerande arbetsprocesser.

Staffan HagbergMarknadschef, Animech AB

Buzzlemedia har hjälpt oss få ordning med tekniken på vår hemsida och sökoptimerat texterna vilket gav resultat direkt. Och nu även med att implementera HubSpot och att sätta upp kampanjer. De är kunniga och ger snabba svar.

Fredrik OlssonSälj- och marknadschef, Carlo Gavazzi

Vi har samarbetet med Buzzlemedia i mer än 1.5 år nu då vi saknade interna resurser att hantera delar av vår marknadsföring, SEO och inbound, blogginlägg, Google Ads annonsering på ett professionellt sätt. Där gör Buzzle ett riktigt bra arbete.

Johan LindstedtVD, Starweb

Var synlig när kunder söker efter det ni erbjuder

Annonsera på Google när kunder söker efter era produkter eller tjänster. Med ca 97% av svenskarna som använder Google för att hitta information, kan Google Ads effektivt omvandla sökare till kunder vid rätt ögonblick. Detta ökar försäljning och tillväxt med god lönsamhet.

SEO-byrån Buzzlemedia och anställda på workshop

1. Uppstartsmöte

Ert första steg är ett introduktionsmöte med er personliga Google Ads-specialist och teamet som kommer att hantera era kampanjer. Vi fokuserar på att förstå ert företags mål, era specifika mål med Google Ads, viktiga prestandaindikatorer (KPIer) och önskad frekvens för uppdateringar och kommunikation.

2. Kampanjstrategi

Efter introduktionsmötet utvecklar vi en skräddarsydd Google Ads-strategi. Vårt team av certifierade Google Ads-experter skapar en plan för att effektivt nå ut till er målgrupp, maximera klick och konverteringar, och säkerställa att era annonseringsmål uppfylls.

03. Google Ads Dashboard

När er kampanj är igång introducerar vi er till vår Google Ads Dashboard – en avancerad plattform för realtidsrapportering. Dashboarden ger er full insyn i kampanjens prestanda, strategiska insikter, och tillgång till detaljerade rapporter, integrerat med Google Analytics för en heltäckande översikt över hur väl din Google annonsering fungerar.

4. Regelbundna uppföljningar

Vi värderar transparens och tillgänglighet. Utöver regelbundna möten med er Google Ads-specialist för att diskutera kampanjens framsteg, erbjuder vi även ett dedikerat team via en digital plattform för direktkommunikation. Detta ger er snabb tillgång till vårt team för alla typer av frågor eller diskussioner, vilket garanterar en sömlös och interaktiv kundupplevelse.

5. Kvartalsrevisioner

Varje kvartal gör vi en grundlig genomgång med er för att utvärdera kampanjens prestationer över tid och diskutera strategiska justeringar.

6. Dynamisk optimering

Vår strategi är flexibel och datadriven. Med kontinuerlig analys av kampanjdata och externa förändringar, såsom justeringar i Googles annonseringssystem, anpassar och optimerar vi era Google Ads-kampanjer för att kontinuerligt förbättra resultaten och ROI.

Över 50 miljoner sökningar utförs dagligen på Google enbart i Sverige

67
av alla klick på Google går till de fem första resultaten
78
klickar aldrig förbi den första sidan med resultat
74
undersöker produkter online innan de gör ett köp

Buzzlemedias Google Ads-process – steg för steg

Buzzlemedia har lång erfarenhet av att hjälpa företag öka sin synlighet på nätet. För att lyckas med detta behöver man få rätt på flera parametrar – bland annat Google Ads.

Låt oss titta närmare på en genomarbetad Google Ads-process.

1. Lönsamhetsanalys av företaget

Innan vi fokuserar på Google Ads-kontot så behöver vi identifiera vilka produkter och tjänster som är lönsamma för ert företag. Ambitionen är att Google Ads-annonseringen ska vara ett led i er marknadsföringsstrategi. Därför behöver vi initialt definiera era förutsättningar och vilka tjänster och produkter som ni vill ska synas på Google. Detta gör att det arbete vi sedan utför är styrt av lönsamhetsparametrar från dag ett.

För att nå ett mål – som i de flesta fall är ökad försäljning – behöver man först definiera förutsättningar, delmål och arbetsprocess.

2. Analys av marknad och val av sökord

Vårt efterföljande steg innefattar att se över vilka sökord och sökfraser som bäst speglar era tjänster/produkter. Genom att matcha rätt sökord med rätt intention och sedan leverera tilltalande annonser, så skapar vi en stark bas för framgång. I detta steg gör vi också en djupgående analys av marknaden och konkurrensen. Därutöver analyserar vi rådande söktrender, trafikmängd samt sökord som bör undvikas framgent.

3. Kontostrategi och struktur

När vi valt ut sökord för kampanjen följer nästa steg: att upprätta en strategi och struktur för Google Ads-kontot. Här sätter vi budget, väljer geografisk inriktning, tidpunkt för annonsering etc. Det är en övergripande strategi som sätter ramarna för annonseringen. Genom att nyttja omsorgsfullt utvalda sökord med rätt sökintention och effektiva annonser leder vi sedan trafik från Google till hemsidan. Du har därefter full kontroll över annonseringskostnad och kan mäta resultaten.

4. Utveckling av annonser

När strukturen och sökorden är satta inleds optimeringen av annonser. Vi utvecklar annonser som är anpassade efter sökintention och som attraherar användare att klicka sig in till din sajt. Dessa annonser förfinar vi sedan kontinuerligt för att öka dels frekvensen av klick men också konverteringen.

Det är viktigt att ständigt betrakta sin marknadsföringsprocess med kritiska ögon. Vad kan förbättras? Hur kan vi nå ut till fler? Ifrågasättande håller er på tårna.

5. Kontinuerlig optimering och utveckling

Som vi tidigare nämnt är ett Google Ads-konto inte optimerat efter ett par veckor, utan det krävs gediget och strategiskt arbete för att nå högsta möjliga avkastning på sin investering. Kontinuerligt så arbetar vi med:

  • Nya kampanjer, sökfraser samt annonser
  • Rätt budskap för ökade resultat
  • Konverteringsspårning och uppföljning
  • A-/B-testning av sökfraser och annonser
  • Negativa sökfraser som tar bort onödig trafik
  • Rekommendationer för att höja landningssidornas prestation

6. Rapportering

Vi på Buzzlemedia är noga med att vara tydliga och transparenta med arbetet. Baserat på de mål som vi satt upp optimerar vi Google Ads-kontot och ger er nödvändig data och input för att ta rätt affärsbeslut. Du får en rapport som visar upp resultat, kostnad, konvertering och vilka åtgärder som gjorts under den rådande perioden.