Skip to main content

Hur du får stöd för din SEO-budget

SEO-budget

Att övertyga och få stöd av företagsledningen i SEO-arbetet är ett av de mest kritiska stegen för ett framgångsrikt resultat. Trots att organisk trafik driver mer än 50% av all webbplatstrafik samt att 57% av B2B marknadsförare menar på att SEO genererar fler leads än något annat marknadsföringsinitiativ – förblir organisk trafik bland de lägst finansierade prioriteringarna när det kommer till allokering av marknadsföringsbudget.

Detta grundar sig oftast i att företagsledningen inte ser eller förstår värdet av organisk trafik och effekterna som kommer av SEO. Så hur förklarar du vikten av SEO och, allra viktigast, hur övertygar du företagsledningen till att ge dig den viktiga SEO-budgeten?

Fråga dig själv vad som är viktigast för företagsledningen

När det kommer till marknadsföring kan det företagsledningen letar efter att skilja sig helt från vad marknadsförare har i åtanke. Medan marknadsförare har flertalet mätvärden som definierar framgång, vill företagsledningen endast prata om en sak: vinst. Att du ökat sökordsrankningen eller webbplatsens hälsa är definitivt positivt, men om du inte får in konverteringar och sälj kommer du att ha problem med att få budget.

Ha detta i åtanke när du ska samtala om budget med företagsledningen och var tydlig med hur du ska öka försäljningen, leads eller vad som nu är viktigt för ditt företag samt vilken typ av tillväxt som kan förväntas.

Tänk även på vanliga frågor som företagsledningen med störst sannolikhet kommer att ställa:

  • Varför ska vi investera mer i SEO?
  • När kommer vi att få se ROI?
  • Vad är KPI:erna för SEO-aktiviteterna?
  • Vilka kostnader är förknippade med implementeringen av SEO-strategin?
  • Kan vi uppnå samma resultat med minskade utgifter?
  • Vad gör våra konkurrenter när det kommer till SEO?
  • Hur många fler kvalificerade leads kommer vi att få genom SEO?

För att få dem att stötta din SEO-strategi bör du fokusera på nyckelfördelarna som tilltalar dem och ägna mindre tid åt att förklara de tekniker du använder för att driva dessa fördelar.

Utbilda

Om du inte förstår något är det svårt att förstå dess fulla potential. Just därför är det så viktigt att utbilda företagsledningen om vad SEO är och hur det fungerar. Anordna en ”work shop” med företagsledningen och förklara hur SEO fungerar, varför det är viktigt och vilka resultat som kan förväntas. Ha, som ovan beskrivet, företagsledningens perspektiv i åtanke under work shopen för att säkerställa att du lyfter de aspekter företagsledningen bryr sig om.

Sätt realistiska förväntningar

SEO ger inte omedelbar avkastning. Även om SEO är den största källan till organisk trafik som driver ROI på lång sikt, tar det tid och kapital att realisera resultat. SEO är ett maraton, inte en sprint. Detta är en av de största anledningarna till att så många marknadsförare kämpar med att få stöd och tillräckligt med budget från företagsledningen.

Därför är det tidigare steget, utbildning, så viktigt. Eftersom du ger företagsledningen den grundläggande kunskapen för att förstå vad du försöker göra med din SEO-strategi. Men det handlar även om att sätta realistiska förväntningar. Det är lätt att hamna i fällan att vilja behaga företagsledningen och ge dem det de vill ha. Däremot är detta inte bra i det långa loppet. Genom att gå med på målsättningar som inte är realistiska, sätter du en enorm press på dig själv, gör ledningen besvikna när du inte kan leverera resultaten och riskerar dina framtida budgetar. Det kan vara obehagligt att motsätta sig företagsledningens förväntningar och kravställningar, men långsiktigt kommer utbildning och realistiska målsättningar att löna sig.

Dela med dig av din handlingsplan

I hjärtat av SEO-strategin finns din handlingsplan. Efter att ha utbildat och etablerat realistiska förväntningar hos företagsledningen är det dags att dela med dig av din handlingsplan för att säkerställa att du får rätt stöd.

Börja med att presentera en nulägesanalys av er webbplats prestanda för att kunna visa på vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Presentera därefter listan på handlingar som du vill utföra baserat på nulägesanalysen och förklara hur de kommer att driva organiska sökningar, trafikvolym, varumärkeskännedom och konverteringar. Detta ger företagsledningen en tydlig bild av varför du gör vad, vilket är extra viktigt om du försöker få budget till att anställa en byrå.

I detta skede är det även passande att visa på vad konkurrenterna gör, hur ni ligger till i förhållande till dessa och varför ni behöver hålla jämna steg med dem. Avslutningsvis bör du presentera dina målsättningar och hur du ska mäta dem. Ha återigen i åtanke vad företagsledningen verkligen bryr sig om och undvik inte att prata om tidsaspekten av SEO.

Återkoppla och håll företagsledningen uppdaterad

När du väl har kommit igång med SEO-arbetet, bör du vara noggrann med att regelbundet följa upp mätvärdena och dela dessa med företagsledningen månatligt eller kvartalsvis. Passa även på att gå igenom vad som gjorts, vad som ska göras och, allra viktigast, vilka resultat du har fått. Detta ger företagsledningen möjlighet att ställa frågor, vilket bidrar till deras kunskap om SEO och får dem att känna sig involverade, vilket i sin tur gör dem mer benägna att ge dig den budget du behöver.

SEO-budget
Ida Lepenica

Författare Ida Lepenica

Fler inlägg av Ida Lepenica
Share via
Copy link
Powered by Social Snap